Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а Антична філософія філософія стародавніх греків і римлян зародилася в VIIVI ст

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

6. Філософія давньої Еллади (досократівська доба)

Антична філософія, філософія стародавніх греків і римлян, зародилася в VII-VI ст. до н. е. у Греції і проіснувала до VI ст. н. е. У період античності був закладений фундамент не тільки європейської філософії, але й європейської культури загалом.

Ранній чи досократівський (поч.VI-кiн.V ст) включав в себе такі школи:

а. Мілетська школа. Першою філософською школою античності стала мілетська школа, найвідомішими представниками якої були Фалес, Анаксімандр, Анаксімен. Перші філософи зосередили увагу на двох центральних проблемах - на проблемі першооснови світу і на питанні про рухомість або нерухомість, розвиток чи незмінність справжньої реальності. Усіх трьох мілетців об’єднує пошук первинної матеріально-речової субстанції, першооснови і сутності всіх речей. Фалес вбачав її у воді, Анаксімен - у повітрі, Анаксімандр називав “апейроном”, невизначеним першопочатком.

б. Ефеська школа. Другим центром торгового, політичного і культурного життя була малоазійська колонія Греції - місто Ефес. У другій половині VI ст. тут виникає філософська школа, пов’язана з ім’ям Геракліта. Світ для нього був упорядкованим Космосом, вічним, безкінечним, керованим універсальним законом - логосом, образом і символом якого є вогонь.

Геракліт заперечував існування в природі чого б то не було постійного. Усе тече, все змінюється, подібно до течії річки, в яку не можна увійти двічі, тому що вже нові води будуть омивати тебе, говорив Геракліт. Він став першим представником діалектичної концепції світу, він же першим висловив ідею про єдність і боротьбу протилежностей як джерело і причину розвитку.

в. Піфагорійська школа. В один час з Гераклітом розробляє своє філософське вчення Піфагор із Самоса. Вершиною його творчості була відома містика чисел. Кожне число для Піфагора є самостійною, божественною сутністю, саме числа упорядковують світ. Піфагорійці вперше дійшли висновку, сформульованого через дві тисячі Галілеєм про те, що “книга природи написана мовою математики”.

г. Елейська школа. Ще одна відома школа виникла на заході давньогрецького світу, у місті Елея (Південна Італія). Основні представники елейської школи Ксенофан, Парменід, Зенон. Елеати першими з античних філософів звернули увагу не на конкретну матеріальну стихію, а на саме поняття буття. Якщо Геракліт твердив, що усе змінюється, то Парменід проголосив: “Ніщо не змінюється лише буття є, а небуття не існує”. Для елеатів справжньою реальністю є божественне Єдине, вічне, незмінне і неподільне буття. Усякі зміни у світі - лише ілюзія, марево, видимість, вважали вони. Елеати свідомо протиставили світ справжнього понадчуттєвого, вічного і незмінного буття чуттєвому світу мінливих речей. Істинне знання про єдине і незмінне буття досягається лише за допомогою розуму, логічного міркування. Чуттєве знання є недосконалим, воно дає лише видимість речей.

д. Атомістична школа. Завершує досократівську натурфілософію атомістична школа Левкіппа і Демокріта. Демокріт своє вчення ґрунтує на протилежній щодо елеатів тезі — існує не тільки буття, але й небуття. Саме через визнання небуття стало можливим довести існування руху у світі. Буття - це сукупність атомів, а небуття – порожнеча, в якій атоми рухаються. Атоми Демокріта - це нестворені, неподільні, найменші матеріальні частинки, з яких складається вся різноманітність речей світу. Атоми розрізняються між собою формою, величиною та порядком взаємозв'язку. Якщо у елеатів сутністю світу є єдина і незмінна субстанція, то у атомістів вона множинна і рухома.
1. Протяженность сухопутных границ- 2970 км Протяженность береговой линии- 3427 км Граничит с Германией Бель
2. вариант экзаменационного теста по биологии 10 класс А1.html
3. Женщины в древнем мире
4. Причины речевых ошибок. Использование научных термино
5. Проблема психологии памяти изложены результаты исследований проводимых с позиции психологической теор
6. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
7. Функціонування банківських систем зарубіжних країн
8. Огляд літератури
9. в XII в единое прежде государство Киевская Русь распалось на враждующие между собой земли
10. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
11. МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПОЛИСТИРОЛ получают из мономера стирола который представляет собой
12. ВАРИАНТ I ЧАСТЬ 2 Прочтите текст и выполните А1 ~А7; В1 ~ В9
13. Лабораторная работа 1 График функции Для начала работы я установил предварительные настройки
14. Изучение психологических фактов и закономерностей то есть объяснение фактов раскрытие законов которым п
15. портал Республики Беларусь ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 октября 1994 г
16. тематика Специальность 240 01 01 Программное обеспечение информационных технологий Группа Препод
17.  Лидерство на уровне малой группы объединенной политическими интересами
18. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государств
19. р- Проникающие ранения груди и живота наружные и внутренние кровотечения закупорка крупной артерии или вен
20. понятие и классификация переводов на другую работу