Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 1 Основні поняття теорії множин

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Зміст

 1.  Розділ 1. Основи теорії множин.
 2.  Лекція  1. Основні поняття теорії множин. Геометрична інтерпритація множин (діаграми Венна, круги Ейлера). Підмножини…………..
 3.  Лекція 2. Операції над множинами.  Потужність множин. Формула включень та виключень…………………………………………………
 4.  Лекція  3. Відношення на множинах. Відношення еквівалентності. Фактор множина…………………………………………………………
 5.  Лекція 4. Відображення на множинах. Композиція та обернення відображень……………………………………………………………
 6.  Лекція 5. Відношення порядку на множинах. Відношення часткового і повного порядку. Діаграми Гассе………………………………….

 1.  Розділ 2. Теорія графів.
 2.  Лекція 6. Основні означення та поняття теорії графів. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Лема про рукостискання…………………….
 3.  Лекція 7. Відношення на графах. Підграф. Ізоморфізм графів……….
 4.  Лекція 8. Операції над графами. Числа графа (число внутрішньої і зовнішньої стійкості)…………………………………………………
 5.  Лекція 9. Способи задання графів: матриця інцидентності, суміжності, список ребер…………………………………………………………
 6.   Лекція 10. Зв’язність орієнтованого і неорієнтованого графа. Маршрути, шляхи, ланцюги, цикли………………………………..
 7.   Лекція 11. Метрика на  графах: відстань, центр, радіус та діаметр…..

 1.  Розділ 3. Графи та дерева.
 2.  Лекція 12. Зважені графи та алгоритм Дейкстри пошуку          найкоротшого шляху……………………………………………..
 3.  Лекція 13. Транспортні мережі. Знаходження повного потоку.         Алгоритм Форда-Фелкерсона………………………………………………………..
 4.   Лекція 14. Дерева і ліси. Обхід дерев. Алгоритми пошуку дерева вшир………………………………………………….. .
 5.   Лекція 15. Матрична формула Кірхгофа. Мінімальні каркаси.     Алгоритм Краскала………………………………………………..

 1.  Розділ 4.Математична логіка висловлювань.
 2.  Лекція 16. Висловлення і висловлювальні форми.   Елементарні і складні речення. Логічні операції (кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення,імплікація, еквіваленція)…………………
 3.  Лекція 17. Формули логіки висловлень.  Складання таблиць істинності для даних    формул. Тавтології. Рівносильність формул. Закони логіки……………………………………………………
 4.  Лекція 18. Обернені і протилежні речення. Достатні і необхідні умови. Структура означень………………………………………
 5.  Лекція 19. Відношення  випливання між  формулами логіки               висловлювань. Правильні і неправильні аргументи…………..
 6.  Лекція 20. Нормальні форми. Зведення формул до досконалих нормальних форм за допомогою рівносильних перетворень……..
 7.  Лекція 21. Перемикальні схеми. Аналіз, спрощення і синтез перемикальних схем…………………………………………..

 1.     Розділ 5. Теорія предикатів. Автомати.
 2.  Лекція 22. Предикати і способи їх задання. Множина істинності   предикату………………………………………………………………….
 3.  Лекція 23. Властивості і відношення. Властивості як одномісні предикати. Класифікація. Відношення як багатомісні предикати…..
 4.  Лекція 24. Квантори загальності та існування. Числові квантори.              Символічний запис означень і теорем………………………………..
 5.  Лекція 25. Формули логіки предикатів. Виконуваність   та істинність формул логіки предикатів…………………………………..
 6.  Лекція 26. Еквівалентні відношення. Попередня нормальна форма…………………………………………………………
 7.  Лекція 27. Мови. Формальні породжувальні граматики…
 8.  Лекція 28. Загальна характеристика автоматів. Скінченні автомати без виходу, скінченні автомати без входу. Автомати Мілі і Мура……………………………………………………………………..


1. Аудит денежных средств
2. Возникновение традиционной логики основные этапы её развития
3. темах счисления от положения цифры в записи числа не зависит величина которую она обозначает
4. Колыбельная Палки и камни могут и покалечить а слова по лбу не бьют
5. Реферативная работа Выбранные места из переписки с друзьями
6. Расчёт параметров выпрямителя 001
7. Введение.2
8. Лямбирский детский сад 3 комбинированного вида Открытое районное занятие Разрешение
9. Бериславський медичний коледж Херсонської обласної ради Методичні рекомендації для
10. Вступ. Комплекс програм з обліку розрахунку за газ здійснюється з допомогою рахункуквитанції.html
11. Новые признаки подлинности денег
12. Меры по совершенствованию системы государственного управления 2
13. Фінансовий облік
14. Но у тебя есть друзья
15. Жизненный цикл услуг
16. Культура исламского мира
17. В процессе осуществления работником его трудовой функции или вследствие воздействия производственных фа
18. .2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ Для решения задач ИГ используются знания и методы ис
19. Вищі спорові рослини з електронного посібника Відкрита біологія.
20. Эксгибиционистские или трюковые голодания Экспериментальные голодания Голодание в случаях ког