Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Відкрита природнича демонстрація біологія очний тур

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Завдання олімпіади

«Відкрита природнича демонстрація»

(біологія, очний тур). 2010 р.

Автор запитань – Князева О.В.

  1.  1. «Водомірка». Водомірки пересуваються по поверхні води,  і, навіть, знаходять один одного завдяки особливостям води. Які пристосування водомірок дозволяють їм використовувати воду таким чином? Які особливості води забезпечують реалізацію цих пристосувань?

Відповідь: Пересування по воді можливе завдяки поверхневому натягу води, малій масі водомірок, великій площі опори (шість ніжок), та наявності на лапках жирів – ліпідів, які мають гідрофобні властивості. Водомірки передають й одержують інформацію через коливання водної поверхні. Водомірки «розмовляють» за допомогою поверхневих хвиль, які створюють вібрацією ніг.Така взаємодія використовується також самцями при пошуку самки для спарювання.

  1.  

«Невідома істота». Ця істота була знайдена нещодавно. До якого класу вона була віднесена? Де вона живе?

Відповідь: На відео зображена Реміпедія, яка представляє собою одну з найбільш захоплюючих зоологічних відкриттів за останні 30 років. Реміпедія (лат. Remipedia) - клас сліпих ракоподібних знайдених в морських печерах Австралії, Карибського моря і вперше були описані у 1955 році як вимерший вид. У 1981 році вони були виділені в окремий клас Remipedia. Вчені назвали його Speleonectes atlantida (оскільки він живе в тій частині печери, яку називають «тунелем в Атлантиду»).Живуть у підводних тунелях, які з’єднують внутрішні солонуваті та прісноводні системи з океанськими водами в тропічних і субтропічних поясах Карибського регіону, Західній Австралії та на Канарських островах.

  1.  

«Павучий обід». Павук не з’їдає свою жертву у звичному розумінні цього слова. Яким же чином павуки задовольняють потребу в їжі? Переглянути відео.

Відповідь: Павук вводить у здобич за допомогою хеліцер отруту, яка містить травні ферменти. Це етап позакишкового травлення. Під впливом виділених травних соків внутрішні органи жертви павука швидко перетравлюються. Через деякий час павук повертається до жертви і висмоктує з неї всі поживні речовини. Коли внутрішні органи перетравляться до напіврідкого стану, він висмоктує їх за допомогою глотки – насосу. У кишці перетравлення їжі продовжується за участю травної залози, що заповнює більшу частину черевця. В її клітинах відбувається внутрішньоклітинне травлення і всмоктування поживних речовин. Від комахи в павутині залишається тільки порожній хітиновий покрив.

  1.  

«Коеволюція». Взаємовідносини  квіткових і комах - результат коеволюції. У парі "орхідея Офрис бджолоносна і бджола" відносини особливо важливі для квітки. Чому? Який зиск з цих відносин має орхідея, а який бджоли? Переглянути відео.

Відповідь: Коеволюція - спільна еволюція видів, взаємодіючих в екосистемі. Зміни, що зачіпають які-небудь ознаки особин одного виду, приводять до змін в іншого або інших видів. Орхідеї запилюються виключно самцями лише певного виду або роду комах, приваблюючи їх шляхом імітації своєю квіткою форми і забарвлення сидячих самок. Офриси виділяють аломони — особливу суміш органічних хімічних сполук алкенів та алканів, яка імітує запах феромонів самок комах, чим безпосередньо приваблюють самців. У квітах цих орхідей відсутній нектар, який міг би бути атраґентом для потенційних запилювачів. Обманений таким чином самець сідає на квітку, намагаючись спаритись («псевдокопуляція»), й тут же до його голови приклеюється пара полініїв — мішечків із пилком. Але й цього недостатньо: щоб самець не розпізнав обман до того, як встигне обпилити квітку, на пелюстках є особливі вирости і ворсинки, забезпечують ще й імітацію тактильного контакту з тілом самки. Так, перелітаючи з квітки на квітку, та не знаходячи самки, він переносить полінії, запилюючи орхідеї. Таким чином, найбільший зиск у парі «орхідея - бджола» має квітка, тому що вона вузькоспеціалізована і жодним іншим видом комах не запилюється. Бджола не так сильно залежить від орхідей. Отже, для того щоб збільшити ймовірність запилення, орфіс використовує усі можливі пристосування: колір, форму, запах, феромони тощо.
1. Методические рекомендации подготовлены- профессором кафедры уголовного права кандидатом юридических наук
2.  Внешнеторговая политика государства
3. комплекса. Мертвый объем принять в размере 5 от полезной емкости; КПД агрегатов ГЭС ~ 09
4. Шпаргалка- Унифицированные правила по инкассо
5. Внешняя политика России в XVII веке
6. Хорошими люди становятся больше от упражнений чем от природы
7. Оператор технологических установок Слесарь технологических установок Машиниста насосов Пер
8. Расчет технологических, теплотехнических и конструктивных параметров машин непрерывного литья заготовок
9. на тему- Кредитноденежная политика Преподав
10. практикуму факультет ДиКПиП 2012- 2013 учебный год Семестр ~ 8 Модуль 2 4 Часов по учебному плану- 38 2
11. 11 Понятие о природном и антропогенном ландшафте 1
12. Gret Britn
13. Вариант 1 1Укажите автора этих строк
14. по теме Слушание музыки I часть теоретическая Работа сдаётся в папке ~ 810 файлов Структура работы
15. ТЕНСЁГРИТИ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ Автор русского текста А.html
16. Юридическое образование как элемент правовой культуры.html
17. Кровь новорожденного характеризуется большим содержанием гемоглобина от 70 до 246 г-л эритроцитов до 7 x 10 в
18. Основные понятия генетических алгоритмов- популяция особь хромосома ген генотип фенотип аллель локус ф.html
19. Доклад- Сравнительный анализ мифологического образа «божественного напитка
20.  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА6 1