Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

з курсу Право соціального забезпеченняrdquo; Загальне поняття про соціальне забезпечення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Питання для підготовки до заліку для слухачів усіх форм навчання ОДУВС на 2012 – 2013 навчального року з курсу

„Право соціального забезпечення”

 1.  Загальне поняття про соціальне забезпечення.
 2.  Місце і роль соціального забезпечення у соціальній політиці Української держави.
 3.  Право на соціальне забезпечення – одне з найважливіших конституційних прав громадян України.
 4.  Право на соціальне забезпечення у системі прав людини.
 5.  Розвиток права соціального забезпечення на сучасному етапі.
 6.  Реформування соціального забезпечення в Україні.
 7.  Поняття і предмет права соціального забезпечення.
 8.  Метод права соціального забезпечення.
 9.  Система галузі права соціального забезпечення, науки і законодавства.
 10.  Правові форми і види соціального забезпечення.
 11.  Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей права (трудового, адміністративного, фінансового, та цивільного).
 12.  Основні функції права соціального забезпечення.
 13.  Поняття і види принципів права соціального забезпечення.
 14.  Соціальне забезпечення на умовах обов‘язкового страхування всіх працюючих громадян.
 15.  Різноманітність форм і видів соціального забезпечення застрахованих робітників (у всіх випадках втрати працездатності).
 16.  Диференціація умов і норм соціального забезпечення в залежності від характеру і тривалості трудової діяльності і розмірів страхових внесків робітників.
 17.  Забезпечення пенсіями і допомогами на рівні прожиткового мінімуму.
 18.  Здійснення соціального забезпечення за рахунок державних і недержавних страхових фондів.
 19.  Здійснення соціального забезпечення органами державного управління.
 20.  Охорона і захист права  і законних інтересів громадян на соціальне забезпечення.
 21.  Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення.
 22.  Законодавство про соціальне забезпечення : історичний аспект.
 23.  Нормативні акти, що регулюють пенсійне забезпечення  в Україні.
 24.  Конституція України – джерело норм права соціального забезпечення
 25.  Концепція соціального забезпечення населення України.
 26.  Державне управління у сфері соціального забезпечення. Система органів та їх компетенція.
 27.  Пенсійний фонд України : порядок його формування та використання.
 28.  Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин соціального забезпечення.
 29.  Поняття та особливості правовідносин в сфері соціального забезпечення.
 30.  Класифікація правовідносин з соціального забезпечення.
 31.  Суб‘єкт, об‘єкт та зміст правовідносин.
 32.  Процедурні  та процесуальні правовідносини в соціальному забезпеченні.
 33.  Поняття та юридичне значення страхового (трудового) стажу.
 34.  Класифікація трудового стажу та його види.
 35.  Трудовий стаж, як міра відображення зв’язку з працею в соціальному забезпеченні.
 36.  Значення трудового стажу в призначенні пенсій. Пільговий порядок обчислення трудового стажу.
 37.  Порядок обчислення трудового стажу (загального, спеціального).
 38.  Докази трудового стажу.
 39.  Поняття пенсійного забезпечення та його види.
 40.  Трудові пенсії та їх види.
 41.  Поняття пенсій за віком. Умови та порядок їх призначення.
 42.  Особливості пільгового призначення пенсій за віком окремим категоріям громадян.
 43.  Нарахування стажу роботи для призначення  трудових пенсій.
 44.  Особливості пенсійного забезпечення громадян, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії.
 45.  Порядок обчислення і перерахунку пенсій за віком. Утримання з пенсій.
 46.  Розміри пенсій за віком і надбавки до пенсії за віком.
 47.  Обчислення пенсій при неповному стажі роботи.
 48.  Пенсії за особливі заслуги перед Україною.
 49.  Вислуга років та її значення  в реалізації права на пенсію.
 50.  Поняття пенсій за вислугу років та умови їх призначення.
 51.  Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років.
 52.  Умови призначення пенсії за вислугу років спеціалістам народного господарства, працівникам освіти, охорони здоров‘я, соціального забезпечення.
 53.  Пенсії за вислугу років артистам та деяким іншим категоріям творчих працівників театрів, театрально-видовищних підприємств.
 54.  Пенсії за вислугу років льотно-випробному складу цивільної авіації.
 55.  Умови та порядок призначення пенсій за вислугу років  військовослужбовцям і особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
 56.  Розміри пенсій за вислугу років та порядок їх обчислення.
 57.  Пенсійне забезпечення  державних службовців.
 58.  Пенсійне забезпечення народних депутатів України.
 59.  Пенсійне забезпечення працівників прокуратури.
 60.  Пенсійне забезпечення суддів.
 61.  Пенсійне забезпечення працівників служби безпеки
 62.  Пенсійне забезпечення працівників митних органів.
 63.  Пенсійне забезпечення працівників науки.
 64.  Пенсійне забезпечення журналістів.
 65.  Поняття інвалідності. Причини інвалідності та їх юридичне значення.
 66.  Поняття та види пенсій по інвалідності.
 67.  Умови призначення пенсії по інвалідності та їх розміри.
 68.  Надбавки до пенсії по інвалідності. Підвищення пенсій інвалідам війни.
 69.  Умови та порядок призначення пенсій по інвалідності військовослужбовцям та працівникам міліції. Розміри пенсій.
 70.  Особливості призначення пенсій по інвалідності державним службовцям, працівникам прокуратури, суддям, та науковим працівникам. Розміри пенсій.
 71.  Умови та порядок поновлення виплати пенсії при переривах в інвалідності.
 72.  Пенсії у разі втрати годувальника. Поняття непрацездатності і утримання члена сім‘ї.
 73.  Умови виникнення права на пенсію у разі втрати годувальника.
 74.  Обчислення розміру пенсій у разі втрати годувальника.
 75.  Умови виникнення права та розміри пенсій у разі втрати годувальника військовослужбовця та працівника органів внутрішніх справ.
 76.  Особливості призначення пенсій  у разі втрати годувальника члена сім‘ї державного службовця, працівника прокуратури і працівника науки.
 77.  Допомоги, як вид соціального захисту непрацездатних і малозабезпечених громадян.
 78.  Порядок та умови призначення допомог.
 79.  Допомога по вагітності та пологах.
 80.  Допомога на дітей, які перебувають під опікую чи піклуванням.
 81.  Одноразова допомога при народженні дитини.
 82.  Допомога по догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку.
 83.  Порядок надання, умови призначення та розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
 84.  Законодавче визначення поняття “ветеран праці”, пільги ветеранам праці.
 85.  Загальна характеристика законодавства про пільги та гарантії.
 86.  Пільги ветеранам війни.
 87.  Коло осіб, на яких розповсюджуються пільги.
 88.  Види та порядок надання соціальних пільг.
 89.  Порядок надання та розміри адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям.
 90.  Права і гарантії інвалідів у галузі забезпечення працею та у процесі праці.
 91.  Пенсійні пільги.
 92.  Пільги по медичному обслуговуванню та санітарно-курортному лікуванню.
 93.  Пільги на проїзд. Протезування інвалідів.
 94.  Пільги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
 95.   Соціальні пільги ветеранам військової служби.
 96.   Пільги та компенсації для осіб, що постраждали від Чорнобильської   катастрофи.
 97.   Умови та порядок надання громадянам субсидії.
 98.   Загальна характеристика права соціального забезпечення зарубіжних  країн.
 99.   Пенсійна реформа в деяких країнах східної Європи та СНД.
1. реферату- Поняття влади
2. Освітній округ 04 січня 2013 року с
3. Взаимодействие детского сада и школы в условиях семейной социализации детей младшего школьного возраста
4. Тема урока Композиционная организация изображения
5. Клещи как и насекомые приспособились жить на покровах птиц.html
6. З О животном мире Принят Палатой представителей 7 июня 2007 годаОдобрен Советом Республики 22 июня 2007 года
7. Надежность изделий
8. ИСТОРИЯ 1Введение в предмет
9. Лекция 3. Осмысление проблем коммуникации в истории Учение о риторике в античности
10. тема экономических наук и место в ней общей эко номической теории
11. .Организационноправовые формы предприятий государственные товарищества и общества
12. Лабораторная работа ’3 Двумерные массивы Студент- Семёнов В.html
13. Отрасли права понятие и виды
14. Ма~дай~а паралелл ба~ытта ~тетін жазы~ты~- А Горизонталді В Фронталді С Сагитталді D Вертикалді
15. Чемашинская средняя общеобразовательная школа Программа кружка дополнительного о
16. Реферат на тему- Наука и паранаука.html
17. Наиболее пригодные для службы ангелы следующее- САЛАТИЕЛ Sltheel МИХАЕЛ Michel РАФАЕЛ Rfel УРИЕЛ Uriel вмес
18. Товарный тип объекта разработки устанавливается путем анализа рыночной цели его создания.html
19.  Цель популяризация нового экстремального вида спорта как формы активного отдыха среди молодежи
20. Определение энергетики