Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

3 Розрахунок надійності Надійністю називають властивість пристрою виконувати певні функції які визначаю.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

2.3 Розрахунок надійності

Надійністю називають властивість пристрою виконувати певні функції, які визначаються безвідмовністю в роботі та ремонтоздатністю. Під безвідмовністю пристрою розуміють здатність безперервно зберігати працездатність в визначених умовах на проміжку певного відрізку часу.

Основними методами підвищення надійності роботи системи підсилювача являються[6]:

  1.  максимальне спрощення схеми, тобто скорочення кількості радіоелементів;
  2.  використання найбільш надійних елементів і комплектуючих;
  3.  дотримання для радіоелементів та комплектуючих при експлуатації більш “м’яких” режимів роботи;
  4.  зниження впливу оточуючого середовища (температури, вологості, тиску) на режим роботи радіоелементів та пристрою в цілому.

Розрахунок надійності виконаний в електронній програмі [23]. В даній програмі вибирається кількість елементів, інтенсивність відмов, та коефіцієнт використання.  Вигляд програми зображений на рисунку 2.13 і 2.14.

 

Рисунок 2.13 – Вигляд програми розрахунку надійності.

Рисунок 2.14 – Програма розрахунку надійності.

Для розрахунку надійності необхідно вибрати умови експлуатації приладу, вибрати умови оточуючого середовища, вибрати висоту на якій експлуатуються даний радіоелектронний прилад, також потрібно ввести кількість кожного елементу, інтенсивність його відмови, та коефіцієнт використання. Два останні параметри вибираються в самій програмі, що значно полегшує роботу, оскільки не потрібно брати довідників для того, щоб знайти інтенсивність відмов того чи іншого елементу.  Вигляд заповненої програми зображений на рисунку 2.15.

 

Рисунок 2.15 – Вигляд програми заповненої радіоелементами.

Сумарну інтенсивність відмов визначимо по формулі:

                 =гр1+гр2+гр3+…=1,2710-6   1/год.                          

Визначається середній час наробки приладу на відмову:

             Tcер=1/=1/(1,2710-6)=78740 год.                              

Для більшості радіоелектронних приладів ймовірність безвідмовної роботи описується рівнянням:

                                             Р (t) = exp(-*t),                                      

де Р (t) – ймовірність безвідмовної роботи пристрою;

     - сумарна інтенсивність відмов.

     t – час, на протязі якого працює пристрій.

Побудуємо графік безвідмовної роботи для інтервалу часу t = 100 тис. год. Використовуючи приведене вище рівняння проведемо розрахунок. Дані розрахунку занесемо до таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Розрахункові дані ймовірності безвідмовної роботи.

Tтис.год

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Р(t)

1

0,883

0,781

0,690

0,610

0,539

0,477

0,421

0,372

0,329

0,291

На рисунку 2.16 наведено графік залежності ймовірності безвідмовної роботи  підсилювача.

Рисунок 2.16  – Графік ймовірності безвідмовної роботи підсилювача

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ВТК 5.090704.008 ПЗ


Диплом на заказ


1. Тема- Герои и Толпа Выполнил студент первого курса факультета
2. Полковнику никто не пишет Полковник открыл жестяную банку и обнаружил что кофе осталось не больше чай
3. ФИЗИКА 1й семестр 2012-2013 уч
4. Понятие rdquo;здоровьеldquo;
5. см лекции 46 Сбор нагрузок Определим продольную силу N действующую на площадь колонны N qb
6. Доклад- Возникновение парусного спорта в России
7. Лечебное дело 2004-2005 Ребенок 6 лет заболел через 10 дней после перенесенной ангины
8. квартире в НьюЙорке выступил перед СМИ xu~nb~ объявлять опубликовыватьzh~z~i с цельюsh~udu~n с
9. участок общего электромагнитного спектра состоящий из 7 цветов красный оранжевый желтый зеленый голубой
10. Лекція 2. Сутнісні особливості та базові поняття міжнародної торгівлі 2
11. Вы все гении по природе своей но не знаете в чем именно
12. Лекция 6 06
13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Спец
14. Задание 1. Педагогическое мастерство учителя
15. задание- через одну минуту построиться в линию по цвету глаз.html
16. Секьюритология наука о сохранении и защите ноосферы и человечества
17. либо его структурных элементов в частности
18. 192004 Механизация строительства
19. ТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Издание третье дополненное и переработанное
20. РЕФЕРАТ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ ~ Дисертаціє