Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

науковий менеджмент а також використовуваний ними критерій економічної раціональності або ефективності;

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

88.Основні напрямки і концепції розвитку науки і практики менеджменту в розвинених країнах

В даний час перспективними рахуються такі підходи до вивчення практики менеджменту:

§ підхід на базі теорії чинників виробництва і його практичне, емпіричне вираження - науковий менеджмент, а також використовуваний ними критерій економічної раціональності або ефективності;

§ поведінський підхід, що у виробничих умовах також спирається на критерій ефективності;

§ системно-теоретичний із його критерієм системної раціональності;

§ заснований на уявленнях про підприємство як суспільному інституті, що повинен задовольняти вимоги різноманітних груп інтересів, а його структура і керування повинні будуватися з урахуванням більш широкого розуміння соціально-економічної раціональності (наприклад, більш визначеної орієнтації на екологію або проблеми "третього світу").

Виходячи з цих підходів, формується поняття стратегічного менеджменту, що конкретизує основну ціль підприємства шляхом ухвалення рішення про те, яку продукцію і яких споживачів необхідно поставити, якою уявою закуповувати і використовувати ресурси, щоб підприємство могло успішно працювати у швидко мінливій обстановці.

У центр усіх сучасних концепцій управління ставиться людина - від її поведінки залежить успіх діяльності будь-якої компанії. Надійність управління людьми в будь-яких організаційних структурах визначається точним установленням співвідношення мотивів і мотивацій.

89.Ключові вимоги до менеджерів різних країн і компаній у 21 ст.

В даний час світ переживає епоху зміни соціального типу людини. Відбувається перехід від людини економічної до людини корпоративної. Останній на противагу людині економічній, орієнтованій винятково на власний успіх, створює (насамперед для себе) середовище, у якому вона може жити і розвиватися.

Прогноз змін, очікуваних у сфері виробництва і управління в першому десятилітті XXI в., визначає образ менеджера початку нового сторіччя.

Ключові вимоги будуть загальними для менеджерів різних країн і компаній:

1) високий професіоналізм і знання ринку в сполученні з володінням сучасними інформаційними технологіями;

2) уміння адаптуватися до швидких змін ринку і личностных ситуацій, сприймати і застосовувати нові форми роботи, що щиро пов'язано з гнучкістю інтелекту;

3) автономний, созидательный розум, готовність до ризику з усвідомленням того, наскільки далеко він може зайти в рамках структури корпорації.

90. Напрямки еволюції менеджменту:

§ розвиток і поширення концепцій управління людськими ресурсами, у центрі яких ставиться людина, застосування поведінського підходу;

§ глобалізація економіки і управління;

§ поява і розширення мережних організацій, формування "плоских" ієрархій і "прозорих" систем управління;

§ реінжиніринг виробничо-господарської діяльності;

§ уведення парадигми зовнішнього середовища в умовах загальної глобалізації й інформації;

§ перехід від традиційного принципу управління "стабільність, економічність, контроль" до нового-"партнерство, гуманізація, економічність";

§ поширення підприємницького управління;

§ розширення внутрішньофірмових ринків;

§ розвиток компьютерно - телекомунікаційного забезпечення управління і його віртуалізація; 
§ тенденція до постійної самореорганизації компаній.


Диплом на заказ


1. Федеральная гидрогенерирующая компания ОАО ГидроОГК создано в соответствии с Распоряжением Правитель
2. И так рассмотрим техническую сторону Интернет и передачу данных по сети Интернет
3. Забавной Библии Лео Таксиль настоящее имя Габриэль Антуан Пажес 18541907 французский писатель и журналис
4. Реферат- Шпора по ценообразованию
5. Votre ami va partir pour Paris
6. Особливості обслуговування представників церковних общин
7. Тема 1- Социальные основы маркетинга Вопросы- понятие маркетинга основные категории маркетинга
8. Русская интеллигенция как отводок европейской культуры
9. ТЕМАСписки ~ подведение итогов консолидация сводные таблицы ЦЕЛЬ Научиться обрабатывать данные в виде
10. Жива супермаркет на Театральной весь ассортимент
11. 1. Суть та критерії формування податкової політики держави.html
12. Вариант 16 Содержание Теория символических форм Э
13. принцепссенатус
14. 2013 Пируватдекарбоксилазный комплекс находится на внутренней мембране- митохондрий Кофермент
15. Медіум 2003. 251с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і пр
16. Бухгалтерский учет
17. Розпис 7 книгам напеч
18. Тема- Судебные расходы Судебные расходы это затраты понесенные сторонами третьими лицами с самостояте
19. в пресных водах Евразии и Америки; амурская щука длина в среднем 4570 см масса в среднем около 3 кг иногда
20. Народной истории США Г