Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема 1 Центральним органом імунної системи є- 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Тести: (імунна система)

1. Центральним органом імунної системи є:

1.1. Селезiнка;

1.2. Лiмфатичнi вузли;

1.3. Тимус;

1.4. Лiмфоцити периферійної кровi.

2. Максимальних розмiрiв тимус досягає у:

2.1. 1 рiк;

2.2. 3 роки;

2.3. 5 рокiв;

2.4. 6-12 рокiв; 

2.5. 16 рокiв.

3. Клiтини периферійної кровi, які здатнi до бласттрансформацiї:

3.1. Еритроцити;

3.2. Лiмфоцити; 

3.3. Моноцити;

3.4. Нейтрофiли;

3.5. Еозинофiли;

3.6. Базофiли.

4. У якому вiцi дитини синтез секреторного IgA досягає рiвня дорослих?

4.1. 1 рік;

4.2. 5 років;

4.3. 10 років;

4.4. 15 років.

5. В ІІ критичному періоді розвитку імунної системи дитини спостерігається:

5.1. Виражена гіперімуноглобулінемія;

 5.2. Виражена гіпоімуноглобулінемія;

5.3. Формування імунологічної пам’яті;

5.3. Максимальна продукція секреторного Ig A.

6. Імунодефіцитний стан це:

6.1. Транзиторне незначне зниження деяких параметрів імунної системи;

6.2. Фізіологічний стан новонароджених;

6.3. Один із проявів лімфатичного діатезу;

 6.4. Стійкий дефіцит одного або декількох параметрів (механізмів) імунної відповіді.

7. Для недостатності В-клітинної ланки імунітету є характерними:

7.1. Рецидивуючі кандидози слизових оболонок;

7.2. Рецидивуючий перебіг Herpes labialis;

7.3. Рецидивуючі ГРВІ;

 7.4. Рецидивуючі гнійні отити.

8. Імунологічні тести І рівня включають визначення:

8.1. Субпопуляцій Т – лімфоцитів;

8.2. Імунорегуляторного індексу;

8.3. Вмісту цитокінів;

 8.4. Рівня сироваткового Ig M. 

9. Імунологічні тести ІІ рівня включають:

 9.1. Визначення субпопуляцій сироваткових імуноглобулінів;

9.2. Оцінку фагоцитарної активності нейтрофілів;

9.3. Визначення титру комплементу;

9.4. Визначення кількості CD 20 лімфоцитів.

10. Рівень сироваткового Ig M є мінімальним у дітей у періоді:

10.1. Новонародженості;

10.2. Грудного віку;

10.3 Дошкільного віку;

10.4. Молодшого шкільного віку.

11. У здорових дiтей не пальпуються лiмфовузли:

11.1. Потиличні;

11.2. Підщелепні;

11.3. Пахові;

11.4. Пахвові.

12. Збiльшення потиличних лiмфовузлiв є характерним для:

12.1. Інфекційного мононуклеозу;

12.2. Кору; 

12.3. ГРВI;

12.4. Епідемічного паротиту.

13. Якi клiтини переважають у цитограмі нормального лiмфатичного вузла?

13.1. Лiмфобласти;

13.2. Пролiмфоцити;

13.3. Лiмфоцити;

13.4. Нейтрофiли;

13.5. Макрофаги.

14. В якому перiодi дитинства найрідше зустрічаються прояви гострого апендициту?

14.1. У новонароджених та дітей грудного віку; 

14.2. У дошкiльному вiці;

14.3. У молодшому шкiльному віці;

14.4. У старшому шкiльному вiці.

15. При якому iнфекцiйному захворюванні спостерігається системне збiльшення лiмфовузлiв?

15.1. Кір;

15.2. Кашлюк;.

15.3. Iнфекцiйний мононуклеоз; 

15.4. Скарлатина.

Задача №1.

Дитині 1 міс. Вміст Ig A в сироватці крові 1,0 Г/л 

Завдання: 1. Чи є це варіантом вікової норми?

2. Назвіть найбільш часті причини підвищення рівня Ig A?

1. Зазначений вміст Ig A в сироватці крові перевищує вікову норму

2. Внутрішньоутробне інфікування, інфекційний процес.

Задача №2.

Дитині 4 міс. Вміст Іg G в сироватці крові 3,0 Г/л.

Завдання:

1. Чи є це варіантом вікової норми?

2. Назвіть можливі причини гіпоімуноглобулінемії G у дітей?

1. Так, в дітей віком від 3 до 6 міс. спостерігається фізіологічна гіпоімуноглобулінемія G, пов’язана з катаболізмом материнських антитіл і недостатнім синтезом.

2. Причинами гіпоімуноглобулінемії G можуть бути імунна недостатність, імунодефіцитні захворювання, лімфатичний діатез тощо.

Задача №3.

Дитині 4 роки, хворіє на ГРВІ. Динаміка вміст Ig M протягом перших шести днів захворювання: 2,8 Г/л (перший день хвороби) та 1,4 Г/л (шостий).

Завдання:

Вкажіть напрямок патологічного процесу.

 Вміст Ig M підвищується в гострому періоді інфекційного процесу. Тенденція до нормалізації його вмісту корелює із зворотнім напрямком інфекційного процесу.
1. Тема- Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2. Республіка Білорусь Republic Belrus
3. тема органов дыхания 1
4. Тройственного союзав составе Германии АвстроВенгрии и Италии и Антанты в составе Великобритании Франции
5. по теме Мой родной Саратовский край Составил- воспитатель первой
6. Американская живопись
7. тематическая школа статистики зарубежом.html
8. Йаха Исторгнув победный вопль Рикрой сильным порывом ветра отправил своего противника в продолжительны
9. а В этот период создается теоретическая программа реализма
10. Модель управления запасами простейшего типа характеризуется постоянным во времени спросом мгновенным
11. Илюхин Виктор Иванович
12. Актуальные проблемы частного права далее ~ Конференция которая пройдет в дистанционном формате с 4 по 29 м
13. тема діяльності підприємств повинна орієнтуватися на стан ринку і перспективи його розвитку на вимоги покуп
14. КЛЮЧ телетайп 221 115 МЕЧ Emil - prs @ online extrim
15. Финансирование инноваций в общей стратегии фирмы
16. Проект производства работ на строительство автомобильной дороги
17. Тема 6.3 Ремонт и содержание ж-б мостов Работы по содержанию пролетных строений включают в себя уход профи
18. Юг подрядная строительная организация осуществляющая строительство фундаментов для жилых домов являет
19. Этот метод основан на изображении гармонических величин комплексными числами Комплексным числом называе
20. і Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень електронної п