Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Освітній округ 04 січня 2013 року с

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Договір

про утворення навчально-виховного об'єднання 

«Освітній округ»

04 січня 2013 року с. Хлібодарівка   № 1

                  (дата)                                      (місце складання)                                    (номер)

Навчальні заклади Волноваського району Донецької області:

 1.  Хлібодарівський навчально-виховний комплекс Хлібодарівської сільської ради Волноваського району Донецької області в особі директора Кацай Лілії Василівни, що діє на підставі статуту,
 2.  Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області в особі директора Барабаш Олени Анатоліївни,
 3.  Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області в особі директора Улитич Олени Миколаївни, 
 4.  Краснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області в особі директора Вирозуб Валентини Вікторівни, 
 5.  Златоустівський дошкільний навчальний заклад 6 Златоустівської сільської ради в особі завідуючої Трискіби Валентини Іванівни, 
 6.  Будинок дитячої творчості села Хлібодарівки в особі директора Лямцевої Віри Олександрівни, 
 7.  Златоустівський центр народної творчості в особі директора Розумного Івана Івановича,

керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Типовим положенням «Про освітній округ» та наказом відділу освіти Волноваської райдержадміністрації від

«02» січня 2013 р.  1 «Про затвердження нової мережі освітніх округів»

уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

 1.  Предмет договору

1.1.3 метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, виховання і розвитку юного покоління, створення для сільських дітей можливостей широкого вибору освітніх послуг профільного навчання у здійсненні індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти утворюють освітній округ 9 для здійснення спільної діяльності з напрямів:

 •  дошкільна освіта;
 •  допрофільна підготовка та профільне навчання;
 •  позашкільна освіта;
 •  науково-методична робота;
 •  довузівська підготовка.

1.2. Освітній округ  здійснює спільну діяльність на основі:

 •  інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефективної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;
 •  раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази, творчого потенціалу педагогічних кадрів навчальних закладів;
 •  створення територіальних виховних систем;
 •  створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій.
 1.  Повна назва об'єднання

Освітній округ 9 Волноваського району Донецької області

 1.  Тип об'єднання: просте товариство.
 2.  Вид діяльності: некомерційна
 3.  Статус об'єднання: не є юридичною особою
 4.  Статус учасників об'єднання: юридичні особи.
 5.  Термін дії Договору: обмежений - на термін дії експериментально-дослідної роботи.
 6.  Обов'язки суб’єктів округу
 7.  Надавати у спільне використання або у використання окремим учасникам об'єднання матеріальні цінності (приміщення, обладнання, транспортні засоби тощо , кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в інші навчальні заклади і установи освіти, змінювати з цією метою розклад навчальних занять і режим роботи тощо).
 8.  Разом із іншими учасниками об'єднання здійснювати спільну діяльність, передбачену у п. 1 цього Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль.

Для цього підтримувати та розвивати мережу міжшкільних факультативів і курсів за вибором за рахунок об'єднання й перерозподілу годин варіативної частини річних навчальних планів; підтримувати зусилля учасників об'єднання щодо

створення спеціалізованих підрозділів (профільних класів, навчальних курсів тощо), узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх професійної майстерності; спільно сприяти створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів для отримання професійної або вищої освіти.

 1.  Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Профільного навчання.
 2.  Права суб’єктів округу.

Суб’єкти округу мають право на:

 •  участь в управлінні та веденні спільної діяльності;
 •  отримання інформації щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності;
 •  використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну діяльність кожним учасником об'єднання.
 1.  Особливості здійснення спільної діяльності
 2.  Усі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між суб’єктами округу, які можуть укладатися у письмовій або усній формі.
 3.  Рішення з конкретних питань ухвалюються Радою округу.
 4.  Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для учасників об'єднань є добровільною.
 5.  Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти.
 6.  Під час здійснення окремих видів спільної діяльності можуть обмежуватися права (п. 8) та розширюватися обов'язки (п. 7) учасників об'єднання.
 7.  Управління освітнім округом
  1.  Вищим органом управління освітнього округу 9 є Рада округу.                       До його складу входять начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації Баца В.Д., головний спеціаліст відділу освіти Волноваської райдержадміністрації з питань загальної та початкової професійної освіти, з питань освіти на території освітніх округів району Кодберг Л.В., завідувач інформаційно-методичного центру відділу освіти Волноваської райдержадміністрації Жежер І.В., завідувач відділу школознавства Донецького обласного ІППО Аніскіна Н.О. (за згодою), директор Хлібодарівського НВК Кацай Л.В.; директор Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Барабаш О.А.; директор Кіровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Улитич О.М.; директор Краснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вирозуб В.В.; завідуюча Златоустівським дошкільним навчальним закладом 6, голова жінради Златоустівської сільської ради Трискіба В.І.; директор Будинку дитячої творчості села Хлібодарівки Лямцева В.О.; директор Златоустівського центру народної творчості Розумний І.І.; депутат, секретар Хлібодарівської сільської ради Зборовська О.В.; депутат, секретар Кіровської сільської ради Корж Т.А.; депутат, секретар Златоустівської сільської ради Маджа К.В.; депутат, секретар Краснівської сільської ради Харченко О.І., член жінради Хлібодарівської сільської ради Бойко Г.І.; голова Волноваського осередку АКШУ Семенютіна Т.І. (за згодою). 

  Засідання  скликається за потребою, але не менше чотирьох разів на рік.

Протоколи засідань ведуться обов’язково.

Засідання Ради освітнього округу веде голова - директор Хлібодарівського НВК Кацай Л.В.

Для забезпечення роботи Ради освітнього округу використовуються ресурси учасників об’єднання.

Основними завданнями Ради освітнього округу є:

 •   забезпечення кооперації та координації у процесі здійснення спільної діяльності;
 •  створення умов для постійного розширення переліку освітніх послуг, які можуть отримати діти;
 •  сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;
 •  забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 •  ухвалення концепції розроблення кошторисів учасників об'єднання на бюджетний рік;
 •  затвердження основних засад розроблення режимів і розкладів роботи суб’єктів округу на навчальний рік;
 •  аналіз результатів спільної діяльності;
 •  інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу 9;
 •  розроблення програм розвитку, перспективних і річних планів роботи освітнього округу 9 Волноваського району Донецької області;
 •  організація та контроль питання щодо підвезення учнів та вчителів до опорного закладу;
 •  сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності на районному, регіональному та всеукраїнському рівнях;
 •  подання пропозиції    до відділу освіти    щодо перерозподілу  навчальних  годин  між  навчальними   закладами   - суб'єктами   округу,   організації   навчально-виховного  процесу, маршрутів шкільних автобусів,  що забезпечують підвезення учнів  і педагогічних  працівників  до  місця  навчання,  роботи та додому, діяльності    міжбібліотечного    абонементу    для    тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;
 •  координування проведення  виховної  роботи  з  метою  ефективного використання  наявної  матеріальної  бази  суб'єктів  округу   для позаурочної,  гурткової,  секційної  роботи,  організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;
 •  сприяння діяльності соціальної та психологічної служби;
 •  координування разом   з   районним  інформаційно-методичним центром відділу освіти методичну роботу, спрямовану на:
 •  організацію   надання   навчально-методичних   консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення   діяльності   методичних   об'єднань,  інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю  з     навчальними   закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, Донецьким обласним   інститутом післядипломної педагогічної освіти та закладами культури;

- звітує  про  свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як  правило,  наприкінці  навчального  року  на  загальних  зборах працівників суб'єктів округу.

 1.  До колегіальних органів управління освітнім округом 9 належать Велика Рада Веселкової республіки Хлібодарівського НВК, Кабінет Міністрів Республіки «Сонячна» Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рада дитячої організації «Вогник» Кіровської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Велика Рада Веселкової республіки Краснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які мають дорадчі функції, конференція.

Рішення цих органів обов’язково мають бути розглянуті на засіданні Ради освітнього округу 9.

 1.  Структура освітнього округу 9
 2.  Для досягнення мети спільної діяльності (п. 1) учасниками об'єднання є: Хлібодарівський навчально-виховний комплекс;

Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Краснівської загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Златоустівський дошкільний навчальний заклад 6;

Будинок дитячої творчості села Хлібодарівки;

Златоустівський центр народної творчості.

 1.  У структурі освітнього округу 9 виділено опорний навчальний заклад Хлібодарівський навчально-виховний комплекс.

Опорний навчальний заклад освітнього округу виконує такі функції:

 •  забезпечує здобуття учнями загальної середньої, додаткової, допрофесійної або професійної освіти відповідно до чинного законодавства України;
 •  організовує проведення на своїй базі занять міжшкільних факультативів і курсів за вибором, інших регіональних навчально-виховних заходів;
 •  організовує проведення та координує методичну роботу з педагогічними кадрами округу;
 •  здійснює транспортне обслуговування учнів і педагогічних працівників, надає інші послуги, пов'язані з організацією діяльності суб'єктів освітнього процесу.

 1.  Припинення дії Договору

 Про намір припинити дію цього Договору учасник об'єднання зобов'язаний повідомити Раду освітнього округу письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної ради навчального закладу. Припинення дії цього Договору для певного учасника об'єднання є добровільним і може здійснюватися лише  за наявності повідомлення про намір розірвати цей Договір.

Процедура припинення дії цього Договору для певного учасника об'єднання

встановлюється на спеціальному засіданні Ради освітнього округу.

До дати припинення дії цього Договору для певного учасника об'єднання ним у встановленому Радою освітнього округу у встановленому порядку повертаються

фінанси і частка спільних результатів діяльності.

Після припинення дії цього Договору для певного учасника об'єднання він залишається чинним для всіх інших учасників об'єднання.

 1.  Припинення діяльності освітнього округу

Діяльність Освітнього округу 9 припиняється за рішенням учасників округу, за погодженням Ради округу та відділу освіти Волноваської райдержадміністрації.

 1.  Звітність про діяльність освітнього округу

Звітність (зокрема і фінансова) про діяльність освітнього округу 9 встановлюється.

 1.  Контроль за діяльністю освітнього округу – Рада округу

Контроль з боку відділу освіти Волноваської райдержадміністрації за діяльністю Освітнього округу 9 здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 1.  Інші питання діяльності освітнього округу

З усіх інших питань сторони керуються чинним на території України законодавством.

 1.  Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма учасниками об'єднання та скріплення їх печатками і діє до грудня 2014 року.

Договір наявний в одному екземплярі. Усі учасники об'єднання мають його копії, завірені головою  Ради освітнього округу.

Підписи сторін:

Директор Хлібодарівського НВК    Л.В. Кацай

Директор Кіровської ЗОШ     О.М. Улитич

Директор Златоустівської ЗОШ    О.А. Барабаш

Директор Краснівської ЗОШ     В.В. Вирозуб

Завідуюча Златоустівським ДНЗ    В.І. Трискіба

Директор БДТ с. Хлібодарівки    В.О. Лямцева

Директор Златоустівського ЦНТ    І.І. Розумний
1. РусскоБританский Институт Управления Кафедра менеджмента График общей консультации руководителей
2. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности
3. 22 в Париже Выступил как смелый новатор с полными напряжённого драматизма картинами на современные историче
4. Модуль 3 Розділ 9 АКТИВІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЇЇ О
5. Использование электроэнергии
6. тематических и естественнонаучных дисциплин Кумертауского филиала ГОУ ОГУ З
7. Буржуазные реформы 18601870 гг
8. Доклад- Аддисон, Джозеф
9. обрабатывать возделывать почву.html
10. переживания и искусство представления
11. Великое переселение народов
12.  Даже наоборот Вадим Дубровский проснулся с жуткой головной болью и осознанием всей своей никчемности
13. Ядом называется всякое химическое вещество способное причинить смерть или серьезный вред здоровью своим д
14. Учет основных средств и их амортизации на базе хозяйства ОАО Ружаны-Агро Пружанского района
15. это наука изучающая во взаимосвязи состав строение свойства технологию производства и применения матери
16. Авторская система TeachLab CourseMaste
17. практикумы семинары конференции консультации факультативные занятия учебные экскурсии домашняя самост
18. Составление деловых документо
19. Тема1- Внешнеторговая политика государства Вопросы- Внешнеторговая политика ВТП сущность тенденции
20. г