Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 10- Температура

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Тема 10: Температура. Теплова рівновага. Прилади для вимірювання температури.

Макроскопічне тіло, що складається з великої кількості молекул має слідуючі параметри:

p тиск [Па]

V –об’єм [м3]

t0 температура

m – масса тіла

Для того, щоб сформулювати, основні положення та записати формули будемо вважати, що сила взаємодії між молекулами відсутня.

Величини, що характеризують стан макроскопічних тіл без врахування їх молекулярної маси будови називається мікроскопічними параметрами. Їх чотири.

Для визначення параметрів системи основну роль грає температура.

Холодне тіло відрізняється від гарячого, якщо це одна й та сама величина.

При змішуванні швидкості молекул буде однаковим. Тепле тіло охолоне, а ходне нагріється. Так буде відбуватись до тих пір, поки температура не зрівноважиться. При цьому тепловими втратами можна знехтувати.

Для вимірювання температури є прилади, що називаються термометрами.

Кожен термометр складається з трьох основних частин:

  1.  Робоче тіло (рідина, газ і т. д., що знаходиться всередині термометра) – робоче тіло внаслідок зміни температури змінює свій об єм, після цього на шкалі ця зміна помітна, тому рідину підкрашують.
  2.  Проградуйована шкала – може бути в деяких частинах градуса, кожна поділка повинна бути помітна роздільно.
  3.  Футляр – для того, щоб не було взаємодії з  зовнішнім середовищем. Людина може взаємодіяти при температурі 34,3 – 41,3.

            Теплова рівновага

При змішуванні однорідних ряднин з різною температурою, молекули з більшою швидкістю віддають свою енергію молекулам з меншою до тих пір, поки їх температура не стане однаковою, в цьому випадку наступає теплова рівновага – тобто такий стан, коли всі параметри будуть незмінними. А температура системи постійною.

Температура тіла характеризує стан теплової рівноваги, тобто всі тіла в системі мають однакову температуру.

В реальному варіанті при теплообміні завжди частина енергії затрачується на нагріванні повітря, ємності, в якій змішують  речовини, тому ідеальних макроскопічних систем не існує.
1. История дизайна Хрустальный дворец 1851 был возведен- атрадиционной кирпичной кладкой но с б
2. научного центра Уральского федерального университета имени первого Президента России Б
3. Економіка сучасної Греції
4.  ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА История народа Нефиева согласно его летописи
5. Жеке сына~ ~дісі ~андай да бір жа~а за~дылы~тар ашуды~ емес ой мен идеяны тексеруді~ с~тті т~жірибеден ту~а
6. Мой идеал менеджера- Генри Форд.html
7. Говоря по правде это не только ответственность перед собой и другими
8. Социализация личности ребенка через трудовую деятельность
9. по теме- 1 Арзиманов Тим1
10. Эволюция животного мира
11. по теме исследования литературного материала и учится оформлять ее в соответствии с требованиями предъявля
12. Кэмп-Дэвидский процесс
13. Лабораторная работа 7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕ
14. О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВ
15. 1Культура и цивилизация
16. востоке Китай граничит с КНДР и Россией на севере с Монголией на северозападе с Россией и Казахстан
17. Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР
18. либо имел повод осведомляться в литературе у эстетов и психологов какое объяснение может быть дано сущ ност
19. Образование, культура, сознание
20. попрежнему имеет проблемы с доверием