Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Б~л дипломды~ жобада NEC 78KOR-KG3 о~узертханалы~ стендіне ба~дарламалы~ кешен ж~не методикалы~ н~с~аулы~тар

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Қорытынды

Қазіргі кезде МБ оқу үрдісінде оқыту өзекті мәселе болып отыр. Өйткені технологиялардың дамуы салдарынан күрделі есептерді шешетін МБ шығарыла бастады. Жаңа деңгейдегі МБ тарды оқу үйрену студенттердің  бәсекеге қабілетті маман болуға мүмкіндік туғызады. Бағдарламалық және аппараттық кешеннің оқу үрдісіне енгізілуі, жаңа түрдегі микробақылауышты меңгеруі студенттердің болашақта отандық техника және технология саласында жаңа құрылғылардың пайда болуына септігін тигізеді.

Бұл дипломдық жобада NEC 78KOR/KG3 оқу-зертханалық стендіне бағдарламалық кешен және методикалық нұсқаулықтар құрастырылды. Жобада негізінен бағдарламалық және аппараттық  құрылғылары қарастырылды және бағдарламалауды үйренуге тәжірибе жинақтайды. Бағдарламалық кешен тек автматтандыру және басқару мамандықтарына ғана емес космостық техника және технология және басқа мамандық студенттеріне оқуға мүмкіндік береді.

МБ-тардың архитектураларына сараптама жасалынды. Аппараттық құрылғыларды жүйелеу және құрастырылған бағдарламаның отладкасы қарастырылды.NEC фирмасының МБ-тарына ерекше тоқталынды. 4,8,16 разрядты МБ қарастрылып сараптама жасалынды. Бағдарламалық қамтамасы таңдалынды және оған сипаттама келтірілді. IAR Embebbed Workbench for 78K бағдарламалық қамтамасы есептерді тиімді шешуге мүмкіндік береді. МБ-тарды бағдарламалау тілдері қарастырылды. Зертханалық жұмыстарда МБ-тың негізгі функциялары:

 1.  Бағдарламалық ортамен танысу
 2.  Кіріс/шығыс порттары
 3.  Таймерлерді жүзеге асыру
 4.  Нақты уақыт санағышын қолдана отырып күрделі есептерді шешу
 5.  Аналогты компаратордың жұмысымен танысып басқа есептерге қолданылу аясы қарастырылды.

Дипломдық жобаны талдай келе NEC компаниясының келесі артықшыларын атап кетуге болады:

 1.  Жоғары сенімділік және жапондық сапа
 2.  Ішкі кристалдық отладканың мүмкіндігі
 3.  Электромагнитті бөгеттерге төзімді және өзіндік шуылы жоқ
 4.  Тегін бағдарламалық қамтамалар
 5.  Перефериялық құрылғылардың кеңейтілген мүмкіндігі
 6.  Кіріс/шығыс порттарының көптігі
 7.  Энергия тұтыну жағынан МБ-тар нарығында бірінші орында


Диплом на заказ


1. Delphi или Visual C++ - вот в чем вопрос
2. Тема 9 Ответственность в сфере высшего профессионального образования Вопросы к семинару- Особ
3. Реферат- Этимологический анализ слов как средство развития орфографической грамотности
4. модуль С 1301 по 2303 Кор
5. Мышление Общая характеристика мышления
6. дерево Если сильно ветвящееся дерево имеет ту особенность что в своих вершинах содержит не по одному а п
7. Реферат- Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов
8. Цели и задачи Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шестовой акробатики как одного из
9. Особенности нотариальной деятельности
10. Языки программирования Выполнил- студент гр
11. х курсів факультетів підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міл
12. ДРЕВО ЗНАНИЙ 915 декабря Понедельник
13. ВАРИАНТ 1 1 Масса сердца взрослого человека составляет в среднем- 1
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В БУРЕНИИ 1
15. американских исследований 19931996 гг
16. Общественное мнение способно не только отражать объективную действительность но и воздействовать на практ
17. Вплив інтернету на формування громадської думки.html
18. Реферат- Теоретические основы статистики
19. В отличие от других людей с множественной личностью описанных в психиатрической и популярной литературе.
20. Порождение текстов на естественном языке