Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Санді Таймс проти Сполученого Королівства.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Питання до іспиту

 1.  Проблеми розвитку судової журналістики.
 2.  ЗМІ і суди: взаємосприйняття та подолання стереотипів.
 3.  Рекомендації ООН з питань взаємодії судів та ЗМІ
 4.  Положення Конвенції про права людини
 5.  Принципи відносин судів та ЗМІ в Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи.
 6.  Справа «Санді Таймс» проти Сполученого Королівства.
 7.  «Кодекс професійної етики судді».
 8.  Фото- та відеозйомка в залі судових слухань.
 9.  Структура судової системи в Україні.
 10.  Доступ до адміністративних судів.
 11.  Доступ до цивільних судів.
 12.  Доступ до кримінальних процесів.
 13.  Доступ до господарських процесів.
 14.  Правомірність рішення судді про закритий судовий розгляд.
 15.  Оскарження недопуску журналіста на судовий процес та оскарження рішення про закритий судовий процес.
 16.  Правила поведінки журналістів на судовому засіданні.
 17.  Система судової влади в Україні.
 18.  Складові запиту про проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню.
 19.  Доступ журналістів до судових рішень.
 20.  Відмова в наданні доступу до судового рішення.
 21.  Доступ журналістів до матеріалів судових справ.
 22.  Журналісти та учасники судового процесу.
 23.  Інтерв’ю із суддею. Планування інтерв’ю.
 24.  Підготовка до інтерв’ю та розмова з суддею. Експрес-інтерв’ю.
 25.  Правові ризики судової журналістики.
 26.  Новий КПК і права журналістів.
 27.   Відкритість судових процесів: українська практика і міжнародні стандарти: Канада та США («Телекритика»).
 28.  Як правильно знімати міліцію на фото та відео.
 29.  Можливі аргументи правоохоронців щодо «незаконності» зйомки.
 30.  Наказ «Про вдосконаленні взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації».
 31.  СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ www.court.gov.ua
 32.  ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ www.scourt.gov.ua
 33.  ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ www.vasu.gov.ua
 34.  ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ www.arbitr.gov.ua
 35.  ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ gca.court.gov.ua
 36.  АКАДЕМІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ aj.court.gov.ua
 37.   ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ www.coe.kiev.ua
 38.  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ  echr.coe.int
 39.  ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ www.eurocourt.org.ua 
 40.   ПРОЕКТ «УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА» www.ukrainerol.org.ua 
 41.  ЦЕНТР СУДДІВСЬКИХ СТУДІЙ www.judges.org.ua
 42.  УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІА-ЮРИСТІВ www.mediapravo.org.ua 
 43.  ІНСТИТУТ МЕДІА ПРАВА www.medialaw.kiev.ua
 44.   НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТОСУНКІВ СУДДІВ ТА ЗМІ  (США)  www.courtsandmedia.org 
 45.  Корисні для ЗМІ сайти в області з правових проблем.
 46.   Корупція як правова проблема у ЗМІ.
 47.  Торгівля людьми як проблема суспільної криміналізації.
 48.  «Жіноче питання» крізь призму злочинності
 49.   Дитяча злочинність та шляхи запобігання їй.
 50.   Права затриманих.
1. 2002 г ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ по курсам подготовки специалистов на право
2. Тематический план СРСП Название темы Сод
3. технического содействия Европейского союза Последние десять лет характеризуются активным развитием отно
4. В О Й Н А 1 На часах третий час ночи
5. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2012 год История становления маркетинговых исследований Состоян
6. Оценка умышленного преступления, хищения и хулиганства
7. Ока стоявший там с незапамятных времен
8. вербальносемантический 2 лингвокогнитивный и 3 мотивационный
9. Попереднє визначення продуктивності котельної установки
10. Service- тонкости индивидуального обслуживания
11. Сифилис
12. на тему Правовые меры охраны атмосферного воздуха в РК ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ СИМВОЛОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕ
13.  Планирование производственной мощности предприятия Производственная мощность предприятия это максим
14. Электроэнергетика
15. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетро
16. Доклад- Женщины-самураи.html
17. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.1
18. чорного РR у виборчих компаніях Виконав студент
19. земский конституционализм последовали обращения губернских земств к императору- От Николая II ждали не ко
20. на тему- Ревизия аудит затрат на производство и себестоимости продукции Студентка