Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант1 При аускультації серця у хворого на дефект міжшлуночкової перегородки вислуховують- Незв

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Вроджені вади. Тестові запитання для контролю початкового рівня знань.

 Варіант1

 1.  При аускультації серця у хворого на дефект міжшлуночкової перегородки вислуховують:
 2.  Незвучний систолічний шум у ІІ міжребровому проміжку ліворуч біля краю грудини
 3.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІІ- IV міжребрових проміжках ліворуч біля краю грудини
 4.  Грубий безперервний систоло-діастолічний шум з епіцентром у І- IІ міжребровому проміжках ліворуч біля краю грудини
 5.  Пресистолічний шум, якій найкраще вислуховується над верхівкою серця в положенні лежачи на лівому боці
 6.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІ міжребровому проміжку праворуч біля краю грудини

 1.  При аускультації серця у хворого на відкриту артеріальну протоку вислуховують:
  1.  Незвучний систолічний шум у ІІ-ІІІ міжребровому проміжку ліворуч біля краю грудини
  2.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІІ- IV міжребровому проміжках ліворуч біля краю грудини
  3.  Грубий безперервний систоло-діастолічний шум з епіцентром у І- IІ міжребровому проміжках ліворуч біля краю грудини
  4.  Пресистолічний шум, якій найкраще вислуховується над верхівкою серця в положенні лежачи на лівому боці
  5.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІ міжребровому проміжку праворуч біля краю грудини

 1.  При аускультації серця у хворого на дефект міжпередседсердної перегородки вислуховують:
  1.  Незвучний систолічний шум у ІІ-ІІІ міжребровому проміжку ліворуч біля краю грудини
  2.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІІ- IV міжребровому проміжках ліворуч біля краю грудини
  3.  Грубий безперервний систоло-діастолічний шум з епіцентром у І- IІ міжребровому проміжках ліворуч біля краю грудини
  4.  Пресистолічний шум, який найкраще вислуховується над верхівкою серця в положенні лежачи на лівому боці
  5.  Грубий систолічний шум з епіцентром у ІІ міжребровому проміжку праворуч біля краю грудини

 1.  Синдром Ейзенменгера у хворих з наявністю патологічного сполучення між великим і малим колом кровообігу – це:
 2.  Виникнення право-лівого шунтування крові внаслідок високої легеневої гіпертензії з різкім підвищенням судинного опору
 3.  Трансформація гіпертрофії міокарда з компенсаторної на патологічну
 4.  Збільшення тиску в легеневих венах і капілярах внаслідок підвищеня тиску в лівому передсерді
 5.  Розвиток гіпертрофії правого шлуночка
 6.  Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка

 1.  Під час об‘єктивного обстеження хворого на коарктацію аорти визначають:
 2.  Підвищення артеріального тиску на верхніх кінцівках і зниження на нижніх
 3.  Нормальний артеріальний тиск
 4.  Ізольовану систолічну гіпертензію
 5.  Асиметрію артеріального тиску на верхніх кінцівках
 6.  Ортостатичну артеріальну гіпотензію

 1.  Яке з наведених тверджень є вірним для коарктації аорти?
 2.  Систолічний шум в ІІІ – ІV міжребрових проміжках ліворуч від краю грудини.
 3.  Спостерігається підвищення артеріальний тиск на верхніх кінцівках та зниження АТ на нижніх.
 4.  Гіпертрофія обох шлуночків і дилятація лівого передсердя.
 5.  Систоло-діастолічний шум в міжребровому проміжку ліворуч від краю грудини.  
 6.  Вислуховується тон Траубе над стегновою артерією.

 1.  Яке з наведених тверджень є вірним для дефекту міжшлуночкової перегородки?

       A.  Вислуховується грубий систолічний шум на верхівці, який проводиться у пахвову ділянку.

       B.  Характерний систоло-діастоличний шум над легеневою артерією.

       C.  Частим ускладненням є фібриляція передсердь.

        D.  Часто ускладнюється синдромом Ейзенменгера.

        Е.  Рентгенологічними ознаками є збіднення легеневого малюнку.

 1.  Назвіть ЕКГ-ознаки гіпертрофії правого шлуночка:

            A.  Глибокий зубець S у V1-V2 відведеннях, високий зубець R у V5-V6 відведеннях.

            B. Збільшення амплітуди зубця  R у V1-V2 відведеннях і амплітуди   зубця S у V5-V6 відведеннях.

            C.  Глибокий зубець S у V1-V2 відведеннях і негативний зубець T у V5-V6 відведеннях.

            D.  Високий зубець R у aVL і глибокий зубець S у III та aVF відведеннях.

            Е.  Глибокий зубець S в І відведенні і патологічний зубець Q в ІІІ відведенні.

 1.  Дифузний ціаноз є характерною ознакою:

  A. Синдрому Ейзенменгера.

  B.  Дефекту міжпередсердної перетинки.

  C.  Коарктації аорти.

  D.  Дефекту міжшлуночкової перетинки

  Е.  Відкритої аортальної протоки.

 1.   Назвіть ЕКГ – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка:

 А. Глибокий зубець S у V1-V2, високий зубець R у V5-V6 відведеннях.

 В.  Високий зубець R y V1-V2, глибокий  зубець S y V5-V6 відведеннях.

 C.  Негативний зубець Т у V1-V2 відведеннях.

 D.  Глибокий зубець S у І стандартному, aVL відведеннях і високий         зубець R у  ІІІ,  aVF відведеннях.

          Е.  Глибокий зубець Q в ІІІ відведенні і aVF.
1. Педагогическая антропология исследование антропологических оснований образования воспит
2. сюда по кухне носишься скоро ли ужин будет готов Скоро скоро жена старого Тролля неторопливо накрывал.html
3.  сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на
4. 47 Психологический климат в семье влияет на здоровье по мнению 54 не влияет 28
5. Тема-проблема- The Musicins Club
6. Исследование поведения Компании Microsoft на локальных рынках (на примере рынка РФ)
7. Идеальные типы как метод исследования культуры по работам М. Вебера в его избранных произведениях
8. . Предмет функции и методы экономической теории
9. Контрольная работа- Глобалістика та глобальне моделювання
10. а эпифизеолизе костей предплечья б поднадкостничном переломе лучевой кости в пер
11. Реферат- Технология производства и товароведная оценка светлых сортов пива
12. Місцеві позики і їх розвиток в Україні
13. Контуры будущего общества и менеджмента 2
14. Общественные балы и концертная культура XVIII века
15. тема этнических признаков
16. Разработка хладонового скороморозильного аппарата для заморозки клубники
17. СЕВЕРООСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ
18. Кокоринов АФ
19. Диоген Лаэртий
20. ЛогоВАЗ 8 Газпром 3 консорциум банков