Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 1 Основні поняття теорії множин

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Зміст

 1.  Розділ 1. Основи теорії множин.
 2.  Лекція  1. Основні поняття теорії множин. Геометрична інтерпритація множин (діаграми Венна, круги Ейлера). Підмножини…………..
 3.  Лекція 2. Операції над множинами.  Потужність множин. Формула включень та виключень…………………………………………………
 4.  Лекція  3. Відношення на множинах. Відношення еквівалентності. Фактор множина…………………………………………………………
 5.  Лекція 4. Відображення на множинах. Композиція та обернення відображень……………………………………………………………
 6.  Лекція 5. Відношення порядку на множинах. Відношення часткового і повного порядку. Діаграми Гассе………………………………….

 1.  Розділ 2. Теорія графів.
 2.  Лекція 6. Основні означення та поняття теорії графів. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Лема про рукостискання…………………….
 3.  Лекція 7. Відношення на графах. Підграф. Ізоморфізм графів……….
 4.  Лекція 8. Операції над графами. Числа графа (число внутрішньої і зовнішньої стійкості)…………………………………………………
 5.  Лекція 9. Способи задання графів: матриця інцидентності, суміжності, список ребер…………………………………………………………
 6.   Лекція 10. Зв’язність орієнтованого і неорієнтованого графа. Маршрути, шляхи, ланцюги, цикли………………………………..
 7.   Лекція 11. Метрика на  графах: відстань, центр, радіус та діаметр…..

 1.  Розділ 3. Графи та дерева.
 2.  Лекція 12. Зважені графи та алгоритм Дейкстри пошуку          найкоротшого шляху……………………………………………..
 3.  Лекція 13. Транспортні мережі. Знаходження повного потоку.         Алгоритм Форда-Фелкерсона………………………………………………………..
 4.   Лекція 14. Дерева і ліси. Обхід дерев. Алгоритми пошуку дерева вшир………………………………………………….. .
 5.   Лекція 15. Матрична формула Кірхгофа. Мінімальні каркаси.     Алгоритм Краскала………………………………………………..

 1.  Розділ 4.Математична логіка висловлювань.
 2.  Лекція 16. Висловлення і висловлювальні форми.   Елементарні і складні речення. Логічні операції (кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення,імплікація, еквіваленція)…………………
 3.  Лекція 17. Формули логіки висловлень.  Складання таблиць істинності для даних    формул. Тавтології. Рівносильність формул. Закони логіки……………………………………………………
 4.  Лекція 18. Обернені і протилежні речення. Достатні і необхідні умови. Структура означень………………………………………
 5.  Лекція 19. Відношення  випливання між  формулами логіки               висловлювань. Правильні і неправильні аргументи…………..
 6.  Лекція 20. Нормальні форми. Зведення формул до досконалих нормальних форм за допомогою рівносильних перетворень……..
 7.  Лекція 21. Перемикальні схеми. Аналіз, спрощення і синтез перемикальних схем…………………………………………..

 1.     Розділ 5. Теорія предикатів. Автомати.
 2.  Лекція 22. Предикати і способи їх задання. Множина істинності   предикату………………………………………………………………….
 3.  Лекція 23. Властивості і відношення. Властивості як одномісні предикати. Класифікація. Відношення як багатомісні предикати…..
 4.  Лекція 24. Квантори загальності та існування. Числові квантори.              Символічний запис означень і теорем………………………………..
 5.  Лекція 25. Формули логіки предикатів. Виконуваність   та істинність формул логіки предикатів…………………………………..
 6.  Лекція 26. Еквівалентні відношення. Попередня нормальна форма…………………………………………………………
 7.  Лекція 27. Мови. Формальні породжувальні граматики…
 8.  Лекція 28. Загальна характеристика автоматів. Скінченні автомати без виходу, скінченні автомати без входу. Автомати Мілі і Мура……………………………………………………………………..


1. Виды соучастников преступления
2. синяки на коже пульс 56 в минуту АД 100-50 мм
3. Цивилизация и Великие исторические реки
4. Статья- Проблемы эффективности внешнеэкономической деятельности
5. Вариант Стандарт- 7
6. . Судебная реформа 1864 года и становление института мирового судьи В Российской Империи первые М.
7. Введение В современном менеджменте все большее значение приобретает мотивация деятельности персонала вы
8. Пораньше с утра если спать ты ложился То проклинаешь тот день когда ты родился
9. за того что некоторые водители нарушают Правила Дорожного Движения
10. Возможно предварительное согласование сроков интервью по телефону
11. Они живы Майор Маша Любимова не сразу поверила истории которую ей рассказала известная писательница Ан
12. тематики и информатики - Миловидов В
13. U.RU ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
14. локальная цивилизация
15. Визначення електрохімічного еквівалента металу 1
16. Культура и Мы Программные требования конкурснои~ и фестивальнои~ программ Шестых Малых молодежных
17. з курсу МАРКЕТИНГ ЕНЕРГІЇ Розробив- доцент Доценко С
18. XI вв. была раннефеодальной монархией
19. рукодельница Снова в заботах зимарукодельница Пусть потеплее природа оденется
20. Мир Книги наименование организации предприятия и т