Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема курсової роботи- Розрахунок плану економічного та соціального розвитку ткацької фабрики яка виробляє т

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Затверджую:

Зав.відділенням ___________________

“___” __________200_ р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студенту        

______________________________________________________________________

Спеціальність 5.091810 „Виробництво тканин та трикотажу”    

______________________________________________________________________

Тема курсової роботи: Розрахунок плану економічного та соціального розвитку ткацької фабрики, яка виробляє тканину для клейонки арт. 7093. Потужність 312 верстатів типу СТБ-180.           

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Строк закінчення курсової роботи       

А. Перелік запитань, що підлягають розробці

Вступ _________________________________________________________________

1.Організація трудового процесу в ткацькому цеху___________________________

2.План виробництва і реалізації продукції___________________________________

2.1 Розрахунок режиму роботи____________________________________________

2.2 Виробнича програма_________________________________________________

2.3 Розрахунок товарної продукції і обсягу виробництва по вартості обробки_____

3 План по праці і заробітній платі_________________________________________

4 План по використанню сировини________________________________________

5 План по собівартості___________________________________________________

5.1 Калькуляція собівартості______________________________________________

5.2 Планування рентабельності продукції і прибутку підприємства_____________

6 Розрахунок вартості фондів проектуємої фабрики__________________________

7 Техніко-економічні показники проекту___________________________________

Висновок______________________________________________________________

Б. Графічна частина

Лист 1 Техніко-економічні показники______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Керівник курсової роботи________________________________________________

Розглянуто цикловою комісією професійно-практичної підготовки ___________

Протокол № ____ від __________________________

Голова комісії ________________________________

Дата видачі курсової роботи      “___” _________200__р.
1. Оценка осведомленности и понимания.
2. Лабораторная работа 3 по дисциплине Транспорт и ПРС Тема- Погрузкаразгрузка контейнеров на грузов
3. МГУ им. Н.П. Огарёва Положение Об организации балльнорейтинговой системы оценки резуль
4. Основные типы стратегий бизнеса
5. Вариант 1 Выберите правильный ответ- А Б
6. Исламская революция свершившаяся в стране история которой насчитывает несколько тысячелетий является од
7. Экономика организации заочное отделение Предприятие организация ~ понятие и основные признаки
8. Учет имущества банка
9. Тема 1. РОЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 1
10. Нужно обратить особое внимание- В таблицах даются замеры САМИХ ВЕЩЕЙ а не замеры человека Э
11. тема Основные понятия4 1
12. УТВЕРЖДАЮ Зав4
13. Тема 4.2 Використання нових технологій при приготуванні соусів та гарнірів
14. Бояре
15. Свадьба Вашей мечты 2014
16. непонятная любовь
17. Организаторы товарного рынка
18. процессы банка если это позволяет бюджет банковского учреждения
19. Действие электромагнитных полей на организм человека 2
20. бери не установлен[4] 15 мг[4] B2 Рибофлавин В