Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

технічного постачання Провідний інженер лісозаготівель Провідний районний мисливствознавець.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Назва  показника

Од.

вим.

2005

2006

2007

2008

2009

Обсяг реалізації

тис.грн

4225,3

5023,8

5035,1

8662,2

13817,0

в т.ч. реалізація товарної продукціїї

тис.грн.

4046,9

4600,5

4688,3

8474,2

13653,8

Обсяг реалізації продукції лісозаготівель

тис.грн.

4042,8

4498,4

4245,3

8013,1

13225,2

Обсяг реалізації продукції переробки

тис.грн.

4,1

102,1

443,0

461,1

428,6

% реалізації продукції переробки в загальному обсязі

%

0,06

2,0

9,0

5,3

3,1

Обсяг реалізації на експорт

тис.грн.

2037,7

1299,9

1605,6

5271,9

10887,8

-продукція лісозаготівель

тис.грн.

2037,7

1270,6

1400,0

5037,7

10613,5

-продукція переробки

тис.грн.

-

29,3

205,6

234,2

274,3

% експорту в загальному обсязі реалізації

%

48,2

25,9

31,9

60,9

78,8

Реалізація на експорт

кбм

16335

5848

20390

49090

72808

Пиловник

кбм

690

1286

677

1714

7015

Фансировина

кбм

357

163

107

78

70

Баланси

кбм

8371

3260

4023

1303

6723

тех сировина

кбм

6917

1139

15583

45995

59000

Реалізація  на  експорт продукції переробки

кбм.

-

38

144

604

603

Заготівля-всього

кбм.

47105

67227

65140

83534

96666

Головне користування

  кбм

23964

37600

37467

32215

36582

Рубки догляду

кбм

23141

29627

27673

51319

60084

Вивозка -всього

 кбм.

34343

53979

49448

76862

94256

Головне користування

кбм

21102

33555

29639

32086

36528

Продовження таблиці 2.3

Назва  показника

Од.

вим.

2005

2006

2007

2008

2009

Рубки догляду

кбм

13241

20424

19809

44776

57728

Виготовлення пиломатеріалів

кбм

83

232

1312

1749

1798

Виготовлення європіддонів

кбм

-

18

390

582

603

Товарна продукція- всього

тис.грн.

3344,3

4822,2

4960,5

9411,9

14410,8

Товарна продукція лісозаготівель

тис.грн.

3326,9

4685,2

4468,5

8737,7

13825,4

Товарна продукція переробки

тис.грн.

17,4

137,0

492,0

674,2

585,4

Ціна реалізації одного знеособленого кбм. деревини

грн.

77,73

69,72

68,59

88,97

145,48

Рентабельність виробництва

%

+62,0

+7,3

+8,8

+15,1

+12,8

-продукція лісозаготівель

%

+62,2

+7,6

+7,9

+17,5

+12,9

-продукція переробки

%

+0,3

+9,6

+16,4

+7,9

+5,0

Фонд оплати праці

тис.грн.

849,0

1498,6

1521,7

2368,2

4120,9

Чисельність штатних працівників

чол..

486

639

502

454

434

Чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол..

-

537

489

427

419

Середньомісячний дохід працюючого

грн.

787

894,09

900

1000

1200

Обсяг реалізації на одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості

грн.

-

9355,31

10296,73

20286,0

32976

За період з 2005 р. по 2009 р. економічні показники Золочівського держлісгоспу значно покращились. Обсяг реалізації товарної продукції у 2006 р. становив 4.6 млн., а у 2009 р.- 13,6 млн., що на 295,6 відсотка більше. Дане зростання пояснюється збільшенням цін на продукцію лісозаготівель, у 2006 р. середньо-реалізаційна ціна одного знеособленого кбм. деревини 69,72 грн., у 2009 р. - 146,00 грн.

Зростання обсягів реалізації можна пояснити збільшенням обсягу реалізації продукції на зовнішній ринок, у 2006 р. обсяг реалізації на експорт становить 25,9 % від загальної реалізації, у 2009 р. - 78,8 % ( у цифровому виразі 2006 р - 1,3 млн., у 2008 р. - 10,9 млн.( на 856,9 % більше)). (рис 2.2.)

    Рис 2.2 Динаміка обсягів реалізації товарної продукції

На даний час (на 1.01.2009 р.) середньоспискова чисельність працівників тановить 435 чоловік, що на 200 чоловік менше відповідно до 2006 року.

Зменшення працівників держлісгоспу привело до збільшення середньомісячного доходу працівників, середньомісячна заробітна плата на кінець 2009 року складає 1200 грн. (у 2006 р. - 896 грн., у відсотках – 386%). (рис 2.3.)

Рис 2.3. Ріст середньомісячного доходу працівників Золочівського лісгоспу

    Лісозаготівельні роботи. Лісосічний фонд на 2009 рік складає 37073 кбм., в тому числі: технологічної сировини - 24259 кбм., фанерної сировини - 330 кбм., будівельного лісу 392 кбм., балансів 1849 кбм.

    За одинадцять місяців 2009 року заготовлено та вивезено на нижній склад 36587 кбм. лісопродукції, що становить 98,6 % від річного плану заготівлі , в тому числі: пиловників хвойної породи – 2313 кбм., в тому числі І сорту 427кбм., ІІ сорту - 812 кбм., ІІІ сорту - 1074 кбм., дубової породи 456 кбм при плані 437 кбм. – І сорту – 39 кбм., ІІ сорту - 84 кбм., ІІІ сорту -333 кбм., букового пиловника 4098 кбм. І сорту - 319 кбм., ІІ сорту 883 кбм., ІІІ сорту 2896 кбм., ясеневого пиловника - 83 кбм., ІІ сорту 25 кбм., ІІІ сорту 58 кбм., фанерної сировини дуба 18 кбм., букової - 148 кбм., березової – 176 кбм., вільхової – 255 кбм.

    Чисельність працівників на лісозаготівельних роботах на 2009 р. становить 100 чоловік в порівняні із 2008 роком зменшилась на 8 чоловік. Середня зарплата на одного працюючого на лісозаготівлях становить 1500 грн. До 2005 року заготівля проводилась бензопилами „Урал”.

    Поступово із 2005 року продуктивність праці почала зростати у зв’язку із введенням на лісозаготівлях більш потужних та практичних безредукторних бензопил  відомих світових виробників, придбання тракторів МТЗ-82.

    На території держлісгоспу розміщено два нижніх склади. В 1990 –1992 роках в експлуатацію введено новий нижній склад із встановленою напівавтоматичною лінією для розробки хлистів та напівхлистів, сортувального транспортеру для сортування лісоматеріалів по призначеннях. На даний момент знаходиться два консольно-козлові крани для складання і відвантаження лісопродукції. На нижньому складі знаходиться два перетворювачі частоти струму ПЧ – 20 та електропили ЕПЧ – 3, за допомогою яких із технологічної сировини в довготті при розкряжуванні відокремлюють пиловники, будівельний ліс. Сировина для виготовлення лущеного і струганого шпону, баланси, технологічна сировина відвантажується у вагони залізниці споживачам.

    Середнє відвантаження деревини в місяць складає 4800 кбм.

    Для покращення теоретичних та практичних навиків працівників на лісозаготівлях в Золочівському держлісгоспі кожного року проводиться практичне навчання звалювальників лісу.

Орієнтація державного підприємства на ринок передбачає подальше вдосконалення його організаційної структури. Важливим моментом стає створення на ДП «Золочівський лісгосп» служби маркетингу.

Організація маркетингу — це структура управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань.

Організація маркетингу передбачає:

•    побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

•    добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

• розподіл завдань, прав і відповідальності серед працівників маркетингових служб;

• створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

• забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами фірми.

На ДП «Золочівський лісгосп» маркетинг не є ще досить розвинутим, тому усі маркетингові функції  покладені поки що на одну особу-маркетолога, в обов’язки яких будуть входити:

- проведення дослідження та здійснення аналізу стану ринку електротоварів;

- оцінка діяльності основних конкурентів;

- дослідження купівельної поведінки споживачів;

-  формування товарного асортименту;

- управління та оцінка якості і конкурентноздатності продукції;

- здійснення цінової політики та визначення оптимальної ціни на товарні групи.

- проведення рекламної кампанії і організація сервісу для клієнтів.

2.2 Шляхи вдосконалення маркетингової товарної політики на

ДП “Золочівський лісгосп”

2.2.1 Асортиментна політика

За сучасних умов планування та управління асортиментом є невід’ємною частиною маркетингу. Сутність управління асортиментом у кінцевому підсумку полягає у створенні продуктів, які споживач бажає придбати, і виробництво яких приносить підприємству максимальні прибутки.

Головним індикатором ефективності різних складових асортименту вважають показники збуту. Ефективним інструментом оцінювання комерційних перспектив окремих товарів у структурі пропозиції підприємства є АВС-аналіз. Згідно з ним продукція ДП "Золочівський лісгосп" розподіляється на три групи, виходячи з обсягу її реалізації у вартісному чи натуральному вираженні і прибутку, отриманого підприємством, який залежить від встановлених цін і собівартості виробництва та реалізації продукції. До категорії „А” відносять частину асортименту, з якою пов’язується великий (до 50%) внесок до загального збуту; до категорії „В” – продукцію із внеском до загального обсягу продажу до 25%, а до категорії „С” – від 25% і нижче. Результати проведення АВС-аналізу подано у таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Результати АВС-аналізу продукції ДП „Золочівський лісгосп” за II-піріччя 2009 рік

№ п/п

Назва продукції

Дохід, грн.

Річний дохід

Обсяг реалізації шт.

Обсяг реалізації

Група

%

Σ %

%

Σ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  

Двері

15680

5,9

5,9

320

4,21

4,21

В

 1.  

Вікна

15309

5,7

11,6

567

7,46

11,67

В

 1.  

Паркет

14820

5,54

17,14

78

1,02

12,69

В

 1.  

Рубки ялиці

14030

5,25

22,39

122

1,6

14,29

А

 1.  

Рубки модрини

12880

4,8

27,19

56

0,7

14,99

А

 1.  

Стіл

12750

4,77

31,96

34

0,44

15,43

В

За результатами АВС-аналізу для товарного асортименту ПП „Діоніс”  можна зробити висновки, що всі аналізовані товари підприємства належать до групи „В”. Це означає, що жодна з наведених товарних груп не приносить підприємству більше 50 % від загального прибутку, але серед них немає також нерентабельних видів продукції. Стосовно усіх видів продукції підприємству доцільно використовувати стимулюючий маркетинг за рахунок вдосконалення всіх складових комплексу маркетингу.

Однак в умовах економічної та фінансової нестабільності у державі та впливу інших макро- та мікроекономічних факторів на діяльність                             ДП „Золочівський лісгосп” дана ситуація може суттєво змінитись. Тому, у процесі управління товарним асортиментом, відділу маркетингу підприємства рекомендується вживати таких заходів (рис. 24):

- періодично ревізувати наявний асортимент і приймати рішення щодо доповнення товарного асортименту новими виробами;

- здійснювати постійний контроль за впливом зовнішніх чинників – коливань попиту на певні товари на певних сегментах ринку, змін у товарній пропозиції конкурентів тощо;

- забезпечувати відповідне обслуговування споживачів у процесі використання товарів наявного асортименту, допомагати замовникам сформулювати специфічні індивідуальні вимоги до товарів;

- забезпечити необхідну інтенсифікацію зусиль щодо формування попиту під час оцінки, створення та пропозиції нового товару на ринку шляхом активнішого проведення комунікаційної політики.

Рис. 2.4  Оновні заходи для управління товарним асортиментом

ДП «Золочівський лісгосп»

Асортиментний перелік товарів підприємства  сягає понад 7 груп товарів, 34 найменувань. Асортимент товарів ДП «Золочівський лісгосп» подано у таблиці 2.5  

Таблиця 2.5

Асортимент товарів ДП "Золочівський лісгосп"

Групи товарів

1.

Двері

Двері з дуба вхідні, двері з дуба міжкімнатні, двері з модрини вхідні, двері з модрини міжкімнатні, двері з сосни вхідні, дверіз сосни міжкімнатні.

2.

Вікна

Вікно дубове, вікно з бука, вікно з сосни

3.

Крісла

Крісло з дума м’яке, крісло з дуба звичайне, крісло з модрине м’яке, крісло з модрини звичайне, крісло з сосни м’яке, крісло з сосни звичайне, табуретки з сосни, табуретки з модрини, табуретки дубові.

 4.

Стіл

Стіл дубовий, стіл з бука, стіл з модрини, стіл з сосни в різних видах.

5.

Паркет

Економ паркет, паркет рустік, паркет виду натур, радіальний паркет, стандарт паркет.

6.

Пиломатеріали

Брус, дошка, заготовка паркетна

7.

Ліс круглий

Бук, сосна, дуб, вільха.

Вдосконалення асортименту означає не лише рекомендації із його розширення і введення нових видів продуктів, але також і виведення зі складу асортименту тих асортиментних груп чи окремих позицій, що не користуються попитом з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Для того, щоб підприємство стало рентабельним та краще функціонувало потрібно розширити асортимент товарів та послуг. Зміна товарної номенклатури повинна бути спланована, як частина маркетингової програми. Рішення щодо впровадження нових товарів повинні базуватися на відповідних розрахунках (співвідношеннях витрат і прибутків). Зрозуміло, що кінцевою метою таких змін має бути збільшення прибутків підприємства.

Оскільки для ДП «Золочівський лісгосп» збільшення прибутків є дуже важливим фактором, я пропоную збільшити їх за рахунок розширення асортименту товарів та послуг. А саме, до існуючого асортименту додати ще такі товари та послуги, як:

- виробництво меблів;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

здійснення роздрібної та гуртової торгівлі, створення магазинів та складів;

будівництво об'єктів соціальної сфери як для власних потреб так і з подальшою реалізацією їх юридичним і фізичним особам;

виробництво товарів народного споживання та промислового призначення;

- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

- торгівельно-закупівельна діяльність;

- благодійна діяльність.

2.2.2. Тварна марка

Маркування продукту можна вважати початком розробки заходів для спрощення доведення товарів до безпосереднього споживача. Водночас маркування має велике значення і для торгівлі, оскільки воно значно зменшує необхідність особистих консультацій та широкого інформування покупця. Цінність товарної марки для фірми проявляється тільки в процесі її інструментального використання. Відома товарна марка не з’являється, а головне не існує сама по собі, вона потребує ціленаправленого постійного управління. Найбільш характерними властивостями професіональних маркетологів являється їх вміння створити, підтримати, захистити, посилити і розширити товарні марки, тобто управляти ними.

Відомі товарні марки, які здатні зробити позитивний вплив для підприємства на внутрішнє оточення, стають необхідною умовою досягнення стійкого і довгострокового ділового успіху.

По-перше, товарна марка є важливим фактором конкуренції, оскільки забезпечує захищеність товару від атак конкурентів і укріпляє позиції товару відносно товарів-замінників.

По-друге, відома товарна марка і, як наслідок, само підприємство укріплює довіру партнерів, полегшує доступ підприємства до фінансових, інформаційних, людських і інших ресурсів.

По-третє, формується прихильність споживачів по відношенню до  марочних товарів, котра може понижувати їх чутливість до ціни, перешкоджати проникненню на ринок товарів конкурентних фірм, і тим самим надавати підприємству додаткову ринкову силу. Крім цього, товарні марки полегшують споживачам вибір серед великої різновидності товарів, переконують споживачів в тому, що при покупці товару вони отримають ту  саму якість, що і раніше.

Сама товарна марка являється об’єктивною характеристикою товару, але щоб виконувати свою роль вона повинна володіти певними атрибутами.

 1.  Певні властивості товару, з якими асоціюється товарна марка. З багатьма марочними товарами у споживачів асоціюється властивість високої якості.
 2.  Переваги товару. Властивості товару необхідно представити у вигляді функціональних або емоціональних переваг споживача.
 3.  Цінність. Товарна марка несе інформацію про систему цінностей виробника. Спеціаліст з маркетингу повинен виділити цільові групи споживачів, котрі розділяють ці цінності виробника.
 4.  Індивідуальність (унікальність) товарної марки.

При цьому найбільш довговічними властивостями товарної марки являються її цінність і індивідуальність. Ці властивості виділяють суть кожної товарної марки.

Ми пропонуємо, щоб ДП "Золочівський лісгосп" використовував стратегію однієї марки.

Найчастіше в якості товарної марки виступає назва підприємства. Хоча в даному випадку це робити не доцільно. Тому слід добре продумати назву під якою реалізовуватиметься продукція даного підприємства. Основною перевагою такої марочної стратегії являється те, що реклама в цьому випадку має подвійну дію: вона сприяє формуванню іміджу товару, а також іміджу підприємства.

Цінність товарної марки для фірми проявляється тільки в процесі її інструментального використання. Відома товарна марка не з’являється, а головне не існує сама по собі, вона потребує ціленаправленого постійного управління. Найбільш характерними властивостями професіональних маркетологів являється їх вміння створити, підтримати, захистити, посилити і розширити товарні марки, тобто управляти ними

В кінцевому результаті, зусилля по управлінню товарною маркою повинні бути направлені на те, щоб:

 •  товарна марка стала відома споживачам, тобто помістилася у свідомості споживача, і він володів інформацією про ту товарну категорію, до якої відноситься дана товарна марка.
 •  відношення споживача до товарної марки, яке потрапило в його свідомість, стимулювало людину споживати цю марку товару.
 •  відношення, яке склалося в голові споживача, відносно товарної марки зберігалося там якомога довше.

2.2.3 Конкурентоспроможність та якість продукції

Для успіху на ринку необхідно забезпечити конкурентоздатність новинки, про що звичайно піклуються ще на стадії пошуку нових ідей. Конкурентоздатний товар повинен задовольняти запити покупця (потенційного споживача) на більш високому рівні, у більшій мірі відповідати його уподобанням, ніж товари конкурентів або попередні варіанти пропозиції даної компанії.

Таким чином, аналізуючи конкурентоздатність новинки, варто залучити якнайбільше оцінюваних факторів. Їхній добір повинен базуватися на знанні умов цільового ринку, запитів потенційних покупців, діяльності і пропозицій конкурентів, науково-технічних досягнень у галузі.

Проведемо порівняльну оцінку конкурентоспроможності підприємства ДП «Золочівський лісгосп». Цей етап аналізу дає можливість оцінити силу підприємства та його найближчих конкурентів (таблиця 2.6)

Таблиця 2.6

Порівняльна оцінка конкурентоспроможності ДП «Золочівський лісгосп»

Ключові фактори успіху

Вага КФУ

ДП

«Золочівський лісгосп»

ДП

«Бродівський лісгосп»

ДП «Самбірський лісгосп»

Оцінка позиції

Оцінка стосовно ваги КФУ

Оцінка позиції

Оцінка стосовно ваги КФУ

Оцінка позиції

Оцінка стосовно ваги КФУ

Якість

0,2

5

1

5

1

5

1

Репутація підприємства

0,1

3

0,3

5

0,5

4

0,4

Витрати виробництва

0,1

3

0,3

4

0,4

4

0,4

Асортимент

0,1

4

0,4

4

0,4

4

0,4

Ціна

0,2

4

0,8

4

0,8

3

0,6

Товарний кредит

0,05

3

0,15

5

0,25

4

0,2

Канали збуту

0,1

4

0,4

4

0,4

4

0,4

Ступінь охоплення ринку

0,05

2

0,1

5

0,25

4

0,2

Розміщення складів

0,05

3

0,15

4

0,2

3

0,15

Реклама

0,05

4

0,2

4

0,2

4

0,2

Всього

3,8

4,4

3,95

Як видно із аналізу конкурентоспроможності безперечним лідером на даному локальному ринку залишається ДП «Бродівський лісгосп», за ним з невеликим відривом іде ДП «Самбірський лісгосп». Позиція ДП «Золочівський лісгосп» відносно кращих підприємств виглядає непогано: якість продукції перебуває на такому ж високому рівні як і в конкурентів; підприємство залучає значну кількість продукції, що дозволяє говорити про широкий асортимент і ін.

З  метою  забезпечення  безперервної  реалізації  продукції  постійно необхідно приділяти увагу асортименту продукції. Ринок весь час змінює свої інтереси, умови, пріоритети,  вимоги.  Попит  на  продукцію  також  величина змінна.  І  не  обов’язково  повинна  змінюватись  величина  попиту.  Можуть змінитися лише вимоги до певної технічної  характеристики  виробу,  і  цього буде достатньо для того, щоб попит на товар різко змінився  убік  збільшення чи  зменшення.  Як  бачимо,  неважко  зрозуміти,  чому  потрібно   приділяти постійну увагу проблемі формування асортименту. Якщо асортимент  «застаріє», або не  буде  відповідати  вимогам  сьогодення  (вимог  інколи  буває  надто багато), це може негативно вплинути на діяльність підприємства взагалі.

Якість – це сукупність властивостей і характеристик товару, які
зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові чи виробничі
потреби відповідно до свого призначення. Якість продукції
ДП «Золочівський лісгосп» вимірює систему показників, що характеризують надійність, довговічність, економічність, дизайн, легкість у користуванні та інші споживчі властивості товару. На ДП «Золочівський лісгосп» товар чи послуга відповідає стандартам якості.

Якість виступає головним фактором конкурентоспроможності товару, формуючи його „стержень". Одним з основних завдань неухильного зростання і розвитку виробництва залишається підвищення якості продукції і взаємозв'язане з науково-технічним прогресом та іншими соціально-економічними процесами. Якість продукції значною мірою визначає ступінь задоволення потреб економіки держави та населення.

Основні напрями діяльності по підвищенню якості продукції в ДП «Золочівський лісгосп» повинні бути такі:

- підвищення технічного рівня продукції;

- суворе виконання технологічних операцій при виробництві продукції підприємства;

- удосконалення технологічних процесів;

- посилення самоконтролю працівників господарства;

- застосування відповідного обладнання, оснащення, інструментів;

- підвищення ефективності виробництва за рахунок правильної організації праці на робочих місцях, розробки і впровадження засобів механізації і автоматизації, раціонального використання технологічного обладнання, економного витрачання всіх видів ресурсів;

- соціальний розвиток трудового колективу, поліпшення умов праці, скорочення ручної і важкої фізичної праці, підвищення її безпеки і культури виробництва тощо.

На ДП «Золочівський лісгосп» для досягнення оптимального рівня якості, а також подальшого його підвищення, потрібно дотримуватись таких принципів управління якістю:

- робота, спрямована на підвищення якості, повинна виступати обов'язковою складовою стратегії підприємства;

- з точки зору скорочення витрат набагато перспективніше орієнтуватися на вдосконалення виробничого процесу, ніж просто на зменшення витрат;

- для розв'язання виробничо-збутових проблем необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу, а не чекати виникнення кризової ситуації;

- поставники повинні бути партнерами, а не противниками, яких можна звинуватити в усіх невдачах;

- кожний працівник підприємства повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію.

ВИСНОВОК

Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів зі створення й управління продукцією підприємства для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей.

В I розділі курсової роботи проаналізовано сутність маркетингової товарної політики, її теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації маркетингової товарної політики підприємства. Вона включає в себе три складові елементи: розробку товару, обслуговування товару та елімінування.

Обслуговування – це забезпечення сталості відповідних характеристик товарів, що впроваджені на ринку і користуються попитом споживачів. Елімінування – це процес зняття застарілого продукту фірми з ринку. Його основне завдання – оптимізувати усунення з ринку товару, попит на який падає.

Одним із головних елементів маркетингової товарної політики є планування розробки нових товарів. Планування нового продукту має забезпечити його високу конкурентоспроможність на ринку. Конкурентоспроможність товару — це його здатність привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, які пропонуються на ринку підприємствами-конкурентами.

В II розділі розглянуто діяльність ДП «Золочівський лісгосп», а саме час заснування підприємства та основні етапи розвитку, вид діяльності, організаційна структура. Встановлено, що на ДП “Золочівський лісгосп” маркетингова служба практично не розвинута, тому усі маркетингові функції покладені поки що на одну особу-маркетолога.

Виходячи з проведеного аналізу товарної політики ДП «Золочівський лісгосп» бачиться доцільним запропонувати два головних напрямів її вдосконалення:

- встановлення оптимального співвідношення між обсягами виробництва різних товарних груп, тобто формування такої асортиментної політики, яка б забезпечувала реалізацію стратегічних цілей підприємства;

- розробка та реалізація заходів щодо підвищення якості продукції, і як наслідок підвищення її конкурентоспроможності.

- розроблення власної торгової марки яка надає покупцеві певний набір властивостей товару, переваг і послуг.

На нашу думку, принциповими рішеннями при управлінні асортиментом на ДП «Золочівський лісгосп» мають стати:

- вилучення із виробництва нерентабельних видів продукції;

- визначення необхідності досліджень і розробок для створення нової та модифікування продукції, що виготовляється;

- затвердження планів і програм розробки нових або поліпшення наявних продуктів;

- виділення фінансових ресурсів для втілення затверджених програм та планів.

Удосконалення асортименту продукції на ЗАТ «Новий Стиль» має проходити в три етапи. Перший етап - аналіз динаміки ринку і структури попиту, другий - фінансовий аналіз розроблених пропозицій та третій - затвердження остаточного варіанта структури асортименту.

При розробці своєї асортиментної політики ЗАТ «Новий Стиль» має враховувати багато факторів, серед яких заслуговують на увагу сучасні теоретичні та практичні розробки в галузі маркетингу та сучасний стан розвитку національної та світової економіки.

Для підвищення конкурентоспроможності та якості продукції також бачиться доцільним запровадженні на підприємстві принципів концепції «бережливого виробництва».

Реалізація даних пропозицій, на нашу думку, дозволить суттєво підвищити ефективність маркетингової товарної політики ДП «Золочівський лісгосп».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Бутенко Н.В. Основи маркетингу. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 – 255с.
 2.  Балабанова Л. В, Риндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 336 с.
 3.  Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.:      Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
 4.  Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
 5.  Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 234 с.
 6.  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 2000.-124с \
 7.  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. Навч. посібник.- вид.2-ге, без змін.- К.: КНЕУ, 2006.-152 с
 8.  Маркетинговий менеджмент. Навч. посібник / За ред.. д.е.н. І.M. Комарницького.- Львів: Апріорі, 2010.- 1032 с
 9.   Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 1257 с.
 10.  Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту підвищення кваліфікації та передпідготовка кадрів), 1999. – 244 с.
 11.  Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - друге, доп. і випр. вид. - К.: КНЕУ, 2001. - 106 с.  
 12.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник– Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2011 – 528с.
1. ТЕМА 2.4 ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ Характеристика трудовых ресурсов
2. Расчет трансформаторного усилителя.html
3. Софокл
4. ТЕМА- ТЕРМОМЕТРИЯ Выполнил- Студент группы РФ~00~2 Азизов
5. темами Средства производства Управление окружающей средой УПРАВЛЕНИЕ
6. Теория механизмов и машин
7. Связи с общественностью ПР и реклама 3 Понятие
8. Воспитание осанки
9. О защите конкуренции
10. Александр Парвус (Израиль Гельфанд)
11. 30.12. Менеджмент Гр
12. организаторам зона 7 Коломна 2011 Современные педагогические технологии в сфере
13. оплата частями
14. по теме- Миф и мифодизайн в PR Работа завершена- Студент гр
15. Реферат на тему- ldquo;Виникнення та розквіт Київської Русіrdquo;
16. х годов нашего столетия
17. Они всегда шли в одном и том же направлении к мысу Каннон восточной оконечности полуострова Миура
18. столыпинской аграрной реформы
19. на тип; фільтрація.
20. Доклад- Основы математики