Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематика 4 години на тиждень всього 140 год

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 23.1.2022

5 клас математика

(4 години на тиждень, всього 140 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

І. Натуральні числа і дії над ними  (64 години)

Тема.№1 Натуральні числа. Додавання і віднімання

 1.  

Число. Натуральні числа.

 1.  

Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль.

 1.  

Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення.

 1.  

Класи та розряди натуральних чисел, більших, ніж мільйон. Інші системи числення.

 1.  

Округлення натуральних чисел.

 1.  

Правил округлення.

 1.  

Розв’язування вправ і задач.

 1.  

Розв’язування вправ і задач.

 1.  

Додавання. Компоненти додавання.

 1.  

Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми.

 1.  

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми.

 1.  

Додавання та віднімання різниці. Віднімання числа від різниці.

 1.  

Табличне, усне, письмове додавання та віднімання.

 1.  

Табличне, усне, письмове додавання та віднімання

 1.  

Контрольна робота №1

Тема №2. Величини. Вирази. Формули. Рівняння

 1.  

Величини. Вимірювання величин.

 1.  

Метрична система мір. Приклади неметричних мір.

 1.  

Вирази. Числові та буквені вирази.

 1.  

Числове значення буквеного виразу. Формули. Обчислення за формулами .

 1.  

Рівняння. Корінь рівняння.

 1.  

Розв’язування рівнянь.

 1.  

Порівняння натуральних чисел.

 1.  

Нерівності.

 1.  

Розв’язування вправ.

 1.  

Контрольна робота №2

Тема №3 Множення і ділення натуральних чисел. Властивості множення та ділення натуральних чисел.

 1.  

Множення. Компоненти множення.

 1.  

Ділення. Компоненти ділення.

 1.  

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

 1.  

Залежності між компонентами дій множення і ділення.

 1.  

Множення та ділення на розрядну одиницю

 1.  

Розв’язування вправ і задач.

 1.  

Письмове множення.

 1.  

Правило множення.

 1.  

Письмове ділення. Правило ділення.

 1.  

Ділення з остачею. Прикидка результату.

 1.  

Контрольна робота №3

ІІ Геометричні фігури і величини

Тема №4 Точка. Пряма. Відрізок. Промінь. Ламана. Кут.

 1.  

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина. Лінії, види ліній.

 1.  

Промінь. Відрізок.

 1.  

Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини.

 1.  

Числовий промінь. Шкала. Види шкал, їх використання.

 1.  

Побудова відрізка певної довжини.

 1.  

Ламана. Довжина ламаної.

 1.  

Кут. Транспортир. Вимірювання кутів. Рівність кутів.

 1.  

Види кутів : розгорнутий, прямий, гострий, тупий. Бісектриса кута.

 1.  

Розв’язування вправ на побудову і вимірювання кутів.

 1.  

Розв’язування вправ на побудову і вимірювання кутів.

 1.  

Практична робота на побудову та вимірювання кутів.

 1.  

Розв’язування вправ

 1.  

Контрольна робота №4

Тема №5 Многокутники: трикутники, квадрат, прямокутник. Многогранники: куб, прямокутний паралелепіпед. Площа та об’єми

 1.  

Многокутники. Периметр многокутника.

 1.  

Квадрат. Прямокутник. Периметр квадрата і прямокутника

 1.  

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника.

 1.  

Рівні фігури.

 1.  

Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Квадрат числа.

 1.  

Обчислення площ за формулами

 1.  

Обчислення площ за формулами

 1.  

Прямокутний паралелепіпед, його вимір.

 1.  

Куб. Одиниці об’єму. Куб числа.

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

 1.  

Об’єм куба. Формули об’ємів куба і прямокутного паралелепіпеда.

 1.  

Обчислення об’ємів

 1.  

Контрольна робота №5

ІІІ. Звичайні дроби. Десяткові дроби. (64 години)

Тема №6 Звичайні дроби.

 1.  

Дробові числа. Дріб як частина цілого. Чисельник і знаменник дробу.

 1.  

Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел.

 1.  

Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу.

 1.  

Правильні і неправильні дроби. Дробові числа.

 1.  

Виділення цілої частини з неправильного дробу.

 1.  

Порівняння дробів.

 1.  

Перетворення дробових чисел у неправильний дріб.

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 1.  

Додавання і віднімання дробових чисел.

 1.  

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа.

 1.  

Розв’язування задач на знаходження числа за величиною його дробу;

 1.  

Розв’язування задач на додавання і віднімання дробових чисел.

 1.  

Розв’язування задач на додавання і віднімання дробових чисел.

 1.  

Контрольна робота №6

Тема №7 Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів.

 1.  

Десятковий дріб.

 1.  

Десятковий дріб.

 1.  

Читання і запис десяткових дробів

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 1.  

Округлення десяткових дробів. 

 1.  

Округлення десяткових дробів.

 1.  

Округлення десяткових дробів.

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 1.  

Розв’язування вправ і задач на додавання і віднімання десяткових дробів

 1.  

Контрольна робота №7

Тема№8 Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів на натуральне число

 1.  

Множення десяткових дробів.

 1.  

Множення десяткових дробів.

 1.  

Множення десяткових дробів.

 1.  

Множення дробів на розрядну одиницю.

 1.  

Множення дробів на розрядну одиницю.

 1.  

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 1.  

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 1.  

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 1.  

Розв’язування вправ і задач.

 1.  

Розв’язування вправ і задач.

 1.  

Контрольна робота №8

Тема №9 Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами.

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 1.  

Округлення частки.

 1.  

Перетворення звичайного дробу на десятковий дріб.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 1.  

Розв’язування вправ і задач на всі дії з дробами.

 1.  

Контрольна робота №9

Тема №10 Масштаб. Відсотки. Середнє арифметичне кількох чисел. Мікрокалькулятор.

 1.  

Масштаб.

 1.  

Знаходження відстані на географічній карті. Практична робота з картою.

 1.  

Середнє арифметичне, його використання.     

 1.  

Середнє арифметичне, його використання

 1.  

Відсотки.

 1.  

Знаходження відсотків числа.

 1.  

Знаходження відсотків числа.

 1.  

Знаходження числа за його відсотками

 1.  

Знаходження числа за його відсотками

 1.  

Знаходження числа за його відсотками

 1.  

Знаходження числа за його відсотками

 1.  

Розв’язування задач на відсоткові розрахунки.

 1.  

Розв’язування задач на відсоткові розрахунки.

 1.  

Розв’язування задач на відсоткові розрахунки.

 1.  

Розв’язування задач на відсотки

 1.  

Розв’язування задач на відсотки

 1.  

Розв’язування задач на відсотки

 1.  

Контрольна робота №10

ІV Резерв навчального часу (повторення і систематизація матеріалу)

(12 годин)

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з числами

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з числами

 1.  

Розв’язування рівнянь

 1.  

Розв’язування задач на рух і дроби

 1.  

Розв’язування задач на рух і дроби

 1.  

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею.

 1.  

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою (різницею) і кратному відношенню.

 1.  

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою (різницею) і кратному відношенню.

 1.  

Розв’язування задач геометричного змісту та логічних задач.

 1.  

Підсумкова тематична контрольна робота №11

 1.  

Підсумковий урок

6 клас математика

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,

II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

І Подільність чисел

Тема№1 Подільність чисел. Прості і складені числа. (10 годин)

 1.  

Дільники натурального числа. Прості і складені числа .

 1.  

Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2,5,10,3 і 9.

 1.  

Степінь натурального числа. Розкладання натуральних чисел на прості множники

 1.  

Спільні дільники кількох чисел.

 1.  

Найбільший спільний дільник (НСД) кількох чисел. Взаємно прості числа.

 1.  

Спільні кратні кількох чисел. Найменше спільне кратне (НСК) кількох чисел.

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Контрольна робота №1

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

ІІ Звичайні дроби. (30 годин)

Тема №2 Додавання і віднімання дробових чисел. (14 годин)

 1.  

Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу

 1.  

Скорочення звичайних дробів

 1.  

Скорочення звичайних дробів

 1.  

Спільний знаменник кількох звичайних дробів.

 1.  

Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів. Зведення звичайних дробів до НСЗ.

 1.  

Порівняння звичайних дробів.

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

 1.  

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

 1.  

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач

 1.  

Контрольна робота №2

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема №3 Множення і ділення звичайних дробів (16)

 1.  

Множення звичайних дробів. Властивості множення.

 1.  

Властивості множення.

 1.  

Властивості множення.

 1.  

Задачі на множення дробів.

 1.  

Задачі на множення дробів.

 1.  

Взаємно обернені числа, їх властивість.

 1.  

Ділення звичайних дробів.

 1.  

Ділення цілих і дробових чисел

 1.  

Ділення цілих і дробових чисел

 1.  

Знаходження чисел за його дробом

 1.  

Знаходження чисел за його дробом

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з дробами.

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з дробами.

 1.  

Контрольна робота №3

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

ІІІ Відношення і пропорції

Тема №4 Відношення і пропорції. (24 години)

 1.  

Відношення. Властивості і відношення

 1.  

Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції

 1.  

Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції

 1.  

Пряма і обернена пропорційні залежності

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел. Знаходження відсоткового відношення двох чисел.

 1.  

Відсоткові розрахунки.

 1.  

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст тощо.

 1.  

Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

 1.  

Ймовірність випадкової події.

 1.  

Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів.

 1.  

Ймовірність випадкової події. Обчислення ймовірності.

 1.  

Контрольна робота №4

 1.  

Довжина кола. Число π.

 1.  

Круг. Площа круга.

 1.  

Круг. Площа круга.

 1.  

Круговий сектор

 1.  

Круговий сектор

 1.  

Кругові діаграми.

 1.  

Стовпчасті діаграми

 1.  

Контрольна робота №5

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

V Раціональні числа і дії над ними (64 години)

Тема №6 Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел.

 1.  

Додатні і від’ємні числа. Число 0

 1.  

Координатна пряма, координата точки. Протилежні числа. Модуль числа.

 1.  

Протилежні числа

 1.  

Цілі числа.

 1.  

Раціональні числа

 1.  

Модуль раціонального числа

 1.  

Модуль раціонального числа

 1.  

Порівняння раціональних чисел.

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 1.  

Контрольна робота №6

 1.  

Додавання раціональних чисел.

 1.  

Властивості додавання.

 1.  

Властивості додавання.

 1.  

Віднімання раціональних чисел, заміна віднімання додаванням.

 1.  

Віднімання раціональних чисел, заміна віднімання додаванням.

 1.  

Властивості віднімання.

 1.  

Розкриття дужок.

 1.  

Розкриття дужок

 1.  

Розкриття дужок

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Контрольна робота №7

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема№7 Множення і ділення раціональних чисел

 1.  

Множення раціональних чисел

 1.  

Множення раціональних чисел

 1.  

Властивості множення

 1.  

Квадрат і куб від’ємного числа

 1.  

Коефіцієнт

 1.  

Зведення подібних доданків. Розподільна властивість множення

 1.  

Розподільна властивість множення

 1.  

Розподільна властивість множення

 1.  

Ділення раціональних чисел

 1.  

Ділення раціональних чисел

 1.  

Ділення раціональних чисел

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 1.  

Контрольна робота №8

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

Тема №8 Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією зміною. Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина.

 1.  

Рівняння

 1.  

Основні властивості рівнянь .

 1.  

Основні властивості рівнянь .

 1.  

Розв’язування лінійних рівнянь

 1.  

Розв’язування лінійних рівнянь

 1.  

Розв’язування лінійних рівнянь

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 1.  

Контрольна робота №9

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

 1.  

Перпендикулярні прямі. Побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця

 1.  

Побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця

 1.  

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.

 1.  

Побудова паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця

 1.  

Прямокутна система координат. Координатна площина

 1.  

Координатна площина

 1.  

Контрольна робота №10

 1.  

Координатна площина

 1.  

Приклади графіків залежностей між величинами. Графіки шляху, графіки інших залежностей

 1.  

Графіки шляху, графіки інших залежностей

 1.  

Графіки шляху, графіки інших залежностей

 1.  

Розв’язування вправ

 1.  

Розв’язування вправ

 1.  

Контрольна робота №11

 1.  

Аналіз тематичної контрольної роботи

 1.  

Резерв часу

 1.  

Резерв часу

VІ Повторення і систематизація навчального матеріалу. (12 годин)

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 1.  

Перетворення виразів

 1.  

Перетворення виразів

 1.  

Перетворення виразів

 1.  

Перетворення виразів

 1.  

Розв’язування текстових задач усіх видів

 1.  

Розв’язування завдань геометричного змісту

 1.  

Підсумкова тематична контрольна робота (річна) №12

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

 1.  

Розв’язування цікавих задач з вивчених тем

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 клас алгебра

(86 годин, 2 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1 Лінійні рівняння з однією зміною (11 годин)

 1.  

Перетворення виразів. Повторення та систематизація матеріалу 5-6 класів

 1.  

Рівняння та його корені

 1.  

Рівняння та його корені

 1.  

Рівняння та його корені

 1.  

Лінійне рівняння з однією зміною

 1.  

Лінійне рівняння з однією зміною

 1.  

Лінійне рівняння з однією зміною

 1.  

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

 1.  

Рівняння як математична модель задачі

 1.  

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

 1.  

Контрольна робота №1

Тема №2 Цілі вирази. Степінь з натуральним показником 15 годин)

 1.  

Числові вирази.

 1.  

Вирази зі змінними.

 1.  

Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

 1.  

Тотожні вирази

 1.  

Тотожність. Тотожні перетворення виразів.

 1.  

Доведення тотожностей

 1.  

Степінь з натуральним показником

 1.  

Степінь з натуральним показником

 1.  

Властивості степеня з натуральним показником

 1.  

Властивості степеня з натуральним показником

 1.  

Властивості степеня з натуральним показником

 1.  

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 1.  

Множення одночленів.

 1.  

Піднесення одночленів до степеня.

 1.  

Контрольна робота №2

Тема№4 Многочлени (13 годин)

 1.  

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

 1.  

Додавання і віднімання многочленів

 1.  

Додавання і віднімання многочленів

 1.  

Множення одночлена і многочлена

 1.  

Множення одночлена і многочлена

 1.  

Множення двох многочленів

 1.  

Множення двох многочленів

 1.  

Розкладання многочленів на множники винесення спільного множника за дужки

 1.  

Розкладання многочленів на множники винесення спільного множника за дужки

 1.  

Розкладання многочленів на множники способом групування

 1.  

Розкладання многочленів на множники способом групування

 1.  

Розкладання многочленів на множники способом групування

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №5 Формули скороченого множення(17 годин)

 1.  

Квадрат двочлена

 1.  

Квадрат двочлена

 1.  

Різниця квадратів

 1.  

Різниця квадратів

 1.  

Сума і різниця кубів

 1.  

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

 1.  

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

 1.  

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

 1.  

Контрольна робота №4

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 1.  

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

 1.  

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

 1.  

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

 1.  

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

 1.  

Контрольна робота №5

Тема №7 Функції (11 годин)

 1.  

Функції.

 1.  

Область визначення та область значень функції

 1.  

Область визначення та область значень функції

 1.  

Область визначення та область значень функції

 1.  

Графік функції

 1.  

Графік функції

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 1.  

Лінійна функція, її властивості та графік

 1.  

Контрольна робота №6

Тема №8 Системи лінійних рівнянь із двома змінними (13 годин)

 1.  

Рівняння із двома змінними та його розв’язок

 1.  

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

 1.  

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

 1.  

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок.

 1.  

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок.

 1.  

Графічний спосіб розв’язування системи

 1.  

Спосіб підстановки

 1.  

Спосіб підстановки

 1.  

Спосіб додавання

 1.  

Спосіб додавання

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

 1.  

Контрольна робота №7

Тема № 9 Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)

 1.  

Перетворення виразів;

 1.  

Перетворення виразів

 1.  

Розв’язування рівнянь

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Підсумкова тематична контрольна робота №8

7 клас геометрія

( 1,5 години на тиждень – всього 54 годин на рік .)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1 Найпростіші геометричні фігури та їх властивості  (4 години)

 1.  

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь

 1.  

Відрізки. Вимірювання та відкладання відрізків.

 1.  

Означення кута. Рівність кутів.

 1.  

Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів.

Тема №2 Взаємне розташування на площині  (11 годин)

 1.  

Паралельні прямі: означення та властивості.

 1.  

Паралельні прямі: означення та властивості.

 1.  

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

 1.  

Суміжні кути

 1.  

Сума кутів трикутника.

 1.  

Вертикальні кути.

 1.  

Кут між прямими.

 1.  

Перпендикулярні прямі

 1.  

Відстань від точки до прямої.

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Контрольна робота №1

Тема №3 Трикутники (17годин)

 1.  

Трикутник і його елементи.

 1.  

Рівність геометричних фігур.

 1.  

Ознаки рівності трикутників.

 1.  

Перша ознака рівності трикутників та її застосування

 1.  

Друга ознака рівності трикутників та її застосування

 1.  

Третя ознака рівності трикутників та її застосування

 1.  

Види трикутників.

 1.  

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

 1.  

Висота, бісектриса і медіана трикутника.

 1.  

Контрольна робота №2

 1.  

Ознаки рівності прямокутних трикутників.

 1.  

Ознаки рівності прямокутних трикутників.

 1.  

Властивості прямокутних трикутників.

 1.  

Сума кутів трикутника.

 1.  

Зовнішній кут трикутника та його властивості.

 1.  

Нерівність трикутника.

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №4 Коло і круг. Геометричні побудови (14 годин)

 1.  

Коло та його елементи

 1.  

Коло та його елементи

 1.  

Дотична до кола.

 1.  

Дотична до кола.

 1.  

Задачі на побудову

 1.  

Задачі на побудову

 1.  

Геометричне місце точок

 1.  

Геометричне місце точок

 1.  

Метод геометричних місць.

 1.  

Описане і вписане коло

 1.  

Заключний урок.

 1.  

Розвʼязування задач

 1.  

Контрольна робота №3

 1.  

Аналіз контрольної роботи

Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)

 1.  

Розв’язування  задач

 1.  

Розв’язування  задач

 1.  

Розв’язування  задач

 1.  

Розв’язування  задач

 1.  

Підсумкова контрольна робота №4

 1.  

Аналіз контрольної роботи

8 клас алгебра

( І сем.2  години на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,

всього 70 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1. Раціональні вирази (32 години)

 1.  

Дроби. Дробові вирази.

 1.  

Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.

 1.  

Основні властивості дробу. Скорочення дробів.

 1.  

Зведення дробів до нового знаменника.

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 1.  

Підсумковий урок.

 1.  

Контрольна робота №1

 1.  

Множення дробів.

 1.  

Піднесення дробу до степеня.

 1.  

Піднесення дробу до степеня.

 1.  

Ділення дробів

 1.  

Ділення дробів

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 1.  

Раціональні рівняння.

 1.  

Розв’язування раціональних рівнянь

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №2

 1.  

Означення степеня з цілим від’ємним показником

 1.  

Властивості степеня з цілим від’ємним показником

 1.  

Властивості степеня з цілим від’ємним показником

 1.  

Стандартний вигляд числа

 1.  

Стандартний вигляд числа

 1.  

                       к

Функція у= ----- її властивості і графік

                       х

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №2  Квадратні корені. Дійсні числа. (14 годин)

 1.  

Функція у=х2, її властивості і графік

 1.  

Квадратний корінь.

 1.  

Арифметичний квадратний корінь.

 1.  

Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.

 1.  

Ірраціональні та дійсні числа.

 1.  

Арифметичний квадратний корінь із добутку, дробу, степеня.

 1.  

Добуток і частка квадратних коренів.

 1.  

Добуток і частка квадратних коренів.

 1.  

Винесення множника з- під знака кореня.

 1.  

Внесення множника під знак кореня.

 1.  

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

 1.  

Функція  у=√х , її властивості і графік.

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №4

Тема №3 Квадратні рівняння (18 годин)

 1.  

Означення квадратного рівняння.

 1.  

Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування

 1.  

Формула коренів квадратного рівняння

 1.  

Формула коренів квадратного рівняння

 1.  

Теорема Вієта

 1.  

Теорема Вієта

 1.  

Теорема Вієта

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №5

 1.  

Квадратний тричлен і його корені.

 1.  

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 1.  

Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадратного рівнянь .

 1.  

Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадратного рівнянь .

 1.  

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

 1.  

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

 1.  

Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

 1.  

Підсумковий урок.

 1.  

Контрольна робота №6

Тема№4 Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 1.  

Функції і графіки

 1.  

Степінь з цілим від’ємним показником

 1.  

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач.

 1.  

Підсумкова контрольна робота  №7

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 1.  

Підсумковий урок

8 клас геометрія

( І сем. 2 години  на тиждень - 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год., всього 70 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1 Чотирикутники  (24 години)

 1.  

Чотирикутники, його елементи. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника.

 1.  

Розв’язування задач.

 1.  

Означення паралелограма. Властивості паралелограма.

 1.  

Властивості паралелограма.

 1.  

Теореми про ознаки паралелограма.

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Прямокутник

 1.  

Ромб. Квадрат

 1.  

Розв’язування задач.

 1.  

Підсумковий урок.

 1.  

Означення трапеції. Окремі види трапеції

 1.  

Окремі види трапецій та їх властивості

 1.  

Розв’язування задач. (Побудова паралелограмів і трапецій)

 1.  

Контрольна робота №1

 1.  

Теорема Фалеса

 1.  

Середня лінія трикутника

 1.  

Середня лінія трапеції.

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Градусна міра дуги. Вписаний кут.

 1.  

Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв’язування задач.

 1.  

Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

 1.  

Підсумковий урок.

 1.  

Контрольна робота №2

 1.  

Аналіз контрольної роботи

Тема№2 Подібність трикутників (14 годин)

 1.  

Узагальнена теорема Фалеса.

 1.  

Означення подібних трикутників

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Подібність трикутників за двома кутами

 1.  

Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними

 1.  

Подібність трикутників за трьома сторонами

 1.  

Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Застосування подібності трикутників:

 1.  

Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику;

 1.  

Властивість бісектриси трикутника.

 1.  

Метричні співвідношення в колі

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №4 Многокутники. Площі многокутників. (10 годин)

 1.  

Ламана і многокутники

 1.  

Сума кутів опуклого многокутника

 1.  

Поняття площі многокутника

 1.  

Площа прямокутника . Площа паралелограма.

 1.  

Площа прямокутника.

 1.  

Площа трапеції.

 1.  

Розв’язування задач.

 1.  

Відношення площ подібних трикутників

 1.  

Метод площ. Розв’язування задач

 1.  

Контрольна робота №4

Тема№5 Розв’язування прямокутних трикутників (14 годин)

 1.  

Теорема Піфагора

 1.  

Теорема, обернена до теореми Піфагора

 1.  

Розв’язування задач.

 1.  

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

 1.  

Тригонометричні тотожності

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Формули доповнення

 1.  

Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°   

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №5

Тема № 6 Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 годин)

 1.  

Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ

 1.  

Трапеція: властивості, обчислення площі

 1.  

Площа трикутника

 1.  

Подібність трикутників та її застосування.

 1.  

Прямокутний трикутник

 1.  

Прямокутний трикутник

 1.  

Підсумкова контрольна робота №6

 1.  

Підсумковий урок

9  клас алгебра

( І сем.2  години на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,

всього 70 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1. Нерівності (16 годин)

 1.  

Числові нерівності.

 1.  

Доведення числових нерівностей.

 1.  

Основні властивості числових нерівностей

 1.  

Основні властивості числових нерівностей

 1.  

Почленне додавання  і множення нерівностей.

 1.  

Застосування числових нерівностей для оцінювання значення нерівностей.

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Нерівність з однією змінною. Система та сукупність нерівностей з однією змінною.

 1.  

Числові проміжки . Переріз і об’єднання проміжків.

 1.  

Лінійна нерівність з однією змінною.

 1.  

Лінійна нерівність з однією змінною.

 1.  

Розв’язування систем (сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.

 1.  

Розв’язування систем (сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.

 1.  

Підсумковий урок теми «Нерівності»

 1.  

Контрольна робота №1

 1.  

Аналіз контрольної роботи

Тема №2. Квадратична функція (22 години)

 1.  

Функції.

 1.  

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

 1.  

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

 1.  

Найпростіші перетворення графіків функцій

 1.  

Найпростіші перетворення графіків функцій

 1.  

Найпростіші перетворення графіків функцій

 1.  

Функція , її властивості та графіки

 1.  

Функція , її властивості та графіки

 1.  

Функція , її властивості та графіки

 1.  

Квадратна нерівність.

 1.  

Розв’язання квадратних нерівностей

 1.  

Розв’язання квадратних нерівностей

 1.  

Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції.

 1.  

Контрольна робота №2

Тема №3. Квадратична функція. Системи рівнянь з двома змінними

 1.  

Графік рівняння з двома змінними

 1.  

Системи рівняння, з двома змінними.

 1.  

Графічний спосіб розв’язання систем рівняння з двома змінними

 1.  

Розв’язання системи рівнянь з двома змінними

 1.  

Розв’язування  систем  рівнянь з двома змінними

 1.  

Розв’язання текстових задач складання системи рівнянь з двома змінними

 1.  

Розв’язання текстових задач складання системи рівнянь з двома змінними

 1.  

Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змінними»

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №4. Елементи прикладної математики (10 годин)

 1.  

Математичне моделювання

 1.  

Математичне моделювання

 1.  

Відсоткові розрахунки.

 1.  

Формула складних відсотків.

 1.  

Випадкова подія.

 1.  

Ймовірність випадкової  події

 1.  

Статистичні дані.

 1.  

Способи подання даних.

 1.  

Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики»

 1.  

Контрольна робота №4

Тема №5 Числові послідовності (12 годин)

 1.  

Числові послідовності. Властивості числових послідовностей

 1.  

Арифметична прогресія.  

 1.  

Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії .

 1.  

Сума перших n членів арифметичної прогресії

 1.  

Сума перших n членів арифметичної прогресії

 1.  

Контрольна робота №5

 1.  

Геометрична прогресія

 1.  

Геометрична прогресія. Формула  n-го  члена геометричної прогресії

 1.  

Сума перших n членів геометричної прогресії

 1.  

Сума перших n членів геометричної прогресії

 1.  

Нескінченна геометрична прогресія  та її сума

 1.  

Контрольна робота №6

Тема №6 Повторення і систематизація навчального матеріалу. ( 5 годин)

 1.  

Числові нерівності

 1.  

Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем

 1.  

Функції, властивості функції, властивості квадратичної функції.

 1.  

Розв’язування рівнянь та нерівностей з однією змінною

 1.  

Підсумкова контрольна робота №7

9 клас геометрія

( І сем. 2 години  на тиждень - 32 год.,

ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год., всього 70 год.)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

К-сть год

Пр.

Тема №1 Розв’язування трикутників (16годин)

 1.  

Означення триногометричних функцій на колі ( для кутів від 00 до 1800 ).

 1.  

Тригонометричні тотожності

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Теорема косинусів

 1.  

Наслідки з теореми косинусів

 1.  

Теорема синусів

 1.  

Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів і діаметром описаного кола

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Основні типи задач на розв’язування трикутників у задачах

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Застосування розв’язування трикутників у задачах

 1.  

Площі трикутника і чотирикутника

 1.  

Формула Герона. Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №1

Тема №2 Правильні многокутники (6 годин)

 1.  

Означення правильного многокутника. Існування вписаного й описаного кіл

 1.  

Формула радіусів вписаного й описаного кіл правильних многокутників

 1.  

Побудова правильних многокутників

 1.  

Довжина кола й дуги кола

 1.  

Площа круга та його частин

 1.  

Контрольна робота №2

Тема №3 Декартові координати на площині (10 годин)

 1.  

Прямокутна система координат на площині (повторення). Координати середини відрізка.

 1.  

Відстань між двома точками

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Рівняння фігури на площині. Рівняння кола

 1.  

Рівняння прямої

 1.  

Розв’язування задач методом координат

 1.  

Розв’язування задач методом координат. Взаємне розташування прямих у системі координат

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Контрольна робота №3

Тема №4 Геометричні перетворення  (10 годин)

 1.  

Поняття про геометричні перетворення. Переміщення та його властивості

 1.  

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Поворот. Паралельне перенесення

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Перетворення подібності. Гомотетія. Властивості подібних фігур.

 1.  

Розв’язування задач методом геометричних перетворень

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Геометричні перетворення. Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №4

Тема №5  Вектори на площині  (10 годин)

 1.  

Означення вектора, модуль і напрям вектора. Рівні вектори

 1.  

Координати вектора

 1.  

Додавання векторів

 1.  

Віднімання векторів

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Множення вектора на число

 1.  

Скалярний добуток векторів

 1.  

Розв’язування задач

 1.  

Вектори на площині. Підсумковий урок

 1.  

Контрольна робота №5

Тема №6  Початкові відомості зі стереометрії  (8 годин)

 1.  

Основні геометричні фігури в просторі. Взаємне розташування прямої і площини.

 1.  

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площини

 1.  

Поняття многогранника. Призма. Піраміда

 1.  

Об’єми призми і піраміди

 1.  

Циліндр, конус, куля

 1.  

Об’єми тіл обертання

 1.  

Підсумковий урок. Розв’язування задач

 1.  

Контрольна робота №6

Тема №7  Повторення і систематизація навчального матеріалу  (7 годин)

 1. 60

Розв’язування трикутників.

 1.  

Обчислення площа.

 1.  

Правильні многокутники. Довжина кола й площа круга

 1.  

Декартові координати на площині

 1.  

Геометричні перетворення

 1.  

Вектори на площині

 1.  

Підсумкова контрольна робота №7

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Один дома.11 декабря
2. Реферат на тему- Фонетичні закони мови і правила правопису Можна порізному підходити до визначення пра
3. Юридическая наука Рязанское региональное отделение Всероссийской молодежной общественной организаци
4. О налогах и других обязательных платежах в бюджет а также нормативных правовых актов принятие которых пре
5. Древние цивилизации Америки
6.  Денежные реформы как один из способов стабилизации денежного обращения в стране
7. доки. При перевірці умови в кінці кожного повторення цикл називається до
8.  Общие требования охраны труда
9. Реферат- Розселення й чисельність найдавнішого людства
10. ООШ ’ 2 ІІІІ ступеней г.html
11. мировоззрение шире понятия философия
12. і. Дискретті координаттар ар~ылы ~здіксіз функцияларды~ туындысы базистік функциялар ж~йесі к~мегімен
13. History of Homeschooling in USA
14. гос. устройства. Рос
15. ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД I
16. Доходы и расходы правительства муниципальных образований России на примере города Казань
17. Судебный приказ как исполнительный докумен
18. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Ки
19. . Брюшной тиф. 2
20. Гектор- Сметчикстроитель