Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема управління фінансами корпорації

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Перелік питань до екзамену з "Фінансів зарубіжних корпорацій"

1. Предмет дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
2. Юридичні форми організації капіталу і підприємництва, їх переваги та недоліки.
3. Основні категорії корпоративних фінансів, їх суть.
4. Види грошових відносин корпорації з іншими агентами ринку, їх характеристика.
5. Функції фінансів корпорації, їх суть.
6. Система управління фінансами корпорації.
7. Оборот капіталу корпорації, поняття та основні елементи.
8. Особливості руху фондів корпорації.
9. Корпорація як суб’єкт права.
10. Джерела правового регулювання діяльності корпорацій в романо-германському (континентальному) та англосаксонському праві.
11. Корпорація як юридична особа, поняття та основні ознаки.
12. Форми фінансової звітності корпорацій, їх характеристика.
13. Аналіз фінансової звітності корпорацій, основні методи та їх суть.
14. Метод коефіцієнтів в системі аналізу фінансової звітності корпорацій.
15. Складові частини капіталу корпорації, їх характеристика.
16. Вартість капіталу корпорації.
17. Поняття «структура капіталу», основні показники її виміру.
18. Теорії структури капіталу корпорації, їх суть.
19. Поняття оптимальної структури капіталу.
20. Структура капіталу корпорацій та ризики, оцінка їх впливу.
21. Фінансовий та операційний леверидж, поняття та основні елементи.
22. Оцінка вартості інвестицій у реальні активи.
23. Методи оцінки ефективності інвестицій (капітальних вкладень) корпорацій.
24. Оборотний капітал корпорації, поняття та складові елементи.
25. Система управління оборотним капіталом корпорації.
26. Особливості діяльності корпорацій на фінансовому ринку.
27. Характеристика основних типів ведення бізнесу у світі.
28. Типи корпорацій. Види холдингів.
29. Внутрішні джерела фінансування діяльності корпорації.
30. Що таке фінансовий менеджмент корпорації?
31. Функції скарбника (казначея) в корпорації
32. Методи складання звіту про зміну фінансового стану корпорації?
33. Характеристика зовнішнього середовища корпорації.
34. Види ризиків вкладення в цінні папери.
35. Можливі сфери застосування капіталу корпорації.
36. Фінансова стратегія корпорації?
37. Причини неспівпадіння загальної і фінансової стратегії корпорації.
38. Шляхи підвищення прибутків акціонерів.
39. Структура фінансового плану корпорації.
40. Характеристика бюджету капітальних вкладень корпорації.
41. Які планові фінансові документи слід переглядати при зміні умов зовнішнього середовища функціонування корпорації?
42. Які заходи доцільно вжити у разі неможливості відшукати необхідні для розширення продажів фонди?
1. Агрономия Составитель Алексеев В
2. РЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇна здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2004
3. Дипломная работа Научный руководитель ~ ассистент кафедры биологии и основ с-х ~ Филимонова Гали
4. Реферат на тему- Життя і творчість Михайла Петренко ДАВ ПІСНЮ КРИЛАТУ Нове з біографії поета Мих.html
5. от Центральной Европы до Центральной Азии
6. Основні поняття та категорії фольклористики як науки
7. Контрольная работа предоставляется преподавателю на проверку на одном из электронных носителей CDR CDRW и на
8. тема- Сущность цели и задачи бух
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук5
10. Подготовка документов на компьтютере
11. а из незаполненных внешних оболочек становятся общими для обоих атомов причем спины этих электронов станов
12. Обмен веществ у рыб
13. ИЯшуков от 2010 г
14. рынок; рассмотреть важнейшие исторические условия возникновения рынка
15. тема національної оцінки інноваційного розвитку
16. .Дегидрационный шок - Клинические проявления
17. Возникновение музеев. Русский государственный музей
18. на тему Исследование систем управления персоналом на примере организации ООО Остин.html
19. Курсовая работа- Проектирование и расчёт цилиндрического шевронного редуктора
20. Анализ финансово-Хозяйственной деятельности предприятия ГУП комбинат строительных материалов