Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичних засобів методів і прийомів використовуваних для полегшення і прискорення вирішення трудомістки

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Теоритична частина

Обчислювальна техніка - це сукупність технічних і математичних засобів, методів і прийомів, використовуваних для полегшення і прискорення вирішення трудомістких завдань, пов'язаних з обробкою інформації, зокрема числової, шляхом часткової або повної автоматизації обчислювального процесу; галузь техніки, що займається розробкою, виготовленням і експлуатацією обчислювальних машин.

Програмування - це процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії, фундаментальних наук і мистецтва. У широкому значенні програмування використовується у значенні створення програми дій або алгоритмів та навчання людей або пристроїв діяти за алгоритмами.

Історія обчислювальної техніки - обчислювальна техніка є найважливішим компонентом процесу обчислень і обробки даних. Першими пристосуваннями для обчислень були, ймовірно, всім відомі лічильні палички, які й сьогодні використовуються в початкових класах багатьох шкіл для навчання лічбі. Розвиваючись, ці пристосування ставали складнішими, наприклад, такими як фінікійські глиняні фігурки, також призначені для наочного подання кількості, однак для зручності поміщаються при цьому в спеціальні контейнери. Такими пристосуваннями, схоже, користувалися торгівці і рахівники того часу.

Інформація - це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні.
Властивості інформації - найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність.

Одиниця вимірювання — фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Бінарна система - система, що складається з двох частин, елементів.

Вісімкова система числення — позиційна цілочисельна система числення з основою 8. Для представлення чисел в ній використовуються цифри 0 до 7.

Шістнадцяткова система числення — це позиційна система числення, кожне число в якій записується за допомогою 16-ти символів. Для запису чисел в цій системі окрім 10 арабських цифр (від 0 до 9) використовують 6 літер латинської абетки: A, B, C, D, E, F.

Персональний комп'ютер (ПК) — електронна обчислювальна машина, призначена для особистого використання.

Склад сучасного настільного персонального комп'ютера:

 1.  Дисплей,
 2.  Системна плата,
 3.  Центральний процесор (Мікропроцесор),
 4.  Оперативна пам'ять,
 5.  Карти розширення,
 6.  Блок живлення,
 7.  Оптичний дисковод,
 8.  Постійна пам'ять (Твердий диск),
 9.  Клавіатура,
 10.  Миша комп'ютерна.

Операційна система (ОС) — це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію з користувачем.

Microsoft Windows — узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft.

Вікно Windows - візуально окрема область екрана з певним інтерфейсом користувача. Зазвичай вікно має прямокутну форму. В ньому відображається ввід і, можливо, вивід для одного або декількох процесів.

Робочий стіл Windows - основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами.

Ярлики - це невеликі файли, що зв'язані з іншими об'єктами і створюються для швидкого доступу до них.

Головне меню - потужний елемент управління ОС Windows, який викликається за допомогою кнопки «Пуск», або клавішею «Windows» на клавіатурі. Головне меню розділено на три частини, що відокремлені лініями. У верхній частині розташовані позначки кнопок, програм, з якими користувач часто працює (користувач сам може налаштовувати цю частину головного меню). Середня частина головного меню є основною. Нижня частина меню містить команди завершення роботи.

Контекстне меню - містить команди, які можна застосувати до вибраного об'єкта.

Файлова система - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Програма Мой компьютер призначена для доступу до всіх ресурсів копм’ютера .

За її допомогою можна:

 1.  здійснювати перегляд і управління папками і файлами, розміщеними на дисках і дискетах, доступ до яких здійснюється за допомогою піктограм відповідних дисків;
 2.  налаштовувати роботу операційної системи на власний смак і підключати периферійні пристрої при допомозі папки Панель управления;
 3.  підключати і налаштовувати роботу принтерів при допомозі папки Принтеры;
 4.  здійснювати підключення через телефонну лінію до інших комп’ютерів, з якими немає об’єднання в локальну мережу, при допомозі папки Удалённый доступ к сети;
 5.  налаштовувати роботу програми-планувальника завдань, який запускається разом з комп’ютером і працює у фоновому режимі, не мішаючи користувачу виконувати основну роботу, при допомозі папки Незаконченные задания ;
 6.  налаштувати доступ до необхідних Web -сторінок при допомозі папки Web-папки.

Провідник Windows - програма Explorer.exe, навігаційний файловий менеджер, міститься у каталозі операційної системи Windows. Вперше з'явився у Windows 95.

Корзина - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для видалення і, часто, тимчасового зберігання вилучених об'єктів. Корзина у ряді систем дозволяє відновити недавно віддалений об'єкт у разі помилки або непорозуміння користувача.

Microsoft Office - офісний пакет додатків, створених корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows і Apple Mac OS X. До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних та інші.

Microsoft Access - система управління базами даних від компанії Майкрософт, програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA, в самому Access можна писати підпрограми, що працюють з базами даних.

C (Сі) - універсальна, процедурна, імперативна мова програмування загального призначення, розроблена у 1972 році Денісом Рітчі у Bell Telephone Laboratories з метою написання на ній операційної системи UNIX. Одним із наслідків значного поширення та ефективності С є те, що компілятори, бібліотеки та інтерпретатори багатьох інших високорівневих мов програмування реалізуються на С. С використовується, як проміжна мова деякими високорівневими мовами програмування.

Mathcad - система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних документів з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється легкістю використання і застосування для колективної роботи. Mathcad відноситься до так званих систем комп'ютерної алгебри, тобто засобів автоматизації математичних розрахунків. В цьому класі програмного забезпечення існує багато аналогів різноманітної спрямованості і принципу побудови. Найбільш часто Mathcad порівнюють з такими програмними комплексами, як Maple, Mathematica, MATLAB, а також з їх аналогами MuPAD, SciLab, Maxima та ін. Втім, об'єктивне порівняння ускладнюється у зв'язку із різним призначенням програм і ідеологією їх використання.
1. Горводоканал Давыдову А
2.  Если в одной системе отсчета некоторые события происходят в точках x1 и x2 в один и тот же момент времени t
3. Тема 3 ТЕХНОЛОГИЯ Создания простых и составных форм для ввода данных.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ФАРМАКОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
5. педагогического университета г
6. История болезни - Хронический мезоэпитимпанит
7. Финансы и кредит КАЗАНЬ 2005 Д
8. Опасные зоны строительной площадки
9. для себя;разъяснение раскрытие содержания интерпретация юридических норм
10. а или к воздержанию от какогото действия например от действий загрязняющих соседний участок; признани
11. Теорії походження держави
12. арадиус атомов и ионов.
13. Детский сад комбинированного вида 40 Солнышко Консультация для педагогов- Игры
14. Структура ринку і функціонування його основних елементів
15.  Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности Обучение в высшей школе слож
16. ЗАДАНИЕ 2 ldquo; Расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального токаrdquo; Вып
17. Патологія ендокринної системи
18. 0000 LOD CSE 0 THE FOLLOWING XYZ SOLUTIONS RE IN GLOBL COORDINTES
19.  27yer old mn complined of ching epigstric pin just fter mel hertburn nd nuse
20. 1645 ~ голландский юрист государственный деятель философ