Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Визначити основні характеристики сучасних моніторів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

 1.  Визначити можливості текстового редактора Word та сфери його застосування.    
 2.  Визначити основні характеристики сучасних моніторів. Дати порівняльну характеристику різним типам моніторів
 3.  Визначити поняття електронної таблиці  Excel та сфери застосування. Охарактеризувати типи даних, способи їх введення.
 4.  Визначити поняття інформації та інформатики. Властивості інформації. Способи її обробки. Визначити одиниці виміру інформації.
 5.  Визначити склад програмного забезпечення ПК і дати характеристику його складовим.
 6.  Визначити способи сортування даних в Excel. Охарактеризувати можливості фільтрації даних в електронних таблицях
 7.  Визначити способи створення та редагування таблиць в текстовому редакторі Word. Охарактеризувати прийоми розбиття та об’єднання клітинок.
 8.  Визначити структуру вікна текстового редактора Word та структуру документа.     
 9.  Визначити типи принтерів і їх принципи роботи. Дати порівняльну характеристику різним типам принтерів. 
 10.  Дати визначення поняттю оболонки ОС. Охарактеризувати операційну оболонку Total Commander  та її основні команди.
 11.  Дати визначення поняттю оболонки ОС. Охарактеризувати операційну оболонку Total Commander  та її основні команди.
 12.  Дати порівняльну характеристику поколінням ЕОМ
 13.  Описати  три способи видалення об’єктів та  чотири способи їх переміщення.
 14.  Описати будову носіїв інформації, дати їм порівняльну характеристику.
 15.  Описати способи виділення об’єктів, розміщених поряд та в різних місцях переліку. Описати чотири способи копіювання об’єктів.
 16.  Охарактеризувати операції  форматування тексту в Word. 
 17.  Охарактеризувати роботу з командами меню Вставка на прикладі вставки символів, напису та малюнків в  текстовому редакторі Word.
 18.  Охарактеризувати роботу з командами меню Формат на прикладі шрифтів, абзаців та списків в текстовому редакторі Word.
 19.  Побудова діаграм та графіків в Excel. Етапи побудови та редагування створених діаграм.
 20.  Порівняти структуру вікон  Мой комп’ютер та Проводник. Охарактеризувати основні операції з об'єктами ОС WINDOWS за допомогою піктограми Мой комп’ютер та додатку Проводник.
 21.  Створення математичних  формул можливостями  редактора Word. Додавання символів з інших шрифтів. Присвоєння   символу відповідної комбінації клавіш.
 22.  Що таке базова конфігурація ПК? Опишіть будову системного блоку та дайте короткі характеристики всіх його компонент.


Приклад БІЛЕТУ

І. Створення математичних  формул можливостями  редактора Word. Додавання символів з інших шрифтів. Присвоєння   символу відповідної комбінації клавіш.

ІІ. Визначити вірну відповідь:

 1. Визначте вірно записану формулу для  електронної таблиці:

 1.  = 2А8
 2.  = В+Y8/5
 3.  = D3:3
 4.  = H7+СУММ(В8:С9)

2. Значок"+", встановлений ліворуч від назви папки в Проводнике, означає:

 1.   папка містить файли;
 2.   папка містить папки;
 3.   папка містить будь-яку інформацію;
 4.  папка містить ярлики.

3. Як знайти необхідні файли в Windows Commander?

 1.  в меню Файл вибрати команду Поиск файлов
 2.  в меню Выделение вибрати команду Поиск файлов
 3.  в меню Вид вибрати команду Поиск файлов
 4.  в меню Команды вибрати команду Поиск файлов

4. Для виділення блока тексту треба виконати такі дії:

 1.  встановити курсор на початку блока, підвести покажчик миші до кінця блока й, утримуючи натиснутою клавішу Shif, клацнути мишею;
 2.  встановити курсор на початку блока й, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, підвести покажчик миші до кінця блока, клацнути мишею;
 3.  виконати інші дії

5.Чим різняться записи $А$1, А1:

 1.  $А$1 - адреса діапазону комірок;
 2.  при використанні запису $А$1 адреси комірок під час копіювання не змінюються  
 3.  $А$1 — адреса виділеної комірки;
 4.  при використанні запису А1 адреси комірок під час копіювання не змінюються

6. Для створення рамки цілої сторінки треба виконати такі команди:

а) виділити сторінку, активізувати команди Формат, Границы и заливка, розділ Граница, Рамка;

б) активізувати команди Формат, Границы и заливка, розділ Страница, Рамка;

в) намалювати рамку за допомогою інструмента „Прямокутник”;

г) виконати інші дії.

ІІІ. Розв’язати задачу за допомогою табличного процесора Excel. Замість записів курсором впишіть формули для розрахунку значень. Накресліть таблицю згідно зразка та впишіть у клітинки формули для обчислень. Вкажіть за допомогою яких команд та які клітинки було об’єднано.

A

B

C

D

 1.  

Витратна накладна на придбання товарів

 1.  

Найменування

виробу

Кількість

Ціна

Вартість з ПДВ 20%

 1.  

Шафи

12

517

 1.  

Столи

15

360

 1.  

Сканери

3

320

 1.  

Копіювальні пристрої Xerox

2

720

 1.  

Клавіатура “Genius

23

49

 1.  

Усього

Сума

 1.  

Мінімум

Максимум

1. Золотые ворота Христианства
2. Понятие о брэнде, брэндинг
3. Реферат- Тверская область
4. тематизацію досліджень економічних явищ та процесів; В Виділення окремих елементів системи для більш глиб
5. 085-15 С 37 Печатается по решению Ученого Совета Забайкальского государственного гуманитарнопедагогич
6. Сборка настольных компьютеров
7. тема нормативных актов о труде
8. тематика по теме АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ для студентов 1 курса очного отделения занимающихся по ин
9. Реферат- Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом
10. менеджмент утворений від англійського дієслова to mnge
11. наставницы жизни и потому от историка требовалось не беспристрастное и объективное исследование а интерп
12. Египет как дар Нила
13. Культура и философия
14. Лабораторная работа ’ 4 Расчёт характеристик рабочего процесса батарейной системы зажигания Цель- Рас
15. Реферат- Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле и в целом по торговой организации
16. Реферат Підготував- студент 11 ж групи факультету української філології та журналістики Арович
17. Тема 1. Финансы как экономическая категория Сущность и функции финансов Финансовая система- сущнос
18. 2014 г. Программа проведения альпинистского мероприятия Вологодской общественной организации Ф.
19. тема образования РФ и особенности ее развития на современном этапе
20. Оренбургский государственный университет Кафедра криминалистики и информатизации правовой деятельност