Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 10- Температура

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Загрузка...

Диплом на заказ

Тема 10: Температура. Теплова рівновага. Прилади для вимірювання температури.

Макроскопічне тіло, що складається з великої кількості молекул має слідуючі параметри:

p тиск [Па]

V –об’єм [м3]

t0 температура

m – масса тіла

Для того, щоб сформулювати, основні положення та записати формули будемо вважати, що сила взаємодії між молекулами відсутня.

Величини, що характеризують стан макроскопічних тіл без врахування їх молекулярної маси будови називається мікроскопічними параметрами. Їх чотири.

Для визначення параметрів системи основну роль грає температура.

Холодне тіло відрізняється від гарячого, якщо це одна й та сама величина.

При змішуванні швидкості молекул буде однаковим. Тепле тіло охолоне, а ходне нагріється. Так буде відбуватись до тих пір, поки температура не зрівноважиться. При цьому тепловими втратами можна знехтувати.

Для вимірювання температури є прилади, що називаються термометрами.

Кожен термометр складається з трьох основних частин:

  1.  Робоче тіло (рідина, газ і т. д., що знаходиться всередині термометра) – робоче тіло внаслідок зміни температури змінює свій об єм, після цього на шкалі ця зміна помітна, тому рідину підкрашують.
  2.  Проградуйована шкала – може бути в деяких частинах градуса, кожна поділка повинна бути помітна роздільно.
  3.  Футляр – для того, щоб не було взаємодії з  зовнішнім середовищем. Людина може взаємодіяти при температурі 34,3 – 41,3.

            Теплова рівновага

При змішуванні однорідних ряднин з різною температурою, молекули з більшою швидкістю віддають свою енергію молекулам з меншою до тих пір, поки їх температура не стане однаковою, в цьому випадку наступає теплова рівновага – тобто такий стан, коли всі параметри будуть незмінними. А температура системи постійною.

Температура тіла характеризує стан теплової рівноваги, тобто всі тіла в системі мають однакову температуру.

В реальному варіанті при теплообміні завжди частина енергії затрачується на нагріванні повітря, ємності, в якій змішують  речовини, тому ідеальних макроскопічних систем не існує.
1. Задание по Отечественной истории Жирным шрифтом выделены наиболее важные события.html
2. Территория государства (Контрольная)
3. Гремящий дым. Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки относит
4. Обязательство и ответственность субъектов предпринимательской деятельности
5. а называют поясками вертикальные пилястрами или полуколоннами
6. Толково-исторический словарь к стихотворению МЮЛермонтова «Бородино» (о работе со словом на уроке русского языка)
7. пояснительная записка по дисциплине ~~Электрическая часть электрических станций~ Вариант 17
8. Анатомия пищевого сырья
9. Тема 1. Прикладная политология как научное направление и учебная дисциплина.html
10. Коды Форма по ОКУД 0710001 Дата число месяц год
11. Трудовые ресурсы Центрального района (угольная промышленность)
12. Да или нет Внесите свои ответы в таблицу
13. Тема- Передатчик судовой подвижной службы предназначенный для связи береговых служб с морскими судами и меж
14. ФИЗИКА для студентов всех специальностей вуза Утверждено на заседании ученого совета
15. Дипломная работа- Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi
16. Тема- Анализ финансовых результатов от реализации продукции животноводства СПК Племзавод Разлив
17. Сравнительная характеристика двух войн Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 год
18. Первые шаги в Интернет
19. объективных закономерностей принципов и факторов размещения производительных сил на базе диалектического
20. . Теоретическая основа Теоретическая основа Методики исследования обучаемости связана с учением выда