Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

НА ТЕМУ- ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

                                         імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ

ТА ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ

                           

НА ТЕМУ: « ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

                                                                                       Виконав: студент 7 групи

                                                                                                        3 факультету                                          

                                                                                                        Товкун В.І.

                                                                                       Перевірив: Назаров І.В.

Харків 2013

ЗМІСТ

  1.  Види адвокатської діяльності
  2.  Прийняття доручення
  3.  Встановлення розміру та порядку внесення гонорару
  4.  Обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом
  5.  Можливості та підстави припинення виконання доручення
  6.  Дострокове розірвання угоди про надання правової допомоги
  7.  Список літератури

Види адвокатської діяльності

Частиною першою статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено такі види адвокатської діяльності:

1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати будь-які інші види адвокатської діяльності, прямо не заборонені законом. Таке право гарантовано частиною 2 вказаної вище статті.

Прийняття доручення

Найголовніше необхідно відмітити, що адвокату забороняється відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом, а саме статтею 28 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та нормами процесуального законодавства.

Деякі етичні аспекти прийняття доручення клієнта також містяться в Правилах адвокатської етики.

До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. Проте, виключення з цього правила визначає вищевказаний закон, і стосуються вони головним чином не змісту договору, а лише його сторін (визначення тих, з ким адвокат не має права заключати договір про надання правової допомоги), обов'язкової письмової форми договору, його відповідність Правилам адвокатської етики та Конституції України.

Встановлення розміру та порядку внесення гонорару

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги і залежать, виключно, від волі сторін, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом

Адвокату забороняється займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта (це правило міститься в частині 2 статті 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"). Відповідно, адвокат повинен погоджувати свою правову позицію з клієнтом або обирати правову позицію, що не суперечить інтересам його клієнта.

Одночасно, вищевказаний закон забороняє внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі; забороняє втручання у правову позицію адвоката; встановлює, що не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки адвоката.

Можливості та підстави припинення виконання доручення

Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

Адвокат зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, у разі, якщо:

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов'язків адвоката;

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;

3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

5) адвокат є членом сім'ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім'ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов'язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

Дострокове розірвання угоди про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором.

При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Список літератури

  1.  Марочкін І.Є. Організація судових та правоохоронних органів ,-Х. 2013
  2.  Афанасьєв В.В.  Організація судових та правоохоронних органів, -Х.2013
1. Белки их пищевая и биологическая ценность
2. Морской клуб п
3. Тема- Розв~язування вправ
4. го межрайонного конкурсафестиваля эстрадного творчества п
5. Русская литература конца восстановительного и начала реконструктивного периода1
6. на тему- Воспроизводство общественных благ и внешние эффекты- сущность и формы регулирования Ог
7. Причастия в романе М Булгакова Мастер и Маргарита
8. Те~гені~ т~ра~тылы~ыны~ ны~аюы
9. 2. При наличии кривых в плане радиусом 600 м и менее необходимо проектировать уширение земляного полотна ве
10. Образ современного руководителя
11. тема представляет собой установленную государством форму организации денежного обращения в стране
12. -801.313-801.316.3 802.0-803
13. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук7
14. Задание 39 Вопрос- К транспортной логистике не относится Варианты ответа- хранение грузов т
15. K-M Пэйринг или персонажи- Чанёль Бэкхён Рейтинг- PG13 Жанры- Слэш яой Романтика Повседневность U
16. Контрольная работа- Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS
17. Примерная программа Зоогигиена
18.  Оценка поражающих факторов ядерного взрыва По исходным данным табл
19. продажа недвижимости страхование и имущественные споры налогообложение сдача имущества в аренду акциони
20. Задание N 1 Миропонимание мировосприятие мироотношение в своей совокупности образуют картину мира