Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Проголошення створення Української Народної Республіки УНР

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


1. Проголошення створення Української Народної Республіки (УНР). На початку листопада 1917 р. влада в Україні перейшла до рук Української Центральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р. УЦР III Універсалом проголосила створення Української Народної Республіки у складі федеративної Росії. Розпочався третій, останній, етап історії Української Центральної Ради (перший - від утворення УЦР до Всеукраїнського нацконгресу; другий - від Всеукраїнського нацкошресу до повалення влади Тимчасового уряду в Петрограді). В основі його - державотворча діяльність, спрямована на побудову демократичних засад влади, повнунезалежність України. УЦР ухвалила Конституцію УНР, а також ряд законів: запроваджено власну грошову систему, затверджено герб, гімн УНР, українській мові надано статус державної.

2. Основні положення III Універсалу:

- проголошувалося утворення Української Народної Республіки (УНР) у межах 9 українських губерній, при цьому формально не поривалися федеративні зв'язки з Росією;

- запровадження 8-годинного робочого дня;

- встановлення державного контролю над виробництвом;

- скасування поміщицького землеволодіння;

- земля оголошувалася власністю всього народу без викупу;

- надання національним меншинам «національно-персональної автономії»;

- забезпечення українському народу демократичних прав і свобод: свобода слова, преси, віровизнання, зборів, союзів, страйків, недоторканість особи й помешкання;

- скасування смертної кари;

- надання амністії політичним в'язням;

- призначення на грудень 1917 р. виборів до Українських Установчих зборів, які мали бути скликані 9 січня 1918 p.;

- початок мирних переговорів УЦР з Німеччиною та її союзниками.

3. Практичне значення прийняття III Універсалу. Практичне значення прийняття Центральною Радою III Універсалу і проголошення Української Народної Республіки полягало в тому, що вперше була проголошена конкретна програма перебудови українського суспільства на демократичній основі - програма, що відповідала інтересам більшості. Сам факт проголошенняпрогресивних і справедливих політичних і соціально-економічних реформ показав українському народу реальність досягнення національної незалежності та побудови національної демократичної держави. Цей документ відіграв важливу роль і в розвитку української національної самосвідомості, і в зміцненні демократичної спрямованості українського національного руху.

Крім того, до практичних результатів можна віднести таке:

- було завдано удар по поміщиках - соціальній опорі монархістів;

- були забезпечені умови для участі в Українській революції представників російського, єврейського, польського та інших народів;

- підвищився авторитет українського національного руху серед населення України;

Центральна Рада здобула верх над українськими більшовиками, змусивши їх звертатися по допомогу до Росії.

4. Історичне значення. Історичне значення прийняття Українською Центральною Радою III Універсалу і проголошення Української Народної Республіки полягало, насамперед, у такому:

- український народ вийшов на історичну арену як самостійний творець власної історії, здатний на створення своєї незалежної держави;

- був підірваний раніше недоторканний принцип «єдиної і неподільної» Росії, що сприяло національно-визвольній, антиімперській боротьбі інших народів;

- відстоювання українською владою ідеалів демократичних свобод стояло на шляху зміцнення тоталітаризму в Росії;

- велике значення для багатонаціональних Європи і Росії мало визначення шляхів справедливого вирішення проблем національних меншин в УНР;

- історичний досвід українського державного будівництва став основою для відтворення і зміцнення української державності в 1990-ті pp.
1. Великий русский драматург А Н Островский
2. Партии Узбекистана
3. Технологические требования к конструкции штампованных деталей часть 2
4. Изображение войны в романе М Шолохова Тихий Дон
5. Реферат- Устойчива ли Солнечная система
6. Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті Модель ~ це Головною характеристикою моде
7. великие реформы бурный промышленный рост железнодорожная лихорадка террор Народной воли нечаевщина
8. Любовь, что движет солнце и светила (По поэме Данте Алигьери Божественная комедия)
9. Тема- Використання засобів оптимізації у середовищі MS Excel
10. Статья к коллекции Киевская Русь Киевская Русь раннефеодальное государство 9 начала 12 вв
11. ТЕМА СИЛ Выбор 3
12. Реферат- Вначале было’ слово.html
13. Реферат- Мифологизация предания о деятельности Евангелиста Луки, как художника
14. Т~ркi хал~ы жойылмасын ел болсын К~лтегін ж
15. тематики поскольку ее создатель долгие годы преподавал этот предмет и систему разрабатывал в первую очередь
16. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 Введение в персональные вычислительные машины ПЭВМ Цель работы- Ознакомлени
17. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции
18. Вариант 3 Выполнил- слушатель гр
19. Вариант 2 В результате проведения мероприятий по повышению безопасности технологических процессов и произ
20. Курсовая работа- Розвязання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера