Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

І НечуйЛевицький можна розчленувати на три неускладнені висловлювання День був ясний

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Ускладнене просте речення — синтаксична конструкція з однією синтаксичною основою (підметово-присудковим центром), яка може розгортатись у складне речення.

Наприклад, у реченні Море мовчало зовсім, приспане тихою ласкою ночі (Дніпрова Чайка) відокремлене означення можна перетворити на підрядне речення: Море, яке було приспане тихою ласкою ноні, мовчало зовсім. Речення з однорідними членами День був ясний, сонячний і теплий (І. Нечуй-Левицький) можна розчленувати на три неускладнені висловлювання День був ясний. День був сонячний. День був теплий. Ускладнене речення Біля хати зашуміли внуки — радість і надія у житті (А. Малишко) можна переробити на два речення: Біля хати зашуміли внуки. Вони радість і надія у житті.

До ускладнених належать речення з однорідними членами, з відокремленими членами, а також із внесеннями — звертаннями, вставними і вставленими словами й реченнями, слова-ми-реченнями й вигуками.

Граматичними показниками ускладнення виступають сполучники ( та, або, тобто, а саме тощо), окремі прийменники {крім, замість, незважаючи на, завдяки та ін.), прислівники {зокрема, особливо, наприклад тощо), а також інтонація й порядок слів. На письмі ускладнення позначаються розділовими знаками: комами, парними комами, тире, парними тире, крапкою з комою, дужками.

Ускладнена частина є засобом виділення, підкреслення важливих у смисловому й стилістичному відношенні компонентів речення, засобом передавання додаткової інформації» засобом увиразнення всього висловлюванняЧуже висловлювання чи думка, передані від імені того, І кому вони належать, називають прямою мовою.

Пряма мова дає змогу відтворити всі особливості живого усного мовлення: експресію, звертання, вигуки тощо. Вона зберігає не тільки зміст висловлювання, а й його лексичні, граматичні й стилістичні особливості: — Васильку, го ов! А йди сюди! — гукнув з подвір я батько (М. Коцюбинський). Пряма мова при цьому становить окреме речення або кілька речень.

При прямій мові є слова автора, які вказують, кому належить дане висловлювання чи думка. Слова автора використовуються для характеристики як самого мовлення, так і персонажів, обставин, за яких відбувається мовлення. Вони можуть стояти перед прямою мовою, після неї або всередині.

1. Пряма мова береться з обох боків у лапки, наприклад: «А я вже бачив день!» — «Коли?!» — «Не знаю» (Леся Українка).

2. У діалогах пряма мова починається з абзацу, і перед репліками ставиться тире, наприклад:

— Вставай, сину, підемо. Протирай од сну очі.

3 Пряма мова у драматичних творах: а) пишеться після назви дійової особи та крапки (без лапок)  :

Соня. Ні, тату, не все благополучно!

В усіх випадках пряму мову починаємо з великої літери, але по-різному поєднуємо зі словами автора.

1. Якщо слова автора стоять:

а) перед прямою мовою — після них ставимо двокрапку, наприклад:

У цілого війська девіз був один: «За волю, за рідну країну!» (Леся Українка);

б) після прямої мови — перед ними ставимо тире, крапку замінюємо на кому (знак питання, знак оклику, три крапки залишаємо без змін), наприклад:

«Ось я йду!» — обізвалась Зима (Леся Українка). «Більше не підіймете?» — поцікавився Кармазин (О. Гончар);

в) у середині прямої мови — вони виділяються з обох боків комами й тире; проте якщо розрив робиться між двома окремими реченнями, то після слів автора ставимо не кому, а крапку й тире, наприклад:

«Мої друзі — вбогі бідолахи,— говорить Кармель, — от мої друзі!» «Яких же я людей бачу? — одказує Кармель. — Багатих та вбогих» (Марко Вовчок).

2. Якщо репліки беруться в лапки й записуються підряд без слів автора, то між ними ставимо тире, наприклад:

«Мамо, — питаю, — то льони цвітуть?» А мати сміються: «То, — кажуть, — Дніпро». — «А чого він такий синій?» — «Від неба», — кажуть (О. Гончар).

Примітки: а) слова автора, коли вони стоять у середині чи після прямої мови, починаються з малої літери;

б) слова автора та пряма мова завжди становлять окремі речення.

3. Якщо пряма мова, розірвана словами автора, є складним реченням із двокрапкою, то перед його другою частиною після слів автора ставимо двокрапку й тире, а пряма мова продовжується з малої літери, наприклад:

«Дівчатонька мої, голубочки! Глядіть, лишень не перехваліть його, — сміється Катря дівчатам: — славні бубни за горами, а зблизька — шкуратяні» (Марко Вовчок).

 

4. Якщо одна частина слів автора стосується першої частини прямої мови, а друга — другої, що йде після слів автора, то після першої частини розділові знаки ставимо за загальними правилами, а перед другою частиною — двокрапку й тире, наприклад:

 

 
1. х годов эти проблемы остро стали перед Казахстаном- без принятия твердых и последовательных мер против моноп.
2. Вторжение современной цивилизации
3. Вариант 13 В урне один белый и пять черных шаров
4. 1 Понятие правовых форм использования земель
5. Анализ хозяйственной деятельности в АПК Особенности сельскохозяйственного производства и их влия
6. тематика 1 Визначники 2го і 2го порядків та їх властивості
7. прекрасний досвід у нас вже був в давнину міністра Петра Таланчука людини неординарної талановитої яка з.
8. Экономические игры на электронных биржах
9. начало XX века Содержание Введение
10. Непроизносимые согласные в корне слова
11. Принцип наслаждения и интимные отношения
12. 1849 по др сведениям 1851 Грязовец ныне Вологодской области по др
13. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ~1
14. Проектирование главной вентиляторной установки в условиях шахты
15. Случайные величины
16. ПО ТЕМЕ- УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО УНИВЕРСАМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
17. Наклонный ленточный конвейер
18. консультативных услуг медицинским работникам и гражданам это фармацевтическая помощь Изыскание наиб
19. тема 2х сил равных по величине противоположно направленных и лежащих на одной прямой эквивалентна 0
20. политическими массовыми движениями причиной которых был глубокий кризис существующих общественнополитич