Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а з дисципліни Кримінальне право України Особлива частина галузь знань 03

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

PAGE  36

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання

Кафедра кримінального права і кримінології

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

з Кримінального права

(Особлива частина)

з дисципліни  Кримінальне право України (Особлива частина)

галузь знань       0304 Право

напрям підготовки  6030402 Правознавство

спеціалізація         усі спеціалізації

форма навчання      денна

м. Харків

2010


Рекомендовано до використання в навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

11.01.2010 року

Протокол № 1

Рецензенти:

заступник декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна канд. юрид. наук, доцент Давиденко М.Л.;

доцент кафедри кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту права, економіки та соціології ХНУВС канд. юрид. наук Кундеус В.Г.

 

Збірник задач з кримінального права. Особлива частина / Житний О.О., Павликівський В.І., Литвинов О.М.; За заг. ред. доктора юрид наук, проф. Іншина М.І. та канд. юрид. наук, доцента Житного О.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.

© Житний О.О., Павликівський В.І., Литвинов О.М.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.


Загальні вказівки

Невід’ємною та важливою складовою вивчення Особливої частини кримінального права України є самостійне вирішення практичних завдань під час підготовки до практичних занять й обговорення їх рішень під час проведення цих занять. У процесі розв’язання практичних завдань студент отримує можливість глибоко засвоїти теоретичні положення Особливої частини кримінального права, зміст норм Особливої частини Кримінального кодексу України, уточнити, конкретизувати знання із Загальної частини, з’ясувати конкретні ознаки, що характеризують відповідний злочин, навчитися самостійно застосовувати кримінальний закон до конкретних випадків, кваліфікувати злочини і складати формулу кваліфікації, робити обґрунтовані висновки щодо відсутності в діянні складу злочину, передбаченого КК України, виявляти правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності, аргументувати власну позицію тощо.

Розв’язання завдань виконуються власноруч в письмовій формі в окремому зошиті і доповідаються під час проведення практичних занять. Вони повинні містити короткий аналіз викладених в фабулі завдання обставин з метою установлення всіх об’єктивних і суб’єктивних ознак складу конкретного злочину, а в разі необхідності – його кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак. У рішенні повинні бути враховані й відображені всі положення Загальної частини, що мають значення для кримінально-правової оцінки діянь, описаних в умові (що стосуються співучасті, стадій вчинення злочину і т. ін.).

Обставини, викладені в фабулі, слід вважати такими, що доведені в установленому законом порядку, описане діяння вважати вчиненим на час розв’язання завдання, осіб, указаних в умові – осудними й такими, що досягли віку, з якого може настати кримінальна відповідальність (якщо інше не оговорене в задачі). Довільна зміна умови студентом не допускається. У тому разі, коли інформація, що міститься в умові завдання, дозволяє знайти кілька варіантів кримінально-правової оцінки вчиненого, студент повинен проаналізувати їх, обов’язково зазначаючи, з яких конкретних обставин випливає те чи інше рішення.

Якщо це необхідно при розв’язанні завдання, слід звертатися до роз’яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України, до Конституції України, міжнародних угод, законів чи підзаконних нормативно-правових актів, з обов’язковим посиланням на нього (назва, пункт, стаття, частина тощо). При використанні положень, що містяться в літературі (науково-практичних коментарях до КК, монографіях, наукових публікаціях) слід послатися на джерело з використанням загальноприйнятих стандартів (автор, назва, рік і місце видання, сторінка).

Загальний хід рішення завдання умовно підпорядковується послідовності (етапам) кваліфікації злочину (аналіз фактичних обставин справи; відібрання з фактичних обставин справи лише юридично значущих ознак; встановлення групи кримінально-правових норм, яким в тому чи іншому ступені відповідають встановлені в справі ознаки; вибір тієї норми, описаному в якій складу злочину найбільш повно й точно відповідає всім встановленим обставинам; прийняття рішення й видання відповідного процесуального акту, яким це рішення офіційно закріплюється). Здійснювана кримінально-правова оцінка обов’язково повинна бути належним чином обґрунтована, з повним викладенням аргументів. Рішення повинне завершуватися аргументованим висновком, що містить формулу кваліфікації й формулювання обвинувачення (або обґрунтування відсутності складу злочину, наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності тощо). Якщо в завданні поставлено додаткові запитання (наприклад, стосовно відмежування одного злочину від іншого, спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності і т. ін.), після кримінально-правової оцінки вчиненого на них необхідно дати розгорнуту відповідь.


Тема: Злочини проти основ національної безпеки України

1. Громадянин України Р. систематично вчиняв крадіжки приватного майна. Одного разу, розбивши бокове скло легкового автомобіля „Фольксваген”, який стояв біля супермаркету, він викрав із салону шкіряний портфель, що належав заступнику начальника відділу одного з управлінь при Кабінеті Міністрів України Л. У портфелі Р. знайшов теку з документами, кілька дискет. Документи й дискети містили відомості   про балансові запаси корисних  копалин у надрах у  цілому по Україні:   алмазів, берилію, золота, п'єзооптичної сировини, літію, ніобію, танталу,  титану, цирконію, скандію, платини,  іридію, осмію, паладію. Портфель Р. продав, а потім через спільних знайомих запропонував представнику промислового концерну (громадянину Німеччини Ш.) придбати документи й дискети за 3 тис. євро. Ш. сплатив цю суму, і Р. у бесіді пообіцяв йому, що за можливості він готовий надавати йому за винагороду будь-яку допомогу. Ш. виявився оперативним працівником іноземної розвідки.

2. Першого заступника міністра Д. було знайдено мертвим біля власного автомобілю. Смерть настала від вогнепальних поранень серця. Розслідуванням в справі було виявлено, що вбивство вчинив Ю. Він пояснив, що вважає Д. винним у прийнятті кількох урядових документів, якими було обмежено права громадян.

Варіант: Ю. вчинив убивство за грошову винагороду від С.

Варіант: потерпілий Д. був виконуючим обов’язки міністра.

3. Д. і Р. влаштували пожежу на оборонному заводі. Від вогню було знищено велику кількість промислового устаткування, боєприпасів, кілька одиниць експериментальної бойової техніки, а також технічна лабораторія. Д. й Р. бажали ослабити оборонний потенціал Збройних Сил України.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення для кваліфікації, що від пожежі загинуло два робітники?

4. Ф., К. та інші створили молодіжну військово-патріотичну організацію. У статуті організації було вказано, що основною метою її діяльності є „докорінна зміна політичного устрою країни на засадах військової диктатури”. Ф. кілька разів звертався до членів організації з промовами, в яких, зокрема, закликав „готуватися до активних дій, щоб зламати існуючий лад”. Ті ж промови він та К. розміщували на заснованому ними Інтернет-сайті.  

Кваліфікуйте вчинене.

5. На території АР Крим С. і Р. проводили несанкціоновані мітинги, на яких закликали присутніх  провести масові заходи й акти громадянської непокори для повернення Криму до Росії. Вони ж безкоштовно роздавали всім бажаючим літературу, розклеювали листівки відповідного змісту.

Кваліфікуйте їх дії. Чи зміниться кваліфікація, якщо ті ж дії С. та Р. провадили з метою відокремлення Криму і визнання півострова у якості самостійної держави?

6. Перебуваючи у закордонному відрядженні, завідуючий відділом науково-дослідної установи Т. вчинив порушення правил безпеки дорожнього руху й був затриманий поліцією. При допиті був присутній представник контррозвідки цієї держави Г. Він повідомив Т., що вчинене ним за законом країни є злочином, і йому загрожує ув’язнення на строк в один рік, однак, якщо Т. дасть згоду на співробітництво з його установою, його звільнять. Співробітництво повинне було полягати у тому, що Т. передаватиме всю інформацію економічного, військового, наукового й іншого характеру, яка стане йому відомою у зв’язку із виконанням службових обов’язків. Згоду, дану Т., Г. записав на відеоплівку. По поверненні в Україну Т. двічі пересилав на указану Г. адресу інформацію про економічні процеси, яку він збирав, вивчаючи документи (в тому числі й секретні), що надходили до його інституту. Частина інформації становила державну таємницю.

Кваліфікуйте дії Т. Чи зміниться кваліфікація, якщо всі відомості він збирав, вивчаючи публікації у пресі?  


Тема: Злочини проти життя та здоров‘я особи

1. О., влаштувавшись працювати реалізатором оптово-роздрібної фірми, обходив багатоквартирні будинки, пропонуючи мешканцям квартир різні товари на продаж. В одній з квартир він побачив коштовні старовинні меблі, й зробив висновок про заможність її мешканців. В розмові з 67-мирічною З, яка відчинила йому двері, він з’ясував, що в квартирі окрім неї і її 70-річної сестри В. ніхто не мешкає. З метою заволодіння майном З. і В. О. наніс З. кілька ударів молотком, спричинивши відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, а В., яка вийшла з кімнати, почувши крики З., ударив ножицями, заподіявши поранення грудної клітки, котрі проникли в плевральну порожнину. Від ушкоджень внутрішніх органів й крововтрати З. і В. померли через кілька годин. Обшукавши квартиру, О. знайшов в столі 260 грн., які привласнив. Увечері того ж дня він із товарами, які належали фірмі (вартістю 220 грн.) виїхав до іншого міста.

Кваліфікуйте вчинене. Які обставини свідчать про спрямованість умислу особи на вбивство?

2. К. й П. Заснували фірму “Дон”. Закупивши нафтопродукти й вигідно реалізувавши їх, фірма отримала прибуток у 500 тис. грн. П. почав вимагати свою частину отриманих коштів. К., не бажаючи розподіляти прибуток, попросив поради у свого товариша Є. Той вважав, що за таких обставин найбільш надійним і вигідним засобом залишити кошти є вбивство П. Оскільки Є. був колишнім військовослужбовцем, К. запропонував йому особисто вчинити це вбивство, пообіцявши віддати за це у власність легковий автомобіль “Форд”. Використавши 200-грамову тротилову шашку і гранату РГД-5, які привласнив під час служби в Збройних силах, Є. виготовив вибуховий пристрій, який заклав під автомобіль П. Вибуховий пристрій спрацював, коли той разом зі своїм водієм Б. знаходився в автомобілі. Внаслідок вибуху П. втратив ногу, але його життя було врятоване своєчасно наданою медичною допомогою. Б. отримав численні, однак незначні поранення. Дізнавшись, що П. залишився живим, К. відмовився передати Є. автомобіль.       

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: Вибух автомобіля стався, коли П. віз у машині свою родину: дружину й 5-річного сина. П. і його дружина були поранені, а син загинув.  

3. На вечірці С. познайомилася з тридцятирічним К. Вони почали зустрічатися, К. обіцяв С., що згодом одружиться на ній. Однак, через деякий час К. повідомив С., що він одружений і має 3-річну доньку, а тому вони повинні припинити стосунки, оскільки залишити дружину й малолітню доньку він не може. Бажаючи позбутися дружини й доньки К., С. завітала до його квартири, видавши себе за нового дільничного лікаря (К. в цей час був у відрядженні, про що знала С.). В квартирі вона попросила води і, потрапивши під цим приводом до кухні, додала у бляшанку з сіллю отруту.

Ввечері отруєна С. сіль була використана К. при приготуванні їжі, вживши яку, донька К. померла від отруєння. Смерть дружини К. було попереджено своєчасно наданою медичною допомогою.

Кваліфікуйте дії С. Чи є підстави для визнання в цьому випадку стану сильного душевного хвилювання С.?

4. Студенти випускного курсу відзначали в кафе успішне закінчення останньої екзаменаційної сесії. За сусіднім столиком з друзями відзначав свій день народження В. Він запросив до танцю одну із студенток. Повернувшись після танцю до столику, вона поскаржилася, що В. поводився з нею непристойно. Обурений цим, студент К. запросив В. “вийти для чоловічої розмови”. Вийшовши з кафе, К. раптово наніс В. кілька ударів кулаком у обличчя, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, які не потягли короткочасного розладу здоров'я й незначної стійкої втрати працездатності. У відповідь В. також кілька разів ударив К., кулаком, однак, бачачи, що той переважає його фізично, дістав складений ніж і вдарив ним К. у груди, пошкодивши серце. Від отриманого ушкодження К. помер. Після затримання В. пояснював, що ніж він використав виключно для захисту, а тому вимагав кваліфікувати його дії як вчинені у стані необхідної оборони.

Кваліфікуйте вчинене.

    

5. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раніше засуджений за ч. 3 ст. 152 КК України Б., а також З. і Б-к, бажаючи вчинити бешкет і “розважитися”, за пропозицією Б. увірвалися до дачного будиночка, в якому перебували С. М. і його 14-ти річна донька С. Ю. Принесеними із собою палицею та лопатами протягом двох годин Б., З. і Б-к били С.М. Від отриманих тілесних ушкоджень та больового шоку С.М. помер. Після цього Б. і З. вчинили насильницькі статеві акти з С.Ю., яка втратила свідомість.

Бажаючи знищити сліди злочину, З. і Б-к за наказом Б. поклали тіло С. М. та непритомну й зв’язану С. Ю. у легковий автомобіль “Таврія”, який належав потерпілому, облили його бензином і підпалили.

Кваліфікуйте вчинене.

6. Після смерті дружини, Ч. Д. почав зловживати алкогольними напоями, втратив роботу. Домашнє господарство була вимушена вести його донька – Ірина. Витрачаючи на це свій час, вона не встигала в повному обсязі готуватися до занять у школі, внаслідок чого почала отримувати незадовільні оцінки. Окрім того, батько, вважаючи “сучасну молодь” розбещеною, забороняв Ірині бачитися з друзями, виходити ввечері з дому. Через деякий час Ч. повідомив доньці, що він має намір удруге одружитися. Вражена цією новиною, і вважаючи своє життя нестерпним, Ірина вжила велику кількість снодійних лікарських препаратів з метою позбавити себе життя. Однак, це помітив її батько і викликав швидку допомогу.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи має значення для кваліфікації той факт, що смерть Ірини було відвернено завдяки наданню лікарської допомоги?

Чи зміниться кваліфікація, якщо причиною вчинку Ірини були систематичні побої, яких вона зазнавала від батька, який таким чином карав її за дрібні провини (запізнення, тривалі розмови по телефону)?

7. Хворий на наркоманію Г. прийшов до квартири Б., який постачав йому наркотичні речовини. Оскільки Г. не мав коштів, він попросив у Б. кілька таблеток тазепаму у борг. Б. відмовив йому в цьому, оскільки Г. уже був винен йому 500 грн. за наркотики, які брав у нього раніше. Г. заперечував борг. Б. спробував вигнати Гнатова з квартири, але той принесеним з собою ножем кілька разів ударив Б. у живіт. Від пошкодження внутрішніх органів і масивної втрати крові Б. через кілька хвилин помер. Г. забрав з квартири Б. кілька упаковок трамадолу й тазепаму, мобільний телефон Б. й 100 доларів США.

Г. було звинувачено у вчиненні умисного вбивства з корисливих спонукань. Він заперечував проти обвинувачення, стверджуючи, що перебував у стані сильного душевного хвилювання, оскільки відчував хворобливу потребу у наркотику.

Як слід вирішити справу?

8. Учениця 11-го класу Р. взяла в борг у однокласника П. 100 грн., однак вчасно їх не повернула. Для погашення боргу П. вирішив забрати в Р. золоті прикраси – каблучку й ланцюжок. Про свої наміри він розповів своєму приятелю – учню 2-го курсу медучилища І. Той сказав, що Р. може повідомити батькам, а тому безпечніше буде, забравши коштовності, її позбутися. П. запросив Р. разом відпочити у лісі, придбав алкогольні напої. По дорозі до них немов “випадково” приєднався І. Після вживання спиртного, П. ударив Р. по голові порожньою пляшкою і продовжив наносити їй численні удари розбитою пляшкою в голову, обличчя й шию, а І. тримав потерпілу, заважаючи їй опиратися. Це продовжувалося близько півгодини. Коли Р. утратила свідомість, П. зняв з її пальця золоту каблучку, але золотого ланцюжка на дівчині не виявилося. Вважаючи потерпілу мертвою, П. і І. засипали її листям і пішли. Через півгодини Р. опритомніла й покликала на допомогу. Її почули й доставили до лікарні грибники, що випадково опинилися поруч. Завдяки цьому життя потерпілої було врятовано.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

9. Р. проживала з Ч., який був на 8 років молодшим за неї. Восени вона виїхала до Росії на заробітки. Деякий час Ч. надсилав їй листи, але через кілька місяців листування припинив. Повернувшись через вісім місяців, Р. дізналася, що Ч. під час її відсутності проживав разом з П. Отримавши ці відомості, вона зайшла до свого двору, взяла в сараї сокиру, сховала її під одягом, дійшла до помешкання П. й постукала у двері. Двері відчинив Ч. Р. нанесла йому кілька ударів сокирою в голову, а коли він упав – у груди. Від отриманих ушкоджень Ч. помер на місці. Р. обшукала будинок, але П. не знайшла, бо та сховалася на горищі.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Р. Чи є підстави для кваліфікації її дій як вчинених в стані сильного душевного хвилювання?

10. Співробітники охорони заводу будівельних матеріалів М. і О., заступивши на чергування у приміщенні охорони ввечері відзначали день народження О., вживали при цьому спиртні напої. До приміщення увійшов начальник охорони заводу Т-кий, який наказав припинити бенкет і почав вимагати письмових пояснень причин порушення дисципліни. О. ударом по голові звалив Т-кого з ніг і з допомогою М. прив’язав до батареї опалення. М. насильно влив у рот Т-му близько двохсот грамів горілки, сказавши “Ну, от і ти п’єш на роботі”. Уживши ще спиртного, О. сказав М., що начальник охорони дуже прискіпливий, за що необхідно його провчити. За пропозицією О., охоронці почали наносити удари ногами й пляшками в різні частини тіла Т-му і зупинилися, лише побачивши, що той не дихає. Переконавшись у тому, що потерпілий помер, М. і О. вивезли його тіло і втопили в озері.

Кваліфікуйте вчинене.

Чи зміниться кваліфікація, якщо смерть Т-кого настала від серцевого нападу, який став наслідком вживання великої кількості алкоголю, що влив йому в рот М.?

11. Робітники будівельної бригади К., Л. і П-ко святкували день народження Л., вживаючи спиртні напої. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Л. звинуватив К. у тому, що він працює гірше за всіх у бригаді, а тому працівники бригади втрачають замовлення й заробіток. Щоб провчити й покарати його, Л. і П. почали бити К. кулаками, а коли той упав – ногами. К. кричав, що йому дуже боляче, просив припинити. Бити припинили коли К. втратив свідомість. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у К. виявлено садна на шиї, обличчі, крововилив під оком, ушкодження у виді струсу головного мозку, перелому потиличної кістки.

Кваліфікуйте вчинене.

12. Х-в запропонував 15-річному І. допомогти йому викрасти електричний провід. На автомобілі  Х-ва вони під’їхали до лінії електропередач, яку помилково вважали знеструмленою. І. виліз на залізобетонну опору, перерізав один з проводів. Його вразило електрострумом, і він впав з великої висоти, отримавши ушкодження сегментів спинного мозку, ушкодження органів черевної порожнини. Розуміючи, що, доставивши І. до лікарні, він змушений буде пояснювати обставини отримання травм, Х-в залишив його на місці, вважаючи, що його знайдуть працівники аварійної бригади і нададуть допомогу. Аварійна бригада, яка прибула на місце обриву через кілька годин, знайшла І. мертвим.

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть питання про відповідальність Х-ва за смерть І. Чи зміниться кваліфікація, якщо І. отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості?

13. В коридорі  своєї квартири, у ході сварки зі своєю дружиною К.В., що виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, К.Д. відштовхнув її від себе убік вхідних дверей квартири, які було відчинено. Від цього поштовху К.В., що знаходилася в стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня, втратила рівновагу, зробила кілька кроків на сходову площадку перед квартирою, і, не утримавшись на ногах, упала на сходову площадку між 2 –м і 3-м поверхами. У результаті падіння К.В. була заподіяна гематома м'яких тканин потиличної області, крововилив під м'які мозкові оболонки в області лобових часток з переходом на підставу лівої і правої півкулі. Від отриманих тілесних ушкоджень К.В. незабаром померла на місці.       

К.Д. викликав швидку допомогу, намагався надати медичну допомогу К.В. самостійно.

14. Увечері Ц. дізнався від матері, що його співмешканка Р. вдень певний час пробула в квартирі сусіда – З.  Ц. приревнував її до З. і пішов до нього, щоб спитати, чи насправді заходила до нього Р. При цьому він побив останнього, хоча З. і не ображав, його. Потерпілий З. свідчив, що Ц., вибивши двері, ввірвався до нього  в  квартиру, був сильно збуджений, безпричинно почав бити його по голові й обличчю. Насправді ж Р. цього дня до квартири З. не заходила, а мати Ц. вигадала цю обставину, що посварити сина з його співмешканкою. Ударами Ц. З. було заподіяно забій головного мозку тяжкого ступеня без здавлення головного мозку. Ц. було засуджено за умисне тяжке  тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. У вироку суд зазначав, що згідно з висновками судово-психологічної експертизи, Ц. на момент  вчинення  злочину,  з  урахуванням його індивідуальних психологічних особливостей розвитку, під дією ревнощів перебував у стані сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту).

Чи вірне рішення суду?   

15. 16-річні Д. та П. піднялися на дах дев’ятиповерхового будинку, де пили пиво. Згодом до них приєдналися 15-річний В. й 14-річна С. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, П. почав залицятися до С., підняв її на руки й спробував поцілувати. Однак, С. відштовхувала його, від чого П. утратив рівновагу, й впав, випустивши С. з рук. Дівчина упала на огорожу даху (висотою 1 метр), не втрималася, перевалилася через неї та упала з даху, отримавши травми, не сумісні із життям.    

Кваліфікуйте вчинене.

16. Х. перебував у стані алкогольного сп'яніння середнього ступеню.  Згадавши, що чоловік її сусідки – Н. образив його, Х. пішов до сусідського двору, щоб вимагати вибачень. Н. вдома не було, і його дружина Н-ва та її подруга О. почали виганяти Х. з двору. Х.  взяв удома ніж (довжина леза якого 12, 1 см.) і завдав ним два удари в живіт Н. (при цьому після другого удару він провернув ніж в рані), а потім 15 ударів у живіт та груди О., від яких вона померла в лікарні. Н. з місця події втекла, тому добити її Х. не встиг. Їй своєчасно було надано медичну допомогу. Х. було засуджено за ч. 1 ст. 115, ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК. Чи вірне рішення прийняв суд?

17. Перебуваючи у фактичних шлюбних відносинах із Р., Д-ва завагітніла від нього. Р. заявив, що ростити дитину він не має бажання й запропонував позбутися її, зробивши аборт. Однак, в лікарні Д-вій повідомили, що у зв’язку із наявністю в неї деяких хронічних захворювань, така операція може загрожувати її життю. Д-ва пообіцяла Р. позбутися дитини після народження. Одразу після пологів вона задушила дитину подушкою. В цьому їй допомогла її подруга Н.

     

18. М. влітку наймався охороняти сільгоспугіддя, для чого незаконно придбав гладкоствольну мисливську рушницю й патрони до неї. В частині патронів він зменшив кількість пороху й замість дробу зарядив їх кам’яною сіллю. Під час святкування дня народження М. його знайомий К. повів себе зухвало, ображав гостей, бив посуд. М. Намагався вигнати його з квартири, але К. опирався. Тоді М. узяв рушницю, й, вважаючи, що вона заряджена патроном із сіллю, вистрілив, цілячись К. в ноги. В рушниці насправді був заряджений патрон з картеччю (про що М. забув). Від отриманого широкого поранення (в тому числі ушкодження пахової артерії) К. помер на місці. М. намагався зупинити кровотечу, викликав медичну допомогу.

Варіант: М. прицільно  вистрілив К. в обличчя. Патрон було споряджено сіллю.  Згідно   з   висновком судово-медичної  експертизи,  цими  діями  потерпілому було завдано тілесні ушкодження у вигляді поранення верхньої  частини обличчя  з  руйнуванням  і  дефектом  (відсутністю)  м'яких тканин перенісся,  прилеглих  ділянок  бічних  поверхонь  носа  та  очних впадин,  лівого  надбрів'я,  верхньої  повіки лівого ока,  а також кісткових структур носа, що може бути усунено лише шляхом операції.

19. Р., який мав судимість за ч. 1 ст. 118 КК України, бажав помститися  Б, якого він вважав винним у своїх подружніх негараздах. Озброївшись сокирою Р., з метою убивства, вночі проник до будинку Б., і завдав йому сокирою чотири удари по голові. Це почула мати Б., яка спала в сусідній кімнаті. Вона увійшла до кімнати. Боячись, що жінка покличе на допомогу, Р. ударив її обухом по голові, від чого вона втратила свідомість.

Вважаючи потерпілих мертвими, Р. намагався зняти з Б. золотий перстень, а коли це не вдалося – відрізав палець з прикрасою, також забрав з квартири мобільний телефон. Розраховуючи знищити сліди злочину, Р. увімкнув газ. Однак, сусідка, що відчула запах газу, викликала працівників аварійної служби. Смерть Б. Настала від ушкоджень головного мозку, а його мати померла від отруєння газом.

Кваліфікуйте вчинене.   

20. Л., який був пенсіонером, мав вищу освіту за спеціальністю „Електромеханіка”, вирощував на продаж овочі у побудованій ним на присадибній ділянці теплиці. Помітивши на землі біля теплиці відбитки чужого взуття, Л. вирішив, що хтось готує крадіжку, а тому оточив огорожу теплиці оголеним електродротом, вночі приєднуючи його до електромережі, а вдень вимикаючи. Одного дня вранці Л. виїхав на ринок з овочами, забувши вимкнути струм в огорожі. Підліток К.,  проник на земельну ділянку щоб викрасти полуниці, торкнувся дроту рукою й отримав електротравму, зокрема, опік III ступеня з площею ураження 3 % поверхні тіла, що супроводжувався шоком тяжкого ступеня.

Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться кваліфікація, якщо К., від отриманих ушкоджень помер?

21. Повернувшись з роботи й припаркувавши свій автомобіль біля двору свого приватного будинку, М. сів вечеряти. До нього зайшов родич З. Чоловіки вжили спиртне. Коли З. попрощався й  вийшов з двору, М. почув шум двигуна автомобіля, що проїжджав в цей час вулицею поряд з домом. Він помилково вирішив, що це З. намагається без дозволу поїхати на його автомобілі й вибіг надвір. З. насправді стояв біля автомобілю. Між чоловіками виникла сварка. З. штовхнув М., від чого той упав. М. схопив сумку зі скляною трилітровою банкою, що лежала в салоні автомобілю й ударив нею З. по обличчю. Від удару банка розбилася, і З. осколками був поранений. Йому було заподіяно численні, але неглибокі порізи обличчя, а також було ушкоджено праве око, що спричинило повну втрату цим оком зору на 100 %. Під час лікування потерпілого у лікарні око було повністю видалено.

Відповідальність М. Чи зміниться кваліфікація, якщо зір у правому оці З. до ушкодження становив лише     3%?  

22. Е. разом із неповнолітнім сином Миколою та його приятелем Володимиром на мотоциклі з причепом приїхав на територію занедбаного кар’єру набрати щебеню. Хоча територію кар’єру було огороджено й стояли попереджувальні таблички ”Небезпечна зона”,  Е. під’їхав  до краю кар’єру й попросив підлітків насипати щебінь в причіп, а сам пішов оглянути територію. В цей час стався зсув ґрунту, Володимир упав вниз і був засипаний каменем і землею. Злякавшись відповідальності, Е. наказав Миколі нікому не розповідати про вчинене. Тіло Володимира було випадково знайдене через два дні. Його смерть настала від асфіксії.

Чи підлягають указані особи відповідальності? Якщо так, кваліфікуйте вчинене. Чи має значення, якщо Володимир одразу загинув при падінні від ушкоджень голови й грудної клітини?

23. О. ввечері їхав на автомобілі ВАЗ безлюдною вулицею зі швидкістю 55 км/год. В автомобілі також перебував його приятель Т. Раптом приблизно в 3–х метрах перед автомобілем з-за кущів вибіг молодий хлопець і побіг через вулицю. О. спробував зупинити автомобіль, але швидкість руху не дозволила йому цього зробити (хоч дозволену швидкість він не перевищував). Автомобілем, що рухався, потерпілого було збито на асфальт, від падіння він отримав травми й втратив свідомість. Т. порадив О. тікати з місця події, оскільки, як він сказав, „ти ж знаєш, в суді винуватим роблять завжди водія”. О. поїхав. Потерпілого В. знайшли перехожі вранці. Він був мертвий. Експертизою встановлено, що ударом автомобілю й падінням на асфальт йому було заподіяно лише середньої тяжкості тілесні ушкодження, і при своєчасній допомозі його життя було б врятоване.   

24. Під час виробничої практики викладач У. дав завдання учням 9-го класу О. і Д. працювати на токарному верстаті, а сам відлучився у особистих справах на сорок хвилин, вважаючи хлопців досить досвідченими, щоб працювати самостійно (насправді відповідної кваліфікації школярі не мали). Д. не одяг нарукавники, як того вимагали правила техніки безпеки, й рукав його куртки було захоплено обертовою частиною верстату. Рука була травмована, два пальці довелося ампутувати.

Відповідальність У.

25. О. зустрічалася з іноземним студентом Д. Під час медичного обстеження у неї виявили захворювання на сифіліс. Сподіваючись, що Д. одружиться з нею й вона зможе виїхати з ним за кордон, і будучи переконаною в тому, що відомості про захворювання перешкодить цьому, О. не сказала Д. про захворювання. Звертатися до лікувальних закладів О. не стала, побоюючись розголошення. Студентка 4-го курсу медичної академії Л.,  пообіцяла її вилікувати, зробила кілька ін’єкцій антибіотиків. Вважаючи, що вона вилікувалася, О. вступила в інтимні стосунки з Д., і заразила його сифілісом.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

26. Х. працювала завідуючою акушерсько-гінекологічним відділенням. На прийомі у поліклініці до Х. із проханням перервати вагітність  звернулася П. Оглянувши останню та встановивши в неї вагітність тривалістю 19 - 20 тижнів, вона відповіла, що зможе це зробити, але та повинна заплатити їй 200 грн. і придбати медичні препарати, необхідні для проведення операції. Госпіталізувавши П., вона провела операцію з переривання вагітності, за що та передала їй 200 грн. До Х. із таким саме проханням звернулась А., в якої вагітність була строком 20 тижнів. Погодившись на проведення операції, вона зажадала за це 250 грн. Того ж дня А. було госпіталізовано, а її мати передала Х. зазначену суму. Х. шляхом введення невстановленого медичного препарату штучно перервала вагітність А. У кінці липня до Х. із проханням перервати вагітність тривалістю 22 тижні звернулася К. Та погодилася провести таку операцію за умови передачі їй винагороди в сумі 250 грн. Госпіталізувавши К., вона перервала вагітність, за що одержала від неї 250 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

26. Д. під час обопільної бійки, що виникла з особистих неприязних стосунків, ударив С. по голові уламком стільця. Той втратив свідомість. Злякавшись, Д. викликав швидку допомогу, і С. доставили в лікарню. Він перебував на стаціонарному лікуванні 12 днів, був виписаний у задовільному стані, але ще 6 днів продовжував лікуватися амбулаторно.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

27. А. та З. святкували день народження А. у нього вдома. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, З зібрався йти додому. А. вимагав продовжити святкування, не випускав з квартири З. Образившись на нього, він почав нецензурно лаяти його. На цьому ґрунті між ними виникла сварка і бійка, в ході якої З. наніс А. удари руками і ногами в груди, живіт. А. впав, почав кашляти. З. кілька разів копнув його ногою, взутою у черевик, а потім поклав йому  під голову згорнуту ковдру “щоб не захлинувся” і пішов. Вранці сусід знайшов А. мертвим. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала від асфіксії. В дихальні шляхи А. потрапила велика кількість блювотних мас, які виділилися від травм органів черевної порожнини, нанесених  ударами твердим тупим предметом.

Кваліфікуйте вчинене.

28. Повертаючись після прогулянки лісом, вчителі і учні загальноосвітньої школи побачили, що дорослий чоловік шмагає кропивою підлітка, роздягненого й прив’язаного до дерева. Чоловіка було затримано й доставлено у райвідділ міліції. Ним виявився Р. Він пояснив, що таким чином намагався покарати за порушення домашньої дисципліни свого 14-річного пасинка О., який почав невчасно повертатися додому й палити.

 Чи є ознаки злочину у діях Р.? Якщо так, проаналізуйте їх.

29. А. підтримував стосунки з К. Однак, через деякий час вона відмовилася зустрічатися із ним, мотивуючи це тим, що познайомилася з іншим чоловіком – М. Бажаючи помститися за “зраду”, А. звернувся до Д. і Р., які мали судимості за злісне хуліганство, із пропозицією “заробити грошей”. Він пообіцяв їм 300 грн. за розправу над М. і К.. Виконуючи завдання А., пізно ввечері Д. і Р. напали на М. й К.. Поваливши М. на землю, вони нанесли йому численні удари ногами в груди, живіт і голову. В результаті цього М. було заподіяно переломи кісток лицевого скелета, закриті ушкодження органів черевної порожнини.

Окрім того, за проханням А., Д. спробував хлюпнути К. в обличчя сірчаною кислотою, однак вона відхилила голову й її обличчя не було пошкоджене, але вона отримала хімічний опік шкіри лівого вуха.

Кваліфікуйте дії А.,  Д. і Р.   

30. С., яка була хвора на наркоманію, займалася проституцією, щоб мати змогу купувати наркотики. Одного разу, зробивши ін’єкцію шприцом, який уже був використаний її знайомим Л., вона була інфікована ВІЛ (про наявність у нього ВІЛ Л. не знав). Дізнавшись про захворювання, С. вирішила, що винуватцем цього є хтось із чоловіків, яким вона надавала послуги сексуального характеру, а тому вирішила помститися. Продовживши займатися проституцією, вона після кожної зустрічі з чоловіком підкидала йому записку, в якій анонімно повідомляла про необхідність обстежитися на наявність СНІД.

Внаслідок статевих стосунків із Соловйовою троє чоловіків було інфіковано ВІЛ, один захворів на СНІД.

Кваліфікуйте дії С. і Л. Чи зміниться кваліфікація, якщо не було інфіковано жодного потерпілого?  

31. 19 вересня 2003 року приблизно о 23 год. Б. прийшов до Будинку культури с. В. на дискотеку. Біля Будинку культури зустрів свого знайомого М., якому під час розмови розповів, що К. образив його матір, яка працює продавцем у магазині і не відпустила йому в борг горілку. М. повідомив Б., що К. перебуває біля Будинку культури.

Після цього Б. і М., використовуючи малозначний привід - образу матері Б., за попередньо домовившись, завели К. за тильну сторону Будинку культури, де Б. наніс К. в обличчя два удари ступнею правої ноги і не менше п'яти ударів правою та лівою рукою. Потім М. ступнею правої ноги наніс К. удар у ліву та праву частини тулуба і два удари по голові. Продовжуючи свої злочинні дії, Б. і М., протягом приблизно 10 хв. руками і ногами наносили К. велику кількість ударів у життєво важливі органи - голову, грудну клітку та живіт, а також в інші частини тіла. Після вказаних дій Б. і М. залишили потерпілого К., який внаслідок заподіяних йому тілесних ушкоджень лежав на землі і не міг піднятися та самостійно пересуватися, а самі пішли в приміщення Будинку культури, де протягом 15 хвилин вживали спиртні напої. Приблизно о 23 год. 50 хв. Б. і М. повернулися на місце скоєння злочину, де лежав К., і почали продовжувати наносити йому удари руками і ногами в голову, грудну клітку і живіт, при цьому кожен із них наніс К. не менше 15 ударів, а потім кожен наніс не менше трьох ударів по статевих органах потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень К. помер на місці скоєння злочину.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи та акта судово-медичного дослідження, потерпілому К. спричинені тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з забиттям головного мозку та крововиливом під тверду і м'яку мозкові оболонки та шлуночки мозку; закриту травму грудної клітки з поперечним переломом грудини на рівні 3-го ребра, переломи 2 - 10 ребер справа та 1 - 10 ребер зліва; закриту травму живота з крововиливами в черевну порожнину та розривом печінки і підшлункової залози, з розривом брижейки тонкої кишки; рани в ділянку правої вушної раковини, рани в ділянці статевого органа, два крововиливи в ділянці верхньої та нижньої повік лівого та правого ока, два крововиливи в ділянці лівої та правої щік, два крововиливи в ділянці верхньої та нижньої губ, крововилив в ділянці підборіддя, два крововиливи в ділянці лівого та правого вух, крововилив в ділянці лобної кістки з переходом на перенісся, два крововиливи на зовнішніх поверхнях правої та лівої кистей. Смерть К. настала 19.09.2003 року в період між 20 та 24 годинами внаслідок поєднаної травми голови, грудної клітки і живота. Додатковим висновком експерта встановлено, що ушкодження, які заподіяні потерпілому, могли виникнути від ударів руками чи ногами або іншими тупими предметами.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення

32. 18 вересня 2003 р. близько 21 год. у м. Кам'янка Черкаської області, В. перебуваючи в стані наркотичного з метою заволодіння майном Д., прийшов на територію домоволодіння останньої в м. Кам'янка, вул. К. буд. 6. та застосувавши до потерпілої насильство, небезпечне для її життя та здоров'я, а саме в сараї домоволодіння куском металевої труби, який знайшов на подвір'ї, наніс Д. три удари по голові, спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді множинних скалкових переломів кісток основи та склепіння черепа, кісток лицьового скелета, забиття та руйнування головного мозку, субарахноїдальних крововиливів над півкулями головного мозку, трьох забитих ран на голові, на лобі в центрі, забитої рани лівої скроневої ділянки, трьох забитих ран у правій тьмяно-скроневій ділянці голови, синців на верхньому та нижньому повіках обох очей у вигляді окулярів, які відносять до категорії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя та здоров'я в момент заподіяння, внаслідок яких настала смерть потерпілої на місці.

Після чого В., шляхом вільного доступу, проник у жилий будинок Д. і незаконно заволодів її майном на загальну суму 811 грн.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення

33. Хмельницький міський суд вироком від 2 березня 2004 р. засудив Б. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК на сім років позбавлення волі. Згідно з вироком Б. визнано винним у тому, що 21 лютого 2003 р. він під час сварки на ґрунті неприязних стосунків умисно, свідомо допускаючи можливість настання смерті С., завдав йому в ліву частину грудної клітки удар ножем, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження.

У касаційній скарзі захисник порушив питання про зміну судових рішень щодо засудженого, а саме - про перекваліфікацію його дій на ч. 1 ст. 121 КК і призначення покарання в межах санкції цієї норми. Захисник посилався на те, що Б. не мав умислу на вбивство С. і що це підтверджено дослідженими у справі доказами.

Чи підлягає скарга захисника задоволенню. Обґрунтуйте рішення.

34. К. постійно спілкувався з подружжям Б.Т. і А.Т., допомагав їм по господарству. В процесі спілкування Б.Т. допускав висловлювання, які принижували честь та гідність К., його національну гордість. Бажаючи припинити постійні глузування та помститися за образи К. вирішив вбити Б.Т.

Для реалізації цієї мети К. наприкінці травня 2006 р., познайомившись з В., запропоновував останньому за грошову винагороду вчинити вбивство Б.Т., на що В. погодився. Обмовляючи з В. наступне вбивство, К. запропоновував вбити потерпілого в той час, коли той буде на рибній ловлі у безлюдному місці на берегу річки Дністер і після вбивства викинути тіло у річку. Продовжуючи обговорення деталей вбивства К. вивіз В. на берег річки і показав місце де постійно рибалить Б.Т.

Як винагороду за скоєне вбивство К. пообіцяв заплатити В. 800 грн, з них 400 – відразу після вбивства та ще 400 після того як особисто впевниться у смерті Б.Т.

Ранком 12.06.2006 р. К. дізнався, що Б.Т. пішов рибалити, повідомив В. про його місцезнаходження і запропонував реалізувати задумане. Однак В., усвідомлюючи тяжкість задуманого злочину, відмовився від останнього і звернувся до працівників правоохоронних органів. В той же день, В. повідомив К. про нібито скоєне вбивство, отримав від останнього 400 грн. Після цього К. був затриманий працівниками міліції.

Дайте кримінально-правову оцінку діям К. та В. Обґрунтуйте своє рішення. Чи підлягає К. кримінальній відповідальності за ст. 116 КК.

35. П. маючи намір заволодіти квартирою, що належала М., звернувся до свого знайомого Д. з проханням підшукати йому людину для вчинення вбивства М. Д. познайомив П. з Є., якому П. запропонував вчинити вбивство М. за матеріальну винагороду у розмірі 5000 доларів США, на що останній погодився.

Для реалізації задуманого, П. показав Є. Потерпілу, квартиру де та мешкає, вказав яким способом можна вчинити вбивство. Крім того, П. повідомив, що потерпіла страждає на психічне захворювання. В рахунок оплати замовлення П. передав Є. 7100 грн.

З метою підготовки умисного вбивства Є. Протягом місяця спостерігав за потерпілою, збирав відносно неї всю необхідну інформацію.

30 липня 2005 р., о 24 годині, Є., попередньо перевдягнувшись в одяг, схожий з форменим одягом працівників органів внутрішніх справ, для того щоб полегшити можливість проникнення у квартиру потерпілої, прийшов до квартири потерпілої.

При намаганні Є. Потрапити до квартири М., потерпіла вибігла на площадку та звернулася за допомогою к сусідам. З метою полегшення вчинення злочину, Є представився М. та її сусідам працівником міліції, який прибув на виклик громадян та ввів їх в оману, створивши в них впевненість у законності своїх дій.

Після того, як М. повернулася до своєї квартири, Є. Під виглядом працівника міліції, обманним шляхом, використовуючи психічне захворювання потерпілої та ту обставину, що вона проживає одна, проник до її квартири. Пройшовши до однієї з кімнат, молотком, який знаходився в цій кімнаті, наніс смертельні ушкодження потерпілій. Смерть М. настала в результаті тупої травми голови у виді відкритої проникаючої черепно-мозкової та закритої черепно-лицьової травмами, які ускладнилися здавленням головного мозку. Після скоєння вбивства Є. розкидав по квартирі речі, з метою створення вигляду пограбування та з місця злочину скрився.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Чи має значення для кваліфікації та обставина, що замовник вбивства не зміг заволодіти квартирою.

36. 1 лютого 2006 р. Ж., знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, походячи повз хату О., вирішив напасти на неї і заволодіти її грошима.

З цією метою він постукав у двері будинку і коли О. відкрила двері, звернувся до неї з проханням ніби-то позичити 100 грн. На це О. відповіла, що подивіться, чи є в неї така сума і повернулася в кімнату, а Ж. зайшов вслід за нею. Реалізуючи свій намір, він штовхнув потерпілу на підлогу та став наносити їй удари по обличчю і голові. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці злочину і її смерть настала від закритої внутрішньо-черепної травми із забоєм лобних та тім`яних долей речовини головного мозку.

Після цього, не знайшовши в будинку грошей, та упевнившись  у смерті О., з метою приховання злочину, підпалив будинок.

Кваліфікуйте вчинене. Обґрунтуйте своє рішення.

37. М., Т., С. у вагоні сполученням Донецьк-Слав`янськ познайомилися з Я., після чого сумісно стали розпивати спиртні напої. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння М., Т. і С. бажаючи заволодіти майном Я. стали наносити йому численні удари в голову та тулуб. На кінцевій станції зазначені особи вивели Я. з вокзалу і продовжуючи його бити. Після того як потерпілий став виказувати погрозу, що звернеться до міліції, М. забрав сумку з речами Я. і полащили потерпілого до лісосмуги. Там, М., Т. і  С. продовжуючи бити Я., домовилися спалити тіло та таким чином знищити сліди злочину. Зібравши суху траву підпалили тіло й упевнившись в тому, що вогонь не затухне, покинули місце злочину. Смерть потерпілого Я. настала внаслідок травматичного шоку, обумовленого численними переломами кісток лицьового черепу та ребер.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.

  


Тема: Злочини проти волі, честі та гідності особи

1. Директор загальноосвітньої школи П. під час літніх канікул оголосив  учням 6-10 класів про необхідність заробити грошей для ремонту школи. З цією метою він уклав угоду з одним з фермерських господарств району про прополку 7 гектарів соняшника. За це власник господарства М. передав П. 700 грн., які той використав для придбання будівельних матеріалів і оплату ремонтних робіт у приміщенні школи. Роботу було зараховано учням як щорічна виробнича практика.

Прокуратурою району було порушено щодо П. й М. кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 150 КК України. П. оскаржив це рішення, мотивуючи це тим, що отримані кошти було використано для потреб школи.

Проаналізуйте ситуацію. Як слід вирішити справу? Аргументуйте рішення.

2. К. звільнившись з виправно-трудової колонії, де відбував покарання за крадіжки, повернувся до рідного села. Однак, його дружина взяла розлучення, житло він втратив. Його найняла робітником до свого господарства З., надавши йому житло та харчування. Одного ранку З., перераховуючи курей, виявила, що відсутні чотири птахи. У крадіжці вона запідозрила К. З. Поскаржилася сусідові – Н. Ввечері той прийшов до К. з палицею, побив його, заподіявши тілесні ушкодження, що потягли розлад здоров’я тривалістю до 8 днів, вимагав зізнатися в крадіжці. Коли К. відмовився це зробити, Н. зв’язав йому ноги і вкинув у зливну яму, закривши її каналізаційним люком, після цього наказав З. не випускати К. і не годувати його, доки той не зізнається у злочині. Через 4 дні З. разом із сусідкою витягла К. з ями. Той був без свідомості, і внаслідок переохолодження й отриманого внаслідок цього двостороннього запалення легенів він перебував у лікарні 23 дні.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення для кваліфікації, що К. зізнався З. в тому, що вкрав і продав чотирьох курей, які їй належали, і лише після цього вона випустила його з ями?     

3. В. проживав в одному домі з бабусею своєї дружини – С. Жінка похилого віку страждала на невротичні розлади та атеросклероз судин головного мозку. Її присутність дратувала В. Щоб позбутись жінки, В. звернувся до свого знайомого – завідуючого відділенням психоневрологічного диспансеру Р. Той сприяв  В. у госпіталізації С., фальсифікувавши висновки лікарської комісії й, домовившись із головлікарем закладу А. В. передав Р. і А. винагороду по 1000 грн. кожному.  За скаргою родички С. через два місяці було проведене обстеження, яке засвідчило, що С. госпіталізації не потребує.

Кваліфікуйте вчинене.

4. Підданий іноземної держави Т. розмістив в Інтернеті оголошення, в якому виявив готовність усиновити хлопчика за грошову винагороду. На оголошення відповів громадянин України Г., який запропонував Т. зустрітися на території України. Під час зустрічі Г. повідомив, що пропонує „на вибір” кількох хлопчиків-сиріт від 2 до 4 років, оскільки знайомий із працівниками дому-інтернату для сиріт. Т. з дружиною вибрали хлопчика, який найбільш сподобався йому, і передав Г. Винагороду в 7000 доларів США. Директор інтернату И. за винагороду в 1000 доларів разом з Г. підробили документи, які були підставою для вивезення дитини за кордон.  

Кваліфікуйте дії Т., Г., И. Визначте співвідношення між злочинами, передбаченими ст. 149 і ст. 169 КК.

5. С. запропонував Ю. за винагороду в 100 доларів улаштувати її реалізатором на ринку в м. Москва. За попередньою домовленістю із громадянином Росії Ш. він привіз Ю. до Москви і передав йому, отримавши за це від нього 500 доларів США. Ш. перевіз О. на одну з квартир, де повідомив Ю., що вона повинна займатися проституцією. У випадку невиконання цієї вимоги Ш. разом із Л. погрожували їй фізичною розправою. Можливості втекти в Ю. не було, оскільки квартиру постійно охороняли. У квартирі перебували ще дві дівчини. До квартири приїздили чоловіки, яким дівчат примушували надавати послуги сексуального характеру. При перевезенні Ю. на іншу квартиру їй вдалося втекти.

Через два місяці С. запропонував ще двом дівчатам виїхати до Москви для зайняття проституцією, на що ті дали свою згоду. Після приїзду в Москву С. передав дівчат Ш., отримавши від нього 800 доларів США.

6. Перебуваючи в шлюбі, Т. під час закордонного відрядження вступила в статеві зносини й завагітніла від громадянина Туреччини. Побоюючись, що у випадку, коли дитина народиться смаглявою й темноокою, чоловік здогадається про зраду, Т. домовилася з лікарем О., що в такому випадку він підмінить новонародженого. Так і сталося, і О. замінила новонародженого хлопчика на іншого, від якого відмовилася мати. За вчинені дії Т. передала О. винагороду у 300 доларів США.

Кваліфікуйте вчинене.

7. К. звернулася до свого знайомого – судимого за насильницькі злочини Д. із проханням сприяти в поверненні, грошей (9 тис. грн.), які їй заборгувала В. За допомогу вона пообіцяла винагороду в 1,5 тис грн. Вистеживши В., Д. разом із своїм приятелем Х. (якому за це він пообіцяв 400 грн.) заштовхнули її до автомобілю й вивезли за місто, де тримали два дні в підвалі недобудованого будинку, прив’язану до металевого кільця. Від холоду й вогкості у підвалі В. захворіла на пневмонію. Злякавшись, що вона може померти, злочинці випустили жінку.

Кваліфікуйте вчинене.

8. Для проведення судового засідання обвинувачуваних у вчиненні бандитизму С., Д., К. і Ф. було доставлено до апеляційного суду. Перебуваючи в караульному приміщенні, Д. попросив конвой вивести його до вбиральні. Коли його було виведено, він наніс удар у шию конвоїру Я., вихопив у нього з кобури пістолет, і, погрожуючи вбити Я., наказав трьом військовослужбовцям, які знаходилися поруч, покласти пістолети на долівку й відімкнути караульне приміщення. Коли його наказ було виконано, С. і К. вийшли у коридор і заволоділи зброєю. Ф. відмовився приймати в цьому участь. Забарикадувавшись у караульному приміщенні С., Д., К. вимагали надання їм автомобілю й вертоліт з пілотом, погрожуючи вбити військовослужбовця. Їм було надано автомобіль, і під час руху на ньому Д., який ним керував, не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся. Військовослужбовці отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження, а К. – тяжке тілесне ушкодження.

Кваліфікуйте вчинене.

9. Н., яка не була заміжньою, завагітніла й народила дівчинку. Л., її бабуся, вважаючи вчинене онучкою ганьбою для родини, вирішила позбутися дитини. Вона домовилася з мешканкою сусіднього села Р., що вже мала чотирьох дітей, що за винагороду в 550 грн. і продукти харчування вона забере дівчинку до себе в родину, а згодом розповість всім, що дитину їй підкинули. Коли Н. вийшла в справах з дому, Л. забрала дівчинку й відвезла її до Р.      

Кваліфікуйте вчинене.

10. О. займалася нетрадиційною медициною, проводила платні сеанси лікування. Кілька місяців поспіль її 15-річна донька скаржилася на погане самопочуття, головний біль. Не маючи (як вона вважала) часу на лікування доньки, О. давала їй гроші на лікування, а, побачивши, що це не допомагає, звернулася до одного з відвідувачів – головного лікаря психоневрологічної клініки Д. з проханням влаштувати доньку до клініки. Вона вважала, що хвороба доньки шкодить її „іміджу” як народної цілительки. Д., склавши неправдивий комісійний висновок, виконав прохання О. У відповідності і  цим висновком, щодо доньки О. провадилося лікування від шизофренії. Через півроку вона померла від спазму судин головного мозку.

Кваліфікуйте вчинене.  

       


Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

1. Е., який 12.09.99 р. звільнився з виправно-трудової колонії, де відбував покарання за злочин, передбачений ч.1 ст. 118 КК 1960 р., 10.10.04 р., познайомившись в кафе з Я., (1.09.89 р.н.), запросив її до себе в квартиру для продовження знайомства, де після вживання спиртних напоїв почав схиляти її до вступу у статевий зв’язок. Я. відмовилася, намагалася залишити квартиру, але Е. повалив її на долівку, намагаючись силою здійснити свій намір. Вчинити це йому не вдалося з фізіологічних причин. Я. виривалася, звала на допомогу. Е. сильно ударив Я. по голові, від чого вона втратила свідомість. Скориставшись цим, Е. вчинив з нею аногенітальний статевий контакт. Отямившись, Я. сховалася в кухні, а коли Е. почав виламувати двері, вистрибнула з вікна 3-го поверху. Від отриманих при падінні ушкоджень Я. померла на місці.

Кваліфікуйте дії Е. Чи зміниться кваліфікація, якщо Я. залишилася живою, але отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження?

2. Група підлітків, які з різних причин втекли з родин, згуртувалися і жили в приміщенні занедбаного будинку на краю міста. Харчувалися, вчиняючи дрібні крадіжки і, випрошуючи милостиню. Очолював групу К., якому виповнилося 16 років. Одного дня 13-річна Г. не принесла грошей, і К. сказав, що її треба провчити. За його наказом, 13-річна Н. і 15-річний Ф. повалили Г., Ф. тримав Г. ноги, щоб вона не пручалася, а Н. закривала потерпілій рота. К., висловлюючи погрози побити потерпілу, вчинив з нею статевий акт. Після цього статевий акт з нею вчинив Ф. Перед цим він кілька разів ударив Г. ногою, заподіявши цим легкі тілесні ушкодження, що не потягли розладу здоров’я, наказуючи не пручатися.        

Кваліфікуйте вчинене.

3. О 23-й год. Д., А., Ц. на алеї парку зустріли К., яка поверталася від подруги. За наказом А., вони обступили її й не давали можливості пройти. А. запропонував К. добровільно здійснити з ним статевий акт, попередивши, що у випадку відмови в статеві зносини з нею вступлять також Д. та Ц. К., злякавшись цього, погодилася, і А. здійснив із нею статевий акт у природній формі. Д. та Ц. стояли поруч. Як свідчила потерпіла, вони мовчали, фізичну силу до неї не застосовували.

Відповідальність А., Д., Ц.

4. До прокуратури звернулася із заявою Ц., яка повідомила, що щодо її доньки М. вчиняються злочини сексуального характеру. Вона повідомила, що М. працює продавщицею в магазині, який належить приватному підприємцеві Н. Оскільки М. молода й приваблива, Н. схиляв її до вступу у статевий зв’язок. Коли та відмовилася, Н. почав погрожувати, що не поверне їй паспорт і санітарну книжку, а також звинуватить у привласненні товарів з магазину. Оскільки Н. мав знайомих у правоохоронних органах, про що він неодноразово згадував, М. побоювалася, що свою погрозу він здійснить.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

5. Г. зустрів ввечері на вулиці знайому йому 13-річну Е. Він запропонував їй пройти з ним до під’їзду будинку, а там затяг до підвалу й почав домагатися вступу у статеві зносини. Оскільки Е. відмовлялася, він сказав, що не випустить її з підвалу, доки не доможеться свого. Е. припинила опиратися, й Г. вчинив із нею статевий акт, а приблизно через годину повторив свої дії. Зачинивши Е. в підвалі, Г. пішов, пригрозивши, що, якщо вона намагатиметься втекти, він знайде її й поб’є. О 3-й годині ночі Г. на дискотеці зустрів своїх приятелів  Н. і К. Він розповів їм про вчинене, і К. виявив бажання також вступити у статевий зв’язок із Е. Г. привів  Н. і К. до підвалу, але, коли вони увійшли до нього, їх затримали співробітники міліції, яких викликав мешканець будинку, що почув крики Е.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

6. До райвідділу міліції звернулася мати 15-річного Ш. із заявою такого змісту. З її сином на дискотеці познайомилася 19-річна Л. й через деякий час знайомства запропонувала вступити в інтимні стосунки. Ш. погодився й Л. протягом місяця кілька разів зустрілася з ним, вступаючи в статеві зносини. Мати Ш. вважала, що стосовно її сина скоєно злочин. В реєстрації заяви їй було відмовлено, оскільки черговий райвідділу вважав, що, оскільки  насильства не було, отже, не може бути й злочину. Як слід вирішити справу?

7. 13 листопада 2005 року о 22 годині 30 хвилин, біля будинку № 2 по вул. Данилевського у м. Харкові, гр. З., знаходячись у нетверезому стані, напав на гр-ку Г. Дерев'яним ціпком він ранив її в спину і груди, збив її з ніг, приставив до її шиї ніж, зняв туфлі, щоб вона його не поранила каблуком і намагався здійснити статевий акт з потерпілою. У цей момент поблизу проходила гр.-ка Ч., тому гр. З. примусив потерпілу піднятися і слідувати за ним. Однак, коли Г. піднялася, їй удалося вирватися й втекти від З. Ч. також злякалася й почала тікати, але З. наздогнав Ч., повалив на землю, наніс декілька ударів ціпком по голові, а коли вона знепритомніла вчинив з нею статевий акт неприродним способом, після чого з місця події зник.

Згідно висновку судово-медичної експертизи Г. було заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження, а Ч. тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні на момент заподіяння. Дайте кримінально-правову характеристику діям З.

8. К., знаходячись на пляжі у стані алкогольного сп'яніння, пристав до дівчинки Зої Л. 13 років, що знаходилася на пляжі зі своїми однолітками. З метою вступити з Зоєю у статевий зв'язок К. забрав у неї взуття та верхній одяг і насильно утримував, не відпускаючи додому. Свої дії К. супроводжував нецензурною лайкою, знущаннями, намагаючись затягти дівчинку в кущі, при цьому наніс кілька ударів долонею по обличчю Л. Дії К. були припинені громадянами, які підійшли, але не змогли затримати К., тому що останній втік. Продовжуючи свої злочинні дії, К., сховавшись у лісопосадці біля пляжу, зустрів малолітнього Д. 13 років, який їхав на велосипеді, схопив його і, незважаючи на його супротив, насильно вчинив анальний статевий акт, після чого втік з місця події.

Згідно висновку судово-медичної експертизи Л. були причинені легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілої, а малолітньому Д. були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дайте кримінально-правову характеристику діям К.

9. 4 березня 2008 року, близько 14 год. гр. Г. на своєму автомобілі „Деу-Ланос" приїхав в Пущу-Водицю де зупинився біля дитячого садочка по вул. Гамарника у м. Києві. Після цього гр. Г. пішов до лісу де вирішив зачекати неповнолітніх дітей. Через декілька хвилин гр. Г побачив, що зі школи по дорозі побіля лісу йдуть троє дівчат шкільного віку. Коли вони порівнялися з ним, останній почав голосно розмовляти щоб дівчата звернули на нього увагу, а коли ті подивилися на гр. Г., він оголивши свій статевий орган продемонстрував його та почав демонстративно займатися онанізмом. Неповнолітні почали тікати від гр. Г. але останній продовжував йти за ними, продовжуючи зазначені дії. Після цього повернувся до свого автомобіля і покинув місце події. Кваліфікуйте дії гр. Г.

10. 24.05.2006 року близько 1 години ночі гр. А, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зустрів на вулиці у с. Заріг Оржицького району Полтавської області гр. Б., 1980 року народження і запропонував їй вступити з ним у статеві зносини, на що остання відповіла відмовою. З метою задоволення своєї статевої пристрасті гр. А., долаючи опір гр. Б. і, завдаючи їй удари руками у різні частини тіла, поваливши на землю вступив з останньою у статеві зносини. Гр. Б., здійснювала спроби захистити себе від гр. А., наносячи подряпини нігтями по його обличчю та, відштовхуючи винного руками, але він продовжував ґвалтувати потерпілу, намагаючись остаточно припинити її опір та закінчити з нею насильницькі статеві зносини і продовжив завдавати їй удари кулаком у ділянку обличчя та по тілу, спричинивши їй згідно висновку судово-медичної експертизи середньої тяжкості тілесні ушкодження у виді переломів 5-6 ребра, садна. Бажаючи довести насильницькі статеві зносини із потерпілою до кінця, гр. А. схопив гр. Б. за шию обома руками і став душити доки не заподіяв їй смерть, після чого закінчив статевий акт з потерпілою. Згідно висновку судово-медичної експертизи гр. Б. були спричинені тілесні ушкодження у виді: крововиливів у ділянку м'яких тканин шиї по всій передньобоковій поверхні зліва та справа, переломи великого ріжка під'язикової кістки справа, лівого верхнього ріжка щитовидного хряща що є тяжкими тілесними ушкодженнями, небезпечними для життя в момент їх спричинення. Смерть її настала внаслідок механічної асфіксії від здавлювання органів шиї руками. Після цього, з метою приховування слідів злочину і трупу гр. А. дотягнув гр. Б. до найближчих кущів, і закопав у землю. Крім цього, обшукавши труп потерпілої, у кишені знайшов мобільний телефон „Samsung SGH-X620" вартістю 684 грн. і привласнив його. Кваліфікуйте дії гр. А.

11. 25 грудня 2005 року приблизно о 22 год., під час вживання спиртних напоїв у будинку, гр. А запропонував гр. Б, гр. В. та гр. Г. здійснити напад на одиноку престарілу жительку Д. з метою заволодіння її грошима. Реалізуючи свою домовленість близько 24 год. зазначені особи прибули до домоволодіння потерпілої, діючи відповідно до розробленого плану, де гр. Г. став на сторожі біля воріт, коло нього знаходився гр. А. та гр. В. Гр. Б. розбивши вікно проник в будинок , наніс приблизно 5 ударів в обличчя та область голови потерпілої, яка на шум вийшла в коридор, від чого та впала. Продовжуючи свої дії, гр. Б. взявши голову потерпілої обома руками, ударив нею приблизно 5 разів об підлогу та 4 об алюмінієвий бідон. Від отриманих ударів потерпіла втратила свідомість. В цей час гр. В. та гр. А. зайшли в будинок, гр. Г. залишився на вулиці спостерігати за обстановкою. В будинку винні особи стали шукати гроші. Залишивши своє місце гр. Г. також зайшов шукати гроші. Проходячи в коридорі, він побачив , що потерпіла прийшла в свідомість, і повідомив про це іншім. Гр. А. наніс потерпілій кулаком правої руки 5 ударів в обличчя, 4 рази ударив її головою об підлогу, при цьому допитуючись, де знаходяться гроші. Після цього, гр. Б. вирішив скористатися безпорадним станом потерпілої і скоїти з нею статевий акт. Після скоєння насильницького статевого акту, гр. Б. запропонував скоїти статевий акт з потерпілою усім іншим, на що вони погодилися і вчинили статевий акт та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Через деякий час потерпіла прийшла в свідомість. Гр. В. повідомив про це гр. А., і той наніс гр. Д. 4 удари правою ногою, у лівий бік, 7 ударів кулаком правої руки в обличчя, близько 8 ударів в область грудної клітки, запитуючи у неї , де знаходяться гроші. Під час побиття інші особи зайшли в коридор і, щоб потерпіла не впізнала нікого, нанесли їй ще удари, зокрема не менше 5 ударів ліхтарем в область голови. Від отриманих тілесних ушкоджень, зокрема закритої черепно-мозкової травми, яка виникла в сукупності ушкоджень в області голови і супроводжувалася крововиливом під м'які оболонки головного мозку, настала смерть потерпілої на місці події.

Під час злочинних дій, зазначені особи обшукали в будинку меблі, речі, знайшли гроші в сумі 500 грн., зібрали речі потерпілої на загальну суму 850 грн. і з викраденим покинули місце злочину. Кваліфікуйте дії винних осіб.

12. Гр. А. 08.04.2006 року близько 24 год., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зустрівши неповнолітню гр. Б., яка поверталась з дискотеки додому та з метою насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, - застосував до неї фізичне насильство та погрози, затягнув потерпілу на територію стадіону, де став бити руками в різні частини тіла, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження у вигляді двох синяків в області обличчя, п'яти поверхневих ранок слизової оболонки верхньої і нижньої губи, двох садин обличчя, чотирьох садин в області обличчя, одинадцяти синяків в області лівої і правої вушних раковин, правого плеча. Після чого, не реагуючи на прохання потерпілої відпустити її, гр. А. здійснив з нею насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, шляхом орогенітального акту. Кваліфікуйте дії гр. А.


Тема: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

1. Директор сільськогосподарського підприємства “Колос” Г. протягом 2002-2003 років відмовлявся давати дозвіл на виплату працівникам підприємства заробітної плати. Відмови він мотивував відсутністю коштів на рахунку підприємства, збитковістю його роботи, необхідністю розраховуватися по боргах з бюджетом тощо. На початок 2003 року заборгованість із заробітної плати становила 70 тис. грн. Призначена прокуратурою перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства “Колос” показала, що 30 тис. грн. з рахунку підприємства Головатий витратив на придбання офісних меблів і оргтехніки для приміщень правління господарства, а 12 тис. грн. ним було перераховано в рахунок оплати навчання у ВНЗі свого близького родича.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Г.    

2. На промисловому ринку “Авангард” в товарному контейнері, який орендував приватний підприємець Г., було виявлено 500 відеокасет із записами художніх фільмів вітчизняних і закордонних кіностудій, на яких були відсутні контрольні марки. У квартирі Ц. було виявлено 9 відеомагнітофонів, на яких Г. і Ц. копіювали відеофільми, а також апарат для пакування відеокасет.  

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

3. Після розлучення з дружиною Р. було зобов’язано рішенням суду до сплати аліментів з усіх видів заробітку на утримання двох неповнолітніх дітей. Однак, через два місяці він звільнився з автопідприємства, в якому працював, й найнявся у приватну автомайстерню. Трудової угоди він умисно не уклав, щоб не було можливості стягувати з його заробітку аліменти.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

4. На зборах батьків учнів-першокурсників коледжу його директор П. оголосив, що їм належить щосеместру вносити по 150 грн. для ремонту класів, придбання устаткування, навчальних матеріалів тощо. Гроші від батьків готівкою приймав особисто П., який насправді витрачав їх на указані потреби.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення для кваліфікації, перебував коледж у приватній чи в державній власності?

5.  На будівельному майданчику невідомі особи викрали вночі будівельні матеріали загальною вартістю 1340 грн. Виконроб Н. заявив будівельникам Л. і А., що підозрює в крадіжці саме їх. Він оголосив, що вони повинні спільно компенсувати завдані збитки, інакше він поклопочеться перед керівництвом будівельного тресту про їхнє звільнення з роботи.

Варіант: Н. розпорядився відраховувати із зарплат Л., А. та працівників їх бригади по 50 грн. щомісячно „в погашення збитків”.

Кваліфікуйте вчинене.

6. В майстерні автотехнікуму було виявлено нестачу кількох цінних деталей устаткування, яке там перебувало. Майстер Н. повідомив про це заступнику директора У. Той спитав, які студенти займалися в майстерні в цей день, і, довідавшись, що це були студенти 3-го курсу А. й Ч., разом із Н. та двома співробітниками технікуму, яких запросив як понятих, приїхав до квартири, яку знімали А., Ч., а також їх одногрупник Е. Той впустив всіх співробітників технікуму до квартири й У. разом з Н. оглянули вміст валіз, що належали студентам, інших речей, що знаходилися в квартирі.

Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться правова оцінка, якщо в квартирі У. знайшов викрадені деталі?

7. Під час загальних зборів трудового колективу фабрики на адресу керівництва працівниками було висунуто звинувачення в зловживанні посадовим становищем, недотриманні трудових прав працівників, невиплаті заробітної плати. Один з працівників повідомив про це кореспондентові місцевої газети Д. Коли Д. з метою збирання матеріалу для репортажу про ці події спробував увійти на територію фабрики, щоб бути присутнім на зборах, пред’явивши посвідчення, охоронець А. за наказом директора фабрики Я. його не впустив.

Кваліфікуйте вчинене.

8. Органами досудового слідства притягнуті до кримінальної відповідальності Ч. В. і Ч. М. за злісне невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за неповнолітнім сином Ч. В. В., внаслідок чого протягом 2001 - 2002 рр. він вчинив кілька крадіжок чужого майна і останнім вироком від 19 листопада 2002 р. був засуджений на чотири роки позбавлення волі, що згідно з пред'явленим зазначеним особам обвинуваченням визнано тяжкими наслідками для неповнолітнього.

Олевський районний суд Житомирської області вироком від 18 травня 2004 р. виправдав Ч. В. і Ч. М. за відсутністю в їхніх діях складу злочину, передбаченого ст. 166 КК.

Чи законне рішення суду. Обґрунтуйте своє рішення.

Тема: Злочини проти власності

1. О 23-й год. 16-річні Ш., Б., Т. і Г., одягнувши на обличчя чорні маски, виламали вхідні двері і вдерлися до приватного будинку, в якому проживала сім’я Д. Злочинці зв’язали Д. та її двох неповнолітніх дітей, наносили їм удари кулаками й ногами, приставляли до їх ший ножі, змушуючи Д. вказати місце, в якому зберігалися гроші. Під примусом Д. вказала схованку, в якій зберігалися належні її родині 12800 доларів США. Потерпілим було заподіяно легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Вчинити злочин Г. запропонував 15-тирічний С., після чого Г. було розроблено план нападу і залучено Ш., Б., Т., з якими він тренувався в одному спортзалі. Після нападу С. отримав від Глібова 500 доларів США.

Кваліфікуйте вчинене. Визначте, чи є підстави вважати злочин вчиненим організованою групою? Чи підлягає С. відповідальності за придбання майна, здобутого злочинним шляхом?

2. З. і Ж. звернулися до Ю., що працював таксистом, з пропозицією “заробити грошей”. За вказівкою Ж., 12 липня Ю. привіз Ж. і З. до с. Водиці. О 23-й годині Ж. і З. ломом виламали двері у приміщенні місцевої школи, заволоділи двома персональними комп’ютерами і музикальним центром. Школі було заподіяно збитків на суму 5 тис. 354 грн., з яких 234 грн. склала вартість пошкоджених дверей. Речі було перевезено на автомобілі Ю. до міста, де З. збув їх на ринку за 1500 грн. 200 грн. було передано Ю..

23 липня Ж. й З. попросили Ю. перевезти їх до с. Червоний Лан. О 2-й годині ночі Ж. видавив скло у вікні місцевої школи, а З. увійшов у її приміщення й виніс звідти три персональні комп’ютери. Школі було завдано збитків на суму 4 тис. 100 грн. Через тиждень З. збув ці речі за 300 доларів США, з яких 50 доларів віддав Юрченку, 100 – Ж..

16 серпня Ж. і З. на мікроавтобусі “РАФ”, який належав З., під’їхали до приміщення агрофірми ТОВ “Лан”, з якого, користуючись недбалістю охоронця М., який спав, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вивезли бичка вагою 190 кг. М’ясо бичка було реалізоване ними на продуктовому ринку. Втратою тварини господарству було заподіяно збитків на суму 600 грн.

Як кваліфікувати вчинене З., Ж., Ю.?

Чи підлягає відповідальності М.? Якщо так, кваліфікуйте його дії.

3. П. та К. з’ясували у військкоматах місця проживання осіб, нагороджених державними нагородами. Використовуючи цю інформацію, вони навідувалися до таких осіб, відрекомендовуючись журналістами столичної газети, які збирають матеріали для статті, присвяченій ветеранам Великої Вітчизняної війни.

В квартирі Героя Радянського Союзу В.Г.  К. відволікла увагу господаря квартири, а П. підмінив його державні нагороди виготовленими ним муляжами. Таким чином  П. та К. заволоділи Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу, орденами Леніна та Червоної Зірки.

Аналогічним чином вказані особи в квартирі громадянина З. заволоділи орденами Олександра Невського та Великої Вітчизняної Війни 1 та 2-го ступенів.

Через два місяці П. та К. шляхом підбору ключів проникли до квартири Б.В., в якій заволоділи Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу, орденами Бойового Червоного Прапору та Червоної Зірки, орденом Слави 2-го ступеню.

Кваліфікуйте дії П. й К.

4. Ч. і Б. відвідали пенсіонера Г., представившись йому співробітниками благодійної організації, за дорученням якої вони надають допомогу літнім громадянам. Певний час вони допомагали Г. у веденні хатнього господарства, здійснювали дрібні побутові послуги. Одного разу Г. попросив Ч. і Б. придбати картоплю для запасу на зиму, передавши їм для цього 120 грн. Отримані гроші Ч. і Б. розділили між собою й привласнили.

Як кваліфікувати вчинене?

Розкрийте зміст кваліфікуючої ознаки “завдання значної шкоди потерпілому”. Чи може вона застосовуватися в цьому випадку?

5. 18 вересня 2002 р. Б., керуючи власним автомобілем “Мерседес-180”, навмисно спровокував дорожньо-транспортну пригоду щодо автомобілю “Ауді-100”, яким керував К. При цьому обидва автомобілі отримали незначні пошкодження. На місці пригоди Б., а також Ю. та В., які під час ДТП знаходилися в салоні автомобіля “Мерседес” звинуватили К. у тому, що винуватцем аварії є саме він, а тому протягом тижня він повинен компенсувати Б. майнову й моральну шкоду у сумі 2 тис доларів США. При цьому Ю. наніс К. два удари в живіт, а В. заволодів посвідченням водія й техпаспортом на автомобіль К. Б. сказав К., щоб він не повідомляв про подію у міліцію, пообіцявши в протилежному випадку знайти його і вбити.

Аналогічні дії  Б., Ю. та В. вчинили 20 вересня 2002 р. щодо З., який керував автомобілем ВАЗ-21099. При цьому йому було заподіяно легкі тілесні ушкодження, що потягли короткочасний розлад здоров’я.

Злочинців було затримано в момент передачі їм К. 2000 тис. доларів США.

Як кваліфікувати вчинене? Чи підлягає додатковій кваліфікації погроза вбивством та насильство, застосоване до К. і З.? Визначте, чи є закінченим злочин?

6. За результатами документальної ревізії діяльності гаражного кооперативу і автостоянки “Поляр” співробітниками ДС БЕЗ було виявлено, що бухгалтер-касир К-ко в період з 1.05.2003 по 1.10.2004 р. умисно порушувала правила ведення касових операцій та своєчасності й повноти оприбуткування коштів. Отримуючи від членів кооперативу гроші у вигляді членських внесків та оплати за комунальні послуги, та кошти від громадян, які користувалися послугами автостоянки, вона видавала їм квитанції, в яких вірно зазначала сплачені суми. Однак, у прибуткових касових ордерах К-ко відображала менші суми, а різницю привласнювала. Таким чином нею було отримано 1886 грн.

Окрім того, було встановлено, що охоронці стоянки П. і Г. під час чергувань отримували від громадян гроші за охорону автомобілів, однак частину з них не передавали до каси, а обертали на власну користь.

Дайте кримінально-правову оцінку діянням указаних осіб.  

7. Користуючись тим, що господарі квартири, яка знаходилася на першому поверсі багатоповерхового будинку, залишили незачиненими двері балкону, В. проникла до цього помешкання. В кілька сумок, які були знайдені нею в квартирі, вона спакувала речі загальною вартістю 1534 грн., що належали господарям квартири С. Однак, оскільки В. перебувала у стані алкогольного сп’яніння, вона заснула у квартирі. В цей час до квартири повернувся господар квартири С. і спробував затримати В. Опираючись затриманню, вона знайденим у кухні кухонним ножем нанесла С. кілька порізів, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, які потягли короткочасний розлад здоров’я. Вибігши з квартири, В. сховалася на горищі будинку, де була затримана.

Кваліфікуйте дії В. Чи є вчинений нею злочин закінченим?

8. Учні СШ 14-ти річний Р. і 16-річний Б., використавши комп’ютер і копіювально-множильну техніку, яка належала старшому брату Р., виготовили 50 білетів на концерт популярної групи, який мав відбутися в спорткомплексі “Старт”. В день концерту біля входу в спорткомплекс Р. та Б. продали бажаючим відвідати концерт 14 “білетів” за ціною 55 грн. (вартість білету в касі складала 40 грн.). При спробі продажу інших білетів вони були затримані.

Дайте аргументовану кримінально-правову оцінку вчиненому.

9. К. та Я., машиністи тепловозу, під час рейсу умисно створили залишки дизельного палива. Отримані таким чином 500 л. палива вони відкачали до наливної цистерни, змонтованої на автомобілі ГАЗ-53, що належав Н. За попередньою домовленістю з К. і Я., той продав дизельне паливо власникам приватних автомобілів за ціною 2 грн. за 1 літр. Гроші було розділено.       

Дайте аргументовану кримінально-правову оцінку вчиненому.

10. Працівник приватної охоронної фірми С. спланував напад на працівника пункту обміну валюти, що належав банку “Азовський”. О 21-й год. він, ховаючись у сутінках, дочекався, доки касир та охоронець обмінного пункту вийшли з приміщення з денною виручкою та сідали у автомобіль, щоб перевезти гроші до банку. Підбігши до касира, С. висмикнув у нього з рук валізку з грошима і вистрілив у нього, а потім у охоронця з пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею. Пострілами касиру було заподіяно тілесне ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу здоров'я чи незначної стійкої втрати працездатності, а охоронцю - тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я. Намагаючись втекти, С. був помічений працівниками наряду ДСО й затриманий.

Дайте кримінально-правову оцінку діям С. Визначте, чи є закінченим злочин? Дайте обґрунтовану відповідь, в чому полягає відмінність розбою від насильницького грабежу.

11. Раніше судимий за передбачений ч. 1 ст. 121 КК злочин Ш. та П., озброївшись пістолетом “ТТ”, що належав Ш., уночі увірвалися до квартири директора фірми “Лотос” К.. Погрожуючи пістолетом, Ш. наказав господарю квартири не рухатися й не опиратися, а П. зв’язав його й обшукав квартиру. Ним було знайдено 120 грн. та 50 доларів США. Ш. накинув К. на шию зашморг і, затягнувши його, наказав потерпілому принести через два дні 20 тис. грн. в місце, про яке буде повідомлено по телефону.

Чи зміниться кваліфікація, якщо злочинці не знайшли у квартирі грошей і цінних речей, а тому наказали потерпілому передати гроші через два дні?

12. П. близько 24-ї год., вдягнувши чорну маску та тримаючи в руці пістолет, увійшов у зал гральних автоматів, який належав ТОВ “Аркадія”. Погрожуючи пістолетом, він змусив касира залу Р. відімкнути касовий апарат і передати йому гроші, які знаходилися у ньому. Р. виконав вимогу і передав П. 123 грн. Вийшовши з приміщення залу гральних автоматів, П. зупинив таксі і виїхав у інший район міста. Після затримання П. було встановлено, що предмет, яким він погрожував касиру, був пневматичним пістолетом імпортного виробництва зі швидкістю польоту кулі менш ніж 100 м/сек, який він придбав на ринку.

Проведіть кримінально-правову оцінку дій П. Дайте обґрунтовану відповідь, чи має значення для кваліфікації характер погрози та оцінка потерпілим предмету, яким погрожував П.

13. Мешканець одного з районних центрів С. відвідував помешкання літніх жителів сіл району. Видаючи себе за контролера компанії “Обленерго”, він здійснював перевірку технічного стану електролічильників, встановлених у цих помешканнях. Здійснивши перевірку, він повідомляв про начебто виявлені ним несправності приладів і вимагав від громадян гроші за майбутній ремонт. Отримавши гроші, він виписував квитанцію на бланках, які виготовив за допомогою комп’ютера. Таким чином 23.06.01 р. він заволодів грошима у сумі 30 грн., що належали М., 30.06.01 р. отримав 15 грн. від П., а 03.07.01 р. – 55 грн. від Т. Гроші він використав на власні потреби.    

Кваліфікуйте вчинене С. Чи зміниться кримінально-правова оцінка його діянь, якщо вчиняючи їх, С. дійсно працював інспектором енергокомпанії?

14. Відчуваючи потребу у грошах, Ж. була змушена закласти до ломбарду коштовності. У приміщенні ломбарду вона познайомилася з П., яка виразила їй співчуття у зв'язку з її скрутним матеріальним становищем. П. запропонувала продовжити знайомство, кілька разів запрошувала Ж. до кафе. Дізнавшись, що нова знайома проживає у власній трикімнатній квартирі у центрі міста, П. порадила їй здати квартиру в оренду, на отримані гроші найняти помешкання у менш престижному районі, а отримані таким чином кошти використовувати для власних потреб, вирішивши матеріальні проблеми. При цьому П. видала себе за працівника агентства нерухомості (що не відповідало дійсності) і запропонувала свої послуги у пошуку клієнтів. Переконана у порядності П., Ж. оформила на її ім’я доручення про право розпорядження своїм майном. Після того, Ж. з родиною виїхала з квартири, використавши доручення, П. здійснила продаж квартири за 39 тис. грн. а отримані гроші привласнила.   

Кваліфікуйте дії П. Яким способом було вчинено злочин? Що є предметом вчиненого злочину?

15. 12.08.03 р. керівник агрогосподарства ТОВ “Промінь” Р-ко наказав механізаторам К. та Б., водієві О-м вночі виїхати на поле, яке належало агрофірмі ТОВ “Явір”. Тут за вказівкою Р-ко К. і Б. викосили ячмінь на території 10 га, а О. вивіз ячмінь на тік ТОВ “Промінь”. Було вивезено 65 т. зерна. Закупівельна вартість 1 т. ячменю на 12.08.03 р. складала 850 грн. Після затримання Р-ко заявив, що отриманим таким чином ячменем він планував розрахуватися з пайовиками за оренду земельних паїв. Керівництво ТОВ “Промінь” заявило позов про відшкодування майнової шкоди, в якому було враховано витрати на обробку й засів поля – 2500 грн.

Кваліфікуйте дії Р-ко, К., Б., О. Яким чином в цьому випадку необхідно обраховувати матеріальну шкоду при кваліфікації злочину?

16. К-к, інвалід дитинства, отримав однокімнатну квартиру в м. Києві. Почавши зловживати спиртними напоями, він познайомився у кафе з раніше засудженим за умисне вбивство громадянином Росії С. та його співмешканкою К-ю. Дізнавшись, що К-к проживає сам і не має у місті родичів, С. запропонував К-й заволодіти квартирою К. К-на запросила К-ка провести вихідні у дачному будинку, що належав їй. Під час вживання спиртних напоїв С. обухом сокири наніс К-ку чотири удари по голові. Вважаючи К-ка мертвим, його тіло С. закопав у саду. Наступного дня С. вклеїв у паспорт К-ка власну фотографію. Використовуючи його, він приватизував і продав квартиру К-ка за 53 тис. грн.

Кваліфікуйте вчинене.

17. Робітник металургійного комбінату С. і машиніст тепловозу цього ж підприємства Г. вивчили порядок зберігання, завантаження й вивезення з території комбінату феромарганцю з метою заволодіння ним. До своїх злочинних дій вони залучили начальника зміни відомчої охорони В., бригадира К. і водія О. 17.06.02 р. з дозволу В. Г. вивіз з території підприємства дві платформи, завантажені 16-ма тонами феромарганцю. Метал було перевантажено С. і Г. з використанням крану у вантажний автомобіль, яким керував О. 21.07.02 р. аналогічним чином Г. і С. вивезли 10 т. феромарганцю. Бригадир К. оформляв документи на списання феромарганцю. Всього з території металургійному комбінату було вивезено металу вартістю 38 тис. грн.

Визначте відповідальність вказаних осіб. Детально проаналізуйте зміст кваліфікуючих ознак “організована група” та “попередня змова групи осіб”.

     

18. Ч. звернувся до паспортного відділення РВ УМВС із неправдивою заявою про викрадення в нього паспорту. При отриманні нових документів він вказав недостовірні особисті дані, і отримав паспорт на ім’я С. Використовуючи нові документи, він звернувся до кількох банків із заявами про відкриття рахунку й видачу банківської платіжної карти, обіцяючи покласти кошти на рахунок дещо пізніше. Отримавши таким чином кілька платіжних карток, Ч. виїхав до Чехії. Знаючи, що в цій країні при сплаті за допомогою пластикової карти за товари вартістю не більше 100 євро не провадиться авторизація (перевірка наявності коштів на рахунку клієнта), він здійснював купівлю продуктів харчування, промислових товарів на суми, що не перевищували 100 євро, користуючись при оплаті банківськими картками. Отримані таким чином товари він збував за нижчими цінами своїм знайомим. Трьом банківським установам його діями було завдано збитків на суму 25 тис. грн.: банку “Кредитний” – на суму 7500 тис. грн., банку “Східний” – на суму 9700 грн., банку “Міський” – 7800 грн.  

Визначте відповідальність Ч. Чи є підстави для кваліфікації його діяння як вчиненого у особливо великому розмірі?    

19. Р. і П. з метою заволодіння особистими речами громадян о 23-й год. сіли у електропоїзд. Пройшовши по вагонах, вони звернули увагу на Г., яка була добре одягнена. Перебуваючи в тамбурі, Р. і П. дочекалися, щоб більшість пасажирів залишили вагон, і заздалегідь обговорили свої дії. Коли поїзд під’їхав до однієї з зупинок, Р. заскочив до вагона і схопив Г. за руки, а П. відібрав у неї шкіряну дамську сумочку, зірвав з шиї кулон з жовтого металу. В цей час поїзд зупинився, злочинці вибігли з нього й заховалися у лісовому масиві. В сумочці Р. і П. знайшли малоцінні дрібні речі особистого користування (гребінець, косметику, нотатник), а кулон виявився біжутерією.

Кваліфікуйте дії Р. та П. Чи має значення для кваліфікації, що всі речі Г. вони викинули? Чи є підстави для кваліфікації злочину як вчиненого з проникненням у приміщення чи сховище?

20. Від свого знайомого працівника психіатричної лікарні С. раніше судимий за ч. 3 ст. 186 КК Р. дізнався про дію препарату каліпсолу (від застосування великої дози каліпсолу людина втрачає свідомість). Р. придбав у С. кілька доз каліпсолу. За участю своєї дружини Ольги й С. він розробив план нападів на декількох підприємців міста, згідно з яким Р. у натовпі робив укол каліпсолу потерпілому, а після втрати тим свідомості, С. і Р., видавши себе за медичних працівників, відносили потерпілого до автомобілю, а в автомобілі вилучали у нього гроші й цінні речі.

Діючи таким чином, у березні злочинці вилучили у С-ва 600 доларів США, мобільний телефон і 500 грн., у травні такі дії було вчинено щодо Я-ва, в якого було вилучено 450 грн., 300 доларів США і золоті прикраси вартістю 2 тис. грн.. У вересні Р. зробив укол каліпсолу Л-ву, однак С. і Ольга Р. не змогли доставити його до автомобілю, оскільки його забрали до лікарні знайомі. Внаслідок передозування каліпсолу Л-в, який мав хворе серце, помер від серцевого нападу дорогою до лікарні.

Кваліфікуйте дії указаних осіб. Проведіть кримінально-правову характеристику способу, яким було вчинено злочини. Вирішіть питання про відповідальність за смерть Л-ва.

21. Працівники АТ “Обленерго” контролер Ж-ва і майстер Б-ко досягли угоди з оператором абонентського відділу А. про вчинення наступних дій. Ж-ва виявляла абонентів, які мали велику заборгованість зі сплати за електроенергію і пропонувала за винагороду у 50 відсотків від суми боргу значне зменшення розміру заборгованості. Отримавши гроші, Ж-ва передавала їх частину А-вій, яка змінювала у комп’ютерній базі даних “Обленерго” відомості про боржника. Частину грошей отримував Б-ко, який приводив показання приладів обліку електроенергії у відповідність із даними, записаними А-ю. Таким чином вказані особи незаконно списали 2305 грн. заборгованості абонента Л., 1500 грн. заборгованості абонента Ц., 5080 грн. заборгованості ПП “Логос”.

Кваліфікуйте дії Ж-ї, Б-ко, А.  

22. Л. і П. звернулися до О-го, який не мав певного місця проживання, але зберіг свій паспорт. Вони запропонували йому оформити у банку на своє ім’я кредит на придбання побутової техніки. Для цього у М-ка, який мав документи й печатку фірми “Райдуга” (фірма не працювала), Л. і П. придбали за 20 грн. довідку, в якій було указано, що О-кий є працівником фірми із заробітною платою у 700 грн. Використавши ці документи, О-кий за вказівкою Л. й П. в магазинах побутової техніки “Експрес” і “Комбі” придбав у кредит телевізор “Панасонік” вартістю 1600 грн., пральну машину “Індезіт” вартістю 2700 грн. і холодильник “Арістон” вартістю 3000 грн. Придбану таким чином техніку Л. і П. перевезли до квартири Л., а згодом продали на ринку. О-кий отримав від них 100 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям указаних осіб.

23. Біля входу у готель “Національ” К. умисно упустив на тротуар портмоне, зробив вигляд, що не помітив втрати і увійшов до готелю. Портмоне підняв з тротуару громадянин Чехії Ковчек, який також заходив до готелю. В цей час К. вибіг з холу готелю, повідомив Ковчеку, що він є власником портмоне і подякував за знахідку. Однак, відкривши портмоне, К. сказав Ковчеку, що в ньому лежало значно більше грошей і почав вимагати від нього повернення грошей. До К. й Ковчека підійшов Я., який за домовленістю з К. знаходився неподалік, і назвався працівником служби безпеки готелю. Вислухавши К., він запропонував Ковчеку показати вміст свого гаманця. Той передав Я. свій гаманець, той відкрив його і спитав у К., які саме купюри в нього зникли. Той назвав купюри в сто й двісті гривень. Я. повідомив йому, що в гаманці Ковчека таких купюр немає, повернув тому гаманець і вибачився.

Повернувшись у готельний номер, Ковчек перевірив вміст свого гаманця й виявив відсутність кількох купюр у сто й п’ятдесят євро (загальна сума 350 євро), які Я. непомітно вилучив під час розмови.

Кваліфікуйте дії К. й Я. Розкрийте відмінність крадіжки від шахрайства. Як в цьому випадку визначити вартість викраденого і розмір заподіяних збитків?

24. В підземному переході станції метро “Радянська” Т-в упустив мобільний телефон, і не помітивши цього, зробив кілька кроків від місця втрати. Побачивши це, С., який ішов слідом, підняв телефонний апарат, розвернувся і почав швидко віддалятися від місця знахідки. Вчасно помітивши втрату, Т-в повернувся на місце, де був загублений телефон, і працівниця кіоску вказала йому на С. Т. почав переслідувати С., вигукуючи, щоб той повернув його річ. Той намагався втекти, але був затриманий нарядом міліції.

Чи є ознаки злочину у діях С.? Якщо так, кваліфікуйте вчинене.   

25. Методист факультету Л-а оголосила студентам четвертого й п’ятого курсів, які навчалися за контрактною формою, що гроші за навчання вони можуть здавати безпосередньо їй, а вона передасть їх у бухгалтерію, що дозволить їм уникнути сплати касового збору і податку на додану вартість. Повіривши цьому, двадцять шість студентів передали Л-й гроші у сумі 3200 грн. кожний. За домовленістю з Л-ю, один з бухгалтерів ВНЗ Р. виписала кожному студенту прибутковий касовий ордер на суму 3200 грн., надавши які в деканат студенти були допущені до навчання. За видання цих ордерів Л-а передала Р. 20 тис. грн. із сум, отриманих від студентів, привласнивши решту. Ненадходження коштів на рахунок ВНЗ Р. намагалася приховати, заплутавши бухгалтерський облік.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Чи можна вважати значною шкодою від вчиненого злочину той факт, що кілька студентів випускного курсу на змогли вчасно отримати дипломи, оскільки було виявлено, що від них не надійшли кошти за навчання?

 

26. До Київського РВ міліції звернувся приватний підприємець Г., який займався реалізацією одягу на ринку біля станції метро Барабашова. Він повідомив, що два тижні тому найняв реалізатором молоду жінку – Л. Оскільки Л. рекомендував на роботу знайомий підприємець, Г. не перевірив паспортні дані нової працівниці, лише узнав у неї її адресу. Трудової угоди з Л. Г. не уклав, щоб ухилитися від сплати необхідних в такому випадку платежів. Одного дня Л. не вийшла на роботу і не доставила на торгівельне місце товар, який вона за домовленістю з Г. зберігала вдома (одяг загальною вартістю 55 тис. грн.). Перевіривши адресу, яку Л. назвала при влаштуванні на роботу, Г. виявив, що вона була вигаданою. При перевірці заяви було встановлено, що Л. виїхала з партією одягу, яка належала Г., в іншу область, де на ринках реалізувала речі, а гроші використала на власні потреби.

Як кваліфікувати дії Л.?

27. Вранці зайшовши в приміщення продуктового магазину, коли продавщиця З. відволіклася Н. непомітно викрав її особисті речі (шкіряну сумочку вартістю 75 грн., в якій знаходилися гроші – 12 грн. і проїзний квиток на тролейбус вартістю 22 грн.). Через кілька хвилин він увійшов до сусіднього магазину, який тільки-но відчинився для роботи, де озирнувся й побачив, що  на дальній вітрині продавець А. розкладала товари, а продавець Б. зайшла до підсобного приміщення. Н. підійшов до каси й забрав з-під касового апарату поліетиленовий згорток з грошима – 2300 грн. вечірньої виручки, який поклав до кишені куртки, і попрямував до виходу, але А. помітила це й кинулась навздогін злочинцю. Їй на допомогу прийшла Б. Відбиваючись від жінок, Н. ударив А. ножем у живіт, заподіявши тілесне ушкодження, що потягло для жінки розлад здоров’я тривалістю 18 діб. Однак, продавщиці продовжували тримати за руки й одяг, звати на допомогу. Н. наніс А. й Б. кілька ударів ногою, вирвався й почав тікати. До магазину під’їхав працівник ППСМ Л., якому потерпілі вказали напрямок, в якому втік злочинець. Л. переслідував його, наздогнав і затримав.

Кваліфікуйте дії Н.

28. Працівники КП „Горелектротранс” Р. і В., які працювали в ньому контролерами, а також Д., який звільнився з посади контролера, але зберіг службове посвідчення, поза службовою зміною Р. та В. увійшли до салону трамваю, і почали перевірку проїзних документів у пасажирів. У О-вої білету не було, а тому Р., В. й Д. вивели її із трамваю й почали вимагати негайної сплати штрафу – 170 грн., погрожуючи в разі несплати доставити її до райвідділу міліції. Злякавшись, О-ва віддала їм 20 грн. і золоту обручку (вартістю 108 грн.). 20 грн. привласнив Д., а Р. узяв собі обручку, віддавши В. 40 грн.

Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться кваліфікація, якщо на автомобілі указані особи доставили О-ву до входу в один із райвідділів, але вона відмовлялася „платити штраф”. Тоді Д. кілька разів ударив її (тілесних ушкоджень заподіяно не було), й виштовхнув з машини.

29. А, будучи засновникам і генеральним директорам малого приватного комерційного підприємства "Коршун", з метою  привласнення  коштів громадян вступив у зговір із К., якого призначив генеральним директором цього   підприємства,  і, діючи спільно з ним протягом 2004 р.  незаконно приймав від громадян іноземну валюту (долари США та євро) під виглядом укладення кредитних договорів,  згідно з якими громадяни  передавали цьому підприємству в користування валютні кошти, а останнє зобов'язувалося щомісяця виплачувати дивіденди за користування валютою й повернути останню по закінченні строку договору. Насправді комерційне підприємство "Коршун" не займалося ані комерційною, ані виробничою діяльністю. Не оприбутковуючи  належним  чином  валюту  і не здаючи її на розрахунковий рахунок фірми, А. та К. привласнили одержані від 359 фізичних осіб валютні кошти на суму 547 тис. 555 доларів США та 720 євро, що складалося з різниці між внесеною громадянами валютою та виплаченими їм у вигляді дивідендів преміальними і частково повернутими вкладами.

Кваліфікуйте вчинене.

30. 21 червня приблизно о 1-й годині С. за попередньою
змовою із М. розбили шибку у вікні приватного будинку, через отвір наставили обріз мисливської рушниці на господарів  (подружжя Д-ків), почали вимагати віддати всі наявні в домі гроші. Господарі відповіли,  що грошей немає, і запропонували забрати з подвір'я всю живність. Однак злочинці, почувши сторонні звуки та, боячись бути затриманими, з місця події зникли.

Кваліфікуйте вчинене.

31. Д. уночі проник з метою викрадення приватного майна у будинок, що належав Р. і почав складати до сумки майно.  Власник майна Р. застав Д.  на місці злочину. Утримуючи при собі сумку з речами (вартістю 275 грн.), вистрибнув через вікно з помешкання, облишивши під ним сумку з речами. Цього ж дня приблизно о 10-й год. працівники міліції затримали його,  а викрадене майно повернули потерпілому.

Судом дії К. було кваліфіковано як грабіж, вчинений з проникнення в житло. Свідок П.  під час очної ставки з Д. деталізував свої  показання і пояснив,  що останній розбив вікно сумкою,  після  чого вистрибнув у отвір й утік, а сумку кинув під будинком. Міліціонери, які затримували Д.,  засвідчили,  що  в  затриманого  не  було з собою ніяких речей. Д.  пояснював,  що  він  розбив  шибку  і  вистрибнув  із вікна з  метою втечі.

Яку кваліфікацію слід дати його діям?

32. Першотравневий районний суд м. Чернівців вироком від 9 вересня 2002 р. засудив М. за ч. 3 ст. 185 КК на три роки позбавлення волі в зв’язку з тим, що що він 12 червня 2002 р. проник у комору квартири М-ова й таємно викрав звідти належне господареві майно загальною вартістю 350 грн.

У клопотанні про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження засуджений просив перекваліфікувати його дії з ч. 3 на ч. 2 ст. 185 КК і пом'якшити призначене йому покарання, мотивуючи своє клопотання тим, що комора не може бути визнана приміщенням чи сховищем, оскільки ця комора була розташована в загальному коридорі, доступ до неї був вільним і при проникненні до неї він не докладав хоча б мінімальних зусиль для подолання чи усунення засобів її захисту, а тому посилання на ч. 3 ст. 185 КК є зайвим.

Вирішіть питання по суті справи. Обґрунтуйте своє рішення.

33. М. В. і Д., попередньо домовившись, приблизно о 19-й годині через відчинені двері проникли в приміщення організації, звідки таємно викрали двигун від мотоцикла вартістю 65 грн. і три електронних комутатори вартістю 25 грн., а всього заподіяли збитки на суму 373 грн. Крім того, в ніч на 18 червня 2003 р. неповнолітні Д. і М. В., за попередньою змовою між собою, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом прийшли до гаражного кооперативу, де Д. через раніше зроблений ним отвір у задній стінці гаража проник усередину й відчинив замок на вхідних дверях, через які в гараж зайшов М. В., і вони разом незаконно заволоділи мотоциклом вартістю 586 грн., що належить А. В.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

34. Ч. протягом двох місяців за вісім разів викрав 1200 грн. з автоматів по реалізації гарячих напоїв. Крім того, Ч. намагався вчинити ще одну таку крадіжку, але не зміг довести до кінця свій злочинний намір, оскільки був затриманий. Суд засудив громадянина Ч. ч. 3 ст. 185 та ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України.

Чи є правильним рішення суду. Обґрунтуйте відповідь.

35. 30 червня 2002 р. приблизно об 11-й годині 30 хвилин Л., упевнившись у тому, що неповнолітня С. О. знаходиться вдома одна, озброївся газобалонним пневматичним пістолетом і, взявши сумку, приїхав до будинку, де вона мешкала, з метою вчинення розбійного нападу на неї і заволодіння майном подружжя С-чів. Увійшовши в будинок і дочекавшись закінчення телефонної розмови С. О. з матір'ю, Л. завдав потерпілій ударів пістолетом та руками по голові й тулубу, декілька разів вистрелив із пістолета їй у голову і за шию перетягнув у кімнату, де вдарив головою об стіну, від чого С. О. знепритомніла. Взявши кухонний ніж, Л. повернувся до кімнати, де побачив, що потерпіла прийшла до тями й намагається подзвонити по телефону. Він за шию перетягнув її в іншу кімнату й почав душити. Подолавши опір потерпілої, завдав їй ударів руками, а потім з особливою жорстокістю ножем, заподіявши вісім непроникних поранень шиї, грудей, кінцівок і дев'ятнадцять ударів у груди, живіт, спину з ушкодженням легенів, серця та кишечника, що призвело до розвитку шоку і смерті С. О. Упевнившись, що та не подає ознак життя, Л. узяв відеомагнітофон "Панасонік" вартістю 1 тис. 400 грн., що належав подружжю С-чів, енциклопедію, альбом із фотокартками і з місця події зник.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

36. К. І. 19 червня 2002 р. у стані алкогольного сп'яніння прийшов додому до Т. А., де умисно під час сварки з останнім на грунті особистих неприязних стосунків завдав йому удари руками по голові й тулубу, від чого Т. А. впав на землю. Після цього К. І. продовжив завдавати потерпілому удари руками і ногами по спині, а потім узяв біля вогнища поліно, яким ударив Т. А. по спині, заподіявши тому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, 9 вересня 2002 р. К. І., маючи намір заволодіти майном Д., прийшов у стані алкогольного сп'яніння у будинок, де проживав останній, і, погрожуючи йому, став вимагати 20 грн., а потім ударив потерпілого по голові металевою палицею, яку приніс із собою, заподіявши фізичний біль, забрав у Д. 10 грн. та попередив про необхідність дати ще стільки ж. 15 вересня 2002 р. К. І. знову прийшов до Д. і, розмахуючи ножем, став вимагати 10 грн., погрожуючи в разі відмови побити потерпілого, а потім завдав йому удари руками по обличчю, заподіявши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров'я. Оскільки Д. грошей не дав, К. І. забрав у нього шкіряну куртку, пообіцявши повернути її після одержання вигаданого боргу - 10 грн.

Кваліфікуйте дії винного. Обґрунтуйте своє рішення.

37. 30 червня 2000 р. приблизно об 11-й годині 30 хвилин Л., упевнившись у тому, що неповнолітня С. О. знаходиться вдома одна, озброївся газобалонним пневматичним пістолетом і, взявши сумку, приїхав до будинку, де вона мешкала, з метою заволодіння майном подружжя С-чів. Увійшовши в будинок і дочекавшись закінчення телефонної розмови С. О. з матір'ю, Л. завдав потерпілій ударів пістолетом та руками по голові й тулубу, декілька разів вистрелив із пістолета їй у голову і за шию перетягнув у кімнату, де вдарив головою об стіну, від чого С. О. знепритомніла. Взявши кухонний ніж, Л. повернувся до кімнати, де побачив, що потерпіла прийшла до тями й намагається подзвонити по телефону. Він за шию перетягнув її в іншу кімнату й почав душити. Подолавши опір потерпілої, завдав їй ударів руками, а потім ножем, заподіявши вісім непроникних поранень шиї, грудей, кінцівок і дев'ятнадцять ударів у груди, живіт, спину з ушкодженням легенів, серця та кишечника, що призвело до розвитку шоку і смерті С. О. Упевнившись, що та не подає ознак життя, Л. узяв відеомагнітофон "Панасонік" вартістю 1 тис. 400 грн., що належав подружжю С-чів, енциклопедію, альбом із фотокартками і з місця події зник.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

38. К. І. визнано винним у тому, що він 19 червня 2002 р. у стані алкогольного сп'яніння прийшов додому до Т. А., де умисно під час сварки з останнім на грунті особистих неприязних стосунків завдав йому удари руками по голові й тулубу, від чого Т. А. впав на землю. Після цього К. І. продовжив завдавати потерпілому удари руками і ногами по спині, а потім узяв біля вогнища поліно, яким ударив Т. А. по спині, заподіявши тому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, 9 вересня 2002 р. К. І., маючи намір заволодіти майном Д., прийшов у стані алкогольного сп'яніння у будинок, де проживав останній, і, погрожуючи йому, став вимагати 20 грн., а потім ударив потерпілого по голові металевою палицею, яку приніс із собою, заподіявши фізичний біль, забрав у Д. 10 грн. та попередив про необхідність дати ще стільки ж.

15 вересня 2002 р. К. І. знову прийшов до Д. і, розмахуючи ножем, став вимагати 10 грн., погрожуючи в разі відмови побити потерпілого, а потім завдав йому удари руками по обличчю, заподіявши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров'я. Оскільки Д. грошей не дав, К. І. забрав у нього шкіряну куртку, пообіцявши повернути її після одержання вигаданого боргу - 10 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

39. 25 червня 2006 р. близько 12-й години М. і К. для реалізації свого плану на заволодіння грошима та цінностями Л., зустрілися біля річки, де М. передав К. ніж, який визнано холодною зброєю, і разом пішли до будинку, в якому проживав потерпілий.

М. залишився біля під`їзду, щоб відволікати увагу громадян, а К. піднявся на четвертий поверх будинку, де біля квартири очікував Л. Після появи останнього, коли той відмикав двері своєї квартири, К. напав на нього і завдав удари ножем у груди, шию, живіт.

Л. почав кричати і кликати на допомогу. З квартири вийшла його співмешканка Х., яка допомогла йому зайти в квартиру, де він від одержаних тілесних ушкоджень помер. Усвідомивши, що не має змоги проникнути в квартиру потерпілого, К. з місця злочину втік. Зустрівшись із М., він передав йому одяг і знаряддя вчинення злочину, які той сховав.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення. Розкрийте зміст кваліфікуючої обставини умисного вбивства – вчинене за попередньою змовою групою осіб.

40. І. засуджений 1.12.2004 р. за ч. 3 ст. 185 КК до 3 років позбавлення волі, 3.09.2007 звільнився із закінченням строку виконання покарання. 28.08.2008 р. спільно зі своєю знайомою П. прийшов до півзруйнованої будівлі у вантажному парку станції Слав`янськ з метою спільного вживання спиртних напоїв. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння І. вирвав у потерпілої гаманець вартістю 20 грн, жіночу сумку вартістю 48  грн, в якій знаходилися її особисті речі: мобільний телефон «NOKIA» вартістю 235 грн, гроші у сумі 150 грн, дві картки поповнення рахунку мобільного зв’язку «МТС», косметика вартістю 52 грн, медикаменти вартістю 25 грн. Частину отриманого майна в подальшому викинув, частину привласнив.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Що є предметом злочинів проти власності, назвіть його ознаки.

41. П. 25.12.2006 р. приблизно о 21 годині в залі очікування  вокзалу станції Язиково Донецької залізниці, пред’явивши бланк посвідчення «Укрзалізниця», видаючи його за службове посвідчення  працівника міліції та представляючись працівником транспортної міліції став вимагати від М. йти за ним у поїзд № 858 сполученням «Язиково-Харків». Знаходячись в останньому вагоні, П. став безпричинно бити М. спричинивши останньому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Після цього став вимагати у потерпілого його одяг. Остерігаючись подальшої розправи, потерпілий віддав П. свою куртку, взуття, шапку загальною вартістю 300 грн. З метою, щоб потерпілий не завадив покинути місце злочину, П. взявши порожню пляшку, наніс два удари по голові М., від чого той втратив свідомість.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.

42. Л. 27.10.2007 р. приблизно о 21.30, у тамбурі вагону електропотягу № 6254, у присутності свого знайомого Т. та інших осіб зірвав з плеча потерпілої Б. сумку вартістю 37 грн, в якій знаходилися її особисті речі: мобільний телефон «Самсунг» вартістю 250 грн, МР-3 диск вартістю 25 грн, гаманець вартістю 40 грн з грошима на загальну суму 20 грн. Б., внаслідок злочинних дій Л., не втрималася на ногах і впала з підніжки вагону на перон, зламавши собі руку. З викраденим Л. прийшов додому свого знайомого Т., який був присутній під час подій на пероні, де віддав йому частину викраденого, а саме мобільний телефон.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Л. та Т.

43. С., 25.05.2008 р., приблизно о 2 годині, в залі очікування вокзалу ст. Близнюки, представившись П. працівником міліції, став вимагати піти з ним на перон станції для проведення особистого огляду. Вважаючи С. працівником міліції, П. пройшов з ним до перону, де на вимогу С. став виймати з карманів свої особисті речі – телефон «SONI ERICSSON K- 800 i» вартістю 1479 грн., в якому знаходилася сім-карта  мобільного оператора «МТС» вартістю 25 грн і сім-карта «LIFE» вартістю 10 грн. Під приводом перевірки даних речей, взяв їх з лавки і відійшов в сторону. Бажаючи заволодіти чужим майном С. почав  тікати через залізничну колію. П., усвідомивши, що його речі викрали, почав переслідувати С., але наздогнати останнього не зміг.

Кваліфікуйте вчинене С.


Тема: Злочини у сфері господарської діяльності

1. Б. у  себе  вдома виготовив на комп'ютерній техніці 10 підроблених  грошових  знаків НБУ номіналом 5 грн. З метою збуту підроблених грошей Б. домовився з Ш., якому передав  усі зазначені грошові знаки. Наступного дня Ш. придбав буханку хліба, передавши  продавцеві кіоску підроблену купюру номіналом 5 грн. Ще за одну купюру він на Центральному ринку придбав овочі. Після цього о 16-й годині Ш. придбав  за чотири підроблені  купюри цигарки, шоколад і хліб. Приблизно о 21-й годині Ш.  використав одну підроблену купюру  для повернення боргу К. Наступного дня Ш. Намагався придбати за підроблену купюру цукор,  але завершити свій злочинний намір не зміг, оскільки продавець помітила підробку.

Кваліфікуйте вчинене.

2. На рахунок одного з підприємств м. Хмельницького з обласного бюджету було перераховано 132 тис. грн. для проведення підприємством будівництва водогону в двох селах області. Директор підприємства Б. видав розпорядження, згідно з яким 56 тис. грн. з цих коштів було залучено для розвитку підприємства (закупівлю паливно-мастильних матеріалів і запчастин, проведення ремонту у службових приміщеннях).

Кваліфікуйте вчинене.

Визначте, чи зміниться кваліфікація, якщо підприємство не є бюджетним?

3. Внаслідок проведення оперативних заходів співробітниками УБОЗ було затримано студента Д. та непрацюючого К. В орендованій К. квартирі він і Д. встановили комп’ютер, сканер, пластиковий принтер, ембостер (пристрій для програмування карток). В цій же оселі співробітниками ДСБЕЗ під час обшуку було виявлено виготовлені Д. дві тисячі готових платіжних карток, а також вісім тисяч спеціальних заготовок для карток з білого пластику виробництва Сінгапуру, які К. придбав у Польщі. Виготовлені Д. картки К. перевозив на власному автомобілі до м. Бєлгород, де за попередньою домовленістю збував громадянці Росії.

Дайте кримінально-правову кваліфікацію вчиненому.

Чи зміниться кваліфікація у випадку, якщо К. було затримано співробітниками СБУ під час спроби перетнути кордон, внаслідок чого останній не зміг реалізувати картки?   

4. Придбавши 1200 л. етилового спирту, 3 тис. етикеток відомих марок горілки та коньяків, С., К-ко та К. у приватному будинку, що належав К., облаштували виробництво напоїв шляхом змішування спирту з водою, барвниками та ароматизаторами. Отриману таким чином рідину С. та К. розливали у пляшки, наклеювали на них етикетки, використовуючи пристрій для обклеювання. На закорковані за допомогою саморобного пристрою пляшки наклеювалися марки акцизного збору, які К-о придбав у працівника охорони лікеро-горілчаного заводу Ш. (цими марками Ш. заволодів, незаконно проникнувши під час зміни до приміщення бухгалтерії заводу). 1 тис. пляшок виготовлених таким чином напоїв К-ко передав на реалізацію своїм знайомим підприємцям, а 300 пляшок збув особисто на дрібнооптовому ринку за ціною 3 грн. за пляшку.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Чи зміниться кваліфікація дій указаних осіб, якщо двоє мешканців Харкова, вживши напої, виготовлені указаними особами, отруїлися, оскільки під час виготовлення напоїв було використано нехарчові барвники?   

5. Директор ПП “Лада” П. та його заступник зі збуту К-кий за винагороду у 2000 доларів США домовилися з начальником зміни вантажно-пасажирського відділу митного поста “Східний” Л. про безконтрольний перетин державного кордону 12-ма вантажними автомобілями з товарами вартістю 5,5 млн. грн., що належали ПП “Лада” (побутова, аудіо-, відео- техніка, комп’ютери, одяг, взуття). Окрім того, за проханням Л., інспектор екологічної служби Б. та інспектор Системи міжнародних автоперевезень К. засвідчили документи, в яких було зазначено значно занижені обсяги й невірну номенклатуру вантажу.

Як необхідно кваліфікувати дії указаних осіб?

6. Громадянин України К-в і громадянин Республіки Молдова Н. на території Республіки Молдова, використавши пласкі офсетні друкарські форми, виготовили поліграфічним способом 350 купюр номіналом 100 доларів США. За пропозицією К-ва і Н. 150 виготовлених ними купюр М-в перевіз на територію України, заховавши їх у одязі. На території Одеської області М. продав 100 купюр громадянці С-ко як справжні долари США. Виявивши вдома підробку, С-ко звернулася до міліції із заявою.

Кваліфікуйте вчинене.

7. Директор ТОВ “Гарда” С. уклав угоду про постачання його підприємству курячих стегенець з простроченим строком реалізації за зниженими цінами. Після надходження 3 тонн стегенець С. дав вказівку про виготовлення з отриманого таким чином м’яса на переробному підприємстві, що належало ТОВ, курячої тушонки. Тушонка розфасовувалася у бляшанки з етикеткою відомого м’ясокомбінату. 5 тис банок ТОВ “Гарда” було реалізовано через торгівельні заклади у одному з курортних міст. Співробітниками ДС БЕЗ і податкової міліції було вилучено зі складу підприємства 10 тис. банок. За висновками експертизи, продукт містив небезпечні для життя людей бактерії ботулізму.

Дайте діям С. кримінально-правову оцінку.

8. Співробітниками ДС БЕЗ на торговому місці, яке орендував на оптовому ринку приватний підприємець Г-в, виявили партію спортивних костюмів, які мали ярлики й етикетки з написом “Аdidas”. Вартість партії одягу за ринковою ціною складала 70 тис грн. Спортивні костюми Г-в придбав у Туреччині. Ліцензійної угоди з фірмою “Аdidas” Г-в не мав.

Визначте, чи є ознаки злочину у діях Г-ва. Дайте кримінально-правову характеристику його діяння.

9. Під час особистого митного огляду у валізі, що належала громадянину Чехії Шнекову, працівником митниці було знайдено книгу Миколи Коперніка, видану у середині XVIII ст. у Німеччині. Шнеков пояснив, що книгу він придбав у букіністичному магазині за 1500 грн., однак жодних документів, які б це засвідчили, він не мав. Було встановлено, що ця книга була три роки тому викрадена з наукової бібліотеки ім. Вернадського.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення, в який спосіб Шнеков перевозив указаний предмет: сховавши у потаємному відділенні валізи або, сховавши під одяг? Чи впливає на кваліфікацію вартість книги?

 10. Директор дочірнього підприємства ВАТ “Нацвугілля” Ж. і головний бухгалтер цього підприємства Ш-н уклали кредитний договір з місцевим АКБ і отримали для підприємства кредитні кошти на будівництво виробничої лінії у розмірі 1,5 млн. грн. При цьому як заставне майно Ж. і Ш-н зазначили 500 тис. тонн готової продукції (вугілля). Насправді ж на час укладання договору підприємство мало лише 200 тис. тонн готової продукції.

Дайте кримінально-правову оцінку діям указаних осіб. Чи потребують вони додаткової кваліфікації як службове підроблення?

11. Співробітники ДСБЕЗ та податкової міліції отримали інформацію, що мешканці Козельщанського району Полтавської області Р. та З-ка збувають партії лікеро-горілчаних виробів за нижчими, аніж ринкові, цінами. Під час огляду у приміщенні господарських будівель, які належали сестрі З-кої, було виявлено 11 ємностей по 200 л. кожна, для зберігання спирту, обладнання для його перекачування, розливу, закупорювання та оклеювання пляшок, 5 тис кришок, засоби маркування. У окремому приміщенні зберігалися 9 тис. шт. акцизних марок старого й нового зразка. З приміщень було вилучено 65 ящиків (1300 пляшок) горілки “Московська особлива”, 61 ящик (1220 пляшок) спиртного напою “Дядя Ваня”. Під час допитів робітників, що були затримані на території двору (Р., Ш. та інші) було встановлено, що їх наймав і керував ними Р., а З-ка здебільшого займалася поставкою спирту й реалізацією виробів.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.   

12. Л., П. і Н. заснували ТОВ „Мета”, директором якої було призначено Л. За пропозицією Н., було орендовано у військової частини приміщення з ємностями для паливно-мастильних матеріалів, найняли кілька робітників і розпочало випуск сурогату нафтопродуктів. Суміш, виготовлену шляхом змішування стабільного бензину, виготовленого з газового конденсату, бензину марки А-76 (придбаного на Кременчуцькому НПЗ) та присадок і ароматизаторів (їх П. купував у Польщі), реалізовувалася власникам АЗС за домовленістю. АЗС продавали її як високооктановий бензин марки А-92 та А-95. Під час обшуку на орендованій території співробітниками СБУ було виявлено 4 тис. тон. нафтосурогату (вартістю 10 млн. 234 тис. грн.), устаткування для його виготовлення, присадки.

Кваліфікуйте вчинене.

13. Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке надійшло з Москви до України, проведеного співробітниками Київської регіональної таможні, було виявлено 68 старовинних монет, прихованих в паперах. За висновками експертів Головного управління культури, мистецтв і охорони культурного спадку Київської міської держадміністрації, це були мідні монети Босфорського царства і Пантикапеї, що були виготовлені у IV-I столітті до н.е. монети мають культурну й історичну цінність – як об’єкти культури, що мають історичне значення. Дозвіл Міністерства культури Росії на вивіз монет був відсутній. Відправником цих предметів був громадянин Росії О., а адресатом відправлення – громадянин України Р.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення для кваліфікації вартість зазначених предметів? Чи зміниться кваліфікація, якщо рік тому О. придбав ці монети в Криму й незаконно вивіз їх до Росії на власному автомобілі?

14. В. і Л., мешканці Харківської області придбали на Черкізівському ринку м. Москви промислові товари на суму 148 тис. грн. На прохання В. і Л., і за винагороду з їх боку, К. та Н. перемістили через митний кордон України поза митним контролем ці товари. Домовившись про це між собою, використовуючи автобус "Мерседес", вночі вони перетнули кордон України з Російською Федерацією поза пунктом митного контролю. Місцевим судом В., Л., К., Н. було засуджено за контрабанду й ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Апеляційний суд, направляючи справу на новий судовий розгляд, зазначив, що обвинувачені К. й Н. не мали на меті ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, оскільки не були власниками товарів, які переміщувались через митний кордон України поза митним контролем.

Як кваліфікувати вчинене?

15. Голова  АТ  "Едельвейс" Т., домовившись із директором приватної фірми  "Бора"  Ф., перерахував   останній  з  рахунку  АТ  3 млн. 760 тис. грн., призначених для закупівлі устаткування для виробництва  шпалер,  з умовою,  що Ф. протягом  двох-трьох  тижнів використає ці кошти, після чого поверне їх й передасть  йому, Т., частину  отриманого прибутку. Фактично отримавши безвідсотковий кредит, Ф.  використав  його в своїх цілях. Оскільки Ф. не зміг своєчасно повернути АТ указані гроші, то він спільно з Т.  з метою отримання в  банку  кредиту для  розрахунку  з  АТ  у  службовому кабінеті Т. підписали завідомо неправдиву накладну, згідно з якою АТ безоплатно  передавало  приватній  фірмі  "Бора"  п’ять станків вартістю 3 млн. 832 тис. грн. Наступного дня Ф. передав цю накладну в відділення комерційного банку, що дало  підстави  скласти  договір застави зазначеного майна між фірмою "Бора" й банком і отримати під цю заставу короткостроковий кредит строком на три місяці в розмірі 3 млн. 500 тис. грн. Кредит Ф. використав для повернення боргу АТ "Едельвейс", а з  банком,  не  розрахувався,  чим спричинив останньому шкоду на загальну суму (з урахуванням відсотків) 3 млн. 987 тис. грн.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

16. За вказівкою директора ТОВ Л. головний бухгалтер О. подала до міської податкової інспекції довідку, в якій зазначалося, що 65% працівників підприємства – інваліди, а фонд їх заробітної плати складає 55% від загального фонду оплати праці. На підставі цієї довідки підприємству було надано пільги з податків, і протягом 2004 року підприємством не було сплачено податків на загальну суму 98 тис. грн. Насправді з 34 працівників підприємства інвалідами були 11 робітників.

Варіант: станом на початок 2004 року довідка відповідала дійсності. Однак, у травні штат підприємства було розширено, й інвалідів на ньому стало 30%.

17. Л. звернувся до будівельної фірми для замовлення ремонту в будинку. Майстер Р. при визначенні обсягу робіт оцінив їх у 12 тис. 067 грн., при їх прейскурантній вартості 10 тис. 212 грн. Л. сплатив визначену суму.

Чи є у вчиненому ознаки злочину? Якщо так, кваліфікуйте вчинене.

18. З вересня по грудень 2003 року кондитерська фабрика випустила 12 т. мармеладу та печива з відступом від стандартів. За цей період  замовники вісім разів повертали нестандартну продукцію, від чого фабрика понесла збитки на суму 47 тис грн. Тричі держторгінспекція визнавала продукцію фабрики непридатною до реалізації.

Відповідальними за якість продукції особами в цей час на фабриці були директор К. та завідуюча лабораторією технічного контролю О.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

19. Р., який був засновником і директором ПП „Хвиля” в 4-му кварталі уклав від імені ПП угоду, згідно з якою ПП „Хвиля” зобов’язалася поставити, а Федеральне підприємство із захисту хлібопродуктів (Російська Федерація) – прийняти та оплатити метил бромистий. Виконуючи умови контракту, ФПЗХ перерахувало на розрахунковий рахунок „Хвилі” як передоплату 6 млн. російських рублів (1.174.200 грн.). до кінця року „Хвиля” відвантажила ФПЗХ бромметилу на суму 341.002 грн. Таким чином, станом на 31 грудня сума попередньої оплати, за якою „Хвиля” не відвантажила продукції, склала 830 тис 265 грн. 04 коп. Тому цю суму слід було включити у валовий дохід підприємства. Однак, Р. надав головному бухгалтеру М-вій для відображення у звітних документах за рік фіктивну угоду, за якою ФПЗХ надає „Хвилі” позику в 6 млн. російських рублів строком на два роки. Знаючи про фіктивність даної угоди, М-ва не внесла до складу валового доходу підприємства за рік суму в 830.265 грн. 04 коп.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

20. Директор торгівельно-промислового центру „Пошук” К. придбав 20 цистерн спирту-ректифікату й поставив його об’єднанню ”Вино”, де зі спирту було виготовлено алкогольний напій «Чумацький». Маючи ліцензію на торгівлю алкогольними напоями, К. організував збут напою через магазини, що належали „Пошуку”, отримавши дохід у 113625 грн. Не бажаючи сплачувати ПДВ й акцизний збір, К. власноруч заповнив бланки документів (угоди, товарно-транспортні накладні тощо) з відбитками печаток ПП «Коломийське». З документів слідувало, що власником спирту й отриманих з його переробки напоїв є не «Пошук», а «Коломийське», яке й повинне сплатити податки. Під час перевірки дотримання вимог податкового законодавства було виявлено, що ПП «Коломийське» статус юридичної особи ніколи не набувало, в органах державної влади не реєструвалося, до Єдиного реєстру підприємств і організацій України не внесено. Окрім того, термін дії ліцензії на торгівлю алкогольними напоями в „Пошука” скінчився.

Кваліфікуйте вчинене.

21. Оперативними заходами було виявлено, що громадянин П. під’єднував радіопередавачі, що дозволяли знімати інформацію з телефонної лінії, до телефонів директора, керівників й співробітників технічного та комерційного відділів ДП „Промінь”, встановив радіомікрофон в кабінеті головного інженера. Отриману таким чином інформацію П. записував на аудіо плівки. Указані дії він виконував за замовленням комерційного директора промислового концерну „Реверс” Д., який займався виробництвом такого ж промислового устаткування, як і „Промінь”, а тому хотів дізнатися про обсяги виробництва продукції, промислову потужність, постачальників і партнерів „Променю”, проведені ним фінансові операції тощо.

Кваліфікуйте вчинене.

22. Г. С. О. вступив у попередню змову з громадянкою Російської Федерації Л. О. В. та представниками ізраїльської фірми для вчинення контрабанди кондиціонерів.

30 квітня 2002 року Г. С. О., Л. О. В. та представники ізраїльської фірми теплоходом контрабандно перемістили через митний кордон України - митний пост "Іллічівськ" Чорноморської регіональної митниці (м. Іллічівськ, Одеська область) товари - 890 кондиціонерів марки "Поларіс" спліт системи настінного типу комплексі, що містились у 4-х морських контейнерах, надавши митниці підроблені документи з неправдивими даними про їх митну вартість: вказано 919811 грн., а за висновком судово-товарознавчої експертизи - 1179234 грн.; країну виробника вказано Англію, а насправді - Китай; фірму одержувача вказано "В. к." за адресою в м. Москві, але такої фірми взагалі не існує.

Частину підроблених документів для митного оформлення вантажу Г. С. О. отримав з Москви (інвойси, морські коносаменти, копію облікової картки учасника зовнішньоекономічної діяльності, копію сертифіката походження щодо кондиціонерів), за вказівкою Л. О. В., частину підробив сам (договір купівлі-продажу, довіреність), використавши для оформлення вантажу в порту і на митниці інших осіб, які не були обізнані зі злочинним характером цих дій.

Працівники ЗАТ "Т." 16, 17 травня 2002 року оформили і подали на митний пост "Іллічівськ" митні декларації, на підставі яких одержали в Іллічівському морському порту 774 кондиціонери та провели їх митне оформлення для транзитного перевезення через митну територію України до Російської Федерації.

116 кондиціонерів вартістю 146160 грн. залишились у порту, тому що не помістились в автомобілях, які прибули з Москви.

18 травня 2002 року автомобілі, які рухались до Новгород-Сіверської митниці з 774 кондиціонерами, були затримані у м. Києві працівниками Служби безпеки України.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.

23. В. В. І. органами досудового слідства звинувачувався у контрабанді, тобто в переміщенні товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому у великих розмірах. Як встановив суд, підсудний в Німеччині придбав автомобіль марки "Тойота Лексус", вартістю 50000 євро, що становило станом на 15 березня 2003 року 289770 грн., перемістив його через митний кордон України, маючи намір продати його та приховати від митного контролю.

1 березня 2003 року В. В. І. прибув в Україну на цьому автомобілі, на митниці підписав зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля до 1 травня 2003 року, але в місті Києві реалізував автомобіль за готівку. Щоб приховати протиправність своїх дій, він 25 квітня 2003 року здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, офіційно заявивши в органи міліції про викрадення у нього автомобіля.

Дайте кримінально-правову оцінку незаконним діям винного щодо переміщення транспортного засобу через митний кордон України. Обґрунтуйте своє рішення.

24. С. діючи за попередньою змовою із Т. використовуючи підроблений паспорт мешканця Харківської області К. із фотокарткою Т., з метою приховання подальшої незаконної діяльності 29 серпня 2001 р. створив від імені К. суб'єкт підприємницької діяльності - приватну фірму (далі - Фірма) і підробив підпис К. на її статуті. 30 серпня 2001 р. за тими ж документами Фірма була зареєстрована у виконавчому комітеті Харківської міської ради, а 18 вересня 2001 р. - в ДПІ Комінтернівського району м. Харкова.

21 вересня 2001 р. С., продовжуючи свою злочинну діяльність, разом із Т. відкрив поточний рахунок Фірми у Харківській філії акціонерного комерційного банку "Надра" (далі - Банк), надавши Банку підроблений паспорт на ім'я К. і картку зі зразками відбитків печатки Фірми та підробленими підписами зазначеної особи. 26 вересня 2001 р. з метою отримання можливості контролювати й використовувати грошові кошти під час злочинної діяльності С. зареєстрував у нотаріуса Харківського міського нотаріального округу картку зі зразками відбитків печатки Фірми з підробленим ним підписом фіктивного директора фірми Д. При цьому він надав нотаріусу підроблений ним паспорт на ім'я Д. зі своєю фотокарткою. У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заняття фіктивною підприємницькою діяльністю, С. надав у Банк підроблені документи на ім'я Д., а також довідку з Нововодолазької міжрайонної ДПІ Харківської області про присвоєння Д. ідентифікаційного номера та фіктивний наказ про звільнення з посади директора Фірми К. і призначення на цю посаду Д., внаслідок чого отримав одноособове право розпоряджатися грошима на рахунку Фірми.

Наприкінці вересня 2001 р. С, представляючись директором Фірми Д., за попередньою змовою із Т., який діяв як представник Фірми, маючи умисел на вчинення шляхом обману шахрайства в особливо великих розмірах, запропонував Є. О., який діяв за дорученням приватного підприємця Ю., придбати у Фірми 40 тонн вершкового масла за ціною 6 грн. за кілограм. З цією метою зловмисники надали підроблені документи про зберігання масла в кількості 100 тонн на складах ТОВ "Указ".

15 жовтня 2001 р. на підставі усної домовленості про продаж 20 тонн масла з розрахункового рахунку Ю. на рахунок Фірми було перераховано попередню оплату в сумі 120 тис. грн., якими С. за попередньою змовою із Т. заволодів, перерахувавши їх через Банк на підставі підроблених ним трьох платіжних доручень фіктивному ТОВ "Інтервектор". Отримавши зазначені грошові кошти, цього ж дня зник. Унаслідок зазначених дій Ю. було заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

25. Ч., у січні 2007 р., не маючи спеціального дозволу, на подвір`ї свого дому організувала пункт прийому, зберігання та збуту металобрухту.

2 вересня 2007 р. на подвір`ї Ч. працівниками міліції виявлені та вилучені ваги 500 кг, брухт залізничних деталей: залізничні костилі – 8 шт., кріплення КПП № 5 – з шт., стикові болти – 8 шт, а також інший брухт чорного металу загальною вагою 1200 кг, які Ч. приймала від населення без державної реєстрації та ліцензії.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.


Тема: Злочини проти громадської безпеки

1. 18.07.2001 р. мешканці м. Харкова С. і А. виїхали в один з районів Харківської області, на території якого в період 1941-1942 років точилися сильні бої. Використовуючи саморобний металошукач та різний шанцевий інструмент, на території лісового господарства вони вилучили з землі 123 набої до стрілецької зброї калібру 7,62 та 9 мм, 2 пістолети “ТТ”, пістолет “Вальтер”, ствол кулемету „МГ-42”, 3 багнети, елементи військового спорядження. Ці предмети С. та А. було перевезено до м. Харкова, у квартиру А. 23.09.2001 р. один з пістолетів “ТТ” вони передали С-ву, який за винагороду у 200 грн. відновив та виготовив деякі деталі ударно-спускового механізму. 11.10.2002 р. один з пістолетів “ТТ” і пістолет “Вальтер” А. було продано за 430 доларів США Д. Один багнет С. подарував братові.

Вирішіть питання про кримінально-правову оцінку діянь указаних осіб.

2. Мешканець м. Сімферополь Ц. у квітні 1998 р. придбав у невстановленої особи пістолет “Чеська збройовка” та 12 патронів до нього. Прибувши до м. Харкова, він протягом цього року познайомився з місцевими жителями К. та А., яким запропонував спільне вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння майном. На кошти К. та А. було придбано легковий автомобіль “ВАЗ-2108”, управління яким доручили К. Також було придбано мисливський ніж, виготовлено маски з прорізями для очей. За вказівкою Ц., А., який деякий час працював на речовому ринку, указав на кількох осіб, які на ринку займалися незаконним обміном валюти: С-ка та інших. К. вивчив спосіб життя, розпорядок дня, шляхи пересування обраних осіб. Увечері 12 листопада Ц. та А., озброєні пістолетом і ножем, сховалися біля квартири, в якій проживав С-ко. Коли той піднімався сходами, вони збили його з ніг, наказали не рухатися і, погрожуючи пістолетом, забрали сумку, в якій знаходилися 2300 доларів США та 1400 грн. К. чекав їх біля під’їзду на автомобілі й вивіз з місця вчинення злочину.

Кваліфікуйте вчинене. Проаналізуйте ознаки банди.

Чи зміниться кваліфікація, якщо злочинці були затримані на виході з під’їзду?

3. 15-річний учень СШ № 3 м. Єнакієве Р. та 16-річний учень ПТУ Ч., бажаючи зірвати заняття у школі, по черзі зателефонували в приймальню директора цієї школи й повідомили, що в приміщенні школи закладено потужний вибуховий пристрій, який буде приведено в дію о 12.00 год. Внаслідок цього учнів і працівників школи було евакуйовано з приміщення школи, скасовано заняття, а приміщення школи протягом 2-х годин оглядалося співробітниками вибухотехнічної служби МВС.

Кваліфікуйте вчинене.

4. Ч., який мав непогашену судимість за злочин, передбачений ч. 1 ст. 121 КК, увійшов до приміщення Головпоштамту і вигукнув, що має вибухівку і підірве себе й присутніх, якщо йому не влаштують зустріч із представниками засобів масової інформації, для яких він має важливу заяву. На підтвердження своїх слів він зняв сорочку й показав присутнім, що має на поясі вісім вибухових пакетів, в які вставлено детонатори. Після того, як працівники МВС та СБУ, які прибули на місце пригоди, пообіцяли Ч. улаштувати зустріч з журналістами, він дозволив залишити приміщення поштамту відвідувачам і співробітникам. Після прибуття на місце пригоди кількох журналістів, Ч. заявив, що він протестує проти недосконалої політичної системи, а також проти того, що він особисто піддається психологічному впливу й “зомбуванню” з боку невідомої організації. Після цього Ч. зняв пояс з вибуховими пакетами й віддав його працівникам міліції, сказавши, що вибухівки в ньому немає. Експертизою було з’ясовано, що у вибухових пакетах містилося 350 г. тротилу, однак здійснити вибух Ч. не міг, оскільки детонатори не були придатні до використання. Тротил і детонатори Ч. викрав у свого родича М., який зберігав ці предмети у своєму дачному будинку. Ч. було визнано осудним.

Дайте кримінально-правову оцінку його діям. Аргументуйте, чи є в його діях ознаки тероризму?

5. Не маючи дозволу на придбання й носіння газової зброї, Б. придбав у Ю. газовий револьвер “Пітон”. На замовлення Б., у приміщенні станції технічного обслуговування автомобілів слюсар Ф. пристосував газовий револьвер, який належав Б., для пострілів набоями калібру 5,6 мм, за що отримав від нього 150 грн. Перероблений револьвер Б. возив у власному автомобілі у схованці, яку обладнав під сидінням водія. Під час обшуку на робочому місці Ф. було знайдено пістолет “Вальтер” та 4 набої калібру 7,62, мисливську гладкоствольну рушницю, на зберігання якої він не мав дозволу.

Кваліфікуйте дії Ю., Б., Ф. Чи впливає на кваліфікацію те, що пістолет “Вальтер” виявився непридатним для стрільби?

6. Під час обшуку у салоні автомобіля УАЗ-469, яким керував Х., працівники Державтоінспекції вилучили гвинтівку ТОЗ-8 і 3 мисливські рушниці. Документів, які надавали б дозвіл на володіння цими предметами, Х. не мав.

Визначте відповідальність Х.

7. Студентка К., яка проживала у гуртожитку, придбала на ринку кип’ятильник іноземного виробництва. Вирішивши перевірити, чи працює пристрій, вона увімкнула його й доторкнулася рукою до нагрівальної спіралі. З причини несправності корпусу кип’ятильника відбулося коротке замикання. К. була травмована електрострумом і впала на підлогу, продовжуючи тримати кип’ятильника. Електричні запобіжники на поверсі не спрацювали і відключення напруги не відбулося, оскільки плавкі вставки у запобіжниках хтось зі студентів замінив мідним дротом, про що було відомо коменданту гуртожитку П-ській. Від враження електрострумом настала смерть К. За правилами проживання в гуртожитку, використання електронагрівальних приладів мешканцями було заборонено.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.

8. О., відбувши покарання за грабіж (ч. 2 ст. 186 КК) об’єднався з Н. для вчинення збройних нападів на автозаправні станції й метою заволодіння грошовими коштами. З метою озброєння, О. придбав дві гладкоствольні мисливські рушниці, які шляхом відпилювання стволів та прикладів переробив на обрізи, а також патрони для цієї зброї. Зброю О. тримав на горищі будинку, що належав його родичці. 12 квітня о 2-й год. О. й Н. під’їхали до АЗС, що належало ТОВ „Нафта” на автомобілі, який Н. взяв у тимчасове користування у свого знайомого Ф. О. через віконце каси наставив обріз на касира-оператора й почав вимагати виручку. Злякавшись, касир видав 767 грн. Тікаючи з місця злочину, Н., який керував автомобілем, ледь не потрапив в аварію. Після цього випадку О. вирішив збільшити кількість членів групи, залучивши до неї вправного водія. Для цього О. та Н. умовили Ф. приєднатися до них. О. пояснив, що Ф. повинен виконувати його вказівки, а його послуги будуть гідно оплачуватися. Ф. погодився.

О. спланував, що наступного разу він та Н., надягнувши на обличчя маски, з обрізами вночі мали підійти до АЗС, О. стати біля вікна каси, і погрожувати оператору зброєю, а Н. – увійти у приміщення й забрати гроші. Ф. повинен чекати їх в автомобілі й стежити за обстановкою. Злочинці почали підшукувати АЗС для нападу, однак, за день до вчинення запланованого, Н., О. були затримані за підозрою в нападі на АЗС „Нафта”.

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: напад було здійснено, і Н. при цьому, маючи умисел на вбивство охоронця, який раптово з’явився, прицільно вистрелив йому в обличчя (потерпілому було заподіяно широке поранення верхньої частини обличчя, що потягли його непоправне знівечення). Нападники заволоділи грошима в сумі 2 тис. 348 грн.

9. Під час митного огляду в салоні й багажнику автомобіля “Ніссан”, яким керував полковник МВС Росії К., працівниками митниці й прикордонниками було виявлено сховані там заряджений газобалонний пістолет, газовий пістолет та пристрій для відстрілу патронів несмертельної дії типу “Оса”, споряджений бойовими патронами калібру 9 мм, магазин до пістолету ПМ, три мисливські ножі. Окрім того, в Карлова було вилучено кайданки та електрошокер. К. заявив, що ці речі є доказами у кримінальній справі, яку він розслідує, однак жодних документів на підтвердження своїх слів не надав.

Кваліфікуйте вчинене. Чи змінюється кваліфікація, якщо при розслідуванні справи установлено, що К. перевозив ці предмети з метою озброєння злочинної групи, яку він планував створити у м. Харкові?

10. Студент 4-го курсу Л., використовуючи власний персональний комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет, отримав незаконний доступ до сайту в Інтернеті однієї з атомних електростанцій країни, і розмістив на ній вигадане ним повідомлення про аварію на станції, що спричинила витік радіоактивних елементів і зараження місцевості. Хоча ця інформація через дві години була видалена з сайту й керівництво АЕС опублікувало її спростування, однак серед населення області виникла паніка. Жителі придбали у великій кількості лікарські речовини, що містили йод. Вживши їх із передозуванням, троє осіб отримали розлад здоров’я, що тривав від чотирнадцяти до двадцяти діб.

Визначте, чи підлягає Л. кримінальній відповідальності. Якщо так, кваліфікуйте його дії.

11. Заступник директора з технічної частини НДІ Ш. мав доступ до матеріалів, що зберігалися в НДІ для проведення наукових досліджень. Одного разу до нього звернувся В., який за велику винагороду в іноземній валюті запропонував Ш. надати йому плутоній-239. Користуючись тим, що його як представника керівництва охорона пропускала без особистого огляду, Ш. вивіз за територію НДІ контейнер, в якому містилося 145 г. плутонію й передав його В., отримавши за це гроші.

Кваліфікуйте вчинене.

12. Мисливці Б., Р. та П. поверталися з полювання на автомобілі. За кермом був П. Оскільки Р. загубив під час полювання чохол від рушниці, він тримав свою рушницю нерозібраною. При цьому в правому стволі залишився невідстрілений патрон. В’їжджаючи в місто, П. побачив знайомого Ф. й вирішив його підвезти. Він попросив Б. й Р. посунутися в салоні. Б., посуваючись, зачепив рушницю Р., яка впала. Стався постріл, і Ф. Було поранено – він отримав середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Кваліфікуйте вчинене.

13. В процесі обшуку квартири П. працівниками УБОП було виявлено три бойових патрони, які він незаконно зберігав протягом двох років.

Чи є в діях П. ознаки складу злочину, передбаченого ст. 263 КК. Обґрунтуйте своє рішення.

14. К. у невстановленої особи, не маючи спеціального дозволу, придбав вогнепальну зброю – стартовий пістолет марки „Страж”, пристосований для стрільби патронами калібру 5,6 мм, та патрони до нього, які зберігав за місцем проживання.

2 грудня 2007 р. приблизно о 20-й годині між К., його співмешканкою Л.І. та її батьком Л.В. виникла сварка, після закінчення якої Л.І. взяла пістолет К. і вистрелила собі в голову. Від сліпого вогнестрільного поранення голови з ушкодженням головного мозку вона померла на місці. Після зробленого Л.І. пострілу К. взяв з її руки пістолет і зробив постріл у голову Л.В., заподіявши сліпе вогнестрільне поранення голови з ушкодженням головного мозку. Після цього К. зробив невмотивований постріл із пістолета в напрямку будинку № 6. Куля влучила у вікно лоджії в квартирі, де проживає сім`я Ш, і розбила шибку.

Смерть потерпілого Л.В. не настала завдяки своєчасно наданій допомозі.

Дайте кримінально-правову характеристику вчиненого. Обґрунтуйте своє рішення.


Тема: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1. Мешканець Куп’янського району К., який раніше був засуджений за ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 186 КК України, прибув до м. Харкова. В районі станції метро “Пролетарська” о 23-й год. він проник до автомобілю ВАЗ-2103, що належав К. Запустивши двигун автомобіля, К. перегнав його до одного з сіл Куп’янського району. Там за попередньою домовленістю з К. Ч. та К-ко у дворі домоволодіння останнього розібрали автомобіль. Отримані таким чином деталі були реалізовані Ч. на авторинку. Кузов автомобілю було знищено.

Через тиждень аналогічні дії К-ко, Ч. та К. вчинили щодо автомобілю “Москвич-2141”, який належав ТОВ.

Кваліфікуйте вчинене.

2. К. та С. о 23-й годині зупинили автомобіль таксі “ВАЗ-2106” і домовилися з водієм Р. про перевезення їх до іншого району міста. Однак, після прибуття за вказаною адресою К. наставив Р. у спину металевий предмет і сказав, що у нього в руках знаходиться обріз. Погрожуючи пострілом, він наказав Р. віддати гроші і виходити з машини. Р. передав С. 72 грн. денної виручки. Після того, як Р. залишив автомобіль, за кермо сів С. і виїхав на автомобілі за місто. Розвинувши велику швидкість (близько 130 км/год.), він не впорався з керуванням і наїхав на автомобіль “ВАЗ-2109”, який стояв на узбіччі. Водію й пасажирці автомобілю ВАЗ-2109 було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Залишивши пошкоджені автомобілі й потерпілих, С. й К. зникли з місця аварії.

Кваліфікуйте діяння С. й К. Чи впливає на кримінально-правову оцінку, що “обріз” насправді виявився гайковим ключем, а С. має не зняту й непогашену судимість за злочин, передбачений ч. 2 ст. 187 КК?

3. Перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння С., який працював охоронцем бази відпочинку “Промінь”, бажаючи розважити свою знайому дівчину, запропонував покатати її на катері “Стріла”, що належав базі. Вийшовши на катері у водосховище, С. розвинув велику швидкість. Внаслідок цього керований ним катер зіткнувся з гумовим човном, в якому перебували рибалки К. і Я. При зіткненні у К. було ушкоджено обидві ноги, внаслідок чого під час лікування їх було ампутовано.

Кваліфікуйте дії С. Чи зміниться кваліфікація, якщо внаслідок зіткнення не було заподіяно шкоди життю та здоров’ю учасників, однак катер “Стріла” затонув, чим базі відпочинку “Промінь” було завдано збитків на суму 3 тис грн.?

4. Прочитавши оголошення про продаж автомобілю “Форд”, Р. зателефонував його власнику Г. і запропонував зустрітися для обговорення умов продажу. Оглянувши автомобіль і домовившись про ціну, він заявив, що автомобіль необхідно випробувати в русі. Г. дозволив йому сісти за кермо. В цей час Р. непомітно відчинив багажника автомобіля й попросив Г. зачинити його. Коли той вийшов із салону, Р. натиснув на педаль акселератора і на великій швидкості зник.

Кваліфікуйте його дії.

Як зміниться кваліфікація, якщо Р., керуючи автомобілем, вчинив наїзд на Г., який, ставши на дорозі, намагався зупинити автомобіль?

5. Г. приблизно о 22-й годині 30 хвилин, рухаючись по трасі двокінним возом (що є  власністю ВАТ), який не був обладнаний габаритними ліхтарями, створив перешкоду автомобільному руху. Внаслідок цього на 220-му кілометрі дороги на віз наїхав автомобіль МАЗ-54323 під керуванням М. Пасажиру воза Т. було заподіяно легкі тілесні ушкодження без розладу здоров'я; ВАТ – завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 тис. 848 грн. (механічні пошкодження воза і загибель коня). У касаційній скарзі засуджений Г. порушив питання про скасування вироку і закриття справи за відсутністю в його діях складу злочину.

Кваліфікуйте вчинене.

6. О. і Р. за попереднім зговором між собою вирізали й викрали: у ніч на 30 травня на 116-му кілометрі залізничної колії 18 прольотів мідного дроту марки М-4 повітряної лінії зв'язку довжиною 400 метрів загальною вартістю 745 грн. 20 коп.; у ніч на 22 червня на 104-му кілометрі залізничної колії – 20 прольотів такого ж дроту довжиною 1000 метрів загальною вартістю 828 грн. Викрадаючи мідний дріт, О. й Р. одночасно пошкоджували повітряну лінію зв'язку, що викликало, а за епізодом від 22 червня – могло викликати порушення нормальної роботи залізничного транспорту та зв'язку. Окрім того, О. й Р. вирізали 26 метрів силового кабелю вантажного крана, що працював на залізничній станції, вартістю 112 грн.

Кваліфікуйте вчинене.

7. Л. 20 січня керував у нетверезому стані автомобілем АУДІ-100 і на перехресті вулиць виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив наїзд на пішохода Ц., внаслідок чого потерпілому було заподіяно небезпечні для життя тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до втрати ноги. Залишивши Ц. без допомоги, Л. з місця події втік.

Кваліфікуйте вчинене.

8. Мешканці Полтавської області Д., Ц., А. зробили отвір у трубопроводі, яким транспортувалася нафта, й відкачали у автоцистерну 1,7 т. нафти з метою її подальшого продажу особам, що займалися незаконним виготовленням бензину. Від’їжджаючи, вони закрили просвердлений отвір дерев’яним чопом. Однак, через півгодини тиском нафти чіп було видавлено й 3 т. нафти вилилося в річку. Загинула велика кількість риби.

Кваліфікуйте вчинене.

9. 14-річний К. посвідчення на керування автомобілем не мав, але отримав навички водіння від батька. Без дозволу останнього він виїхав на його автомобілі в місто. Виконуючи поворот наліво, він був неуважний, внаслідок чого його автомобіль зіткнувся з автомобілем П., який рухався по зустрічній смузі. Обидва автомобілі було пошкоджено. П. отримав легкі тілесні ушкодження, а К. – середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: П. отримав тяжкі тілесні ушкодження, а пасажир його автомобілю загинув.

10. 17-річний Д. та 16-річний Т. у стані сп’яніння поверталися ввечері додому приміським електропотягом. Д. запропонував зіграти в карти „на бажання”, а коли Т. програв партію, наказав йому смикнути важіль стоп-крану. Гальмуванням було пошкоджено колісні пари вагону, електропотяг було затримано на 35 хв.

Кваліфікуйте вчинене.

11. На ділянці автотраси провадився ремонт й чищення зливовідводу, для чого було вирито траншею. Оскільки вже сутеніло, а роботи було ще багато, бригадир О. наказав закінчувати роботу. Однак, робітник Л. забув взяти попереджувальні знаки. Щоб не повертатися на ремонтну дільницю й не витрачати час, О. дав вказівку робітникам огородити траншею залишками будматеріалів – дошок, арматури, розвісити на них ганчір’я. Уночі водій Е. вирішив з’їхати з проїжджої частини на узбіччя й потрапив у траншею. Від удару він отримав перлам двох ребер. Його автомобіль було пошкоджено.

Кваліфікуйте вчинене. Яке значення має, що в автомобілі Е. не працював правий ліхтар, і тому він не помітив огорожі?

12. Х. на власному автомобілі „Фольксваген” рухався по вул. Світлій зі швидкістю 92 км/год. Швидкість руху на цій вулиці було обмежено до 40 км/год., про що повідомляв відповідний знак. В 10 метрах перед автомобілем проїжджу частину перебігав 9-річний В. Х. не зміг зупинити автомобіль, стався наїзд. Ударом автомобілю потерпілому було заподіяно закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, від якого настала смерть. За висновками судової автотехнічної експертизи, гальмівна система автомобіля знаходилась в несправному стані (відсутні гальмівні колодки задньої осі). Окрім того встановлено, що Х. самовільно встановив на автомобілі державний номерний знак, який виготовлено не фабричним способом.

Кваліфікуйте вчинене.

13. 18 липня 2002 р. С., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, проник, перелізши через паркан,  на територію приватного володіння Р. і незаконно заволодів мотоциклом останнього вартістю 1 тис. 300 грн, який знаходився на подвір’ї. Вироком Острозького районного суду Рівненської області від 19 листопада 2002 р. С. засуджено за ч. 2 ст. 289 КК на п'ять років позбавлення волі.

Чи є вірним рішення суду. Обґрунтуйте своє рішення.


Тема: Злочини проти громадського порядку та моральності

1. 22-річний Р. познайомився у кафе з 15-річною Д. і 16-річною К. Після кількох наступних зустрічей він переконав Д. у тому, що закохався в неї і запропонував одружитися. Д. погодилася вступити у шлюб, але Р. сказав, що для початку подружнього життя потрібні гроші, яких він не мав. Під приводом “необхідності заробити на майбутнє”, він умовив Д. почати заробіток, надаючи послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Д. запросила на допомогу свою подругу К. В той час, коли Д. і К. знайомилися з „клієнтами”, Р. знаходився поруч і стежив, щоб їх не ображали й вчасно розплачувалися із ними. Зароблені гроші вони віддавали Р., який виділяв їм щоденно частку, якої їм вистачало лише на харчування. Через певний час Р. найняв квартиру, в яку Д. й К. приводили „клієнтів”.

Кваліфікуйте вчинене.

2. У травні 2004 р. К.Н. та К.З., разом зі своїм 16-річним сином Олексієм прибули до м. Харкова, де орендували квартиру. З одного з сіл Харківської області К.З. привезла двох своїх двоюрідних племінниць: 5-річну Світлану й 9-ти річну Олену. Матері Світлани й Олени К.З. пояснила, що діти потрібні їй для заробітку і передала їй 60 грн., пообіцявши повернути їй дітей через два тижні. У Харкові Світлані й Олені К-ви повідомили, що їхня мати наказала їм заробляти гроші, випрошуючи їх у пасажирів метрополітену. Таким чином Світлана й Олена примушувалися до збирання грошей до червня 2004 року. Через кожну годину слідування їх по вагонах метро Олексій К. забирав у них отримані гроші (близько 20 грн.). Він же приводив їх до метрополітену й забирав до квартири. К-ви умисно недостатньо годували дітей, змушували одягати брудний одяг, щоб викликати в пасажирів почуття жалю. Унаслідок такого поводження у Світлани й Олени розвинулися відхилення у розумовому й фізичному розвитку.

Кваліфікуйте вчинене. Чи підлягає відповідальності Олексій? Чим втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність відрізняється від експлуатації дітей та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом?

Як зміниться кваліфікація, якщо К. намагався навчити Олену вчинювати крадіжки квартир перших поверхів, проникаючи у незачинені вікна, але вона відмовилася від цього?

3. К. в канцелярії Дзержинського районного суду м. Харкова, де перебувала для з'ясування питання про рух її цивільної справи,  після  повідомлення завідуючої канцелярією про те, що відповідь їй надіслано поштою, почала ображати завідуючу, потім завдала їй удар рукою в обличчя. На зауваження і вимоги припинити хуліганські дії не реагувала, бешкетувала до прибуття працівників міліції. Внаслідок дій К. було тимчасово припинено нормальну роботу канцелярії суду.

Кваліфікуйте дії К.

4. Б.А. о 1.30 ночі у стані алкогольного сп'яніння ногами й кухонним ножем стукав у двері квартири Б.В., пошкодив обшивку дверей, чим заподіяв потерпілому матеріальні збитки у розмірі 50 грн., а також поранив ножем його собаку. Оскільки Б.В. на його вимогу дверей не відкрив і з квартири не вийшов, Б.А. почав стукати ногами й ножем у двері сусідньої квартири, а увірвавшись до неї, схопив телевізор, виніс його на вулицю і кинув на землю, завдавши потерпілому К. у зв'язку з  пошкодженням майна матеріальні збитки у розмірі 150 грн. На зауваження потерпілого він не реагував, погрожував йому ножем. Продовжуючи свої дії, Б.А. стукав ногами у двері квартири, розташованої на першому поверсі будинку, порушуючи спокій сім'ї Л. Крім того, він пошкодив ножем обшивку дверей і розбив скло у вікні, завдавши потерпілій матеріальних збитків у розмірі 155 грн. Усі свої дії Б.А. супроводжував нецензурною лайкою і погрозами розправою мешканцям будинку.

Кваліфікуйте вчинене.

5. Повертаючись о 23-й год. з концерту рок-групи, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння й збудження від прослуханої музики, Т., Л., Ю. та інші (усього 19 чоловік) в вагоні метро розпочали голосно співати найбільш популярні пісні рок-гурту, незважаючи на зауваження пасажирів. За закликом Т., вони почали різати сидіння вагону, розбили кілька вікон й ліхтарів, зробили за допомогою аерозольних балончиків з фарбою численні написи на стінках вагону. Вийшовши з вагона на ст. м. „Південний вокзал” підлітки продовжували галас. Працівники підрозділу охорони метрополітену МВС затримали Ю. та Т. Лише після цього безладдя було припинено.

Кваліфікуйте вчинене. В чому полягає відмінність між злочинами, передбаченими ст. 286, 293, 294 КК?

6. С. і Ч. за попередньою змовою між собою вночі увійшли на територію міського кладовища з метою заволодіння металом. Вони зняли металеві таблички з трьох пам’ятників (при цьому ті були пошкоджені), а також металеву кришку зі столика біля могили. Отриманий таким чином метал ними було здано в нелегальний пункт прийому металолому. Наступного дня Ч. запропонував С. розкопати могилу й пошукати в ній цінні речі. Коли вночі С. і Ч. почали копати землю на місці поховання принесеними з собою лопатами, їх було затримано працівниками міліції.

Кваліфікуйте вчинене.

7. В. й К. заснували модельне агентство. Час від часу вони давали оголошення, в яких запрошували на роботу дівчат віком від 13 до 17 років. Деяким з них В. й К. пояснювали, що для „успішної кар’єри” необхідно фотографуватися оголеними, і К. робив фотографії тих дівчат, які давали згоду на це, а також (не оголошуючи про це дівчатам) робив відеозаписи. Окрім того, він робив відеозаписи статевих зносин В. й Н. з їх згоди. Отримані фото- й відеоматеріали К. продавав бажаючим.

Кваліфікуйте вчинене.

8. Сторож тваринницької ферми Л., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, після вживання спиртних напоїв разом із своїм знайомим П. вирішили розважитися. З мисливської рушниці, зарядженої дробом, вони стріляли в корів, що стояли в загонах.

Кваліфікуйте вчинене.

9. 38-річна Д. під час дня народження свого сина В., якому виповнялося 14 років, пригостила його та його друзів (підлітків 14 та 15 років) вином домашнього виготовлення.

Кваліфікуйте вчинене.

10. 25-річний Р. тричі запрошував до себе у квартиру 15-річних В. й К., що проживали в одному з ним будинку, пригощав їх горілкою. Після випивки він запропонував хлопцям „розжитися грошима” й виклав план крадіжки з квартири сусіднього будинку. В. та К. погодилися, але наступного дня передумали й відмовилися.

Чи зміниться кваліфікація, якщо крадіжка була вчинена?

11. 2004 року у період часу з 15 години 15 хвилин до 15 години 45 хвилин Ляхович М.П., Мазур І.П., Карпюк М.А., Зайченко Р.П. та інші особи організували масові порушення громадського порядку на перехресті вулиць Лютеранської та Банкової. Підбурювані ними активні учасники незаконних дій, серед яких були як самі організатори Ляхович М.П., Мазур І.П., Карпюк М.А., Зайченко Р.П., так і Бурячок О.А., Гальчик С.В., Кайданович С.Й., Назар В.В., Горощук В.В., Бойко О.М., Косенко А.В., Литвиненко П.М., Мирончик В.В., Андрусенко Д.А., Ляхович Г.П., Селега О.В., Павлюк В.Г., Самофалорв С.О. підійшли впритул до шеренг працівників міліції, які виконували обов’язки по забезпеченню громадського порядку та охороні державних установ. З метою прориву через шеренги працівників міліції до будинку Адміністрації Президента України учасники натовпу пошкодили ворота та тимчасову огорожу, знищили чотири тротуарні плити і застосовуючи кістень, дерев`яні та металеві палиці, гумові кийки, каміння, секції металевої огорожі (52 кг кожна), пляшки із запалювальною сумішшю та інші предмети, що використовувались як зброя, вчинили напад на співробітників МВС України.

Учасники натовпу, керуючись різними мотивами, вчинили насильство над працівниками міліції – кидали в них каміння, пляшки, гайки, завдавали удари металевими предметами, дерев`яними палицями, шматками дроту, кістенем, руками й ногами, використовували газові балончики, а Мирончук В.В. кинув пляшку із запалювальною сумішшю.

Крім того, Мирончук 16 березня 2001 р. незаконно придбав і зберігав за місцем свого проживання обріз мисливської рушниці 16 калібру, один гвинтівковий набій калібру 7,92 мм, 81 мм мінометну міну, 76 мм артилерійський снаряд, а також 25 гр суміші пороху.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним подіям. Обґрунтуйте своє рішення. Визначте відмінності у наступних складах злочинів – групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК), масові заворушення (ст. 294 КК), хуліганство (ст. 296 КК).

12. З., знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, у коридорі кафе «Экспресс», безпричинно став бити С., наносячи йому удари в життєво важливі органи. Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпілому спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому передньої стінки лівої лобної пазухи, припухлості та синців лівої орбітальної області, рани спинки носу.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.


Тема: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

1. Лікар однієї з лікарень м. Харкова Б. за своїми функціональними обов’язками мав доступ до сейфа із заспокійливими і знеболювальними засобами. Під час чергувань він отримував зі сховища медикаментів таку кількість ампул з морфіном, яка була необхідна для ін’єкцій, про що робив відповідний запис у журналі витрат медикаментів. Однак, замість ін’єкцій морфіну Б. уводив пацієнтам розчин вітамінів або анальгіну. Ампули з морфіном він продавав Є. Таким чином Б. було створено надлишок і продано 120 грам морфіну.

Кваліфікуйте дії Б. і Є. Проаналізуйте склад вчинених злочинів.

2. Мешканці Донецька Д. і О. створили групу, діяльність якої була керована Д. За його завданням Л. і 15-річний Н. виїжджали до Західної України, де скуповували в мешканців сільських районів стебла й коробочки опійного маку. Рослинну сировину вони перевозили у Харків, де у своїй квартирі Д. і О. виготовляли з неї ацетильований опій й розфасовували його у медичні колби та шприци, які реалізовували, а також обмінювали на ювелірні вироби.

Кваліфікуйте дії указаних осіб. Проаналізуйте склад вчинених злочинів.

3. На станції метро співробітники міліції затримали А., який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду речей у сумці А. було виявлено 1 кг 450 г. висушених стебел і коробочок опійного маку, а також 2 кг. переробленої коноплі. Було встановлено, що рослини маку А. отримав від Б., передавши йому за це чотири пляшки горілки, а рослини коноплі викосив у лісопосадці.

Як слід кваліфікувати вчинене А.? Чи має значення той факт, що А. сам наркотичних речовин не вживає?

4. М., 11. 08. 1999 року судимий за ч. 3 ст. 229-6 КК 1960 р. до 3-х років 6-ти місяців, 23.08.04 р. для власного вживання придбав за 120 грн. у невстановленої слідством особи поліетиленовий пакет, в якому знаходилася скляна ємність із речовиною коричневого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи є ацетильованим опієм, вага якого в перерахунку на суху речовину становить 7, 31 г.

Кваліфікуйте вчинене.

5. К. приїхав на легковому автомобілі, яким він керував за дорученням, до свого дядька Л., і той передав йому 30 півлітрових пляшок із наркотичною сировиною – екстракційним опієм загальною вагою 12522 грама, що в перерахунку на  суху речовину становить 75,12 грама. Завантаживши ці пляшки в автомобіль, К. о 23-й годині виїхав до місця свого проживання, але, не доїхавши до нього, був затриманий працівниками міліції. Із показань К. та Л., які суд визнав достовірними, вбачається, що перший одержав від другого і перевозив наркотичній засіб до себе додому з метою його зберігання, виконуючи прохання Л., який побоювався, що цей засіб можуть виявити у нього працівники міліції. Факту вживання наркотиків К. не доведено. К. було засуджено за ч. 3 ст. 307 КК.

Кваліфікуйте вчинене.

6. О. придбав 950 грам макової соломи і 312 грам марихуани,  які зберігав у дачному будинку своїх батьків. Через місяць його двоюрідний брат М. за його проханням передав сумку із цими засобами провіднику вагона поїзда  "Івано-Франківськ–Донецьк " для доставки її в Донецьк, де він проживав у гуртожитку. О. також попросив С. за грошову винагороду зустріти поїзд, одержати сумку й привезти її йому в гуртожиток, повідомивши його про наявність у ній марихуани.

Кваліфікуйте вчинене.

7. К. разом із Л. придбав у невстановленої особи наркотичний засіб – героїн, після  чого вони прийшли до квартири Л., і там у його присутності вжив наркотик. Л. наркотику не вживав, а перед тим, як К. зробив собі ін’єкцію, він сказав, щоб той сплатив йому десять гривень, якщо хоче й надалі залишатися у його квартирі. К. сплатив йому ці гроші. Після цього К. ще два рази приходив до Л. і, сплативши йому 10 грн., вживав наркотик й перебували в квартирі у стані наркотичного сп'яніння.

Кваліфікуйте вчинене.

8. И. придбав у Н. 3,4 кг недозрілих голівок маку. На електричці й у трамваї він довіз його до своєї квартири. Щотижня він виготовляв екстракційний опій, який вживав. Одного разу у нього в гостях був знайомий Р., И. пригостив його опієм. Після вживання наркотику И. заснув, а Р. знайшов в квартирі 90 г висушеної макової соломи, які забрав і хотів віднести до себе додому. Однак, на вулиці його було затримано працівниками міліції. Два роки тому Р. було засуджено за ч. 1 ст. 309 КК.

Кваліфікуйте вчинене.

9. Громадянин Молдови Л. в багажнику автомобіля перевозив 320 г. омнопону, 5 кг суцвіть конопель. Ці речі було вилучено під час митного огляду. Л. заявив, що перевозив речовини для власного використання.

Кваліфікуйте вчинене.

10. 27 січня 2004 р. громадянин М., раніше судимий за ч. 3 ст. 296 КК на три роки позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком два роки, незаконно придбав та зберігав без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракційний опій загальною вагою 0,56 грн. В судовому засіданні, обвинувачений за ст. 304 КК громадянин М. свою вину визнав повністю та надав суду довідку Кримського республіканського наркологічного диспансеру про те, що він з 24 лютого по 12 березня 2004 р. добровільно пройшов курс лікування від наркоманії у зв’язку з чим Центральний районний суд м. Сімферополя постановою від 1 квітня 2004 р. звільнив М від кримінальної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 309 того ж Кодексу.

У касаційному поданні заступник прокурора Автономної Республіки Крим порушив питання про скасування судового рішення щодо М. і направлення справи на новий судовий розгляд у зв'язку з неправильним застосуванням ч. 4 ст. 309 КК, мотивуючи своє подання тим, що зазначена особа раніше була засуджена за вчинення злочину і здійснила курс лікування вже після завершення досудового слідства.

Чи підлягає касаційне подання задоволенню? Обґрунтуйте своє рішення.

11. Г. на початку жовтня 2003 р. з метою збуту придбала на ринку в м. Львові полімерні пакетики з наркотичним засобом - 51,4 грама каннабісу, який зберігала за місцем проживання. 4 жовтня того ж року вона збула М. 3,71 грама, а 7 жовтня наступного року - Ж. 1,69 грама названого засобу.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

12. К. навчаючись у Москві і проживаючи у гуртожитку спільно з  С. знав, що останній вживає наркотичні засоби. Збираючись на вихідні додому, на прохання С., К пообіцяв заїхати до його матері і взяти йому наркотики. 4.12.2007 р. на велосипеді під’їхавши до буд. № 35 по вул.. Свердлова м. Добропілля, Донецької області отримав від матері С. поліетиленовий пакет, в якому знаходилися упаковка таблеток трамадол з 30 капсулами загальною масою 1,5 гр та упаковка таблеток Релі ум з 20 таблетками «Релі ум 5 мг», які містять діазепам вагою 0,1 гр. Вказаний пакет перевіз додому, де зберігав до від`їзду в Москву. 10.12.2007 р. на вокзалі станції Краматорськ, Донецької області у сумці працівники міліції виявили та вилучили у К. зазначений пакет.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.


Тема: Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

1. О 2-й год. ночі наряд ДПС ніс чергування на міжміській автотрасі. Старшина Л. та сержант Д. звернули увагу на автомобіль “ВАЗ -2101”, водій якого, побачивши міліціонерів, раптово знизив швидкість руху. Це  викликало в міліціонерів підозру і Л. подав жезлом сигнал зупинитися. Водій автомобіля збільшив швидкість, але після невдалого маневру був змушений зупинитися. Коли Д. підійшов до автомобіля, відкрилися дверцята з боку пасажира і П., який знаходився у салоні, вистрілив у міліціонера з обрізу мисливської рушниці дробом, заподіявши Д. поранення лівої руки, яке потягло тривалий розлад здоров’я. Д., застосувавши табельну зброю, затримав П., а Л. затримав водія ВАЗу. Ним виявився М., який рік тому звільнився з місць позбавлення волі після відбування 10 років позбавлення волі за злочини, передбачені ч. 3 ст. 187 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК. Рушницю було зареєстровано на П.

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: поранений пострілом міліціонер впав, і П., приставивши рушницю упритул до його голови, натиснув на спусковий гачок, однак пострілу не сталося через несправність патрону.

2. Під час обідньої перерви слідчий РВ МВС К., одягнений у формений одяг, і, маючи при собі табельну зброю, йшов додому. Проходячи повз магазину, він побачив крізь скло вітрини двох чоловіків з обрізами мисливських рушниць у руках, яким продавці передавали товари з полиць. Повідомивши по радіостанції про подію у чергову частину райвідділу, К. розпочав переслідування злочинців, які, вийшовши з магазину, намагалися зникнути дворами. Подавши команду зупинитися, він вистрілив угору. Один зі злочинців (після затримання було встановлено, що це був раніше судимий за ч. 1 ст. 115 КК України Г.) зробив у К. два постріли з близької відстані, заподіявши тому ушкодження підключичної та плечової артерій. К. вистрілив з пістолета, і поранив Г. Злочинців (другим виявився Р., який знаходився у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК) було затримано.

Кваліфікуйте діяння Г. та Р.

3. М., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у вечірній час неодноразово заходив до фойє гуртожитку заводу, де вимагав від чергової по  гуртожитку пропустити його до колишньої дружини. Оскільки М. на зауваження не реагував, чергова звернулася за допомогою до оперуповноваженого карного розшуку районного відділу міліції Н., який проживав у цьому ж гуртожитку і в цей час повертався зі служби. Н. з метою запобігання порушенню громадського порядку, назвавшись працівником міліції та, пред'явивши службове посвідчення, запропонував М. залишити гуртожиток. У відповідь той завдав працівнику міліції три удари в голову металевою палицею, яку мав при собі, чим заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.

Кваліфікуйте дії М.

4. Під час судового слідства обвинувачений П.  неодноразово,  із застосуванням принижуючих за змістом слів, нецензурно висловлювався на адресу прокурора,  який  брав  участь  у справі, давав непристойну оцінку його  особистим  якостям  і  поведінці  у  зв'язку  з підтриманням державного   обвинувачення.  

Дайте кримінально-правову оцінку діям П.

Кваліфікуйте вчинене.

5. Під час несення служби по  охороні  громадського  порядку  на станції метро працівник міліції С., вважаючи, що А. має намір торгувати наживкою для рибної ловлі,  сказав йому,  щоб той припинив торгівлю і залишив станцію, а коли він не виконав  вимоги,  запропонував  пройти  до  кімнати  міліції   для оформлення  протоколу.  Побачивши  це,  дружина А. з брутальними образами й лайкою накинулась на С., кілька разів ударила його, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Використавши це, А. з місця пригоди зник.

Кваліфікуйте вчинене.

6. К., який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, перешкоджав виконанню працівниками служби охорони їхніх обов'язків по огляду складу-бази "Меркурій" і з'ясуванню причин спрацювання  сигналізації,  не  допускав їх на територію бази й умисно завдав удари палицею міліціонеру  П.,  чим заподіяв йому легкі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте вчинене.

7. Н.В., дізнавшись від свого сина,  Н.А.,  про те, що дільничний інспектор міліції за вчинення крадіжки поставив того на  облік  у  службі  в  справах неповнолітніх, погодився з помсти пошкодити  його  майно.  З  цією  метою  Н.В.  і Н.А. взяли з дому сокиру і  пішли до новозбудованого будинку дільничного, де Н.В., залишаючись біля будинку, наглядав за оточуючою обстановкою, тоді як Н.А.,  розбивши вікно,  проник у будинок  та  у двох кімнатах порубав сокирою стіни. Унаслідок цього потерпілому  заподіяно матеріальну шкоду.  

Кваліфікуйте вчинене.

8. О. і С., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підійшли до  оперативного чергового районного відділу міліції  Ж., який знаходився за кермом  автомобіля, і почали вимагати в нього документи на машину, мотивуючи свої вимоги тим, що автомобіль має номери іншої області. На це Ж. назвався працівником міліції і пред'явив своє службове посвідчення, після чого О. вихопив останнє, зламав та разом із С. став  нецензурно ображати потерпілого, як працівника міліції. На спробу Ж. забрати ключі із замка запалювання автомобіля ГАЗ, на якому приїхали засуджені, О. і С. почали чинити опір, хапали потерпілого за руки та одяг, поваливши на землю і вдвох завдавали йому удари в обличчя та шию. Унаслідок їх дій потерпілому заподіяно легкі тілесні ушкодження без розладу здоров'я. 

Кваліфікуйте вчинене.

9. За пропозицією Ч. і Д.  між ними і Ф. було укладено усну угоду, згідно з якою останній зобов'язався скуповувати в Криму фрукти за гроші Ч. і Д. та через провідників поїздів поставляти їх до Москви, а Ч. і Д. - реалізовувати їх на ринках. Після закінчення цієї діяльності передбачалось одержаний прибуток поділити порівну між усіма учасниками угоди. Згідно з цією домовленістю Ф. до вересня на одержані від Ч. і Д. гроші поставляв їм фрукти, а вони продавали їх.

У червні наступного року Ф. дізнався, що Д. повернулася додому й має намір продати свій будинок та виїхати за межі України. 16 червня він домовився зі своїми знайомими А. й О. поїхати до Д. і одержати від неї 1 тис. доларів США, які вона за його підрахунками повинна була віддати йому за підсумком їх спільної діяльності.

Увечері 16 червня вони втрьох прибули до помешкання Д. і там зустрілися з нею та її чоловіком. Ф. почав вимагати віддати йому 1 тис. доларів як його частку прибутку від спільної діяльності. Проте Д. відмовилася виконати цю вимогу, заявивши, що нічого йому не винна. Тоді А. схопив її за шию, вимагаючи негайно розрахуватися з Ф. При цьому він сказав, що в разі неповернення боргу вони заберуть у неї будинок. У ці події втрутився чоловік потерпілої, але А. ударив його кулаком в обличчя, після чого завів Д. у дім, де, погрожуючи побоями, вимагав від неї видати документи на будинок, розраховуючи, що без них вона не зможе його продати і змушена буде розрахуватися з Ф. Під впливом погроз та насильства Д. віддала паспорт на будинок, паспорти свій і чоловіка та написала розписку про те, що вона заборгувала Ф. 1 тис. доларів США. Лише після цього Ф., А. й О. залишили помешкання. Ф., А. й О. засуджено за вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із застосуванням насильства, що не було небезпечним для життя й здоров'я потерпілих. Захисник Ф. подав скаргу на вирок, зазначивши, що в діях його клієнта є ознаки іншого злочину – передбаченого ст. 356 КК.

Як вирішити справу?

10. Д. одержала ліцензію на здійснення юридичної практики строком на три роки, що не давало їй права займатись адвокатською  діяльністю та використовувати печатку, штамп, а також вивіску адвоката. Незважаючи на це, Д. замовила виготовлення печатки й штампу "Адвокат Д." і ставила відтиски на угодах, які укладала з клієнтами, на ордерах та інших документах. 15 травня Д. підробила ордер № 105 на участь у судовому засіданні в цивільній справі і поставила на ньому відтиск зазначеної печатки. Зазначений документ Д. пред'являла у міському суді, на підставі чого була допущена в судові засідання, де брала участь у справах як адвокат.

Д було засуджено за ч. 1, 3 ст. 358 КК. Чи правильним є рішення суду. Обґрунтуйте відповідь.

11. М. проживала у Н. в будинку згідно з договором  піднайму жилого приміщення. Однак, після того, як М. позичила у Н. 20 тис. грн. і придбала власну квартиру, але грошей вчасно не повернула, між ними виникла сварка. Н. виписав її зі свого будинку. М. забрала свої речі і більше там не проживала З метою помсти, бажаючи заподіяти Н. матеріальну шкоду, М. проникла через кватирку в помешкання Н. і забрала речі на суму 65 тис. грн. й документи, у тому числі паспорт, які заховала у своїх знайомих. За повернення речей вона вимагала від Н. 5 тис. доларів США. Місцевим судом її було засуджено за самоуправство. На попередньому слідстві й у судовому засіданні М.  пояснювала, що вона з Н. жили разом, бо перебували у фактичному  шлюбі, а тому вважає, що речі, які вона забрала, належать рівною мірою й їй. Однак, доказів того, що вони проживали однією родиною, й вели спільне господарство, не було знайдено.

Кваліфікуйте вчинене.

12. Влаштовуючись на роботу продавцем продуктів харчування, У. повинна була надати роботодавцю санітарний паспорт працівника по обслуговуванню населення. Маючи хронічну хворобу, У. вважала, що не зможе пройти медичний огляд для отримання цього документу. У придбаному нею бланку такого паспорта (бланки знаходилися у вільному продажу) вона внесла відомості про себе. На її прохання й за винагороду в 15 гривень працівниця районної поліклініки Н. поставила в бланк відбиток штампу поліклініки, який засвідчував проходження медогляду. У. надала виготовлений таким чином санпаспорт роботодавцю й улаштувалася на роботу. Санітарний паспорт працівника по обслуговуванню населення при наявності відбитку штампу про проходження медогляду є документом, що надає право займатися торгівельною діяльністю.

 Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться рішення, якщо наявна у У. хвороба не була перешкоджанням для позитивного проходження медогляду.

13. Ч.  і М. проживали у шлюбі і за цей час придбали різне майно й будинок. Через кілька років шлюб вони розірвали, після чого у будинку ніхто з них не проживав.  Між ними відбулася розмова про розподіл майна,  але згоди вони не дійшли. У грудні Ч. вивезла з будинку частину речей. За заявою М. було порушено кримінальну справу й Ч. засуджено за самовправство.

Кваліфікуйте вчинене.

14.  Ч.  біля митного поста  придбав  у  не  встановленої  слідством особи чистий бланк митної декларації  форми  МД-7,  власноручно  вніс у нього  неправдиві  дані  про  ввезення  ним  на  територію України легкового  автомобіля  "Фольксваген-Гольф", віддав підроблену декларацію тій же особі, яка завірила її підробленою печаткою.
    Цю декларацію  Ч.  пред'явив  у   ході   митного   оформлення
автомобіля у митниці.

Кваліфікуйте вчинене.

15. Р.  з  метою  виготовлення для себе закордонного паспорта передав неправдиві  анкетні  дані щодо  себе  та дві фотокартки знайомому Н.,  який, користуючись послугами знайомого, що працював у спеціалізованому підприємстві МВС виготовив  такий документ  на  ім'я Л. Р. пред'явив цей паспорт працівникам міліції під час перевірки документів.

Кваліфікуйте вчинене.

16. Б., працюючи за сумісництвом лікарем-урологом міської лікарні, погрожуючи   припиненням лікування, одержав від пацієнта О.  продукти харчування (шампанське, шоколад, пляшку коньяку, 1,5 кг ковбаси на загальну суму 87 грн. 20 коп.), а також 50 грн.

За ці дії Б. було засуджено за отримання хабара, поєднане з його вимаганням.

Чи вірно вирішено справу?

17. К., студент технікуму, знайшов загублене посвідчення працівника міліції й замінив у ньому фотокартку. Посвідчення він пред’являв у громадському транспорті з метою безкоштовного проїзду, а одного разу пред’явив посвідчення охоронцю гуртожитку й назвався працівником карного розшуку. Він зробив це, щоб пройти до кімнати своєї знайомої дівчини.

Відповідальність К.

18. Під час візиту в місто офіційної урядової делегації біля будинку міськвиконкому поряд з Державним Прапором України було вивішено прапор Російської Федерації. П. намагався збити його каменем, як він пояснював, на знак протесту проти несправедливої політики цієї держави. Під час затримання його працівником міліції К. й громадянином О., що прийшов тому на допомогу, П. зірвав ґудзика з кітеля К., і один раз ударив О. в обличчя. Знайомий П. – В., побачивши, що того намагаються затримати, відштовхнув працівника міліції, що дало П. можливість втекти.

Кваліфікуйте вчинене.

19. Л. придбав форму працівника міліції та жезл. Чотири рази, вдягаючи форму, він зупиняв за допомогою жезлу водіїв, що порушили ПДР. За „влагодження справи” він вимагав і отримував від водіїв винагороди у 30-50 грн.

Кваліфікуйте вчинене.

20. Д. без дозволу розорав та засіяв городиною 0, 23 га землі, що належала сільській громаді. Наступного року він розорав ще 0,05 га прилеглих земель, посадив там картоплю. Голова сільради звернувся до прокуратури із заявою про незаконні дії Д.

Кваліфікуйте вчинене.

21. У лютому 2003 р. Г. з метою незаконного отримання для себе підробленого паспорта громадянина України й наступного його використання передав не встановленій слідством особі свої фотографії й анкетні дані.

28 лютого 2003 р. у відділі громадянства, паспортної й імміграційної служби Смілянського міжрайонного відділу УВС у Черкаській області працівниками цього відділу був виготовлений підроблений паспорт громадянина України на ім'я В., з відміткою про реєстрацію.

Зазначений підроблений паспорт Г. із березня по листопад 2003 р. незаконно використовував на території України. Так, у липні 2003 р. на підставі підробленого паспорту отримав у відділу Державтоінспекції тимчасовий реєстраційний талон про реєстрацію транспортного засобу. Цього ж місяця, на підставі ж цього підробленого паспорту отримав у реєстраційно-екзаменаційного відділу Державтоінспекції, документи посвідчення водія категорії "С" і талон до посвідчення водія. 2 жовтня 2003 р. Г., використовуючи підроблений документ - паспорт на ім'я В., зареєстрував шлюб і отримав свідоцтво про реєстрацію шлюбу, а в подальшому свідоцтво про народження дитини.

Кваліфікуйте дії винного. Обґрунтуйте своє рішення.


Тема: Злочини у сфері службової діяльності

1. Начальник одного з районних відділень обласної державної податкової адміністрації Т. при складанні актів опису й оцінки конфіскованого етилового спирту умисно не врахував у його вартості суми податку на додану вартість (ПДВ). Етиловий спирт зі штучно заниженою ціною було передано на реалізацію до благодійного фонду “Родина”. Про заниження ціни Т. просив керівник цього фонду К., який був родичем дружини Т.

Проведена працівниками БЕЗ перевірка діяльності фонду виявила, що вказаними діями Т. і К. державі було завдано збитків на суму 38 тис. грн.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Яке значення для кваліфікації має мотив дій Т.? Як зміниться кваліфікація, якщо указані дії Т. здійснив за винагороду у 5 тис. грн., отриману від К.?

2. Заступник начальника районної ДПІ О-ва звернулася до знайомого йому підприємця Л-ва. Вона повідомила, що за винагороду в 300 доларів США може надати допомогу в реалізації йому вантажного автомобілю КамАЗ за ціною у 12500 грн. Вантажівка була описана ДПІ в рахунок погашення податкової заборгованості одного з підприємств району і призначалася для реалізації з торгів.

Бажаючи отримати за заниженою ціною автомобіль, ринкова вартість якого становила близько 25 тис. грн., Л-в передав О-вій 300 доларів США, однак під час передачі грошей Л-в і О-ва були затримані працівниками ДСБЕЗ.

Кваліфікуйте вчинене.

3. Генеральний директор підприємства хлібопродуктів “Колос” Н., домовившись із головним бухгалтером підприємства Д., всупереч установленому законом порядку надав дозвіл на реалізацію „Колосом” ТОВ “Лани”   2 тис. тонн продовольчого зерна 1-го класу та 0.5 тис. тонн жита групи “А” вартістю 2 млн. грн. Реалізоване продовольче зерно знаходилося у державному резерві.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.

4. До прокуратури надійшла заява від громадянина Р., в якій було викладено наступні факти.  Начальник комунального управління обласної державної адміністрації А. видав наказ, згідно з яким трьом співробітникам цього управління було безкоштовно надано двокімнатні квартири у новому житловому будинку. Однак, цей будинок було споруджено за рахунок пайових внесків працівників управління, а указані три працівника до складу пайовиків не належали.

Чи є ознаки злочину у діях А.? Кваліфікуйте його дії.

5. До приміщення підприємства ТОВ “Сотня” увійшли троє чоловіків, які пред’явили директору підприємства Г. службові посвідчення, в яких було указано, що двоє з них (Л. і В-в) є працівниками податкової інспекції, П. – слідчим прокуратури (усі вони насправді працювали у вказаних правоохоронних органах). П. повідомив, що у провадженні районної прокуратури знаходяться матеріали, достатні для  порушення щодо керівництва ТОВ “Сотня” кримінальної справи, а також про необхідність проведення у зв'язку із цим позачергової перевірки фінансової діяльності ПП “Сотня”. При цьому він показав Г. постанову про порушення кримінальної справи (виготовлену й підписану ним). У розмові в службовому кабінеті Г. П. і Л. повідомили йому, що можуть “залагодити конфлікт” за винагороду у 10 тис. грн. Порадившись зі своїм заступником Ж., Г. за його порадою передав П. 2 тис. доларів США (офіційний курс долара США на цей день складав 5.4 грн. за 1 долар США). При цьому всю розмову з П. і Л. Г. записав на аудіоплівку диктофону. П. запевнив, що всі матеріали кримінальної справи буде знищено. Після порушення щодо вказаних осіб кримінальної справи, захисник Г. Р-в подав до суду клопотання про звільнення його клієнта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 369 КК, оскільки щодо Г. мало місце вимагання хабара.

Кваліфікуйте дії Л., В, П. Дайте юридичну оцінку дій Г., Ж.

Варіант: Вирішіть вказане завдання за умови, що на момент вчинення указаних дій Л., В-в., П. не були працівниками правоохоронних органів. Службове посвідчення П. не здав, звільняючись з прокуратури, в якій він працював деякий час слідчим. Він же під час роботи слідчим заволодів бланками деяких процесуальних документів, а також виготовив кілька постанов від імені кількох слідчих прокуратури, на деяких з них зробив відбитки печатки прокуратури району. Інші “службові посвідчення” були підроблені.

6. Директор кінотеатру Ш. передав кілька приміщень, які знаходилися у будівлі кінотеатру, в оренду приватним фірмам на один рік, за що отримав від них орендну платню у сумі 2 тис. грн. Документи про оренду приміщень ним оформлено не було. Отримані кошти не було оприбутковано. Усю суму він витратив на власні потреби.

Кваліфікуйте вчинене.

7. Декан факультету одного приватного ВНЗ м. Дніпропетровська П. запросив до свого службового кабінету батька студента 4-го курсу С., щодо якого за результатами екзаменаційної сесії керівництвом факультету було підготовлено наказ про відрахування з ВНЗ. П. запропонував С. залишити його сина на навчання за умови передачі йому винагороди у 400 доларів США. С. гроші передав, але потім звернувся із заявою до прокуратури. Слідчий порушив кримінальну справу по факту отримання хабара, поєднане з його вимаганням.  

Кваліфікуйте вчинене. Розкрийте зміст кваліфікуючої ознаки “одержання хабара, поєднане з його вимаганням”?

8. Військовий комісар району У-в запропонував Ш., який підлягав призову на строкову військову службу, за оформлення відстрочки на черговий військовий призов сплатити йому 300 доларів США. Указану суму Ш. 23 серпня передав У-ву в його службовому кабінеті. 30 серпня за аналогічні дії У-в запросив від К. 350 доларів США. Однак, отримати гроші від К. та надати відстрочку Ш. У-в не зміг, оскільки 15 вересня його було звільнено з посади військового комісара у зв'язку із вчиненням ним хуліганських дій та порушенням щодо нього кримінальної справи.

Кваліфікуйте вчинене.

9. У приватній бесіді з К., яка працювала на посаді керівника відділу капітального будівництва виконкому її знайомий  Л. повідомив, що бажає подарувати своєму сину на день народження посвідчення водія. З проханням надати допомогу Л. в цьому, К. звернулася до заступника директора СПТУ Д., який був її сусідом. Д. повідомив Л., що видача його сину свідоцтва про закінчення курсів водіїв без фактичного навчання коштуватиме 600 грн. Л. передав йому указану суму, після чого Д. вніс прізвище його сина у екзаменаційну відомість й видав фіктивне свідоцтво про закінчення водійських курсів. На підставі цього свідоцтва Л. отримав посвідчення водія. За сприяння у вирішенні питання він запросив К. на обід у ресторан.

Кваліфікуйте вчинене. Чи підлягає кримінальній відповідальності К.?

10. У зв'язку із тим, що обсяги будівельних робіт значно знизилися, а тому будівельна техніка простоювала, директор будівельного підприємства К., його заступник Ф. і начальник технічного відділу Д. зверталися до керівництва приватних будівельних фірм з пропозиціями про оренду техніки, що належала підприємству. Кошти, які передавалися за це, К., Ф. і Д. привласнювали.

Дайте кримінально-правову оцінку їх діям.

В чому полягає різниця між зловживанням владою або службовим становищем від заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем?

11. Працівник    спецпідрозділу    МВС "Беркут" О., будучи поза службою о 2-й год. ночі перебував у барі, відпочиваючи. Його знайома М., поскаржилася, що до  неї чіплявся І. Коли О. підійшов до хлопців, серед яких був І., останній почав брутально висловлюватися на його адресу,  розмахувати руками, порвав на М. блузку. Обурений такою поведінкою, О. двічі  ударив  його  рукою  в обличчя, після чого вивів із танцювального залу і зіштовхнув зі сходів будинку на вулицю, де завдав йому ще кілька ударів у різні частини тіла. Унаслідок застосування насильства І. одержав середньої тяжкості тілесні  ушкодження – контузію правого очного яблука. О. перебував поза службою, був одягнений у светр темного кольору, шкіряну куртку, брюки від форменого одягу, формене взуття. Потерпілий, знаючи, що О. служить у міліції, вважав, що він був одягнений у форму.

Зважаючи на це, місцевий суд засудив О. за ч. 2 ст. 365 КК.

Чи вірне це рішення? Кваліфікуйте вчинене.

12. Між фірмою “Альянс” і одним з НДІ було укладено угоду про довгострокову оренду фірмою 500 кв. м. приміщень, що належали НДІ. Згідно з угодою, на рахунок НДІ було перераховано 28 тис. грн. орендної плати за наступні 10 років. Орендовані площі використовувалися як складські та офісні приміщення.  Однак через 2 роки було змінено керівництво НДІ. Новий директор НДІ Р. запросив до себе керівника “Альянсу” К. й повідомив, що у зв'язку з підвищенням орендної плати за приміщення у районі, де розташований НДІ, його не влаштовують умови укладеної раніше угоди. Тому на рахунок НДІ необхідно перерахувати ще 14 тис. грн., інакше він поклопочеться, щоб умови перебування фірми “Альянс” на території НДІ стали нестерпними. К. відмовився від додаткової сплати, оскільки вона не була передбачена угодою. Після цього Р. надав наказ співробітникам охорони НДІ не пропускати на територію НДІ співробітників “Альянсу” й не випускати з неї автомобілі з вантажами, що належали фірмі. Через тиждень, коли робота фірми була остаточно зупинена, К. звернувся до прокуратури.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Р.

 

13. Начальник відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції М., в порушення вимог Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” реалізував майно, яке належало державному підприємству, вартістю 700 тис. грн.

Кваліфікуйте вчинене.

14. Начальник районного газового господарства А-в довідався, що його підлеглі: В., Б., Ж. систематично вчиняють розкрадання метану, пропану, газових балонів. А-в оголосив викритим ним працівникам, що за вчинені правопорушення вони повинні сплатити штрафи в 2 тис. грн. кожен. В приватній бесіді з кожним із працівників А-в повідомив, що якщо штрафи буде сплачено особисто йому, то він “закриє очі” на розкрадання. Коли Ж. відмовився сплачувати, А-в звільнив його з роботи. Після цього В. передав А-ву 1,5 тис., а Б. – 2 тис. грн.

Після цього випадку Б. і В., продовжуючи розкрадання газу, щомісячно передавали Агєєву по 150 грн. “для підтримання стосунків”.

Дайте кваліфікацію дій А-ва, В., Б.

     

15. Під час розподілу земельних паїв голова правління КСП П-ко вніс до списків осіб на одержання земельних паїв прізвища дев’ятьох осіб, які не були членами КСП. Окрім того, за домовленістю з директором ТОВ “Ліра” А. П-ко виготовив довіреності від імені громадян-колишніх членів КСП про передачу належного їм майна до ТОВ “Ліра”, чим завдав їм збитків на суму 230 тис грн.

Дайте кримінально-правову оцінку його діям.

16. Заступник начальника відділу РВ УМВС Б., який з дружиною проживав у гуртожитку комунального підприємства, для опалювання встановив у своєму житлі потужний саморобний обігрівач. Виявивши це, електромонтер гуртожитку З. висунув Б. законну вимогу відключити електроопалювальний пристрій і повідомив про порушення керівництво гуртожитку. З метою помсти, Б. склав щодо З. протокол про порушення ним правил зберігання гладкоствольної мисливської зброї, на підставі якого того було притягнено до адміністративної відповідальності.

Кваліфікуйте дії Б.

17. С., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, систематично вчиняв вдома бешкети, завдавав побоїв своїй співмешканці Ш., погрожував їй та її доньці вбивством. Ш. звернулася із заявою про вчинені С. дії до дільничного інспектора Л. Прийнявши заяву від Ш. Л., не надавши їй особливого значення, рішення по цій заяві не прийняв, оскільки вважав описані в ній факти дрібним побутовим конфліктом. Через два місяці, дізнавшись, що Ш. зверталася до міліції, С., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заподіяв їй тяжкі тілесні ушкодження, а її доньку намагався вбити.

Проаналізуйте ситуацію. Дайте кримінально-правову оцінку дій Л.

18. У зв'язку із переобладнанням виробничої лінії, керівництвом підприємства “Гідромаш” у особі її директора В. з підприємством “Райдуга” було укладено угоду купівлі-продажу виробничого обладнання. За домовленістю В. з керівником “Райдуги” К., від “Райдуги” надійшло обладнання, яке було у вжитку, фактичною вартістю 2 млн. грн., але В. дав вказівку оприбуткувати його як нове. “Гідромаш” перерахував на рахунок “Райдуги” 2,5 млн. грн.

Кваліфікуйте дії В. і К.

Чи зміниться кваліфікація, якщо за вчинення указаних дій В. отримав від К. 10 тис. грн., які передав йому заступник К. – Р.?

19. Керівник сільськогосподарського підприємства Д. склав акт, в якому було зазначено загибель від посухи посівів жита на площі 200 га., хоча насправді підприємство жита не висівало взагалі. На підставі цього акту Торгово-промислова палата визнала наявність форс-мажорних обставин. Підприємству було списано 58 тис. грн. безнадійного податкового боргу. Коли прокуратурою району було виявлено цей факт, Д. пояснював на допитах, що в своїх діях керувався виключно інтересами підприємства.

Кваліфікуйте дії Д.

20. Директор дочірнього підприємства АТЗТ "УБС" С.  із корисливих мотивів,  маючи  особисту зацікавленість у зв'язку з відсутністю у підприємства прибутків,  надавав працівникам останнього й особисто собі  матеріальну  допомогу,  а  також  безвітсоткові  кредити  та спонсорську допомогу деяким установам і підприємствам (з керівниками яких був знайомий особисто),  витративши на такі цілі 9 млн. грн. коштів вкладників. Зазначені дії С.  суперечать статуту  товариства,  в  якому  передбачається, що вирішення   соціально-економічних інтересів членів трудового колективу здійснюватиметься лише на основі одержаного прибутку. Міський  суд у  вироку дійшов  висновку, що такі дії С. є зловживанням   посадовим становищем, яке  спричинило  тяжкі наслідки. Колегія у кримінальних справах апеляційного суду з такою оцінкою не погодилася, вказавши, що в цьому випадку має місце заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.  Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. В чому полягає відмінність між указаними в завданні злочинами?

Кваліфікуйте вчинене.

21. 27 серпня 2000 р. директор МПП "Берег" Б. при пособництві Т. уклав договір підряду на виконання протизсувних робіт на території середньої школи N 1 у м. Ялті. Наступного дня на виконання зазначеного договору відділ освіти Ялтинського міськвиконкому перерахував 40 тис. грн. на розрахунковий рахунок МПП, а Б. того ж дня із зазначеної суми перерахував 30 тис. грн. на розрахунковий рахунок Дніпропетровського МППФ "АВС", з яким ще 25 серпня 2000 р. уклав фіктивний договір субпідряду на виконання робіт на території названої школи. У подальшому Б. отримав із перерахованої суми 27 тис. грн., а 3 тис. грн. залишились у МППФ "АВС" як комісійні за здійснену фінансову операцію. Після цього Б. при пособництві Т. склав фіктивний акт приймання виконаних робіт на суму 40 тис. грн., в той час як фактично їх було виконано на суму 11 тис. 526 грн., і таким чином при пособництві Т. привласнив 28 тис. 474 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення.

22. К., який обіймав посаду голови правління відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ), використовуючи своє службове становище, продав 15 квітня 2003 р. належний ВАТ трактор за 45 тис. грн., оформивши продаж за 15 тис. грн., а 30 тис. грн. відповідно до угоди з покупцем взяв готівкою без складення бухгалтерських документів з метою використати ці кошти для купівлі акцій ВАТ з подальшим перерозподілом їх між собою і членами правління. Крім того, К. вніс завідомо неправдиві відомості у договір купівлі-продажу, зазначивши в ньому, що трактор був проданий не за 45 тис. грн., а за 15 тис. грн.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте рішення.


Тема: Злочини проти правосуддя

1. Обвинувачувані С. і Д. захопили трьох військовослужбовців караулу, що доставляв їх до суду. Прикриваючись одним із них, злочинці спробували дістатися виходу з будівлі. Переконавшись у неможливості це зробити С. за наказом Д. виштовхнув військовослужбовця з вікна другого поверху, розбивши його тілом скло. При падінні той отримав переломи кісток таза за наявності загрозливих для життя явищ. У отвір, який утворився у вікні, Д. й С. вистрибнули на вулицю. Д. був затриманий працівниками міліції біля будівлі суду, а С. підбіг до маршрутного таксі, погрожуючи пістолетом, примусив водія залишити машину і сам сів за кермо. На захопленому мікроавтобусі намагався виїхати за межі міста. При цьому він зробив близько 20 пострілів з пістолетів у працівників міліції, які почали його переслідування.

Дайте кримінально-правову оцінку діям указаних осіб. З якого моменту вчинений злочин є закінченим? Як зміниться кваліфікація, якщо С. і Д. були вже засуджені й указані дії вчинили не в приміщенні суду, а у виправно-трудовій колонії, де відбували покарання?

2. Підсудний Б.  під час судового слідства,  проголошення вироку та ознайомлення його з протоколом судового засідання  в районному суді у нецензурній формі ображав головуючого у справі суддю Г., що було пов'язано з розглядом цієї справи.  Крім того,  під час проголошення вироку та ознайомлення з протоколом судового засідання у  приміщенні  суду  Б.  висловлював погрозу  вбивством  Г. словами: "Скільки ти мені дав, стільки й будеш жити".

Кваліфікуйте вчинене.

3. Адвокат Л. представляв у суді інтереси Б. в цивільній справі (де Б. була відповідачем). Суд вирішив справу не на користь Б. Вважаючи, що Л. недобросовісно ставився до своїх обов’язків і отримав гонорар безпідставно, Б. вирішила помститися. У червні вона домовилася з В. про те, що останній за грошову винагороду бейсбольною биткою поб'є адвоката за місцем його роботи. 1 липня В. і Б. на автомобілі приїхали до будинку, де Б. указала В. на під'їзд, у якому знаходився офіс адвоката, і місце, де були заховані раніше заготовлені дві бейсбольні битки, а також повідомила В. час прибуття адвоката на роботу. Здійснення злочину було заплановано на 3 липня. У цей день В. сховався в під'їзді указаного будинку й став очікувати прибуття на роботу Л. О 8-й год. до під'їзду увійшов генеральний директор СП „Ліра” А., офіс якого також знаходився поруч з офісом Л. В., вважаючи помилково, що він і є адвокатом Л., напав на А. і наніс йому бейсбольною битою не менш десяти ударів по голові й іншим життєво важливим органам, заподіявши А. тілесні ушкодження, від яких той 7 липня помер у лікарні.

Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться кваліфікація, якщо Л. представляв інтереси позивача, й Б. розраховувала, що за його відсутності суд дійте рішення на її користь?

4. У бійці Л. заподіяв Г. тяжкі тілесні ушкодження. Під час допиту потерпілий Г. дав свідчення, які викривали Л. як особу, що тяжко побила його. Але в судовому засіданні Г. відмовився від даних раніше свідчень і заявив, що насправді не розгледів чоловіка, який його бив. Оскільки в цій кримінальній справі досудовим слідством було зібрано достатньо інших доказів, Л. було засуджено за ч. 1 ст. 121 КК. Щодо Г. було порушено кримінальну справу за завідомо неправдиве показання. Він пояснював, що змінив свідчення, бо був заляканий знайомим Л. – Б., який двічі приходив до нього додому й вимагав зміни свідчень, погрожуючи вбивством.

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: заляканий Г. в судовому засіданні указав на Ц. як на особу, що вчинила злочин щодо нього.

5. Уночі Н. зателефонував його приятель Б. і попросив його під’їхати до кінотеатру „для вирішення невідкладного питання”. Прибувши на автомобілі на місце в умовлений час, Н. побачив там Б. і раніше незнайомого йому К. Ті погрузили в автомобіль телевізор, два комп’ютери, принтер. З їх розмови Н. зрозумів, що Б. і К. вчинили крадіжку. Після розвантаження речей біля дому К., Б. дав Н. 50 грн., наказавши не розповідати нікому про те, що бачив.

Вранці з телевізійних новин Н. довідався, що в районі кінотеатру вночі було вчинено розбійний напад на офіс, при якому охоронцю було заподіяно тілесні ушкодження. Повідомляти про те, що сталося вночі, Н. не став.

Вирішить питання про відповідальність Н. Чи змінилося б рішення, якщо Б. подзвонив Н. перед вчинення злочину й у загальних рисах описав, що саме йому слід зробити?

Кваліфікуйте вчинене.

6. Щодо генерального директора приватного підприємства С. було порушено кримінальну справу за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК. Для забезпечення можливої конфіскації майна слідчий виніс постанову про накладення арешту на майно С. Описане майно було передане на зберігання Д. Він був письмово попереджений слідчим про відповідальність за розтрату й утаювання цього майна. Однак, на прохання дружини С. й за грошову винагороду з її боку Д. відкрив гараж, в якому знаходився автомобіль „Опель”, що належав С. Дружина С. перегнала автомобіль в інший гараж, а згодом намагалася продати його.

Вирішіть питання про відповідальність Д. й дружини С.

7. Водій З. на автомобілі, що належав підприємству, в робочий час скоїв ДТП, в якому постраждав пішохід. Злякавшись відповідальності, З. виїхав на автомобілі за місто й сховав його у дворі своїх батьків. В той же день він звернувся до райвідділу міліції із заявою, в якій повідомив, що автомобіль було викрадено зі стоянки перед магазином, біля якого він зупинився, щоб придбати продукти харчування. Під час допиту як свідка він підтвердив слідчому викладене в заяві. Коли автомобіль з ушкодженнями, характерними для ДТП, було знайдено працівниками міліції, і слідчий викликав З., щоб допитати його, той відмовився від дачі свідчень.

Кваліфікуйте вчинене.

8. На території району збільшилася кількість крадіжок приватного майна. Дільничний інспектор Я. запідозрив у вчиненні цих злочинів мешканця села Р., оскільки той місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за злочини проти власності, не працював, але розповідав сусідам, що „гроші для нього не проблема”. Увечері Я. примусив Р. сісти до автомобіля, надягнув на нього наручники, доставив до дільничного пункту міліції й допитав з метою встановлення причетності до крадіжок. Оскільки Р. не визнав своєї участі в крадіжках, Я. відмовився звільнити його, обіцяючи, що не випустить з дільничного пункту, до тих пір, доки Р. не зізнається. Так він тримав Р. дві доби.

Кваліфікуйте вчинене.

9. Щодо П., який звільнився з місць позбавлення волі, постановою начальника райвідділу було встановлено адміністративний нагляд строком на 12 місяців. Йому було заборонено відлучатися з дому з 23-ї до 5-ї години, відвідувати торгівельні заклади, в яких продавалися спиртні напої. Через два місяці П. за порушення першої заборони було піддано адміністративному стягненню, а ще через три місяці – ще один раз за аналогічне порушення. Через дев’ять  місяців П. виїхав з місця проживання в іншу область України.

Кваліфікуйте вчинене.

10. Працівники міліції Т. та Л. о 24-й год. зупинили на вулиці С. для перевірки особи. Вони доставили С. до міського відділу міліції, де Т. обшукав С. Після цього його відпустили, не дозволивши зателефонувати додому. Протоколу не складали.

Кваліфікуйте вчинене.

11. Р. взяв участь у бійці, в якій було вбито Д. Уночі він повернувся додому в одязі зі слідами крові. Мати Р. випрала закривавлений одяг, а взуття зі слідами крові спалила. Коли слідчий допитував її про обставини цієї ночі, вона заявляла, що нічого подібного не робила.

Кваліфікуйте вчинене.

Чи зміниться кваліфікація, якщо ті ж дії вчинила не мати, а співмешканка Р.?

 


1. 1 Понятие организационной структуры и её сущность
2. Статистика ~ одна из общественных наук имеющая целью сбор упорядочивание анализ и сопоставление числово
3. В ночь на 18 марта 1871 г
4. ВВЕДЕНИЕ 1 РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПОС
5. Психология соматического больного
6.  Понятие операционной системы ОС ее отношение к аппаратному и программному обеспечению Операционной сис
7. методического
8. .. Визначити вартість об~єкта.
9. тема права А
10. Контрольная работа- Петро Пестель
11. Новые системы оплаты труда
12. История Историография всемирной истории- предмет задачи структура
13. 12 Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Государст
14. Реферат- Цивилизационные методы в изучении истории
15. Очищение организма и здоровье
16. Природопользование.1
17. тематики із застосуванням ЕОМrdquo; Серед основних ознак знань вел.
18. Бухгалтерия предприятия
19. Пояснительная записка Рабочая программа по изобразительному искусству в 6 классе разработана в целях реа
20.  У статті розглянуто можливі причини необґрунтованого призначення антибіотиків на сучасному етапі наведе