Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Аналіз господарської діяльності підприємства Суть особливості та завдання аналізу господарської

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Теоретичні питання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства»

 1.  Суть, особливості та завдання аналізу господарської діяльності підприємства
 2.  Класифікація та зміст господарського аналізу
 3.  Класифікація та види аналізу господарської діяльності
 4.  Охарактеризуйте класифікацію показників аналізу господарської діяльності
 5.  Системний підхід до комплексного аналізу. Основні системи показників господарської діяльності
 6.  Суть, поняття «метод аналізу господарської діяльності». Охарактеризуйте методи елімінування та експертної оцінки
 7.  Суть поняття «метод аналізу господарської діяльності». Охарактеризуйте методи порівняння та деталізації
 8.  Суть та класифікація резервів підприємства
 9.  Суть аналізу маркетингової діяльності
 10.  Аналіз попиту та формування портфелю замовлень
 11.  Охарактеризуйте сегментування ринку та позиціювання товару при формуванні портфелю замовлень
 12.  Аналіз товарної, цінової та комунікаційної маркетингової політики
 13.  Основні завдання аналізу виробництва та асортименту продукції
 14.  Виробнича програма та аналіз показників виробництва
 15.  Формування асортименту продукції та причини зміни в асортименті продукції
 16.  Аналіз якості продукції
 17.  Аналіз ритмічності виробництва
 18.  Суть аналізу використання виробничих потужностей
 19.  Суть та показники рівня забезпеченості підприємства основними засобами
 20.  Суть та завдання аналізу використання матеріальних ресурсів
 21.  Охарактеризуйте групування витрат за елементами та призначення
 22.  Собівартість продукції, її складові. Резерви зниження собівартості
 23.  Мета та задачі аналізу трудових ресурсів підприємства
 24.  Продуктивність та трудомісткість праці. Шляхи підвищення продуктивності праці
 25.  Аналіз фонду оплати праці та соціальної захищеності працівників
 26.  Аналіз фінансових результатів підприємства
 27.  Аналіз фінансового стану підприємства. Основні показники аналізу фінансового стану підприємства
 28.  Діагностика ризику банкрутства. Поняття та види банкрутства
 29.  Аналіз ймовірності банкрутства. Причини банкрутства
 30.  Санація підприємства. Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання


1. Характеристика Греции.html
2. Расчет реализованных товарных надбавок НДС отражение их в учете
3. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Фамилия Имя Отчество
4. Отримання молібдену
5. Всемирная конференция по правам человека
6. 1 Развитие финансовой системы
7. Стены и башни Московского Кремля
8. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Криви
9. детские инфекционные болезни
10. 19110
11. Дайте собаке плохое имя и вы увидите что из этого получится
12. Тема 8- методы локализация неисправностей на аппаратуре СВ и РМ
13. Атмосферний тиск Демонстрації 4 хв 1.
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ ~
15. Центр развития ребенка ~ детский сад 14 муниципального дошкольного образовательного учреждения
16. 23
17. Энергия активации
18. ТЕМА 3- Культура Київської Русі План
19.  Сердце и сосуды а
20. ~орлар с~йкес мынандай ~дістер пайдаланылады