Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

варианты ответа 1 Орталы~ ат~арушы орган Министрлік ведомствоны~ ~~зіреті ~ан

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


  1.  (

Текст вопроса/варианты ответа

1

Орталық атқарушы орган (Министрлік) ведомствоның құзіреті қандай мемлекеттік органмен анықталады:

+

ҚР Үкіметі;

Агенттік;

ҚР Президентінің әкімшілігі;

Министрлікпен;

 

Министрлікпен;

 

 

2

ҚР атқарушы  орган жүйесін қандай орган басқарады

+

ҚР Үкіметі;

ҚР Парламенті;

 

ҚР Президенті;

 

ҚР Премьер-Министрі;

 

ҚР Премьер-Министрі;

 

 

3

Әділет органдарында нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу ережелері  кіммен бекітіледі:

+

ҚР Үкіметімен;

ҚР Президентімен;

 

Юстиция   Министрлігімен;

 

ҚР Жоғарғы Сотымен;

 

ҚР Жоғарғы Сотымен;

 

 

 

 

4

Жалпы ережелер бойынша ҚР  Үкіметінің нормативтік  қаулысы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбе  бойынша қанша  күннен кейін күшіне енеді:

 +

10 күн;

 

5 күн;

 

7 күн;

 

15 күн;

 

15 күн;

 

 

 

 

5

Орталық атқарушы органдармен қабылданған нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеуін қай  мемлекеттік орган жүргізеді:

+ 

Әділет Министрлігі;

 

ҚР Конституциялық Кеңес;

 

ҚР Премьер-министрдің канцеляриясы;

 

ҚР Президентінің әкімшілігі;

 

ҚР Президентінің әкімшілігі;

 

 

 

 

6

Келтірілген нормативтік құқықтық актілердің  қайсысы нормативтік құқықтық актілердің туынды түріне жатады:

 +

Үкіметтің Регламенті;

 

Министрдің нормативтік бұйрығы;

 

ҚР Үкіметінің нормативтік қаулысы;

 

ҚР Президентінің  нормативтік  жарлығы;

 

ҚР Президентінің  нормативтік  жарлығы;

 

 

 

 

7

Әділет органдарымен мемелекеттік тіркеуге жататын құқықтық актіні тіркеуден бас  тарту қандай мүдделі  мемлекеттік органмен  шағымдалуы мүмкін:

 +

Сот  тәртібімен;

 

Жоғары тұрған лауазымды тұлғаға;

 

Жоғары тұрған мемлекеттік органына;

 

ҚР Президентіне;

 

ҚР Президентіне;

 

 

 

 

8

Келтірілген нормативтік құқықтық актілердің қайсысы нормативтік құқықтық актілердің туынды түріне  жатады:      

+

Жолаушы  және жүк   тасымалдау  ережелері;

 

ҚР Ұлттық Банк Басқармасының нормативтік қаулысы;

 

ҚР Конституциялық Кеңесінің қаулысы;

 

ҚР Жоғарғы Сот   Пленумының нормативтік  қаулысы;

 

ҚР Жоғарғы Сот   Пленумының нормативтік  қаулысы;

 

 

 

 

9

Төмендегі келтірілген НҚА-лердің қайсысы туынды НҚА түріне жатады:

Әділет Министрлігі туралы ереже;

 

ҚР Ұлттық басқармасының нормативті қаулысы;

 

Маслихаттың нормативті шешімі;

 

ҚР Үкіметінің  нормативтік қаулысы;

 

ҚР Үкіметінің  нормативтік қаулысы;

 

 

 

 

10

Нормативтик кукиктик актилердин ның  негізгі түріне жатады:

 +

ҚР Үкіметінің қаулысы;

 

ҚР Үкіметінің регламентті;

 

Жол жүру ережесі;

 

Жүк тасымалдау ережесі;

 

Жүк тасымалдау ережесі;

 

 

 

 

11

Нормативтик кукиктик актилердин ның  негізгі түріне жатады:

 +

КР Конституциясы;

 

Салық төлеу және есептеу тәртібі туралы ереже;

 

Агенттік торағасының бұйрығы

 

Тасымалдау ережесі;

 

Тасымалдау ережесі;

 

 

 

 

12

Төмендегі келтірілген НҚА-лердің қайсысы НҚА-ның  негізгі түріне жатады:

Әкімнің шешімі;

 

Ерікті серіктестік (дружин туралы нұсқау;

 

Су қоймаларындағы тәртіп ережелері;

 

Облыс әкімі аппаратының регламентті;

 

Облыс әкімі аппаратының регламентті;

 

 

 

 

13

Негизги нормативтик кукиктик актини  атаниз

 +

Ведомство төрағасының бұйрығы;

 

Ведомство туралы ереже;

 

Жолаушы тасымалдау ережесі;

 

Сот аппаратының регламентті;

 

Сот аппаратының регламентті;

 

 

 

 

14

Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының пәні:

Мемлекеттік әкімшілікті ұйымдастыру мен оныңқызметінің аясындағы қатынастар

 

Жергілікті өзін-өзі басқару аясындағы қоғамдық қатынастар

 

Тек қана жоғарғы өкілді және атқарушы билік органдарын ұйымдастыру мен олардың қызметінің аясындағы қоғамдық    қатынастар

 

Мемлекеттің тек қана құқық қорғау органдары қызметінің аясындағы қоғамдық қатынастар

 

Азаматтардың мүліктік қатынастары

 

 

 

 

15

Әкімшілік  құқықтың әдістері:

 +

тек қана императивтік (бұйрықтық

 

императивтік және диспозитивтік

 

диспозитивтік

 

диспозитивтік, ал ерекше жағдайларда императивтік

 

құқық беру.

 

 

 

 

16

Әкімшілікқұқықтыңерекшебөліміқамтиды:

 +

Қоғамдық өмірдің әр түрлі аяларындағы басқару институттарын

 

Мемлекеттікқызметпенәкімшілікмәжбүрлеудіңинституттарын

 

Әкімшілікжауаптылықпенәкімшілікісжүргізу (процесс) институттарын

 

Әкімшілік құқықтың әр түрлі субъектілерінің  құқықтың  Мәртебе

 

Әкімшілік жауаптылық институтын.

 

 

 

 

17

Әкімшілікқұқығыныңқайнаркөзін  көрсетіңіз

Нормативтік құқықтық акті

 

Әдет-ғұрыптар

 

Азаматтық шарттар

 

Сот прецеденті

 

Әкімшілік прецеденті

 

 

 

 

18

ҚР Конституциясының қай бөлімі “Үкімет” деп аталады:

 +

5-ші;

 

4-ші бөлім;

 

6-шы;

 

7-ші;

 

7-ші;

 

 

 

 

19

Азаматтардың әкімшілік құқық қабылеттілігі пайда болады:

Туған кезден бастап

 

18 жастан бастап

 

16 жастан бастап

 

14 жастан бастап

 

20 жастан бастап

 

 

 

 

20

Қай мемлекеттік органның қызметі келесі сөйлемді  сипаттайды: “Әкімшілік аумақтық бірлікке сәйкес халық еркін білдіретін және жалпы мемлекеттік мүддесін ескеріп,  оның іске асыру үшін қажетті шараларды белгілейтін орган:

 +

Маслихат;

 

Әкім;

 

Облыстық Сот;

 

Министрліктің аумақтық органы;

 

Министрліктің аумақтық органы;

 

 

 

 

21

Қай мемлекеттік органның қызметі келесі анықтамаға сәйкес келеді: тиісті  аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды іске асыратын алқалы атқарушы орган:

 +

Жергілікті атқарушы орган;

 

Министрліктің аумақтық органы;

 

Маслихат;

 

Жергілікті өзін-өзі басқару органы;

 

Жергілікті өзін-өзі басқару органы;

 

 

 

 

22

Неше жасқа толғаннан бастап ҚР азаматы маслихатқа депутат болып сайлана алады:

20;

 

18;

 

40;

 

25;

 

25;

 

 

 

 

23

ҚР Конституциялық Кеңесінің қанша мүшесін ҚР Үкіметі тағайындайды:

ешқайсысын;

 

2;

 

4;

 

3;

 

3;

 

 

 

 

24

Анықтама мына қараудың қай түріне жатады: “Азаматтың мемлекеттің жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатына өзінің қатыстылығын іске асыратын өтінудің бір түрі”.

үндеу (отклик);

 

Арыз;

 

Шағым;

 

Сұраныс;

 

Сұраныс;

 

 

 

 

25

Төмендекөрсетілгенқұқықтардыңқайсысыазаматтардыңәкімшілік-құқықтықмәртебесінекірмейді?

Есім алу құқығы

 

Қару иемдену құқығы

 

Құратын мекемені тіркету құқығы

 

Лицензия алу құқығы

 

 Шағым келтіру

 

 

 

 

26

Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің санаттарының тізбесі кіммен расталады:

ҚР Президенті;

 

ҚР Премьер-министрі;

 

Әділет министрімен;

 

ҚР Президентінің әкімшілігімен;

 

ҚР Президентінің әкімшілігімен;

 

 

 

27

Төменгі мемлекттік органдар бағынады

Жоғары тұрған атқарушы органдарға

 

Заң шығарушы органдарға

 

Сот органдарына

 

Конституциялық Кеңеске

 

Парламентке

 

 

 

 

28

Қай қызметші мемлекеттік қызметшіге жатпайды:

кітапхана басқарушысы;

 

ҚР Премьер-министр канцеляриясының басшысы;

 

Соттық   пристав;

 

ҚР Президентінің кеңесшісі;

 

ҚР Президентінің кеңесшісі;

 

 

 

 

29

Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік қызмет категориясына қарап қанша категорияға бөледі:

5;

 

7;

 

8;

 

11;

 

11;

 

 

 

 

30

Көрсетілген тұлғалардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылады:

 +

Аудан маслихаты секретариатының басшысы

 

Мемлекеттік Жоғарғы оқу орнының ректоры

 

Облыс маслихатының депутаты

 

Қазақстан Республикасының Президенті

 

Қазақстан Республикасының Президенті

 

 

 

 

31

Әкімшілік мемелекеттік лауазымға  түскенде қандай максималды сынақ мерзімі берілуі мүмкін:

 +

3 ай;

 

6 ай;

 

1,5 ай;

 

1 ай;

 

1 ай;

 

 

 

 

32

ҚР тұрақты  шетел азаматтары қай ұйымдарға кіруге құқығы жоқ:

саяси партияға;

 

тұтыну кооперативіне;

 

діни бірлестіктеріне;

 

сенім серіктестігіне;

 

сенім серіктестігіне;

 

 

 

 

33

Мына анықтама қараудың қай түріне жатады: “Қоғамдық және жеке сұрақтарға байланысты азаматтардың хабарға қажеттілігін көрсететін қарау:

 +

сұраныс;

 

ұсыныс;

 

үндеу (отклик);

 

шағым;

 

арыз

 

 

 

 

34

Қай мерзімде мемлекеттік органда азаматтардың өтініштері қарастырылып, сол бойынша шешім қабылданады (қосымша зерттеу мен тексеруді қажет етпейтін):

+ 

15 күнде;

 

10 күннен кешіктірмей;

 

1 айға дейін;

 

апталық мерзім;

 

апталық мерзім;

 

 

 

 

35

Қай мерзімде мемлекеттік органда азаматтардың өтініштері қарастырылып, сол бойынша шешім қабылданады (қосымша зерттеу мен тексеруді қажет ететін):

+ 

1 айға дейін;

 

1,5ай;

 

2 аптаға дейін;

 

10 күнге дейін;

 

10 күнге дейін;

 

 

 

 

36

Қараудың қай түріне мына анықтама сәйкес келеді: “Құқықты бұзу туралы қайырылу, азаматтардың еркіндігі және заңды мүдделері, шешімді орындалу, лауазымды қызметкерлердің құқыққа сәйкес емес іс-әрекеттеріне жазылатын наразылық”:

Шағым;

 

Ұсыныс;

 

Арыз;

 

үндеу (отклик);

 

үндеу (отклик);

 

 

 

 

37

Қандай әкімшілік- аумақтық бірлікте өкілді орган жоқ:

ауданда маңызы бар қалалардағы

 

облыс;

 

аудан;

 

облыс маңызы бар қала;

 

облыс маңызы бар қала;

 

 

 

 

38

ҚР халқын құжаттандыру және тіркелу ережесі қандай мемлекеттік органмен бекітіледі:

ҚР Үкіметі;

 

ҚР  Президенттің басқару ісімен;

 

ҰҚК;

 

ІІМ;

 

ІІМ;

 

 

 

 

39

ҚР азаматының жеке куәлігі қанша мерзімге беріледі:

 +

20 жыл;

 

10жыл;

 

25жыл;

 

5жыл;

 

5жыл;

 

 

 

 

40

Жеке куәлік ҚР азаматына қанша жастан  беріледі:

16;

 

45;

 

40;

 

63;

 

63;

 

 

 

 

41

Министрлердің қайсысы саяси мемлекеттік қызметкер ретінде лауазымдар реестріне кіргізілмеген:

Ішкі Істер министрі;

 

Сыртқы Істер министрі;

 

Қаржы министрі;

 

Әділет министрі;

 

Әділет министрі;

 

 

 

 

42

ҚР Білім туралы заңында білім берудің қанша сатысы белгіленген:

4;

 

6;

 

5;

 

3;

 

3;

 

 

 

 

43

Магистр дәрежесіндегі тұлғаның аспирантурада күндізгі нысанда оқуы қанша мерзімнен аспауы керек:

2жыл;

 

4 жылдан;

 

3жыл;

 

1жыл;

 

1жыл;

 

 

 

 

44

Шетел азаматтарына ҚР келу және одан кету визаларын қай орган береді:

СІМ;

 

ІІМ;

 

ҰҚК;

 

ҚР Президентінің әкімшілігі;

 

ҚР Президентінің әкімшілігі;

 

 

 

 

45

Әкімшілік айыппұл қалай есептеледі:

+ 

айлық есептік көрсеткіш;

 

ең төменгі жалақы мөлшері,

 

ең төменгі зейнетақы мөлшері,

 

ең төменгі тұтынушылық корзина,

 

ең төменгі тұтынушылық корзина,

 

 

 

 

46

Қандай мемлекеттік орган білім беру қызметін лицензиялау тәртібін бекітеді:

+ 

ҚР Үкіметі,

 

Әділет Министрлігі,

 

Білім және Ғылым министрімен,

 

Әкіммен,

 

Әкіммен,

 

 

 

 

47

Қандай мемлекеттік орган ҚР Президентіне тікелей бағынады және есеп береді

 +

Мемлекеттік қызмет жөніндегі ҚР Агенттігі,

 

Қорғаныс Министрлігі,

 

ҚР Үкіметі

 

Инвестициялар жөніндегі ҚР Агенттігі,

 

Инвестициялар жөніндегі ҚР Агенттігі,

 

 

 

 

48

Кәмелетке толмағандардың  әкімшілік құқық бұзушылық туралы  істерін қарайтын комиссия қалай анықталады:

 +

құқықбұзушының тұрақты мекен-жайымен,

 

комиссияның орналасқан орнымен,

 

құқықбұзушылық жасалынған орны бойынша,

 

құқықбұзушының оқу-орнымен,

 

құқықбұзушының оқу-орнымен,

 

 

 

 

49

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы  іс бойынша қаулыға шағым жасау және наразылық білдіру жалпы ереже бойынша олардың түсуінен бастап қанша күн мерзім ішінде қаралады:

10

 

3 күн,

 

7

 

15

 

15

 

 

 

 

50

Әкімшілік жазаның қай түрі әкімшілік құқық кодекстен алынып тасталды:

түзеу жұмыстары,

 

айыппұл,

 

әкімшілік қамауға алу,

 

ескерту,

 

ескерту,

 

 

 

 

51

Айыппұл салу туралы қаулыны құқықбұзушыға бергеннен бастап қанша күннен кешіктірмей төленуі керек:

 +

30

 

9

 

7

 

3

 

3

 

 

 

 

52

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы  істерді қарастыруды аяқтағаннан кейін ӘҚтК сәйкес қанша  қаулы шығарады:         

2

 

4

 

1

 

5

 

5

 

 

 

 

53

Әкімшілік құқық бұзушылық  туралы істерді қарастыру аяқталғаннан кейін қандай мезгілде қаулы жарияланады (ӘҚтК):

сол мезетте.

 

5 тәулік,

 

48 сағат,

 

апта,

 

апта,

 

 

 

 

54

Қандай мезгілде жалпы ережеге сәйкес әкімшілік құқықбұзушылық жасаған  тұлғаға оның ісіне байланысты қаулы көшірмесі берілуі немесе жіберілуі керек,

 +

3 тәулік ішінде,

 

1 тәулік бойы,

 

2 тәулік арасында,

 

тез аррада,

 

тез аррада,

 

 

 

 

55

Әкімшілік құқықбұзышылық туралы іс бойынша қаулыға шағымды , қаулыны шығарған күнінен бастап қанша күн ішінде ұсынуға болады.(ӘҚтК)

10 күн

 

3 күн

 

1 апта

 

15 күн

 

15 күн

 

 

 

 

56

Жалпы ереже бойынша, әкімшілік құқықбұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік  ұстау қанша мерзімнен аспауы керек.

48

 

24 сағат

 

1 сағат

 

3 сағат

 

3 сағат

 

 

 

 

57

құқық бұзушылық туралы хаттама құқық бұзушылық жасаған адамға қанша уақытта  берілуі тиіс

5 күн,

 

7 күн,

 

3 күн,

 

25 күн,

 

25 күн,

 

 

 

 

58

Әкімшілік шара құқықбұзушылық болған күнінен бастап қанша уақыттан кешіктірілмей қолданылу керек:

 +

2 ай,

 

6 ай,

 

4 ай,

 

3 ай,

 

3 ай,

 

 

 

 

59

Оны анықтаған күннен бастап құқықбұзушылық жасаған адамға қандай мерзімде әкімшілік шара тағайындалу мүмкін

 +

2 ай ішінде ,

 

3 ай ішінде,

 

4 ай ішінде,

 

5 ай ішінде,

 

5 ай ішінде,

 

 

 

 

60

Әкімшілік құқықбұзушылықты жасаған уақытта қанша жастағы тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады:

+

16

 

15

 

14

 

18

 

18

 

 

 

 

61

Айлық есептік көрсеткіш қайда бекітіледі:

 +

ҚР республикалық бюджет туралы заңымен

 

Әкім шешімімен,

 

ҚР Бюджеттік жүйе заңымен,

 

Маслихат шешімімен,

 

Маслихат шешімімен,

 

 

 

 

62

Әкімшілік қамау қанша жастан  бастап қолданылады:

18

 

16

 

17

 

21

 

21

 

 

 

 

63

Тұлға әкімшілік жазаға тартылмаған болып саналады, егер жазаны іске асыру күнінен бастап мына мерзім ішінде жаңа әкімшілік құқықбұзушылық жасамаса:

 +

1 жыл,

 

3 ай,

 

6 ай,

 

9 ай,

 

9 ай,

 

 

 

 

64

Қандай нормативтік құқықтық актіге мына анықтама сәйкес келеді: ‘'Белгілі бір мемлекеттік органның ішкі тәртібін және олардың құрылымдық бөлімшелерінің ішкі тәртібін реттейтән НҚА”:

+ 

регламент,

 

 ереже,                    

 

қағида,

 

кодекс,

 

кодекс,

 

 

 

 

65

Мемлекеттік қызмет қағидаларының саны:

+ 

15

 

14

 

17

 

16

 

16

 

 

 

 

66

Мемлекеттік қызмет ісі бойынша  орган қандай орган болып табылады:

Президентке бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган,

 

ҚР Үкіметінің құрылымына кіретін орталық атқарушы орган,

 

ҚР Үкіметінің құрылымына кірмейтін орталық атқарушы орган,

 

Орталық атқарушы органның ведомствосы,

 

Орталық атқарушы органның ведомствосы,

 

 

 

 

67

Әкімшілік мемлекеттік қызметке орналасу үшін кадрлық резерв нысаны кіммен құрылады:

 +

ҚР Президентімен

 

ҚР Президентінің әкімшілігімен,

 

ҚР Президент істерін басқарушы,

 

ҚР Премьер -министр кеңсесімен,

 

ҚР Премьер -министр кеңсесімен,

 

 

 

 

68

Кадрлық резервке енгізілген азаматтар әкімшілік лауазымға қандай уақытта тағайындалады:

бір жыл,

 

3 жыл,

 

жарты жыл,

 

3 ай,

 

3 ай,

 

 

 

 

69

Мемлекеттік қызметшілерге төленетін жыл сайынғы демалыс қанша күн:

 +

30 күнтізбелік күн,,

 

42 күнтізбелік күн,,

 

24 күнтізбелік күн,

 

56 күнтізбелік күн,,

 

56 күнтізбелік күн,,

 

 

 

 

70

ҚандаймерзімдепрокурордыңНҚА-нізаңдыемесдептанутуралыарызысотпенқаралады:

 +

10 күндік мерзім

 

Айлық мерзім,

 

3 күндік мерзім

 

Апталық мерзім,

 

Апталық мерзім,

 

 

 

 

71

Құпиялылыққа жатпайтын мәлімет:

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының  бұзылу фактілері туралы,

 

 ҚР Президентінің денсаулығының жағдайы,

 

әскерлердің әскери даярлығы туралы,

 

Қаруландыру тасудың көлемін анықтау,

 

Қаруландыру тасудың көлемін анықтау,

 

 

 

 

72

Мемлекеттің құпияларын құрайтын, құпиялық мәліметтердің қанша дәрежесі бекітілген :

3

 

4

 

5

 

2

 

2

 

 

 

 

73

Мәліметтердің құпиялылық тәртібін және оларды   сақтаушыларды кім белгілейді:   

 +

ҚР Үкіметі,

 

Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті,

 

ҚР Әділет Министррлігі

 

  ҚР Президенті,

 

  ҚР Президенті,

 

 

 

 

74

Мемлекеттік құпияларды құрайтын құпия болған мәліметтер мерзімі неше жылдан жоғары аспау қажет:

30 жыл,

 

15 жыл,

 

25 жыл,

 

530 жыл,

 

530 жыл,

 

 

 

 

75

Айыппұл төлету және қолдану туралы тиісті қаулыға банк келіспеген жағдайда ол қандай мерзімде осы шешімді сотқа арыздануға құқылы:

 +

бір айлық,

 

2 апталық,

 

апталық,

 

он күндік,

 

он күндік,

 

 

 

 

76

Айыптүріндегісанкцияныбанккеқолданутуралышешімдікімқабылдайды:

Ұлттық Банк басқармасы,

 

Ұлттық Банк директорларының кеңесі,

 

Ұлттық Банкінің төрағасы,

 

Ұлттық Банк төрағасының орынбасары,

 

Ұлттық Банк төрағасының орынбасары,

 

 

 

 

77

Банктіңбасбухгалтерінеәкімшілікшаранықолданутуралышешімдікімқабылдайды:

 +

Ұлттық Банкінің төрағасы.,       

 

Ұлттық Банк басқармасы,

 

Сот,

 

ҚР Премьер-министрі,

 

ҚР Премьер-министрі,

 

 

 

 

78

Кедендік ережелерді бұзу туралы іс бойынша өндіріс қандай мерзімде аяқталуы керек:

+ 

1 айлық мерзімде, ,

 

1 айлық мерзімде, ,

 

екі апталық мерзімде,

 

үш айлық мерзімде,

 

үш айлық мерзімде,

 

 

 

 

79

Кедендік ережені бұзу туралы іс қандай мерзімде қаралады:

 +

он бес күндік,

 

он күндік ,

 

он күндік ,

 

айлық,

 

айлық,

 

 

 

 

80

Кедендік ережелерді бұзу туралы іс бойынша кеден органының қаулысы қандай мерзімде арыздануы мүмкін:

 +

10 күн ішінде,

 

7 күн ,

 

14 күн ,

 

12 күн,

 

12 күн,

 

 

 

 

81

Тұлға кедендік құқықты бұзғаны үшін шараға тартылмаған деп есептелінеді, егер ол  құқық бұзушылық  жасағаннан кейінгі күннен бастап жаңа құқықбұзушылықты жасамаса:

 +

1 жыл,

 

3 ай,

 

6 6 ай

 

2 ай,

 

2 ай,

 

 

 

 

82

Мемлекеттік қызмет туралы заң қай тұлғаға қатысты емес:

+ 

маслихат депутатына,

 

аудан әкіміне,

 

ҚР Парламент Сенат Аппарраты бөлімінің меңгерушісіне,

 

ҚР Агенттіктің төрағасына,

 

ҚР Агенттіктің төрағасына,

 

 

 

 

83

Мемлекеттік қызмет туралы заң қай тұлғаға қатысты емес:

Жергілікті өзін-өзі басқару органының мүшесіне,

 

Министрге,

 

Қала әкіміне,

 

ҚР Президентінің көмекшісіне,

 

ҚР Президентінің көмекшісіне,

 

 

 

 

84

Ішкі әскер қарулануында тұрған арнайы заттардың тізімі және олардың қолданылу ережелері кіммен белгіленеді:

ҚР Үкіметімен,

 

ІІМ,

 

Ішкі Әскер Басшысымен,

 

ҚР Президентімен,

 

ҚР Президентімен,

 

 

 

 

85

Өрт сөндіру қызметінің бөлімшелерін шақыру үшін тұрғын жайлардың телефон желілеріне ортақ номер бекітіледі:

нөл бір

 

нөл екі

 

нөл үш

 

нөл төрт

 

нөл төрт

 

 

 

 

86

Ішкі Істер басшысы:

 +

Ішкі Істер министрі.

 

ҚР Президенті,

 

Премьер-министр,

 

Ішкі Істер министрінің орынбасары,

 

Ішкі Істер министрінің орынбасары,

 

 

 

 

87

Нашақормен ауруына байланысты, арнайы емдеу-профилактика мекемесіне тұлғаны жіберу туралы мәселені кім қарайды.

 +

сот

 

медико-әлеуметтік эксперт комиссиясы

 

Денсаулық емдеу органы

 

Ішкі істер органы

 

Ішкі істер органы

 

 

 

 

88

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларға әкімшілік бақылау қандай негізде жүзеге асырылады:

соттың қаулысы негізінде,

 

қылмыстық атқарушылық басқарманың қаулысы негізінде,

 

қылмыстық-атқарушылық басқарманың басқарушысының бұйрығы негізінде,

ішкі істер органының  басқарушының бұйрығы негізінде,

 

ішкі істер органының  басқарушының бұйрығы негізінде,

 

 

 

 

89

Бас бостандығынан айыру орындарынан шыққан тұлғаларға әкімшілік бақылаудың  қандай мерзімі белгіленеді:

 +

6 айдан 1 жылға дейін,

 

6 айдан 3 жылға дейін,

 

1 жылдан 2 жылға дейін,

 

3 айдан 6 айға дейін,

 

3 айдан 6 айға дейін,

 

 

 

 

90

Қандай мемлекеттік органның құзіретіне өрт қауіпсіздігі туралы құзірет енгізіледі:

 +

төтенше жағдайлар жөніндегі ҚР министрлігі,

 

ҰҚК,

 

ІІМ,

 

Қорғаныс Министрлігі,

 

Қорғаныс Министрлігі,

 

 

 

 

91

Мәдени құндылықтарды кіргізу  және шығаруға рұқсат беру тәртібі кіммен бекітіледі:

ҚР Үкіметімен,

 

ҚР Парламентімен,

 

Қаржы Миннистррлігімен,

 

Мәдени сферасындағы орталық мемлекеттік органмен,

 

Мәдени сферасындағы орталық мемлекеттік органмен,

 

 

 

 

92

Арнайы экономикалық зона туралы ереже кіммен бекітіледі:

 +

ҚР Президентімен,

 

ҚР Парламентімен,

 

Әділет Министрлігімен

 

ҚР Үкіметімен,

 

ҚР Үкіметімен,

 

 

 

 

93

Қаралатын істің  қай ведомствоға жататыны қалайша анықталады:

Әкімшілік кодекстің ерекше бөлімі,

 

Орган  мәртебесін реттейтін актпен,

 

Жоғары тұрған органдармен,

 

Әрекеттің болған орнын ескергенде,

 

Әрекеттің болған орнын ескергенде,

 

 

 

 

94

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істердің өндірістік мақсаттары:

Уақытында,жан-жақты және объективті түрде істі анықтау,

 

Кінәліні уақытында жазалау және қарастыру,

 

Шешім шығару,

 

Әр істі заңдылыққа, талаптарға сәйкес қарастыру және шешім шығару,

 

Әр істі заңдылыққа, талаптарға сәйкес қарастыру және шешім шығару,

 

 

 

 

95

Істі дәлелдеушілік қалай жүзеге асырылады:

Заңмен және  құқықсаналығының басқаруымен жиынтықтағы істің барлық жағдайы   

 

Мамандардың қорытындылары негізінде,

 

Әкімшілік өндіріс процесінде,

 

Экспертердің бағалау негізінде,

 

Экспертердің бағалау негізінде,

 

 

 

 

96

Әкімшілік ұстау не үшін қолданылады:

 +

Құқық бұзушылықтың алдын алу, протокол құру, әкімшілік құқықбұзушылық істері туралы қаулының дұрыс қарастырылу және орындалу мақсатында,

жеке басын айқындау үшін,

 

органдардың тапсырыстарын орындау үшін,

 

құқықбұзушылықтың алдын алу мақсаты,

 

құқықбұзушылықтың алдын алу мақсаты,

 

 

 

 

97

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша өндіріске қатысушы тұлғалар:

жауапкерршілікке тартылушы тұлға, жәбірленуші, заңды өкіл, адвокат, куәгер, эксперт, тілмаш,

 

  инспектор, кәмелет жасқа толмаған, заңды өкіл, жәбірленуші, куәгер, адвокат, эксперт,

 

сот, кінәлі, жәбірленуші, куәгер, эксперт, тілмаш, адвокат,

 

сотпен немесе әкімшілік органмен анықталатын тұлға,

 

сотпен немесе әкімшілік органмен анықталатын тұлға,

 

 

 

 

98

Жалған кәсіпкерлік деген ұғымды қалай түсінесіз:

Кәсіпкерлікбірлестіктердіңзаңсызкірістердіпайдаланумақсатынданемесемүліктікпайдакелтіруүшінниетсізжарғылыққызметтіжүзегеасырумақсатындақұрылуы.

 

Бұлтіркеугетіркелмегентұлғаныңқызметі,

 

Кәсіпкерлікқызметпенайналысатынбірлестіктердіңзаңсызкірістерінпайдаланунемесебасқадазаңсызпайдакелтірумақсатындақұрылуы,

 

Бірлестіктеррдіңзаңдакөрсетілмегенкірістердіпайдаланумақсатындақұрылу,

 

Бірлестіктеррдіңзаңдакөрсетілмегенкірістердіпайдаланумақсатындақұрылу,

 

 

 

 

99

Толық әкімшілік әрекет қабілеттілік қанша жастан басталады:

18 жастан,

 

14 жастан,

 

12 жастан,

 

16 жастан,

 

16 жастан,

 

 

 

 

100

Мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жауаптылықтың қандай шаралары қолданылмайды

Еңбек ақысысының мөлшерін азайту

 

Сөгіс

 

Қатаң сөгіс

 

Төмен ақы алатын лауазымға ауыстыру

 

Төмен ақы алатын лауазымға ауыстыру

 

 

 

 

101

Отставка институты қандай мемлекеттік қызмтшілерге тән:

+

Әкімшілік және саяси қызметшілер үшін

Тек қана саяси қызметшілер үшін

Тек қана саяси қызметшілер үшін

Әкімшілік қызметшілер үшін, ерекше жағдайларда саяси қызметшілер үшін

 

Әкімшілік қызметшілер үшін, ерекше жағдайларда саяси қызметшілер үшін

 

 

102

Көрсетілген шаралардың қайсысы мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жаза ретінде қолданылады:

+

Қызметке сәйкес еместігі туралы ескерту

Әкімшілік қамау

 

    Айыппұл

 

Өлім жазасы

 

Өлім жазасы

 

 

103

Мемлекеттік қызметке қабылданушы азамат үшін сынақ қандай мерзімге бекітілген:

+

3 айға дейін

2 айға дейін

 

1 айға дейін

 

6 айға дейін

 

6 айға дейін

 

 

 

 

104

Мемлекеттік қызметшілердің қайсысы аттестациядан өтеді:

Текқанаәкімшілікмемлекеттікқызметшілер

 

Әкімшілік және саяси мемлекеттік қызметшілер

 

Тек қана саяси мемлекеттік қызметшілер

 

Президентпен тағайындалатын мемлекеттік қызметшілер

 

Президентпен тағайындалатын мемлекеттік қызметшілер

 

 

 

 

105

Мемлекеттік қызметте болушы қызметшілер қандай мерзімнен кейін аттестациядан өтеді:

 +

3 жыл

 

2 жыл

 

1 жыл

 

5 жыл

 

5 жыл

 

 

 

 

106

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі қандай актімен реттеледі

+

“Мемлекеттік қызмет туралы” Заңмен

 

“Мемлекеттік қызмет туралы” Үкімет қаулысымен

“Мемлекеттік қызмет туралы” Президенттің Заң күші бар Жарлығымен

 

“Мемлекеттік қызмет туралы” Президент Жарлығымен

 

“Мемлекеттік қызмет туралы” Президент Жарлығымен

 

 

 

 

107

Мемлекеттік қызметші болып табылады:

Аудан маслихаты секретариатының басшысы

 

Мемлекеттік Жоғарғы оқу орнының ректоры

 

Облыс маслихатының депутаты

 

Қазақстан Республикасының Президенті

 

Қазақстан Республикасының Президенті

 

 

 

 

108

Көрсетілген тұлғалардың қайсысы мемлекеттік қызметші бола алмайды:

 +

Қалалықжылужүйесікәсіпорныныңбасинженері

 

Әділетминистрлігініңағакеңесшісі (консульт)

 

Орталықсайлаукомиссиясыныңкеңесшісі (консульт)

 

Парламентмәжілісіаппаратыбөлімініңбаскеңесшісі (консульт)

 

Парламентмәжілісіаппаратыбөлімініңбаскеңесшісі (консульт)

 

 

 

 

109

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтары:

Ғылыми шығармашылықпен айналысу

 

Оқытушылық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа, ақы төленетін өзге де жұмыс атқаруға

 

Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, соның ішінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқаруға

 

Өкілдік органның депутаты және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі болуға

 

Өкілдік органның депутаты және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі болуға

 

 

 

 

110

Аталған құқықтардың қайсысына мемлекеттік қызметшілер ие бола алмайды:

 +

Лауазымдық міндеттемелерін атқарумен байланысты жеке пайдасы, мақсаты үшін азаматтар мен заңды тұлғалардың қызметін пайдалану

 

Қоғамдық ұйымдардың басшысы болуға

 

Біліктілігін арттыруға

 

Өз еркімен жұмыстан шығуға

 

Өз еркімен жұмыстан шығуға

 

 

 

 

111

Мемлекеттік қызметке түсуге төмендегілердің қайсысы  кедергі болмайды

 +

Ұлты

 

Денсаулығының жағдайы

 

Білімі

 

Жасы

 

Жасы

 

 

 

 

112

Мемлекеттік қызметке кіруге қажетті жас шамасы:

18 жас

 

17 жас

 

16 жас

 

21 жас

 

21 жас

 

 

 

 

113

Саяси  мемлекеттік-қызметтік қатынастың тоқтауына негіз бола алмайды:

 +

Саяси партияға кіруі

 

Келісім-шарт мерзімінің бітуі

 

Мемлекеттік қызметшінің зейнеткерлік жасқа келуі

 

Тұлғалардың өз еркімен жұмыстан босату туралы арыз беруі

 

Тұлғалардың өз еркімен жұмыстан босату туралы арыз беруі

 

 

 

 

114

Атқарушы билікті жүзеге асырудың негізгі әкімшілік-құқықтық нысандары:

 +

Актілер шығару

 

Әкімшілік шарт жасау

 

Міндетті есептерді өткізу

 

Мәжіліс, жиналыс өткізу

 

келу

 

 

 

 

115

Мемлекеттік басқарудың құқықтық нысандарына жатпайды:

Іс-жүргізу және есеп

 

Мемлекеттік басқарудың жеке актілерін шығару

 

Әкімшілік шарттар жасау

 

Мемлекеттік басқарудың нормативтік актілерін шығару

 

Мемлекеттік басқарудың нормативтік актілерін шығару

 

 

 

 

116

Әкімшілік шарттардың ерекшелігі мынада:

Олар ұйымдастырушылық және жария сипатқа ие

 

Олар белгісіз мерзімге жасалады

 

Атқарушы билік орган әкімшілік шарттың тарабы бола алмайды

 

Олардың жасалуы азаматтың  құқық нормаларымен реттеледі

 

Олардың жасалуы азаматтың  құқық нормаларымен реттеледі

 

 

 

 

117

Мемлекеттік басқарудың құқықтық нысанына жатады:

Мемлекеттік басқарудың жеке актілерін шығару

 

Іс жүргізу

 

Есеп

 

Мұрағат ісі

 

Мұрағат ісі

 

 

 

 

118

Төменде көрсетілген мемлекеттік басқару әдістерінің қайсысын ең көп деңгейде әкімшілік құқық зерттейді:

 +

Әкімшілік мәжбүрлеу.

 

Әкімшілік иландыру

 

Үйлестіру әдісі

 

Келісім әдісі

 

Келісім әдісі

 

 

 

 

119

Мемлекеттік басқарудың әдістері деп түсінеміз:

 +

Басқарушылардың қызметіне ықпал ету тәсілдері

 

Мемлекеттік әкімшіліктің қызметінің қағидалары

 

Мемлекеттік басқаруды заңдылықтармен қамтамасыз ету тәсілдері

 

Құқықтық қатынас субъектілері қызметінің қағидалары

 

Құқықтық қатынас субъектілері қызметінің қағидалары

 

 

 

 

120

Қандай шара әкімшілік мәжбүрлеу шарасына жатпайды:

 +

Сендіру

 

Ескерту

 

Әкімшілік ұстау

 

Медициналық айықтыру орнына жеткізу

 

Медициналық айықтыру орнына жеткізу

 

 

 

 

121

Әкімшілік мәжбүрлеу шарасы:

Мәжбүрлеп емдетуге жіберу

 

Заңды сыйлайтын мінез-құлықты үгіттеу

 

Жағымды үлгілерді көрсету

 

Моральдық ұялту (сөгі

 

Моральдық ұялту (сөгі

 

 

 

 

122

Мемлекеттік басқару тәжірибесінде қолданылады:

Иландыру және мәжбүрлеу әдісі

 

Тек қана иландыру әдісі

 

Тек қана мәжбүрлеу әдісі

 

Иландыру әдісі, ерекше жағдайларда мәжбүрлеу шаралары

 

Иландыру әдісі, ерекше жағдайларда мәжбүрлеу шаралары

 

 

 

 

123

Әкімшілік шарт дегеніміз:

Мемлекеттік басқарудың құқықтық нысандарының бірі

 

Мемлекеттік басқарудың әдістерінің бірі

 

Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандарының бірі

Иландыру әдістерінің бірі

 

Иландыру әдістерінің бірі

 

 

 

 

124

Төменде көрсетілген актілердің қайсысы нормативтікке жатады:

 +

Орталық атқарушы органдарды азаматтарды қабылдау Ережесін бекіту туралы Үкімет Қаулысы

 

Жер участкесі бөліну туралы әкімшіліктің шешімі

 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның қайта құрылуы туралы Үкімет қаулысы

 

Бөлім бастығы жұмысына қабылдау туралы Министр бұйрығы

 

Бөлім бастығы жұмысына қабылдау туралы Министр бұйрығы

 

 

 

 

125

Төменде көрсетілген актілердің қайсысы жеке актілерге жатады:

 +

Лицензия беру туралы әкімнің шешімі

 

Заңды  тұлғаларды мемлекеттік тіркеу Ережесі туралы Әділет Министрінің бұйрығы

 

Коммерциялық магазиндердің жұмыс істеу ережесі туралы Әкімшіліктің шешімі

 

Білім беру қызметін лицензиялау Тәртібі туралы Үкімет қаулысы

 

Білім беру қызметін лицензиялау Тәртібі туралы Үкімет қаулысы

 

 

 

 

126

Басқа мемлекеттік органдардан орталық атқарушы органдардың актілерінің айырмашылығы мынада:

 +

Атқарушы билік органдарының актілері заңға тәуелді сипатқа ие

 

Атқарушы билік органдарының актілерін сотқа даулау мүмкін емес

 

Атқарушы билік органдарының актілері жалпыға бірдей міндетті сипатқа ие емес

 

Атқарушы билік органдарының актілері жалпыға бірдей міндетті сипатқа ие емес

 

Атқарушы билік органдарының актілері жалпыға бірдей міндетті сипатқа ие емес

 

 

 

 

127

Әкімшілік актілерді дайындау және шығару туралы негізгі ережелер мынада бекітілген

Нормативтік құқықтық актілер туралы Заңда

 

Үкімет туралы Конституциялық Заңда

 

Азаматтық кодексте

 

Азаматтық іс-жүргізу кодесінде

 

Азаматтық іс-жүргізу кодесінде

 

 

 

 

128

Мемлекеттік органның қызмет етуін реттейтін акті;

Ереже

 

Бұйрықтар

 

Шешімдер

 

Қаулылар

 

Қаулылар

 

 

 

 

129

Төменде көрсетілген актілердің қайсысы негізгі актілерге жатады:

Шешімдер

 

Ереже

 

Нұсқау

 

Регламенттер

 

Регламенттер

 

 

 

 

130

Саяси партияларға ҚР азаматы қанша жастан бастап мүше бола алады

21 жастан

 

18 жастан

 

23 жастан

 

16 жастан

 

19 жастан

 

 

 

 

131

Саяси партияларды мемлекеттік тіркеуді кім жүзеге асырады?         

ҚР Әділет министрлігі

 

Саяси партияларды мемлекеттік тіркеу міндетті емес

 

ҚР Президент әкімшілігі

 

Ішкі істер органдары

 

Парламент

 

 

 

 

132

Жергілікті атқарушы органдардың актілері жарияланатын ресми ақпарат көзі:

Үкімет белгілеген тәртіппен, байқауда жеңіп шыққан газеттер және басқа да мерзімді басылымдар

 

Маслихатпен ресми деп танылған газеттер мен басқа да мерзімді басылымдар

 

Парламентпен ресми деп танылған газеттер мен басқа да мерзімді басылымдар

 

Президентпен ресми деп танылған газеттер мен басқа да мерзімді басылымдар

 

Президентпен ресми деп танылған газеттер мен басқа да мерзімді басылымдар

 

 

 

 

133

Орталық атқару және басқа да мемлекеттік органдардың, сондай-ақ жергілікті өкілді және атқару органдарының нормативтік құқықтық актілері күшіне енеді:

Актілердің бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң

 

Актілердің бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он бес күнтізбелік күн өткен соң

 

Актілердің бірінші ресми жарияланған күнінен бастап жиырма күнтізбелік күн өткен соң

 

Актілердің бірінші ресми жарияланған күнінен бастап бір ай мерзім өткен соң

 

Актілердің бірінші ресми жарияланған күнінен бастап бір ай мерзім өткен соң

 

 

 

 

134

Мемлекеттік тіркелімге жатады:

 +

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты актілері.

 

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ішкі ведомостволық сипаты бар актілері

 

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың кез-келген актілері

 

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Үкімет анықтаған тізбеде көрсетілген актілері

 

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Үкімет анықтаған тізбеде көрсетілген актілері

 

 

 

 

135

Орталық және жергілікті атқару органдарының актілері қай мемлекеттік органда тіркеледі:

+

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі органдарында

 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі органдарында

 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарында

 

Қазақстан Республикасының Үкіметінде

 

Қазақстан Республикасының Үкіметінде

 

 

 

 

136

Әкімшілік актілерге ресми түсіндірме береді:

 +

Актілерді қабылдаған органдар немесе лауазымды тұлғалар

 

Үкімет

 

Әділет министрлігі

 

Конституциялық кеңес

 

Конституциялық кеңес

 

 

 

 

137

Орталық мемлекеттік органмен қабылданған нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік есепке алуды жүзеге асырады:

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі

 

Актілерді қабылдаған органдар

 

Парламенттің мәжіліс және Сенат палаталары аппараттарының заңнама бөлімдері

 

Парламенттің мәжіліс және Сенат палаталары аппараттарының заңнама бөлімдері

 

 

 

 

138

Билікті жүзеге асырудың негізгі әкімшілік-құқықтық нысандары  

Актілер шығару

 

Әкімшілік шарт жасау

 

Міндетті есептерді өткізу

 

Мәжіліс, жиналыс өткізу

 

Есеп беру

 

 

 

 

139

Дау тудыратын актілер:

Қандай  да болмасын бір дәрежеде заңға сәйкес келмейтін актілер

 

Заңдарды көрнеу бұзған актілер

 

Заңдық салдарды тудырмайтын актілер

 

Әділет министрлігінде тіркеуден өтпей немесе басқа рәсімдік ережелерді бұзу арқылы қабылданған актілер

 

Әділет министрлігінде тіркеуден өтпей немесе басқа рәсімдік ережелерді бұзу арқылы қабылданған актілер

 

 

 

 

140

Әкімшілік актілер қашан күшіне енеді:

Қабылданған, жарияланған кезден немесе нақты көрсетілген мерзімнен бастап

 

Қабылданған, жарияланған кезден немесе нақты көрсетілген мерзімнен бастап

 

Тек жарияланған кезден  немесе тек нақты белгіленген мерзімнен бастап

 

Тек нақты белгіленген мерзімнен бастап

 

Тек нақты белгіленген мерзімнен бастап

 

 

 

 

141

Әр деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің құқық нормаларында қайшылықтар болған жағдайда мына нормалар қолданылады:

 +

Аса жоғары деңгей актісінің

 

Кейінірек қабылданған актінің

 

Жалпылама актінің

 

Арнайы актінің

 

Арнайы актінің

 

 

 

 

142

Міндетті түрде жариялауға жатады:

 +

Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілер

 

Парламенттің, Президенттің және Үкіметтің нормативтік құқықтық актілері

 

Кәсіпкерлік қызметтің мәселелеріне қатысты нормативтік құқықтық актілер Кез келген нормативтік құқықтық актілер

 

Кез келген нормативтік құқықтық актілер

 

Кез келген нормативтік құқықтық актілер

 

 

 

 

143

Нормативтік актілер жартылай мазмұнда:

Жіберілмейді

 

Актінің көлемі үлкен болған жағдайда жіберіледі

 

Актіні шығарған органның бұл жөнінде нұсқауы болған жағдайда жіберіледі

 

Бұқаралық ақпарат құралы органының шешімі бойынша жіберіледі

 

Бұқаралық ақпарат құралы органының шешімі бойынша жіберіледі

 

 

 

 

144

Мәжбүрлеу шарасының ерекшелігіол:

 +

Сотпен де, соттан тысқары жолмен қолданылады

 

Органның құзыретіне сәйкес қолданылады

 

Заңға сәйкес қолданылады

 

Сот тәртібімен шағымдалынуы мүмкін

 

Сот тәртібімен шағымдалынуы мүмкін

 

 

 

 

145

Қандай орган әкімшілік мәжбүрлеудің шараларын қолдана алмайды:

Статистика органдары

 

Ішкі істер органдары

 

Прокуратура органдары

 

Қаржы министрлігі органдары

 

Қаржы министрлігі органдары

 

 

 

 

146

Қазақстан Республикасының аумағында ақша бірлігінің қолдану мерзімін, тәртібін, шарттарын кім белгілейді?

 +

Ұлттық банк

 

Қаржы министрлігі

 

Үкіметі

 

Президенті

 

Парламенті

 

 

147

Әкімшілік ұстаудың жалпы мерзімі:

72 сағат

 

24 сағат

 

48 сағат

 

12 сағат

 

12 сағат

 

 

 

 

148

Қандай  жағдайда әкімшілік ұстауға жол берілмейді;

Алдын алу (профилактик шараларын жүргізу үшін

 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасау үшін

 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесу үшін

 

Істі тиісті мерзімде қарауды қамтамасыз ету үшін

 

Сотқа қатысу үшін

 

 

 

 

149

Әкімшілік ұстаудың мәселелері қандай нормативтік актілермен реттелінеді:

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексімен

 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен

 

Қылмыстық Кодексмен

 

Қылмыстық іс жүргізу кодексімен

 

Азаматтық іс жүргізу кодексімен

 

 

 

 

150

Мас күйіндегі адамдарды арнайы медициналық мекемелерге жеткізу мыналарға қатысты қолданылмайды:

 +

Қатты мас күйіндегі адамдарға

 

Қатты мас күйіндегі адамдарға және отбасына зиян келтіретін адамдарға

 

Адамгершілік қадыр-қасиетті қорлайтын мас күйінде қоғамдық орындарда болған адамдарға

 

Қоғамдық өнегелілікті қорлайтын мас күйінде қоғамдық орындарда болған адамдарға

 

Қоғамдық өнегелілікті қорлайтын мас күйінде қоғамдық орындарда болған адамдарға

 

 

 

 

151

Азаматтардың тұрғын үйлеріне кіру, әкімшілік мәжбүрлеу шарасы ретінде, рұқсат етілмейді:

Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде профилактикалық шаралар жүргізу үшін кезінде

 

Үй-жайда қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасалынды немесе жасалуда деп болжауға жеткілікті мағлұмат бар болған кезде

 

Табиғи апат, зілзала, авария, эпидемия, эпизоотия және жаппай тәртіпсіздік болған кезде

 

Азаматтардың қауіпсіздігіне қатер туғызатын қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасады деп күдіктенетін адамдардаың ізіне түсу

 

Азаматтардың қауіпсіздігіне қатер туғызатын қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасады деп күдіктенетін адамдардаың ізіне түсу

 

 

 

 

152

Бас бостадығынан айыру орындарынан босатылған адамдардың қайсысына әкімшілік қадағалау қолданылады:

 +

Аса қауіпті  жағдайда қылмыс жасаған адамдарға

 

Бас бостадығынан айыру орындарынан босатылған барлық адамдарға

 

Мемлекеттік қызметтің мүддесіне қарсы қылмыс жасаған адамдарға

 

Рақымшылдық актіге байланысты бас бостандағынан айыру орындарынан босатылған адамдарға

 

Рақымшылдық актіге байланысты бас бостандағынан айыру орындарынан босатылған адамдарға

 

 

 

 

153

Заңда көрсетілген субьектілерді мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы шешімді кім қабылдайды:

 +

Сот

 

Денсаулық сақтау органы

 

Ішкі істер органы

 

Прокурор

 

Прокурор

 

 

 

 

154

Арнайы құралдар мен тәсілдерді қолдануға болмайды:

Айтылган барлыгына қатысты

 

Мүгедектің анық белгілері бар адамдарға қатысты

 

Жасөспірімдерге қатысты

 

Әйел кісіге қатысты

 

Әйел кісіге қатысты

 

 

 

 

155

Құжаттарды тексеру, әкімшілік мәжбүр ету шарасы ретінде қолданылмайды:

 +

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы ескертпелік алдын-ала шараларын жүргізу кезінде

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасады деп күдік келтірген жағдайда

 

Орындалуын бақылау ішкі істер органдарына жүктелген, бекітілген тәртіптік ережелерді сақтауды тексеру кезінде

 

Қылмыс жасады деп күдік келтірген кезде

 

Қылмыс жасады деп күдік келтірген кезде

 

 

 

 

156

Қазақстан Республикасының аумағында әскери жағдайды енгізеді:

 +

Президент

 

Үкімет

 

Әкім

 

Парламент

 

Парламент

 

 

 

 

157

Қазақстан Республикасының аумағында енгізілген әскери жағдайдың  мерзімі:

+

Әскери жағдайды жойғанға дейін

 

20 тәулік

 

30 тәулік

 

10 тәулік

 

10 тәулік

 

 

 

 

158

Еліміздің аумағындатөтеншежағдайдыкіменгізеді:

 +

Президент

 

Үкімет

 

Әкім

 

Парламент

 

Парламент

 

 

 

 

159

Төтенше  жағдай енгізудің  мерзімі қандай?

 +

30 тәулік

 

10 тәулік

 

60 тәулік

 

100 тәулік

 

50 тәулік

 

 

 

 

160

Төтенше жағдайлар кезінде:

 +

Азамттардың құқықтары мен бостандықтарына қосымша шектеулер енгізіледі

 

Төтенше соттар құрылады

 

Мемлекеттік билік органдары таратылады

 

Сот өндірісінің жеңілдетілген тәртібі енгізіледі

 

Сот өндірісінің жеңілдетілген тәртібі енгізіледі

 

 

 

 

161

Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары

 +

Азаматтарға да, ұйымдарға да қолданылады

 

Тек азаматтарға қолданылады

 

Тек ұйымдарға қолданылады

 

Азаматтарға, ерекше жағдайларда ұйымдарға қолданылады

 

Азаматтарға, ерекше жағдайларда ұйымдарға қолданылады

 

 

 

 

162

Валюталық бақылау жүктелетін органдар

 +

Төмендегілердің барлығы

 

Салық комитеті

 

Ұлттық Банк

 

Қаржы министрлігі

 

Кедендік бақылау агенттігі

 

 

 

 

163

Төтенше жағдайлар кезінде қолданылатын төтенше шаралар тізбесі қандай нормативтік құқықтық актіде бекітіледі:

 +

Төтенше жағдайлар туралы Заңда

 

Ішкі істер органдары туралы Заңда

 

Қазақстан Республикасының Конституциясында

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

 

 

 

164

Әскери жағдайлар уақытында қолданылатын төтенше шаралардың тізбесі қандай нормативтік құқықтық актіде бекітілген:

 +

Әскери жағдай туралы Заңда

 

Ішкі істер органдары туралы Заңда

 

Қазақстан Республикасының Конституциясында

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

 

 

 

165

Көрсетілген шаралардың қайсысы әкімшілік тоқтату (жолын кесу) шараларына жатады:

Әкімшілік ұстау

 

Әкімшілік қамау

 

Қазақстан Республикасының аумағынан әкімшілік шеттету

 

Әкімшілік айыппұл

 

Әкімшілік айыппұл

 

 

 

 

166

Қандай шаралар әкімшілік тоқтату (жолын кесу) шараларына жатпайды:

Әкімшілік айыппұл

 

Әкімшілік ұстау

 

Медициналық айықтырғыш орнына жеткізу

 

Тұрғын үйлерге басып кіру

 

Тұрғын үйлерге басып кіру

 

 

 

 

167

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға қатысты әкімшілік қадағалауды кім бекітеді:

Судья

 

Қылмысты орындау жүйесі мекеменің бастығы

 

Прокурор

 

Ішкі істер органдарының бастығы

 

Ішкі істер органдарының бастығының орынбасары

 

 

 

 

168

Ішкі істер органдары қызметкерлерімен арнайы қарулар мен күш қолдану шаралары мынадай жағдайларда қолданылмайды:

Құқықбұзушылық куәларын жеткізу

 

Кепілге алынған адамдарды босату кезінде

 

Ғимараттарға, үй-жайларға, құрылыстарға жасалынған шабуылдар кезінде

 

Азаматтарға жасалған шабуылдарды тойтарған кезде

 

Азаматтарға жасалған шабуылдарды тойтарған кезде

 

 

 

 

169

Әкімшілік жауаптылыққа байланысты мәселелер мыналардың қайсысымен реттеледі:

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексімен және өзге де нормаивтік-құқықтық актілермен

 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексімен, ал кейбір жағдайларда өзге де нормативтік құқықтық актілермен

 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексімен және қоғамдық бірлестіктердің актілерімен

 

Тек Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексімен

 

Тек Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексімен

 

 

 

 

170

Әкімшілік құқықбұзушылықтар үшін салынатын айып мөлшері мыналардың қайсысында белгіленген:

 +

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексте

 

Республикалық Бюджет туралы Заңда

 

Салық Кодексінде

 

Әкімшіліктердің қаулыларында

 

Әкімшіліктердің қаулыларында

 

 

 

 

171

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінің күші жүретін тұлғалар

16 жастан 18 жасқа дейінгілер

 

14 жастан 18 жасқа дейінгілер

 

14 жастан 16 жасқа дейінгілер

 

15 жастан 20 жасқа дейінгілер

 

15 жастан 20 жасқа дейінгілер

 

 

 

 

172

Әкімшілік жауаптылықтыңәскери қызметшілерге қатысты ерекшелігі

Олар тәртіптік жарғыға сәйкес басталады және жалпы тәртіпте басталады

 

Олар тәртіптік жарғыларға сәйкес басталады

 

Әскери қызметшілер мүлдем әкімшілік жауапқа тартылмайды

 

Әскери қызметшілер жалпы негіздерде жауапқа тартылады

 

Әскери қызметшілер жалпы негіздерде жауапқа тартылады

 

 

 

 

173

Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттарының әкімшілік жауаптылығының ерекшелігі мыналардан тұрады:

 +

Олар сот тәртібімен тағайындалатын әкімшілік жазалау шараларына Парламенттің сәйкес палатасының келісімінсіз тартылуы мүмкін емес

 

Оларға мүлкін тәркілеу қолданылмайды

 

Олар Президенттің келісімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес

 

Олар мүлдем әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

 

Олар мүлдем әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

 

 

 

 

174

Әскери қызметшілерге мыналардың қайсысы қолданылмайды:

 +

Әкімшілік  қамау

 

Өтемін төлеп мүлкін алып қою

 

Мүлкін тәркілеу

 

Ескерту

 

Ескерту

 

 

 

 

175

Сот жүйесіндегі судьялардың әкімшілік жауаптылығының ерекшеліктері қандай?

 +

Олар мүлдем әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

 

Оларға арнайы құқығынан айыру қолдынылмайды

 

Олар Үкіметтің келесімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес

 

Олар сот тәртібінде тағайындалатын әкімшілік жазалау шараларына Президенттің немесе Сенаттың келісімінсіз тартылуы мүмкін емес

 

Олар сот тәртібінде тағайындалатын әкімшілік жазалау шараларына Президенттің немесе Сенаттың келісімінсіз тартылуы мүмкін емес

 

 

 

 

176

Аталған органдардың қайсысы әкімшілік жауаптылыққа тарта алмайды:

Статистика органдары

 

Қаржы министрлігінің органдары

 

Ішкі істер органдары

 

Прокуратура органдары

 

Орт сондиру органдары

 

 

 

 

177

Әкімшілік құқық:

 +

Құқықтың жеке салаларына

 

Құқықтың жариялы салаларына

 

Жекежәнежариялықұқықинституттарынбірдейқамтитын

кешенді салаларға

 

Жеке құқық институттарының артықшылығы болатын

кешенді салаларға жатады

 

Құқықтың кешенді құқық саласы

 

 

178

Әкімшілік құқықтың ерекше бөлімі қамтиды:

 +

Қоғамдық өмірдің әр түрлі аяларындағы басқару институттарын

 

Мемлекеттік қызмет пен әкімшілік мәжбүрлеудің институттарын

 

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік іс жүргізу (процесс) институттарын

 

Әкімшілікжауаптылықпенәкімшілікісжүргізу (процесс) институттарын

 

Әкімшілік жауаптылық институтын.

 

 

179

Төмендеаталғаннормалардыңқайсысыәкімшілік-құқықтықнормаболыптабылады:

 +

Министрліктің қабылдайтын шешімдері министрдің    бұйрығымен рәсімделеді

 

Республикаөзініңазаматтарынқорғауғажәнеодантысқарықамқорлыққакепілдікетеді

 

Заңдытұлғаныңөзініңатыжазылғанмөріболады

 

Ұжымдықшарттарбойыншакәсіптікодақтарматериалдықжауаптылықтаболмайды

 

ҚР Президенті азаматтарға кешірім беру туралы актісі.

 

 

180

Төмендекөрсетілгенқұқықтардыңқайсысыазаматтардыңәкімшілік-құқықтықмәртебесініңэлементіболыптабылады?

Хаттамамен танысуға құқылы

 

Әркімніңөмірсүругеқұқығыбар

 

Әркімніңеңбекетубостандығынақұқығыба

 

Жеке меншікке құқығы бар.

 

Денсаулығын сақтауға құығы бар.

 

 

181

Төмендекөрсетілгенміндеттердіңқайсысыазаматтардыңәкімшілік-құқықтықмәртебесінекірмейді:

Кәсіпкерлік қызметпен айлалысуға рұқсат алу міндеті

 

Көлікқұралынжолполициясыоргандарындатіркеуміндеті

 

Асақауіпкөзін (затты) міндеттісақтандыруміндеті

 

Заңменбекітілгенжағдайлардамедициналықтексеруденөтуміндеті

 

Карантин ережелерін сақтау

 

 

182

Төмендекөрсетілгеноргандардыңқайсысыатқарушыбилікоргандары

жүйесіне кірмейді:

Президент

 

Үкімет

 

Министрлік

 

Үкіметқұрамынакірмейтінорталықатқарушыоргандар

 

Ведомстволар

 

 

183

Атқарушы билік органдары бағынады:

Жоғары тұрған атқарушы органдарға

 

Заң шығарушы органдарға

 

Сот органдарына

 

Конституциялық Кеңеске

 

Парламентке

 

 

184

Атқарушыоргандардыңбасқамемлекеттікоргандарданерекшеліктері:

 +

Нақты анықталған құзыреті бар

 

Мемлекеттік-биліктік қызметтерді орындайды

 

Актілер шығарады

 

Мемлекеттік мәжбүрлеу аппаратын иеленген

 

Ережелер шығара алады.

 

 

185

Атқарушы билік органдары айналысады:

 +

Мемлекеттік басқарумен

 

Заң шығарушы қызметпен

 

Сот қызметімен

 

Прокурорлық қадағалаумен

 

Сот қызыметімен

 

 

186

Мемлекеттік-қызметтік қатынастың тоқтауына негіз бола алмайды:

 +

Саяси партияға кіруі

 

Келісім-шарт мерзімінің бітуі

 

Мемлекеттік қызметшінің зейнеткерлік жасқа келуі

 

Тұлғалардың өз еркімен жұмыстан босату туралы арыз беруі

 

Тұлғалардың өз еркімен жұмыстан босату туралы арыз беруі

 

 

187

Әкімшілік  басқарудың әдістері деп түсінеміз:

+ 

Басқарушылардың қызметіне ықпал ету тәсілдері

 

Мемлекеттік әкімшіліктің қызметінің қағидалары

 

Мемлекеттік басқаруды заңдылықтармен қамтамасыз ету тәсілдері

 

Құқықтық қатынас субъектілері қызметінің қағидалары

 

Құқықтық қатынас субъектілері қызметінің қағидалары

 

 

188

Әкімшілік сендірудің түрлері

 +

Барлығы

 

мадақтау

 

Үгіт

 

құқықтық оқыту

 

тәрбиелеу

 

 

189

Әкімшілік жазаның қай түрі әкімшілік құқық кодекстен алынып тасталды: 

 +

түзеу жұмыстары,

 

айыппұл

 

әкімшілік қамауға алу,

 

ескерту,

 

Тәркілеу

 

 

190

Әкімшілік-іс жүргізу:

Әкімшілік құқықтың бір бөлігі болып табылады

 

Құқықтың жеке саласы болып табылады

 

Азаматтық іс жүргізудің бір түрі болып табылады

 

Қылмыстық іс жүргізудің бір түрі болып табылады

 

Қылмыстық құқықтың бір саласы

 

 

191

Жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу тәртібін айқындайды

 +

ҚР Үкіметі

 

ҚР Президенті

 

ҚР Парламенті

 

Мәслихат

 

Жергілікті атқарушы орган

 

 

192

Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасын кім тағайындайды?

 ҚР Парламентінің келісімімен ҚР Президенті

 

 ҚР Үкіметінің келісімімен ҚР Президенті

 

ҚР Парламентінің ұсынуы бойынша ҚР Президенті

 

ҚР Үкіметінің ұсынуы бойынша ҚР Президенті

 

 халық

 

 

193

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы істер:

Тек жасалған орнында ғана қаралады

 

Жасалған орнында, және де көлік құралдарын тіркеуге алған орны бойынша немесе құқықбұзушының тұрғылықты жері бойынша қаралады

 

Текқұқықбұзушыныңтұрғылықтыжерібойыншақаралады

 

Әкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыхаттаманытолтырғанжерібойынша

 

Әкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыхаттаманытолтырғанжерібойынша

 

 

194

Төменде аталған адамдардың қайсысы әкімшілік құқық бойынша тәртіптік жауаптылыққа тартылады:

Мемлекеттік қызметкерлер

 

Мемлекеттік кәсіпорынның қызметкерлері

 

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметкерлеріне жатпайтын қызметкерлері

 

Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері

 

Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері

 

 

 

 

195

Мына төмендегі адамдардың қайсысы әкімшілік құқық бойынша тәртіптік жазаға тартылмайды:

Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған күннен бастап 1 ай өткен соң

 

Әскери қызметкерлер

 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері

 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері

 

 

 

 

196

Қандай тұлғалар әкімшілік құқық бойынша материалдық жауаптылыққа тартылады:

Әскери қызметкерлер

 

Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері

 

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметкерлері болып табылмайтын қызметкерлері

 

Коммерциялық емес ұйымдардың қызметкерлері

 

Коммерциялық емес ұйымдардың қызметкерлері

 

 

 

 

197

Төмендегі адамдардың қайсысы әкімшілік құқық бойынша материалдық жауаптылыққа тартылмайды:

Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері

 

Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері

 

Әскери қызметкерлер

 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері

 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері

 

 

 

 

198

Валюталық реттеу мен бақылау барысында анықталатын жағдай оларға санкция түрін белгілейді.

 +

Ұлттық Банкі

 

Үкімет

 

Парламент

 

Халық банкі

 

Мәслихат

 

 

199

Министликтердин құзіреті қандай мемлекеттік органмен анықталады:

ҚР Үкіметі;

 

Агенттік;

 

ҚР Президентінің әкімшілігі;

 

Министрлікпен;

 

Министрлікпен;

 

 

 

 

200

Төменде аталған органдардың қайсыларының әкімшілік мәжбүрлеуді қолдану жөнінде аса көп өкілеттіктері бар:

Ішкі істер органдары

 

Қаржы министрлігі органдары

 

Прокуратура органдары

 

Индустрия және сауда министрлігінің органдары

 

Индустрия және сауда министрлігінің органдары

 

 

 

 

201

Әкімшілік мәжбүрлеудің басты ерекшеліктерінің біріне мынау жатады, ол:

+

Сотпен де, соттан тысқары жолмен қолданылады

Органның құзыретіне сәйкес қолданылады

Заңға сәйкес қолданылады

Сот тәртібімен шағымдалынуы мүмкін

 

Сот тәртібімен шағымдалынуы мүмкін

 

 

202

Төменде аталған органдардың қайсылары әкімшілік мәжбүрлеудің шараларын қолдана алмайды:

+

Статистика органдары

Ішкі істер органдары

 

Прокуратура органдары

 

Қаржы министрлігі органдары

 

Қаржы министрлігі органдары

 

 

203

Қай органның әкімшілік мәжбүрлеуді қолдануда аса көп өкілеттіктері бар:

+

Ішкі істер органдары

Қаржы министрлігі органдары

 

Прокуратура органдары

 

Индустрия және сауда министрлігінің органдары

 

Индустрия және сауда министрлігінің органдары

 

 

 

 

204

Әкімшілік ұстаудың жалпы мерзімі:

 +

3 сағат

 

24 сағат

 

48 сағат

 

72 сағат

 

72 сағат

 

 

 

 

205

Әкімшілік ұстауға жол берілмейді:

Алдын алу (профилактика) шараларын жүргізу үшін

 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасау үшін

 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесу үшін

 

Істі тиісті мерзімде қарауды қамтамасыз ету үшін

 

Істі тиісті мерзімде қарауды қамтамасыз ету үшін

 

 

 

 

206

Әкімшілік хаттама толтыру тәртібі қандай нормативтік актілермен реттелінеді:

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексімен

 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен

 

Қылмыстық Кодексмен

 

Қылмыстық іс жүргізу кодексімен

 

Азаматтық іс жүргізу

 

 

 

 

207

Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасаудың және табыс етудің тәртібін айқындайды:

 +

ҚР Президенті

 

ҚР Үкіметі

 

ҚР Парламенті

 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

 

Ұлттық қор

 

 

208

Қандай жағдайда азаматтардың тұрғын үйлеріне кіру, әкімшілік мәжбүрлеу шарасы ретінде, рұқсат етілмейді:

 +

Әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде профилактикалық шаралар жүргізу үшін

 

Азаматтардың қауіпсіздігіне қатер туғызатын қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасады деп күдіктенетін адамдардаың ізіне түсу кезінде

 

Үй-жайда қылмыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасалынды немесе жасалуда деп болжауға жеткілікті мағлұмат бар болған кезде

 

Табиғи апат, зілзала, авария, эпидемия, эпизоотия және жаппай тәртіпсіздік болған кезде

 

Табиғи апат, зілзала, авария, эпидемия, эпизоотия және жаппай тәртіпсіздік болған кезде

 

 

 

 

209

Бас бостадығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға әкімшілік қадағалау қолданылады:

 +

Аса қауіпті кәнігі жағдайда қылмыс жасаған адамдарға

 

Бас бостадығынан айыру орындарынан босатылған барлық адамдарға

 

Мемлекеттік қызметтің мүддесіне қарсы қылмыс жасаған адамдарға

 

Рақымшылдық актіге байланысты бас бостандағынан айыру орындарынан босатылған адамдарға

 

Рақымшылдық актіге байланысты бас бостандағынан айыру орындарынан босатылған адамдарға

 

 

 

 

210

Маскүнемдікпен, нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы шешімді қабылдайды:

 +

Сот

 

Денсаулық сақтау органы

 

Ішкі істер органы

 

Прокурор

 

Прокурор

 

 

 

 

211

Томендекорсетилгендердинкайсысынаарнайы құралдар мен тәсілдерді қолдануға болмайды:

 +

Кәмелетке толмағандарға қатысты

 

Әйел кісіге қатысты

 

Мүгедектің анық белгілері бар адамдарға қатысты

 

Жасөспірімдерге қатысты

 

Жасөспірімдерге қатысты

 

 

 

 

212

Қандай  жағдайда құжаттарды тексеру қолданылмайды:

 +

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы ескертпелік алдын-ала шараларын жүргізу кезінде

 

Қылмыс жасады деп күдік келтірген кезде

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасады деп күдік келтірген жағдайда

 

Орындалуын бақылау ішкі істер органдарына жүктелген, бекітілген тәртіптік ережелерді сақтауды тексеру кезінде

 

Орындалуын бақылау ішкі істер органдарына жүктелген, бекітілген тәртіптік ережелерді сақтауды тексеру кезінде

 

 

 

 

213

Кімнің шешімімен Қазақстан Республикасының аумағында әскери жағдайды енгізеді:

Президент

 

Үкімет

 

Әкім

 

Парламент

 

Сот

 

 

 

 

214

Әскери жағдайдың  мерзімі:

Әскери жағдайды жойғанға дейін

 

10 тәулік

 

20 тәулік

 

30 тәулік

 

30 тәулік

 

 

 

 

215

Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайды енгізеді:

Президент

 

Үкімет

 

Әкім

 

Парламент

 

Парламент

 

 

 

 

216

Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төтенше  жағдай енгізудің  мерзімі:

 +

30 тәулік

 

10 тәулік

 

60 тәулік

 

100 тәулік

 

50 тәулік

 

 

 

 

217

Қандай шектеулер төтенше жағдайлар кезінде белгіленеді

Азамттардың құқықтары мен бостандықтарына қосымша шектеулер енгізіледі

 

Мемлекеттік билік органдары таратылады

 

Төтенше соттар құрылады

 

Сот өндірісінің жеңілдетілген тәртібі енгізіледі

 

Сот өндірісінің жеңілдетілген тәртібі енгізіледі

 

 

 

 

218

Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары кімдерге қолданылады;

Азаматтарға да, ұйымдарға да қолданылады

 

Тек азаматтарға қолданылады

 

Тек ұйымдарға қолданылады

 

Азаматтарға, ерекше жағдайларда ұйымдарға қолданылады

 

Азаматтарға, ерекше жағдайларда ұйымдарға қолданылады

 

 

 

 

219

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған адамды әкімшілк ұстаудың ең жоғарғы мерзімі:

 +

48 сағат

 

3 сағат

 

24 сағат

 

3 тәулік

 

3 тәулік

 

 

 

 

220

Қандайнормативтікқұқықтықактіде төтеншешаралартізбесібекітіледі:

Төтенше жағдайлар туралы Заңда

 

Қазақстан Республикасының Конституциясында

 

Ішкі істер органдары туралы Заңда

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексінде

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексінде

 

 

 

 

221

Қандай нормативтік құқықтық актіде Әскери жағдайлар уақытында қолданылатын төтенше шаралардың тізбесі бекітілген

Әскери жағдай туралы Заңда

 

 Қазақстан Республикасының Конституциясында

 

Ішкі істер органдары туралы Заңда

 

 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексінде

 

 

 

 

222

Әкімшілік тоқтату (жолын кесу) шараларына жатады:

Әкімшілік ұстау

 

Әкімшілік қамау

 

Қазақстан Республикасының аумағынан әкімшілік шеттету

 

Әкімшілік айыппұл

 

Әкімшілік айыппұл

 

 

 

 

223

Төменде көрсетілген шаралардың қайсысы әкімшілік тоқтату (жолын кесу) шараларына жатпайды:

 +

Әкімшілік айыппұл

 

Тұрғын үйлерге басып кіру

 

Әкімшілік ұстау

 

Медициналық айықтырғыш орнына жеткізу

 

Медициналық айықтырғыш орнына жеткізу

 

 

 

 

224

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға қатысты әкімшілік қадағалауды кім бекітеді:

 +

Судья

 

Қылмысты орындау жүйесі мекеменің бастығы

 

Прокурор

 

Ішкі істер органдарының бастығы

 

Ішкі істер органдарының бастығы

 

 

 

 

225

Ішкі істер органдары қызметкерлеріне арнайы қарулар мен күш қолдану шараларына тиым салынады:

 +

Құқықбұзушылық куәларын жеткізу кезінде

 

Азаматтарға жасалған шабуылдарды тойтарған кезде

 

Кепілге алынған адамдарды босату кезінде

 

Ғимараттарға, үй-жайларға, құрылыстарға жасалынған шабуылдар кезінде

 

Ғимараттарға, үй-жайларға, құрылыстарға жасалынған шабуылдар кезінде

 

 

 

 

226

Әкімшілікжауаптылыққабайланыстымәселелермыналардыңқайсысыменреттеледі:

 +

ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыКодексіменжәнеөзгеденормаивтік-құқықтықактілермен

 

ТекҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыКодексімен

 

ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыКодексімен, алкейбіржағдайлардаөзгеденормативтікқұқықтықактілермен

 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексімен және қоғамдық бірлестіктердің актілерімен

 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексімен және қоғамдық бірлестіктердің актілерімен

 

 

 

 

227

Әкімшілікқұқықбұзушылықтарүшінсалынатынайыпмөлшерімыналардыңқайсысындабелгіленген:

ҚазақстанРеспубликасыӘкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыКодексте

 

Республикалық Бюджет туралы Заңда

 

Салық Кодексінде

 

Әкімшіліктердің қаулыларында

 

Әкімшіліктердің қаулыларында

 

 

 

 

228

МыналардыңқайсысыҚазақстанРеспубликасыныңәкімшілікқұқығыныңқайнаркөзіболады:

Нормативтік құқықтық акті

 

Сот прецеденті

 

Әкімшілік прецеденті

 

Азаматтық шарттар.

 

Әдет-ғұрыптар

 

 

 

 

229

Әскери қызметшілердің әкімшілік жауаптылығына мыналардың қайсысы тән:

Олардыңәрекеттерітәртіптікжарғыменжәнежалпытәртіппенреттеледі

 

Олартәртіптікжарғыларғасәйкесбасталады

 

Әскериқызметшілермүлдемәкімшілікжауапқатартылмайды

 

Әскери қызметшілер жалпы негіздерде жауапқа тартылады

 

Әскери қызметшілер жалпы негіздерде жауапқа тартылады

 

 

 

 

230

Парламентінің депутаттарының әкімшілік жауаптылығы:

Олар сот тәртібімен тағайындалатын әкімшілік жазалау шараларына Парламенттің сәйкес палатасының келісімінсіз тартылуы мүмкін емес

 

Олар мүлдем әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

 

Оларға мүлкін тәркілеу қолданылмайды

 

Олар Президенттің келісімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес

 

Олар Президенттің келісімімен әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін

 

 

 

 

231

Төменде көрсетілген мәжбүрлеу шараларының әскери қызметшілерге  қайсысы қолданылмайды:

 +

Әкімшілік  қамау

 

Өтемін төлеп мүлкін алып қою

 

Мүлкін тәркілеу

 

Ескерту

 

Ескерту

 

 

 

 

232

Қазақстан Республикасындағы судьялардың әкімшілік жауаптылығының ерекшеліктері мынадан тұрады:

 +

Олар мүлдем әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

 

Олар сот тәртібінде тағайындалатын әкімшілік жазалау шараларына Президенттің немесе Сенаттың келісімінсіз тартылуы мүмкін емес

 

Оларға арнайы құқығынан айыру қолдынылмайды

 

Олар Үкіметтің келесімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес

 

Олар Үкіметтің келесімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін емес

 

 

 

 

233

Томендекорсетилгеноргандарды қайсысы әкімшілік жауаптылыққа тарта алмайды:

 +

Статистика органдары

 

Ішкі істер органдары

 

Қаржы министрлігінің органдары

 

Саулет баскару органдары

 

Орт сондиру органдары

 

 

 

 

234

Адамды әкімшілік жауаптылыққа тартуға болатын жас шамасы:

 +

16 жас

 

24 жас

 

15 жас

 

18 жас

 

18 жас

 

 

 

 

235

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодексте әкімшілік жазалардың қанша түрі қарастырылған

10

 

9

 

8

 

11

 

11

 

 

 

 

236

Аталған жазалардың қайсысы әкімшілік жазаға жатпайды:

 +

Әскери қызмет бойынша шектеу

 

Айып төлеу

 

Арнайы құқығынан айыру

 

Лицензиясынан (патент) айыру

 

Лицензиясынан (патент) айыру

 

 

 

 

237

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұл мөлшерінің жоғарғы шегі:

2000 айлық көрсеткіштен аспауы керек

 

400 айлық көрсеткіштен аспауы керек

 

1000 айлық көрсеткіштен аспауы керек

 

3000 айлық көрсеткіштен аспауы керек

 

3000 айлық көрсеткіштен аспауы керек

 

 

 

 

238

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес жеке тұлғаға салынатын айыппұл мөлшерінің жоғарғы шегі:

 +

200 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

50 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

 

 

 

239

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес лауазымды тұлғаға салынатын айыппұл мөлшерінің жоғарғы шегі:

400 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

200 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек

 

 

 

 

240

Тәркілеу әкімшілік жаза ретінде мыналардың қайсысына қолданылмайды:

 +

Аңшылық қызмет өмір сүрудің негізгі көзі болып табылатындарға

 

Осы заттарды мүгедектігіне байланысты пайдаланып жүрген адмдарға

 

Жұмыссыз деп танылғандарға

 

Әскери қызметшілерге

 

Әскери қызметшілерге

 

 

 

 

241

Әкімшілік қамауға алудың жалпы мерзімі қандай:

15 тәулік

 

45 тәулік

 

30 тәулік

 

20 тәулік

 

20 тәулік

 

 

 

 

242

Әкімшілік қамауға алуды әкімшілік жаза ретінде:

Судьялар ғана тағайындайды

 

Судья және ішкі істер органдарының басшысы тағайындайды

 

Ішкі істер органдарының басшысы ғана тағайындайды

 

Сот тағайындайды, ал кейбір жағдайларда ішкі істер органдарының бастықтары тағайындайды

 

Сот тағайындайды, ал кейбір жағдайларда ішкі істер органдарының бастықтары тағайындайды

 

 

 

 

243

Арнайы құқығынан айырудың әкімшілік жаза ретінде ең жоғарғы мерзімі қандай:

 +

2 жыл

 

6 ай

 

1 жыл

 

3 жыл

 

3 жыл

 

 

 

 

244

Әкімшілік жазалау шарасы ретінде лицензияның күшін тоқтату мерзімі:

 +

6 айға дейін

 

1 жылға дейін

 

3 жылға дейін

 

5 жылға дейін

 

5 жылға дейін

 

 

 

 

245

Әкімшілік жолмен кетіру мына адамдардың қайсысына қатысты қолданылады:

 +

Шет ел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдары

 

Қазақстандық азаматтарға және шет ел  азаматтарына

 

Дипломатиялық иммунитеттә пайдаланатын азаматтарға

 

Алыс шет елден келген азаматтарға

 

Алыс шет елден келген азаматтарға

 

 

 

 

246

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес әкімшілік-құқықтық әсер ету шараларына мыналардың қайсысы жатады:

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары

 

Айып

 

Бостандығынан уақытша шектеу

 

Өз бетімен салған құрылыс орнын бұзуға мәжбүрлеу

 

Өз бетімен салған құрылыс орнын бұзуға мәжбүрлеу

 

 

 

 

247

Мына шаралардың қайсысы негізгі болып табылмайды:

Тәркілеу

 

Ескерту

 

Айып төлеу

 

Қызметтің белгілі бір түріне лицензиясынан айыру

 

Қызметтің белгілі бір түріне лицензиясынан айыру

 

 

 

 

248

Жалпы ереже бойынша мына мерзімдердің қайсысы өткен соң адамды  әкімшілік жауаптылыққа  тартуға болмайды:

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған күннен бастап 2 ай өткен соң

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған күннен бастап 1 ай өткен соң

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған күннен бастап 3 ай өткен соң

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған күннен бастап 6 ай өткен соң

 

Әкімшілік құқықбұзушылық жасаған күннен бастап 6 ай өткен соң

 

 

 

 

249

Мына мерзімдердің қайсысы өткен соң адам әкімшілік жазаға тартылды деп есептелмейді (әкімшілік жазаға тарту жөніндегі қаулы орындалып біткен күннен бастап):

1 жыл

 

3 ай

 

6 ай

 

3 жыл

 

3 жыл

 

 

 

 

250

Төмендегі көрсетліген шаралардың қайсысы соттық емес тәртіпте тағайындалады:

Айыппұл

 

Әкімшілік қамауға алу

 

Тәркілеу

 

Арнайы құқығынан айыру

 

Арнайы құқығынан айыру

 

 

 

 


1. централизация и обособление имущества для участия им в гражданском обороте; 2
2.  Форми інфекції ~ це- мікробоносійство імунізуюча субінфекція та інфекційна хвороба безсимптомна лате
3. элементарных молекул
4. Становление различных систем регулирования капитализма.html
5.  Показания свидетеля в уголовной процессе Понятие свидетеля как субъекта уголовного процесса5
6. Тема 1 ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ
7. Реферат- История появления и развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий
8. Государственное регулирование инновационного развития рыбной отрасли
9. Использование воды из естественных водоёмов в качестве охладителя
10. Физические основы работы лазерного принтера
11. Учет активных операций с ценными бумагами
12. Статья- Как говорить, чтобы собеседник «видел» вас на расстоянии
13. тематизированного массива информации называется накоплением информации
14. Тематика контрольных работ по философии Часть 1 Методические указания по выполнению контроль
15. Контрольная работа- Особенности либерального стиля руководства
16.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ- ЛИНГВОКОНЦЕПТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 1
17. і В Україні всі функції з реалізації державної політики в туристичній галузі та відповідальність за її
18. Система и виды административных наказаний
19. Истории древнерусской литературы 1
20.  активности мозга способствующих более глубинному опыту