Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

1804 рр Мережа початковопарафіяльних шкіл

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


28.

Освіта і наука у підросійській Україні кінця XVIІI – першої половини ХІХ ст. Реакційна політика царського самодержавства щодо української культури. Структура загальної і професійної освіти. Її становий і відомчий характер. Реформа системи освіти 1803-1804 рр. Мережа початково-парафіяльних шкіл. Гімназії, приватні пансіони, інститути шляхетних дівчат, ліцеї. Професійні навчальні заклади: кадетські корпуси, медичні школи, військові училища. Вищі навчальні заклади. Харківський, Київський університети – осередки наукових і науково-педагогічних знань. Наукові товариства і установи. Культурно-освітні заклади, характер їх діяльності. Встановлення поліцейського нагляду за ними у підросійській Україні. Досягнення в галузі природничих і гуманітарних наук. Визначні вчені: Тимофій Осиповський, Михайло Остроградський, Михайло Максимович, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Григорій Полетика, Осип Бодянський, Дмитро Бантиш-Каменський, Микола Маркевич, Василь Каразін, Дмитро Журавський, Григорій Калиновський, Михайло Цертелєв, Ізмаіл Срезневський, Іван Рижський, Олексій Павловський та ін.

Освіта і наукові знання на західноукраїнських землях у кінці XVIІI – першій половині ХІХ ст. (Галичина, Північна Буковина, Закарпаття). Освітня політика правителів Австрійської імперії на західноукраїнських землях. Процес націоналізації української греко-католицької церкви. Роль культурно-просвітницької діяльності відомих діячів греко-католицької церкви в Галичині – Івана Могильницького, Михайла Герасевича, Варлаама Компоневича, Івана Лаврівського, Антона Ангеловича, Михайла Левицького, Івана Снігурського, Дениса Зубрицького. На Закарпатті – Андрея Бачинського, Іоникія Базиловича, Михайла Лучкая, Олександра Духновича, Адольфа Добрянського, Олександра Павловича. Початкова, середня і вища освіта. Науково-освітні центри – Львів, Перемишль, Ужгород, Чернівці. Відкриття кафедри української мови та літератури у Львівському університеті. Львівський інститут Оссолінських. Спроба налагодження культурних зв’язків між східно- і західноукраїнськими землями. Участь у цих зв’язках представників освіти, науки, мистецтва із Закарпаття – Івана Орлая, Михайла Балудянського, Петра Лодія, Василя Кукольника, Андрія Дудровича, Юрія Гуци-Венеліна, Костянтина Павловича та ін.
1. . Понятие типологии и классификации осужденных в пенитенциарных учреждениях d2
2. Введение 3 Руководство- вл
3. Документація бюджетних установ
4. Фадеев Александр Александрович
5. темы рефератов по философии
6.  Соединив точки отображающие комбинации факторов при которых выпускается один и тот же объем продукции мы
7. Тема - Прогнозирование и его методологические основы
8. а Особенности устойчивых выражений фразеологизмов
9. процесса создания оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей
10. тема организации врачебного контроля
11. Бизнес-планирование на предприятии строительного комплекса производство гипсокартонных листов
12. Оцінка впливу проектів на навколишнє середовище
13. Обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності Відповідно до ч
14. Основні функції системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності
15. Реферат- Стекло
16. интеллигентской семье
17. во Примечание
18. на тему - Історія економічної думки на Україні
19. Малоросский прованс. Заговор по душа
20. Экономика транспорта для студентов специальности ВАГОНЫ 1