Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Зародження обліку в різних країнах світу Єгипет Рим Фінікія Греція Індія Персія Іудея держава інків

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

 1.  Основні поняття бухгалтерського обліку
 2.  Етапи розвитку бухгалтерського обліку: їх характеристика.
 3.  Зародження обліку в різних країнах світу (Єгипет, Рим, Фінікія, Греція, Індія, Персія, Іудея, держава інків, Китай).
 4.  Особливості розвитку бухгалтерського обліку в період Середньовіччя.
 5.  Виникнення подвійної бухгалтерії.
 6.  Перший літературний твір про бухгалтерський облік Венедикта Котрулі
 7.  Роль та значення Луки Пачолі в історії розвитку бухгалтерського обліку
 8.  Праці голландських авторів, які досліджували проблеми бухгалтерського обліку
 9.  Вплив ідей французької школи на розвиток бухгалтерської науки
 10.  Наукові праці з обліку німецьких вчених
 11.  Внесок вчених англомовних країн в розвиток бухгалтерського обліку
 12.  Послідовники ідей Луки Пачолі.
 13.  Зародження науки про бухгалтерський облік в Італії.
 14.  Ломбардська, тосканська і венеціанська школи бухгалтерського обліку.
 15.  Внесок французьких вчених у розвиток бухгалтерського обліку.
 16.  Виникнення теорії бухгалтерського обліку в німецькомовних країнах.
 17.  Розвиток обліку в англомовних країнах.
 18.  Камеральна бухгалтерія.
 19.  Балансова теорія І.Ф. Шера.
 20.  Розвиток обліку в Росії.
 21.  Реформи Петра І.
 22.  Російська облікова думка.
 23.  Потрійна система обліку Ф. Єзерського.
 24.  Облік в Росії в період громадянської війни.
 25.  Облік в період НЕПу.
 26.  Облік в період індустріалізації та грошової реформи.
 27.  Облік в період Великої Вітчизняної війни та у повоєнний період.
 28.  Історія створення Положення про головних бухгалтерів.
 29.  Розвиток обліку в Україні в дослов’янський період.
 30.  Розвиток обліку в Україні в період з XV по XX століття.
 31.  Становлення податкової системи в Україні.
 32.  Професія бухгалтера в Україні.
 33.  Розвиток обліку у Франції в ХХ столітті.
 34.  Становлення обліку в Німеччині в ХХ столітті.
 35.  Особливості розвитку обліку в англомовних країнах в ХХ столітті.
 36.  Облік в Китайській Народній Республіці.
 37.  Розвиток обліку в Японії.
 38.  Бухгалтерський облік у системі наук.
 39.  Предмет, об’єкти та завдання бухгалтерського обліку.
 40.  Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.
 41.  Загальна схема облікового процесу.
 42.  Бухгалтерський баланс.
 43.  Рахунки бухгалтерського обліку.
 44.  Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення.
 45.  Розвиток обліку в європейських країнах в ХХ столітті (Бельгія, Данія, Греція, Ірландія, Італія, Нідерланди, Швеція)
1. Пение продлевает жизнь
2. Тема- Процесор системна шина
3. 102013 по 27122013 з-п Найменування заходів Терм
4. Валовой внутренний продукт
5. Ближнее зарубежье Г
6. ESTEL Color System засвоєння технологій застосування даних продуктів
7. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом
8. Семейное право Задачи
9. Вражда Народов причины и последствия
10. Уравнение постоянного поля ионных токов
11. Книгоманія 1 Інформація про фестиваль 1
12. Интернет в Китае. Первые шаги
13. ТЕМА- Створення та редагування електроних таблиць МЕТА- познайомитися з основними поняттями електронної та
14. Призванные к успеху в вере 2Пет
15. Автоматизированная система контроля знаний специалистов по дефектоскопии
16. . Основные категории управления персоналом и их взаимосвязь Управления персоналом существует издавно
17. Современные геополитические процессы на постсоветском пространстве
18. Результаты реставрации в политической и религиозной области
19. Диффузионизм как способ изучения культур
20. Лабораторна робота 5