Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Розподілене програмування

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Самостійна робота № 20

Тема: Розподілене програмування. Створення додатків для розподілених баз даних

 План заняття:

 1.  Розподілені об'єктні технології
 2.  Агентно-орієнтірованій підхід  створення крупних інформаційних систем
 3.  Супровід додатків.
 4.  Технології RMI, CORBA і DCOM
 5.  Переваги технології CORBA

Питання для самоперевірки:

 1.  Переваги  агентно-орієнтірованого підходу  створення крупних інформаційних систем 
 2.  Поясніть: повторне використання коду, ізольована розробка.
 3.  Що таке тонкі клієнти?
 4.  Особливості технологій RMI, CORBA і DCOM
 5.  Які переваги технології CORBA над технологіями RMI і DCOM 

Література:

 1.  Ахтырченко К.В., Леонтьев В.В., Распределенные объектные технологии в информационных системах.
 2.  Брюхов Д.О., Задорожный В.И., и др. Интероперабельные информационные системи: архитектуры и технологии. СУБД, 1995, номер 4.

Теоретичні положення

Розподілена інформаційна система складається з сукупності програмних компонентів, що взаємодіють один з одним. Кожен з таких компонентів є програмним модулем, що виконується в рамках окремого процесу. Використання объектно- орієнтованого підходу при створенні крупних інформаційних систем дозволяє розглядати компоненти інформаційної системи на різних рівнях абстракції як об'єкти, кожен з яких володів би певною лінією поведінки. Взаємодія таких об'єктів, в більшості випадків, здійснюється на базі деякого середовища взаємодії, основною метою якого є реалізація механізму обміну повідомленнями в контексті гетерогенних розподілених середовищ, що є характерною межею більшості крупних організацій.

Система, побудована за технологією розподілених об'єктів, складається з набору компонент (об'єктів), що взаємодіють один з одним. При цьому об'єкти, як правило, розкидані по мережі і виконуються окремо один від одного.

Рисунок 17.1 - Модель розподілених об'єктів

Використання технології розподілених об'єктів дозволяє користуватися всіма перевагами об'єктно-орієнтованого підходу:

 •  скорочення часу розробки (ізольована розробка)
 •  скорочення кількості помилок
 •  повторне використання програмних компонент
 •  легше стає майбутня зміна системи.

Ще однією важливою гідністю таких систем є можливість побудови так званих легких клієнтів.

У розподіленій системі є можливість перенести всю функціональну логіку інформаційної системи на її серверну частину. В цьому випадку додатки-клієнти, з якими спілкується користувач, можуть бути зроблені невеликими і легковагими. Системні ресурси користувача виявляються вільнішими, а вся тяжкість функціональної логіки реалізується високопотужним сервером (або мережею з серверів). При цьому клієнт має доступ до практично необмеженого числа сховищ інформації і інших об'єктів. З'являється можливість створення легковагих компонент, придатних для швидкого завантаження через мережу (Internet) і запуску на комп'ютері клієнта (до такого роду додаткам можна віднести аплети або ACTIVE-X компоненти)

На сьогоднішній день виділяються три різні технології, що підтримують концепцію розподілених об'єктних систем. Це технології RMI, CORBA і DCOM.

Архітектура RMI (Remote Method Invocation, тобто виклик видаленого методу), яка інтегрована з JDK1.1, є продуктом компанії JavaSoft і реалізує розподілену модель обчислень. RMI дозволяє клієнтським і серверним застосуванням через мережу викликати методи клієнтів/серверів, що виконуються в Java Virtual Machine. Хоча RMI вважається легковагою і менш могутньою, чим CORBA і DCOM проте, вона володіє поряд унікальних властивостей, таких як розподілене, автоматичне управління об'єктами і можливість пересилати самі об'єкти від машині до машини.

Технологія CORBA (Common Object Request Broker Architecture), OMG (Object Managment Group), що розробляється, з 1990-го року, дозволяє викликати методи у об'єктів, що знаходяться в мережі де завгодно, так, як якби всі вони були локальними об'єктами.

Технологія DCOM (Distributed Component Object Model) була розроблена компанією Microsoft як рішення для розподілених систем в 1996-му році. Зараз DCOM є головним конкурентом CORBA, хоча контролюється він тепер уже не Microsoft, а групою TOG (The Open Group), аналогічною OMG. Коротко, DCOM є розширенням архітектури COM до рівня мережевих застосувань.
1. Фонетика как отрасль языкознания
2. Недостатки российского законодательства в области авторского права в сфере издательской деятельности
3. задание 1 Домашнее задание 2
4. Транспортирование глины и добавок. Оборудование для подготовки добавок
5. Сущность и признаки права
6. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ
7. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)
8. НАУКА ИСКУССТВО И ОПЫТ Теория познания Аристотеля опирается на его онтологию и по своему непосредственно
9. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров
10. Экономика и жизнь
11. Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага 1899 1908
12. Место и роль Федерального Собрания в системе органов государственной власти РФ
13. Модуль 1 Загальна патологія Змістовий модуль 1 Загальна нозологі
14. Кредиты банков для работников
15. варианте эпистемологической относительности однако таком значение которого неизмеримо возросло в совреме
16. Культура 1993 с107 114 Инструкция- Люди поразному оценивают различные периоды своей жизни
17. .03 Среда 12.
18. зависит всецело от характера взаимодействия его биологического начала сформировавшегося в процессе длите
19. Соціальна робота в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі
20. Слове о полку Игореве автор наделяет природу человеческими чувствами способностью различать добро и зло.html