Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант 20 Студента групи- ЕПз01к Малигон А

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет Конотопський інститут

Центр заочної та дистанційної форми навчання

Кафедра електронних приладів і автоматики

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни "Вакуумна та плазмова електроніка"

Варіант № 20

Студента групи: ЕПз-01к

Малигон А.О.

Перевірив викладач:

Шешеня Л.А.

Конотоп  2013


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ТРУБКИ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЮТЬ.  ПОЛУТОНОВІ ТРУБКИ……………………………..4

1.1 Електронно-променеві трубки, що запам’ятовують……….....4

1.1.1 Принцип роботи………………………………………….....4

1.1.2 Історія розвитку та застосування……………………….....4

1.2 Полутонові трубки………………………………………………...5

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИЙ РОЗРАХУНОК……..….....6

2.1 Тріод 6Н2П. Принцип дії тріода………………………………….6

2.1.1 Пристрій і принцип дії триода……………………………….6

2.1.2 Тріод 6Н2П, схема, параметри, основні характеристики..6

2.2 Розрахунок основних динамічних параметрів тріода 6Н2П ..….7

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………9

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .………………………….….10


ВСТУП

Вакуумна та плазмова електроніка – спеціальність, предметом якої є вивчення й застосування електронних, іонних, плазмових, надвисокої частоти, оптоелектронних, явищ у різноманітних середовищах та на їх межах, а також моделювання, проектування, побудова, виготовлення, ідентифікація, паспортизація і застосування в електроніці приладів та пристроїв, робота яких ґрунтується на засадах цих явищ.

Розвиток електронної промисловості безпосередньо пов'язане з виробництвом електронних приладів, серед яких важливе місце займають електровакуумні та іонні прилади. Незважаючи на підвищення ролі напівпровідникових приладів у створенні електронної техніки, електровакуумні прилади зовсім не втратили свого значення.

На сьогодні важко назвати таку галузь науки, техніки та промисловості, де не застосовуються вакуумні та плазмові прилади та технології. Радіолокація, телекомунікаційні технології, навігація, астрономія та телебачення, екологія і медицина – це ще не повний перелік сфер їх застосування. У зв'язку з цим зростає необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних експлуатувати та удосконалювати вакуумні та плазмові прилади.


РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ТРУБКИ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЮТЬ.  ПОЛУТОНОВІ ТРУБКИ

1.1 Електронно-променеві трубки, що запам’ятовують

Електронно-променеві трубки, що запам’ятовують (або запам'ятовувальна електронно-променева трубка) — це запам'ятовуючий пристрій на основі електронно-променевої трубки. запам'ятовувальна електронно-променева трубка застосовуються для запису і багаторазового відтворення нестаціонарних процесів, порівняння сигналів (при неможливості їх одночасного отримання), виділення (селекції) рухомих цілей в радіолокаційних індикаторах, перетворення радіолокаційних сигналів в телевізійні, в пристроях оперативної пам'яті ЕОМ і т.д.

1.1.1 Принцип роботи

При попаданні електронного променя на точку p на люмінофорному екрані ЕПТ, відбувається вторинна емісія і ділянка люмінофора в точці p знаходить позитивний заряд. Якщо промінь відключається відразу, то завдяки електричному опору люмінофорного шару, точка позитивного заряду деякий час (частку секунди) тримається на екрані. Однак якщо промінь не відключається, а відхиляється в бік від p, малюючи «тире» на екрані трубки, то електрони, іспущение в процесі вторинної емісії під променем, поглинаються люмінофором в точці p, і крапка p знаходить нейтральний заряд. Таким чином , виділивши на екрані якесь кількість точок p1 ... pN, можна записати N бітів інформації (точка без заряду означає 1, точка з позитивним зарядом – 0).

Для зчитування інформації, до зовнішньої сторони екрану прикріплюється пластина з електродами. На точку p знову прямує електронний промінь. Відбувається вторинна емісія електронів і точка знаходить позитивний заряд незалежно від того, який заряд вона мала до цього. Електрод на зовнішній стороні екрану дозволяє виміряти величину зміни заряду точки, тобто визначити її первісний заряд, і отже, значення даного біта. Процес зчитування знищує інформацію, яка зберігається в точці, отже після зчитування кожного біта необхідно повторно записати значення біта на люмінофор.

Люминофор швидко втрачає заряд, тому необхідно регулярно зчитувати і перезаписувати записану інформацію (аналогічно процессурегенераціі в сучасній пам'яті DRAM).

1.1.2 Історія розвитку та застосування

У 1946 році британський інженер-радарщік Фредерік Вільямс (англ.) винайшов запам'ятовуючий пристрій на основі електронно-променевої трубки, і в грудні подав заявку на патент. Винахід Уїльямса мало ємність всього в один біт. У 1947-1948 рр. Вільямсу і Томасу Кілберн (англ.) в Університеті Манчестера вдалося значно вдосконалити початкову конструкцію і створити трубку з ємністю 2048 бітів. А влітку 1948 з'явився перший комп'ютер з пам'яттю на трубках їх конструкції - Манчестерська МЕМ.

Трубки Вільямса застосовувалися в якості оперативної пам'яті на ряді комп'ютерів 1940 -х та першої половини 1950-х років, у тому числі на британських Манчестерському Марк I (1949) і Ferranti Mark 1 (1951); американських IBM 701 (195 ) і 702 (1953). У СРСР в якості пам'яті електронно-променеві трубки застосовувалися в машині М-1 (1951) і перших варіантах ЕОМ «Стріла» (1953). Після винаходу ферритовой пам'яті запам'ятовують електронно-променеві трубки вийшли з ужитку.

1.2 Полутонові трубки

Полутонові запам'ятовуючі трубки, поставлені в інші типи індикаторів замість звичайних індикаторних трубок, дозволяють істотно поліпшити ряд технічних і експлуатаційних характеристик цих індикаторів.

Регульований час стирання дозволяє узгодити з періодом огляду час, протягом якого зображення можна спостерігати на індикаторі. Застосування ж многорежимних полутонових трубок дає можливість поліпшити ряд інших технічних характеристик індикаторів, наприклад прати ті елементи зображення, які вже не потрібні , накладати в будь-який момент часу на. Зображення, записане із запам'ятовуванням, інше зображення, яке можна спостерігати без запам'ятовування тільки тоді, коли воно подається на трубку. Багаторежимні трубки, крім того, дозволяють оптимальним способом вирішити завдання по створенню індикатора з яскравим зображенням незалежно від кадрової частоти або частоти огляду.

Крім індикаторів радіолокаційних станцій напівтонові запам'ятовуючі трубки знаходять досить широке застосування в різного роду запам'ятовуючих осцилографах, де вони дозволяють досліджувати безпосередньо на екрані осцилограми як періодичних, так і одноразових процесів.


РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

2.1 Тріод 6Н2П. Принцип дії тріода

2.1.1 Пристрій і принцип дії тріода

       Для того щоб збільшити можливість управління потоком електронів, еміттірованних. Катодом, тим самим розширити область застосування електронних ламп , були створені трехелектродні лампи – тріоди. У тріоді (рис. 2.1) між анодом А і катодом К, поміщений ще один електрод – керуюча сітка УС. Сітка конструктивно являє собою або спіраль, або сітку з переплетених проводів, і виконується з вольфрамового, нікелевого або молібденового дроту. Умовне зображення тріода у схемі дано на рис 2.2. Як і в діоді, в тріоді є ланцюг напруження для розігріву катода і ланцюг анода для отримання ускоряющего поля для електронів. Головна відмінність тріода від діода в тому, що в тріоді є додаткова можливість управління анодним струмом шляхом зміни напруги між сіткою і катодом.

                  Рис. 2.1                                                          Рис. 2.2

2.1.2 Тріод 6Н2П, схема, параметри, основні характеристики

Рис. 2.3 Основні розміри лампи 6Н2П.

Тріод 6Н2П - подвійний мініатюрний низькочастотний тріод з високим коефіцієнтом посилення, функціональний аналог 6Н9С. Застосовується в каскадах попереднього посилення на опорах. Електричний аналог широко поширеною лампи 12AX7.

Рис. 2.4 – Схема тріода 6Н2П

Таблия 2.1 – Номінальні електричні дані тріода 6Н2П

Параметр

Значение

Допуск

Напруга накалу, В

6,3

 

Напруга на аноді, В

250

 

Напруга зсуву на першій сітці, В

- 1,5

 

Струм в ланцюзі накалу, мА

340

25

Струм в ланцюзі аноду, мА

2,3

0,9

Крутизна характеристики, мА/В

2,1

0,5

Крутизна характеристики при напрузі розжарення

5,7 В, мА/В

не менее 1,4

 

Внутрішній опір, кОм

50

 

Коефіцієнт посилення %

97,5

17,5

2.2 Розрахунок основних динамічних параметрів тріода 6Н2П

Користуючись анодними та анодно-сітковими характеристиками розрахуємо основні динамічні параметри тріода 6Н2П, якщо ,  

 

Розрахуємо струм анода:

де - струм анода;

  - напруга анода;

  - навантаження опру;

Побудуємо пряму навантаження:

Рис. 2.5 - анодно-сіткова характеристика тріода 6Н2П

Робочу точку обираємо довільно.

Розрахуємо основні параметри тріода:

Крутизна характеристики:

Еквівалентний опір:      

Коефіцієнт підсилення:

   

   

ВИСНОВКИ

В ході роботи було розглянуто історію, принцип дії, та сферу застосування запам’ятовувальних електронно-променевих та полутонових трубок.

Ознайомилися с принципом дії тріода, його відмінностями та перевагами від діоду.

Ознайомилися зі схемою, основними параметрами та характеристиками тріод 6Н2П. В ході розрахунку з’ясували що даний тріод відповідає номінальним електричним даним, и може використовуватися в експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1.  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. - Киев: Гостехиздат, 1962. - 490 с.

  1.  Жеребцов, И.П. Основи электроники. Издательство: Энергоатомиздат. Переплет: твердый; 352 страниц; 1989 г.

  1.  Шишкин Г.Г. Название: Электронные приборы. Год издания: 1989. УДК: 621.384. Число страниц: 496.

  1.  Батушев В.А. Элетронние прибори. – Москва: Висшая школа, 1980. – 382 с.

  1.  Жигарев А.А., Шамаев Г.Г. Электронно-лучевые и фотоэлектронные прибори. Москва: Вишая школа, 1982. – 463 с1. Обоснованный риск в уголовном праве РФ
2. А На берегу Каспийского моря
3. на тему- Международный кредит и его развитие в Республике Беларусь Студентка подпись
4. . Цель разработки и структура бизнесплана 1.
5. Тема 1. Виробниче середовище та його влив на людину
6. Реакции литиированных циклических нитронов с электрофильными реагентами
7. Численость и структура населения
8. А Маслоу
9. Ноосфера Тейяр де Шардена и Вернадского
10. темами состоящими из отдельных узлов деталей агрегатов систем управления и т
11. Subjects t school. She lso lerns English
12. Сумма теологии Фома Аквинский 03Платон Платон 428348 г
13. 98 Формат 60х90-16 Папір офсетний
14. Дриаду в раннем кубизме Наверное на редкость напористая энергия живописной разделки когда персонаж ка
15. Корабль невест - роман - Джоджо Мойес- Иностранка АзбукаАттикус; Москва; 2014 ISBN 9785389070738 Аннотация
16. Маркировка товара
17. реферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук Мелітополь ~
18. Що є об~єктом дослідження політології г політичні відносини
19. Религиозное мировоззрение
20. .Пропаганда як елемент соціальнополітичного управління С