Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Психологічні особливості старшокласника Мета навчання- сформувати та поглибити у студентів самос

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Практичне заняття № 6

 

Тема: Психологічні особливості старшокласника

Мета навчання: сформувати та поглибити у студентів самосвідомості в юнацькому віці; розглянути рушійні сили розвитку особистості психічних новоутворень; дати визначення юнацькому віку.

Зміст заняття

Аудиторні завдання

1.     Запитання для обговорення:

1. Надайте загальну характеристику ранньої юності.

2. Розкрийте особливості спілкування та дружби в юнацькому віці.

3. Які особливості юнацького кохання? Підготовка до сімейного життя.

4. Формування особистості старшокласника.

  5. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника. Формування   професійних інтересів

Домашні завдання

  1.  Заповність таблицю «Особливості розвитку дитини» (старшокласник)
  2.  Заповніть таблицію «Класифікація психологічних особливостей»

Проаналізуйте текст і поділіть особливості на 2 групи:1 – притаманні підліткам, 2- старшокласникам. У тексті подано 10 вказівок на психічні особливості кожного з вікових періодів. Результати подайте в таблиці.

               підлітки

                старшокласники

1. Завершується підготовка до самостійного життя.

2. Нерідко трапляються випадки пустування і бешкетування.

3. Вік інтенсивного формування світогляду.

4. Формуються мотиви обов’язку.

5. Різко зростає інтерес до теоретичних знань.

6. Посилюється бажання завоювати авторитет і визнання товаришів.

7. Спостерігається значне зростання соціальної активності.

8.Пришвидшується процес статевого дозрівання.

9. Різко зростає громадська активність.

10. Характерною рисою є безпосередність і комунікабельність.

11. Інтенсивно розвивається самосвідомість.

12. Помітного розвитку досягає почуття дружбі.

13. Визначаються ціннісні орієнтації.

14. Інтенсивно формуються окремі риси характеру.

15. Завершується вибір професії.

16. Посилюється ріст і збільшується маса тіла.

17. Утверджується громадська зрілість особистості.

18. Зміцнюється прагнення до самовиховання.

19. Закінчується процес статевого дозрівання.

20. Розширюється коло активних інтересів.

Індивідуальні завдання

1. Підготувати реферат на тему:

  •  Загальна характеристика зрілого дорослого віку
  •  Проблеми зрілого дорослого віку
  •  Особливості життєдіяльності у зрілому дорослому віці

Практична частина

Проведення дискусії «Кохання в юнацькому віці»

Література базова:

  1.  Виготський Л.С. Структура і динаміку віку // Заброцький ММ., Савченко О.М., Тичина І.М.. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005
  2.  Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
  3.  Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 464с.
  4.  Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.
  5.  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб.. - К.: Центр учбової літератури, 2010 - 128 с.

Література додаткова:

1.     Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество. – М., 1998. – С. 9-97.

2.  Немов Р.С. Психология. Книга 2. – М., 2001. – 640 с.
1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
2. тема- сущность виды элементы.html
3. Монтаж металлических конструкций 2-5 этажей блока постоянного хранения гаража на 300 автомобилей
4. Реферат- Дистрибутивный анализ
5. кадр в силу своей неясности и размытости границ требует очень осторожного с собой обращения.
6. Деньги
7. Искусство Древнего Рима, Византии, Италии
8. Тема 1 Предмет и методология теории государства и права
9. Фадеев Александр Александрович
10. Правомерное поведение Понятие и виды
11. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ ' Дисертаціє
12. модуль Экология для студентов экономических специальностей
13. Эритропоэздібелсендіретінзаттар аскорбин~ыш~ылы рутин кверцетин викасол диазепам нитразепам клона
14. Модель современного менеджера
15. Восточно Сибирский экономический район
16. Лекция 7 Либералы от вас хотят того что было сформулировано в Чикагской экономической школе
17. Ні 11 Лютого 2013 16-36 Переглядів- 128 Фото- lomonintek
18. РТУТаможнятаможенный пост Товар ТС находящиеся на таможенной территории Таможенного союза товары-
19. педагогічної роботи
20. ПРОСВЕЩЕНИЕ 1989 ББК 88 К84 Рецензенты- 1