Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Аналіз господарської діяльності підприємства Суть особливості та завдання аналізу господарської

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Теоретичні питання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства»

 1.  Суть, особливості та завдання аналізу господарської діяльності підприємства
 2.  Класифікація та зміст господарського аналізу
 3.  Класифікація та види аналізу господарської діяльності
 4.  Охарактеризуйте класифікацію показників аналізу господарської діяльності
 5.  Системний підхід до комплексного аналізу. Основні системи показників господарської діяльності
 6.  Суть, поняття «метод аналізу господарської діяльності». Охарактеризуйте методи елімінування та експертної оцінки
 7.  Суть поняття «метод аналізу господарської діяльності». Охарактеризуйте методи порівняння та деталізації
 8.  Суть та класифікація резервів підприємства
 9.  Суть аналізу маркетингової діяльності
 10.  Аналіз попиту та формування портфелю замовлень
 11.  Охарактеризуйте сегментування ринку та позиціювання товару при формуванні портфелю замовлень
 12.  Аналіз товарної, цінової та комунікаційної маркетингової політики
 13.  Основні завдання аналізу виробництва та асортименту продукції
 14.  Виробнича програма та аналіз показників виробництва
 15.  Формування асортименту продукції та причини зміни в асортименті продукції
 16.  Аналіз якості продукції
 17.  Аналіз ритмічності виробництва
 18.  Суть аналізу використання виробничих потужностей
 19.  Суть та показники рівня забезпеченості підприємства основними засобами
 20.  Суть та завдання аналізу використання матеріальних ресурсів
 21.  Охарактеризуйте групування витрат за елементами та призначення
 22.  Собівартість продукції, її складові. Резерви зниження собівартості
 23.  Мета та задачі аналізу трудових ресурсів підприємства
 24.  Продуктивність та трудомісткість праці. Шляхи підвищення продуктивності праці
 25.  Аналіз фонду оплати праці та соціальної захищеності працівників
 26.  Аналіз фінансових результатів підприємства
 27.  Аналіз фінансового стану підприємства. Основні показники аналізу фінансового стану підприємства
 28.  Діагностика ризику банкрутства. Поняття та види банкрутства
 29.  Аналіз ймовірності банкрутства. Причини банкрутства
 30.  Санація підприємства. Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання


1. В Великий руський державний і політичний діяч з варязької династії Рюриковичів князь новгородський вели
2. История отечественного государства и права
3. едикт походить від слова digo говорю і спочатку позначав усне оголошення рішення магістрату по тому чи інш
4. автомобильный транспорт-Не может составить конкуренцию среди видов транспортных средств железнодорожному
5. Риторическая модель русского разговорного языка
6. ] Двигательное агнозия ~ особое нарушение зрительного гнозиса при котором у больного теряется спосо
7. Тема 6 Развитие представлений о взаимодействии
8. Реферат- Основные периоды и этапы динамики конфликтов
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА ДЛЯ ВОЗДУХА МЕТОДОМ КЛЕМАНА ДЕЗОРМА ЦЕЛЬ РАБОТЫ- изучение изопро
10. з курсу Політологія для студентів 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів та з фаху Фармація
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Самостоятельная работа занимает веду
12.  Розклад періодичного сигналу в ряд Фур~є 6 1
13. Так говорил Заратустра Фридрих Ницше
14. мягко не рекомендовать новичкам читать эту книгу
15. При этом следует знать что способность к выполнению физической работы может возрастать многократно но до
16. Методика постановки голоса1
17. .О. Ср. Р 1 Р 1c учетом апелляции Р 2 Р 2c учетом апелляц
18. Тема 13 Правовая культура
19. Индейцы Америки
20. Теоритичні дискусії навколо проблем створення українського бібліографічного репертуару в 20х роках ХХ стол