Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Поняття індивідуального стилю письменника його складники

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


PAGE  13

Практичне заняття № 12

Індивідуальна поетика та індивідуальний стиль письменника, їх шкільне тлумачення

План

1. Поняття індивідуального стилю письменника, його складники.

2. Методичні прийоми й форми вивчення індивідуальної поетики та письменницького стилю. Проблемно-стильовий аналіз твору.

3. Роль літературно-критичних статей під час осягнення учнями індивідуального стилю митця слова.

Завдання

І. Опрацювати матеріали:

1. Кухар-Онишко О. Індивідуальний стиль письменника: Ґенезис. Структура. Типологія. – К.: Наука, 1985. – 135 с.

2. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ "Академія", 1997 – С. 312.

3. Пасічник Є. Методичні проблеми вивчення стилю письменника // Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібн. для студ. вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 282-289.

4. Семенчук І.Р. Вивчення майстерності письменника в школі. – К.: Рад. школа, 1966. – 196 с.

5. Ситченко А.Л. Визначення індивідуального стилю письменника (На основі структурування поняття) // Дивослово. – 2002. – № 5. – С. 48-50.

6. Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. – Київ: Ленвіт, 2004. – С. 171-172.

7. Телехова О. Вивчення літературно-критичних статей у школі. – К.: Рад. школа, 1987. – 129 с.

8. Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічні особливості вивчення життєпису письменника та його індивідуального стилю // Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – С. 119-128.

9. Токмань Г. Якщо мій досвід знадобиться…(Методичні рекомендації щодо вивчення життєпису і стилю письменника) // Урок української. – 2005. – №5-6. – С. 32-35.

Інші статті за каталогом фахової періодики (на вибір студента).

ІІ. Розробити (письмово):

1. Систему запитань для евристичної бесіди, мета якої – визначити риси індивідуального стилю поета (наприклад, узагальнене розуміння кларнетизму П.Тичини).

2. Фрагмент уроку, де зіставлялися б індивідуальні стилі двох письменників (наприклад, Панаса Мирного й В.Винниченка).


Диплом на заказ


1. 201г
2. Телефон 228 Сферой деятельности магазина 228 является реализация населению широкого спектра цифрово
3. тематика; вторая половина 20 века после второй мировой войны; ангажированная литература; потерянное поколени
4. Сущность и концепция маркетинга
5. тематизировать сведения об однородных членах предложения и знаках препинания при них
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук1
7. на тему- Роль людського капіталу у суспільному відтворенні Студента I курсу другої групи с
8. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу
9. РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРС.
10. Менеджмента Кафедра Экономический анализ и ауди
11. Гражданина- этот небольшой по объему текст не только никогда не воспроизводился в собраниях сочинений и мн
12. Братья Карамазовы
13. Сравнительная характеристика государственных и частных нотариальных контор
14. одна картинка варто тисячі слів
15. репродуцентов Технология изготовления- Подбор продуцентов
16. Органы международных конференций
17. 072011 N 200ФЗ от 21
18. То что вы делаете каждый день одним определенным способом становится привычным.html
19.  Встретились два года назад
20. Поведінка самців щурів лінії Вістар при різних світлових режимах