Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Правила оформлення сторінки

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

БІЛЕТ16

1.Правила оформлення сторінки.Організаційно-розпорядчі документи укладають на аркуші форматом А4(297*210мм) та А5(148*210мм).Ліворуч залишають вільний берег 30мм для збереження тексту в разі підклеювання, підшивання,затискування документа, праворуч – не менш ніж 10 мм; верхній і нижній -20 мм(для формату А4) та 16 мм (для формата А5).Документ ,який забирає одну сторінку,не номерується. У документах  ,що укладені  на двох і більше аркушах нумерація починається із другого аркуша арабською цифрою 2 .біля цифер не пишуть жодних позначок .Якщо документ укладено з обох боків аркуша,то непарні сторінки позначають у верхньому куту праворуч,а парні-ліворуч.

Вимоги до тексту документа .Текст (від лат. textum – зв'язок, поєднання) – це головний елемент документа.При складанні тексту мають використовуватися вимоги,найголовніші з яких: виклад повинен бути логічним; основним елементом логічної побудови змісту документа є виклад мети; фактичний матеріал має бути достовірним, актуальним; присвячувати якомусь одному питанню; текст має бути точним, зміст має бути в нейтральному тоні;при стислому викладі має бути повнота інформації,текст ділять умовно на дві частини: у 1-ій дають обґрунтування, а в другій – висновки.

2.  з-за , у напрямі, внаслідок, подібно до, із понад,  з-поза, переді мною, уві сні, все одно, попід, по-між, щодо.

3.                                                                                                                               Директору

                                                                                                                     коммунального закладу

                                                                                                    «Бериславський медичний колледж»

                                                                                                               Херсонської облосної ради

                                                                                                                        Кучеру В.П

                                                                                                           студентки 132 групи

                                                                                                       відділення «Сестринська справа»

                                                                                                                       П.І.П

                                                                                                             (адреса,телефон)  

                                                            Заява

Прошу Вас зарахувати мене на курси підготовки спеціалізації «Лікувальний массаж» . З умовами зарахування на навчання ознайомлена .

23.12.13                                                                                                                 Підпис

БІЛЕТ17

1. Реквізити документів та вимоги до їх написання.

1.Герб(для держ.організ.) 2.Емблема(логотип,фірмовий знак) 3.Зображення нагород  4.Код організації та класифікація підприємст і організацій  5.Код форми документа  6.Назва міністерства та відомства 7.Назва орг .автора документа

8.Назва структурного підрозділу 9.Індекс підприємства звязку ,поштова й телеграфна адреса  10.Назва 11.Дата 12.Індекс

13.Посилання на індекс та дата вступного документа. 14.Місце укладання та видання 15.Гриф обмеження доступу

16.Адресат  17. Гриф затвердження  18.Резолюція  19.Наголовок до тексту 20.Позначка про приявність додатка

21.Текст   22.Позначка про приявність додатка  23.Підпис  24.Гриф погодження   25.Віза  26.Відбиток печатки.

27.Позначка про засвідчення копії   28.Призвіще виконавця та номер його тел.  29.Позначка про виконання та направлення до справи   30.Позначка про перенесення даних на машинний носій.  31.Позначка про надходження.

32.Запис про державну реєстрацію.

2. Відредагуйте речення, правильно вживаючи займенники.    1.Керівник перевірив план роботи працівників                         2.У кожному списку студентів є ті які не отлимали підручників.  3.Він власноруч відремонтував особисту машину    4.Дякую Вам за надану допомогу.   5.У кожному журналі є список студентів групи.

3. Написати доповідну записку про участь в олімпіаді.

                                                                                                                         Директорові

                                                                                                            Херсонської ЗОШ №26

                                                                                                               п.Шевченко К.Ю

                                                                                                        классного керівники 11-А классу

                                                                                                       Кучера Володимира  Петровича

                                                                              

                                                      Доповідна записка про участь в олімпіаді

Згідно з наказом №7-6 від 19.03.13 я,учитель математики Кучер В.П.,очолював учнівську делегацію у складі 10 осіб до м.Київ,де 24-27.03.13 відбувалася національна шкільна олімпіада з математики.

 Учень  11-А Шваб  В.Д й учениця 10-Б Чорна А.В стали переможцями олімпіади й посіли 2 та 3 місця.

Прошу розглянути питання про заоходчення зазначених учнів. Вважаю, що вони гідні презентували рідну школу, на омімпіаді такого високого рівня.

29.03.13 (підпис)

БІЛЕТ 18

 1. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява. Автобіографія-це докумет у якомуособа в хронологічному порядку надає стислий опис свого життя. Х-ка-це док.у якому над.оцінка  діловихі матеріальних якостей працівника,за період який від відпрац.на данному підпр;Наказ- це розпорядчий док.що надає кіревництвом на правах единоначалства та в межах його колективізації і стосуеться орг.або кадрових питань; Заява-це вид докум.за допом якого громадяни реалізують через державні,приватні або гром.організації надання їм права на працю,відпочинок  матеріальне соц.забеспечення чи захищае свої інтереси.Резюме-це док.у якому надаються короткі відомості про навч.,трудову діяльність,успіхи.

2. ледь-ледь, ні світ ні зоря, у цілому,по-латині, віч-на-віч, де-не-де, кінець-кінцем.

3.  Шановний Юрій Володимирович!

Ви,мабуть.уже знаєте,що наша компанія розпочала будівництво цеху нового зразка. Однак,на жаль, у процесі роботи виявилося,щоми не маємо достатьої кількості фахівців ддя його випробування. Ось чому ми звертаємось до вас із проханням  допомоги нам із підготовкою відповідних кваліфікованих кадрів. У звязку з цим просимо відрядити до нас кількох досвідчених спеціалістів,які моглт провести курс навчання на місці й, можливо дали б нам деякі практичні рекомендації.

Сподіваємось,що ви не відмовите допомогти нам.

                                                                                                                            Наперед вдячні (підпис)
1. Доклад- Самооценка молодёжи как индикатор её идентификации
2. Воркутинский горноэкономический колледж 1
3. iнформатика iнформацiйнi технологiї 5 Історія розвитку обчислювальної техніки 6 Використана література
4. АНТИЧНІ ІДЕЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГССКОВОРОДИ
5. тема представлений о мире о месте человека в мире и о его отношении к миру1
6. темах автоматизированного контроля за использованием рабочего времени в статистической отчетности.html
7. Спасатели Малибу
8. Федре продолжает углублять свое учение о взаимоотношении вещей и идей
9. звезда и обозначает оно некую безмерную информационноэнергетическую составляющую пространства Вселенной
10. ем в ЧП наз. равво связывающее незе переме искомую фю и её част
11. Протестантская концепция культуры предпринимательства Макса Вебера
12. Толкай толкай говорю Лестница такая крутая насмерть разобьется ведь Я подстрахую только ногу сломает К
13. статья Переходный период остается закономерным этапом в становлении и развитии новой системы социально эк
14. Эксплуатация машин в пустыне
15. Характерные черты древних форм культуры
16. больной крови молодой и здоровой возникла еще в XIVXV веках
17. Дневник по производственной практике по аптечной технологии лекарст
18. История АО Металлургический завод Серп и молот
19. Организация 5Dкинотеатра
20. Драконы острова Комодо