Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЛЕКЦІЯ 4- КУЛЬТУРА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ VXIII СТ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


ЛЕКЦІЯ №4: КУЛЬТУРА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ V-XIII СТ..

Середньовіччя

Територія

Культура Середньовіччя включає в себе надбання: 1) Візантії (ця держава розвивалась на території Туреччини з 335 по 1453 рр.) 2) країн Західної Європи з V по XIII ст.. В першій Середньовічній імперії Карла Великого                  (IX ст..) територія сучасної Франції, Німеччини, Італії, Англії, Бельгії, Голландії, Іспанії

була поділена між його дітьми. Епоха Середньовіччя - період зародження західноєвропейських країн.

Ідеологія суспільства

Церква — вищій інститут, — наділена необмеженою владою у духовному та світському житті. Панування християнства у духовному та світському житті привело до релігійного фанатизму, аскетизму. В Візантії «Батьками церкви» були: Григорій Богослов, розробив символіку Бога - Отця (око), Бога - Сина (агнець), Духа Святого (голуб), Естетику світла «Бог-духовне Світло», Іоан Златоуст; (заклали основи проповідницької діяльності). В західній Європі головними творцями християнської культури були Климент Олександрійський, Григорій Палима які заперечували художню діяльність поза християнською ідеєю, розробили ідею маніхейства (розподіл на рай та ад).

Література та музика

Рицарський кодекс знайшов відображення в рицарській літературі, її вершиною вважається світська лірична поезія трубадурів народною мовою, яка виникла на півдні Франції (Лангедок). Створюється культ Прекрасної Дами, служачи якій, рицар повинен дотримуватися правил «куртуазії». «Куртуазія», крім військової доблесті, вимагала уміння поводитися у світському товаристві, підтримувати розмову, співати. По всій Європі розвивається і жанр рицарського роману. Для його сюжету були обов'язкові ідеальне «рицарське» кохання, військові подвигане ім'я особистої слави, небезпечні пригоди. Романи широко відображали побут і вдачі свого часу. У той же час в них вже помітний інтерес до окремої людської особи. Найбільш популярні сюжети - про рицарів «Круглого стола», про легендарного короля бриттів Артура, рицаря Ланселота, Трістана та Ізольду. Багато в чому завдяки літературі в нашій свідомості досі живе романтичний образ благородного середньовічного рицаря. Музика Середньовіччя розподілялася на народну (німецькі пісні, які увійшли до героїчного епосу «Пісня про Нібелунгів») та церковну (в храмах звучали орган, григоріанські хорали, меси, реквієми).

Архітектура

1. Романський стиль (XIII ст.. - масивні кам'яні замки, оточені ровом з водою, під ємним мостом) - замок Тауер у Лондоні. 2. Готика (XII ст..) - собор Паризької богоматері Нотр-Дам де Парі (1163 - 1275), використовувалась хрестово-купольна система. Фасади прикрашались ажурними орнаментами, всі архітектурні деталі були начебто витягнуті у висоту.

Живопис

3 VIII ст.. - почався період іконоборства та іконо шанувальників, який у 843 р. закінчився перемогою останніх. 3 X ст. .склались правила зображення святих. Характерним є те, що всі святі зображувались з однаковим зосередженим, виразом обличчя. Все мистецтво було орієнтоване на небесну сферу, зображували тільки святих або біблійді сценки. В храмах існувало 3 види живопису: фрески, мозаїки, ікони. Вікна прикрашались різнокольоровими вітражами, де знову ж зображували святих з Біблії

Висновок

Все життя людини в Середньовіччі належить католицькій церкві, яка підпорядкувала собі і всі види мистецтв, в яких втілювались тільки небесна сфера і зображувались святі і біблійні сюжети. Така позиція була приречена, адже людині притаманна не тільки релігія, а й інші теми.
1. Технологический процесс и организация приготовления блюд в школьном питании
2. Лабораторная работа 1 Тема работы- Структура БД в СУБД MS ccess
3. Вариант6 Перечислить признаки правового государства Наличие Конституционного Суда гаранта стабил
4. Права налогоплательщика, акцизы, объект обложения акцизами
5. ДЕНЬ Солнечный и тёплый весенний день
6. самый северный и второй по величине остров Киклад один из самых красивых в Архипелаге
7.  Теоретикометодологическая часть 2
8. Корреляционный анализ
9. ПантошкаЙод оказывает общеукрепляющее действие и повышает эффективность усвоения йода из пищи; является д.html
10. Курсовая работа- Потолки подвесные
11. тематический институт РАН 191187 СанктПетербург ул
12. западной части Витебской области на территории Докшицкого административного района
13. Географическое положение Краснодарского края
14. КХ Пивоваров2 [3
15. Витрати підприємства, собівартість продукції
16. Интур. В Словаки два горнолыжных района- это Высокие и Низкие Татры
17. Контрольная работа по Логистике студента 4го курса заочной формы обучения
18. Окказиональная лексика в творчестве Андрея Вознесенского
19. Перечень оснований оставления иска без рассмотрения
20. Правила оформления отчета по производственной практике