Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Б~л дипломды~ жобада NEC 78KOR-KG3 о~узертханалы~ стендіне ба~дарламалы~ кешен ж~не методикалы~ н~с~аулы~тар

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Қорытынды

Қазіргі кезде МБ оқу үрдісінде оқыту өзекті мәселе болып отыр. Өйткені технологиялардың дамуы салдарынан күрделі есептерді шешетін МБ шығарыла бастады. Жаңа деңгейдегі МБ тарды оқу үйрену студенттердің  бәсекеге қабілетті маман болуға мүмкіндік туғызады. Бағдарламалық және аппараттық кешеннің оқу үрдісіне енгізілуі, жаңа түрдегі микробақылауышты меңгеруі студенттердің болашақта отандық техника және технология саласында жаңа құрылғылардың пайда болуына септігін тигізеді.

Бұл дипломдық жобада NEC 78KOR/KG3 оқу-зертханалық стендіне бағдарламалық кешен және методикалық нұсқаулықтар құрастырылды. Жобада негізінен бағдарламалық және аппараттық  құрылғылары қарастырылды және бағдарламалауды үйренуге тәжірибе жинақтайды. Бағдарламалық кешен тек автматтандыру және басқару мамандықтарына ғана емес космостық техника және технология және басқа мамандық студенттеріне оқуға мүмкіндік береді.

МБ-тардың архитектураларына сараптама жасалынды. Аппараттық құрылғыларды жүйелеу және құрастырылған бағдарламаның отладкасы қарастырылды.NEC фирмасының МБ-тарына ерекше тоқталынды. 4,8,16 разрядты МБ қарастрылып сараптама жасалынды. Бағдарламалық қамтамасы таңдалынды және оған сипаттама келтірілді. IAR Embebbed Workbench for 78K бағдарламалық қамтамасы есептерді тиімді шешуге мүмкіндік береді. МБ-тарды бағдарламалау тілдері қарастырылды. Зертханалық жұмыстарда МБ-тың негізгі функциялары:

 1.  Бағдарламалық ортамен танысу
 2.  Кіріс/шығыс порттары
 3.  Таймерлерді жүзеге асыру
 4.  Нақты уақыт санағышын қолдана отырып күрделі есептерді шешу
 5.  Аналогты компаратордың жұмысымен танысып басқа есептерге қолданылу аясы қарастырылды.

Дипломдық жобаны талдай келе NEC компаниясының келесі артықшыларын атап кетуге болады:

 1.  Жоғары сенімділік және жапондық сапа
 2.  Ішкі кристалдық отладканың мүмкіндігі
 3.  Электромагнитті бөгеттерге төзімді және өзіндік шуылы жоқ
 4.  Тегін бағдарламалық қамтамалар
 5.  Перефериялық құрылғылардың кеңейтілген мүмкіндігі
 6.  Кіріс/шығыс порттарының көптігі
 7.  Энергия тұтыну жағынан МБ-тар нарығында бірінші орында
1. Про відрядження 1167 від 15
2. Айнкрад Перевод с английского языка ~ Ushwood Бетаредактирование ~ Ldy strel Русифицированные иллюстрации D
3. Определение расстояний до звезд и планет
4.  Об охране ОС. В этом законе установлены основы управления в области ООС
5. Аренда персонала минимизируем ЕСН
6. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Кафедра иностранных язык
7. тема программной документации ФОРМУЛЯР.
8. К глобальным проблемам в первую очередь относятся- Проблема предотвращения войны и утверждения мира н
9. Китайская медицин
10. вариант ответа наиболее соответствующий вашему мнению
11. бесплатно Скидки и проценты при постоянном сотрудничестве оговариваются отдельно
12. Лекция 3 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ Для того чтобы как можно раньше выявить у ре
13. Вариант 1 1. Какой признак характеризует индустриальное общество 1 ведущая роль сельского хозяйства
14. Курсовая работа- Форми і методи краєзнавчої роботи
15. Хочется на миг назад вернуться В детство в отчий светлый дом И как прежде другу улыбнуться И пройти
16. транспортных происшествий практически везде покрываются за счет страхования ответственности владельцев а
17. тематизация законов
18. і Антигемофільний глобулін ~ АГГ Рівень тиреоїдних гормонів в крові Бактеріальне дослідження калу
19. територіальний поділ географічного простору перші міждержавні контакти територіальні загарбання
20. культура. Он непосредственным образом связан с материальным производством земледельческим трудом