Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

I Криминологияны~ жеке ~ылым ретiнде пайда болуы ж~не тарихи дамуы

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Қорытынды бақылау - студенттердің оқу жетістіктерін бақылау мен бағалауға арналған емтихан сұрақтары

 1.  Криминология ұғымы, оның мемлекеттiк органдарда тәжiрибелiк қызмет үшiн пәнi және мәнi.
 2.  Криминологияның жеке ғылым ретiнде пайда болуы және тарихи дамуы.
 3.  Криминологияның ғылыми жүйедегi орны.  
 4.  Криминологиямен пайдаланатын әдiстер жүйесi.
 5.  Қылмыстық-статистикалық әдiс және қылмыстылық пен қылмыскер тұлғасын есепке алатын мемлекеттiк жүйе.
 6.  Криминологиядағы социологиялық және психологиялық әдiстер.
 7.  Криминологиялық зерттеулердi ұйымдастыру.
 8.  Қылмыстылық талдауы: негiзгi амалдар.
 9.  Криминологиялық зерттеулердiң мақсаттары.
 10.  Қылмыстылық ұғымы және түрлерi.
 11.  Қылмыстылық деңгейi.
 12.  Қылмыстылық құрылымы.
 13.  Қылмыстылық динамикасы.
 14.  Латенттiк қылмыстылық.
 15.  Латенттiлiк қылмыстықтың айқындау әдiстерi.
 16.  Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың сипаттамасы.
 17.  Қылмыстылық және қылмыс оның қатынастары.
 18.  Латенттiлiк қылмыстылық деңгейiне әсер ететiн факторлар.
 19.  Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтағы тенденциялар.
 20.  Қылмыскер тұлғасының ұғымы және оны криминологияда зердеулердiң шектерi.
 21.  Қылмыскер тұлғасында әлеуметтiк және биологиялық теориялар.
 22.  Қылмыскер тұлғасының құрылымы, оның сипаттамасы.
 23.  Қылмыскерлер типологиясы.
 24.  Қылмыскер тұлғасы негiзгi түрiнiң криминологиялық сипаттамасы.
 25.  Қылмыстық  тәртiп механизмi ұғымы.
 26.  Қылмыстылық және қылмыстар ұғымы себептер мен жағдайлар жүйесi.
 27.  Қылмыстардың себептерi және жадайлары.
 28.  Қылмыстылық себептерiнiң  классификациясы   және жағдайлары.
 29.  Қылмыстылықтың қарама-қайшылығы  себептерiмен жағдайларының көзi ретiнде.
 30.  Қылмыстылықтың виктимологиялық факторлары.
 31.  Әлеуметтiк психолгияның криминогендiк  диформация жүйесiнiң сипаттамасы -қылмыстылық себептерiнiң экономикалық, тұлғааралық, еңбек, құқықтық жүйесi ретiнде.
 32.  Экономикалық дағдарыс қылмыстылық жағдайы ретiнде.
 33.  Заңдылықтар кемшiлiктерiнiң криминогендiгi.
 34.  Құқық қоланудағы қаталiктер қылмыстылық жағдайы ретiнде.
 35.  Қылмыстылықтың алдын-алу ұғымы және жүйесi.
 36.  Қылмыстылықтың алдын-алуда арнайы шаралар классификациясы.
 37.  Қылмыстылық профилактика ұғымы.
 38.  Профилактикалық шаралар классификациясы.
 39.  Профилактика субъектiлерi, оның мақсаттары және функциялары.
 40.  Криминологиялық болжаулар ұғымы және мақсаты.
 41.  Криминологиялық болжаулардың әдiстерi және болжау түрлерi.
 42.  Криминологиялық жоспарлар ұғымы және мақсаты.
 43.  Бағдарлама түрлерi. Мақсаттық бағдарлама тәсiлдерiн қолдану.
 44.  Кәмелетке жасы толмағандар мен жастар қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы.
 45.  Кәмелетке толмаған қылмыскерлердiң ерекшелiктерi.
 46.  Кәмелетке толмағандардың отбасымен, мектеппен, еңбекпен сәтсiздiк   жағдайына байланысты қылмыстылық шарттары.
 47.  Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының алдын-алу арнайы шаралары және жалпы жүйесi.
 48.  Ауыр зорлау қылмыстылығының криминологиялық сипаттамасы.
 49.  Куш қолдану қылмыскерiнiң тұлғасы.
 50.  Күш қолдану қылмыстарының себептерi және жағдайы.
 51.  Күш қолдану қылмыстарының алдын-алу жүйесi.
 52.  Сексуалдық қатынастар саласындағы қылмыстылық.
 53.  Сексуалдық қатынастар саласындағы қылмыскердiң тұлғасы.
 54.  Сексуалдық қатынастар  саласындағы қылмыстылықтың детерминанты.
 55.  Сексуалдық қатынастар  саласындағы қылмыстылықтың алдын-алу.
 56.  Экономикалық қылмыстылықтың криминологиялық сипаттамасы.
 57.  Ұйымдасқан қылмыстылықтың криминологиялық сипаттамасы.
 58.  Ұйымдасқан қылмыстылықтың себептнрi мен жағдайлары.
 59.  Ұйымдасқан қылмыстылықтың алдын-алу бағыттары.
 60.  Кәсiби қылмыстылықтың криминологиялық сипаттамасы.
 61.  Кәсiби қылмыстылықтың алдын-алу бағыттары.
 62.  Рецидивтiк қыллмыстардың  деңгейi және құрылымы.
 63.  Рецидивтiк қыллмыстылықтың себептерi мен жағдайлары.
 64.  Криминалдық рецидивистiң тұлғасы.
 65.  Криминалдық рецидивистiң алдын-алу жүйесi.
 66.  Автокөлiк қылмыстарының криминологиялық сипаттамасы.
 67.  Абайсызда жасалған қылмыстылық жүйесiнде автокөлiк қылмыстылығының орны.
 68.  Автожол қылмыстығына сәйкес келетiн жағдайлар.
 69.  Жол травматизмiнiң арнайы  және жалпы профилактикасының жүйесi.
 70.  Индустриалды дамыған капиталистiк мемлекеттердегi қылмыстылықтың жағдайы.
 71.  Батыс мемлекеттердегi қылмыстылықтың негiзгi себептерi және жағдайлары.
 72.  Биологиялық криминологиялық теориялар.
 73.  Қылмыстылық  себептердiң психологиялық теориялары.
 74.  Шетел криминологиясындағы социологиялық теориялар.
 75.  Дiн негiздегi қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы
1.  Экономика как объект хозяйственной деятельности
2. то смел бы предсказывать
3. Лабораторная работа 2 Основные принципы работы в операционной системе Windows 8 Целью работы является осво
4. і 44Перетворення енергії при коливальному русі
5. стопа pedis s. pes образован базиподием заплюсной trsus из трёх рядов коротких асимметричных костей метаподие
6. картина світу 2
7. Попит на наукові та технічні книжки зростає пишуть автори посібника вже друге видання якого невтомно зао
8. Метрология, стандартизация и сертификация
9. Антигистаминные препараты- блокаторы H1рецепторов- Phencrolum 0025 по 1 таб.html
10. Лекция 2 Сущность розничных банковских услуг
11.  Анализ преимуществ субъекта с точки зрения туристской привлекательности- 1
12. Особенности культуры древней Месопотамии
13. самая популярная и распространенная в России печатная технология
14. з курсу Інформатика Перевірила-
15. Лекции по философии
16. Средства тушения пожаров.html
17. Какой форме оплаты труда рабочих отдано предпочтение ЕНиРом и вами
18. Для изучения педагогического опыта применяют тестирование аннотирование регистрацию из
19. Социосфера Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Мордовский го
20. яких мовних комунікацій ~ вокальнослуховий; легко породжується й легко сприймається нове створене повідомл