Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Ознайомлення з метою завданнями практики

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Біологічний факультет

Кафедра ботаніки

Звіт

з навчальної комплексної польової практики (ботаніка)

студентів І курсу

Склад бригади

1. бригадир:Прізвище

2.

3.

4.

5.

Науковий керівник практики:

Коцун Лариса Олександрівна

Кузьмішина Ірина Іванівна

Луцьк 2013

День 1

Тема: Ознайомлення з метою  завданнями практики. Методикою збору гербарію та його формуванням; ознайомлення з правилами техніки безпеки при проходженні польової практики; розподіл обов’язків серед членів бригади

Мета навчальної практики з ботаніки

Комплексна навчальна практика з ботаніки триває 12 днів. Її метою є ознайомлення з видовим різноманіттям водоростей, грибів, лишайників; особливостями морфологічної будови вегетативних та генеративних органів рослин

Завдання практики

1. Ознайомитися з видовим різноманіттям водоростей річок Сапалаївка, Стир, озера Світязь.

2.Ознайомитися з видовим різноманіттям грибів парку культури та відпочинку Лесі Українки, Шацького національного природного парку

3.Ознайомитися з видовим різноманіттям лишайників у парку культури і відпочинку Лесі Українки та Шацького національного природного парку.

Зібрати колекцію грибів та лишайників.

Навчитися монтувати морфологічний гербарій кожного студента.

Знати українську і латинську назву зібраних видів грибів, водоростей і лишайників.

Навчитися аналізувати будову вегетативних та генеративних органів рослин.

Навчитись визначати гриби, лишайники та водорості за визначниками, встановлювати їх систематичне положення.

Засвоїти правила охорони та збереження біорізноманіття.

Види діяльності під час проходження

навчально-польової практики

1.Екскурсії в природу де в польових умовах студент  навчиться збирати ботанічний матеріал з метою подальшого його опрацювання  лабораторії кафедри ботаніки.

2. Камеральна обробка зібраних матеріалів визначення, гербаризація йог та здійснення біоморфологічних описів.

3. виконання індивідуальних завдань

Форма контролю

Основна форма контролю – залік.

1. Для його отримання студенту необхідно виконати усі завдання.

2. написати звіт на бригаду про проходження польової практики і відповідним чином його оформити.

3. Знати українські та латинські назви досліджених видів.

Правила збирання ботанічного матеріалу у природі

1. Суворо дотримуватись екскурсійних маршрутів.

2. Збирати ботанічний матеріал лише за вказівкою викладача, не збирати і не викопувати рідкісні види рослин.


День 2

Тема: Вивчення видового різноманіття грибів та лишайників

Завдання: Ознайомитися з видовим різноманіттям грибів та лишайників. Зібрати виявлені ботанічні об’єкти. Зробити опис території дослідження.

Опис об’єкту дослідження

Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки побудований у 50-х рр. минулого століття в заплаві річки Стир на площі біля 100 га. Для пониження рівня грунтових вод були прокладені штучні меліоративні канали та система колекторів яка дозволяла скидати надлишок води у річці Стир. Для зменшення кількості вологи були висаджені швидкорослі види рослин, зокрема Тополя чорна, Осика, Верба біла, Верба ламка. Пізніше                       рівня грунтових вод були підсадженні високо декоративні види деревних рослин – це Ялина звичайна, Клен сріблястий, Клен-явір, Клен  гостролистий, Липа широколиста, Береза плакуча, красиво квітучі кущі Форзиції, Тавояги ВАнгутта, Тавояги верболистої, Берючини чубушника. У 80-х рр. минулого століття парк культури і відпочинку був одним із найкращих в Україні, проте замулення меліоративної системи та недовговічність Тополі чорної ураження помелою призвели до того. Що піднявся рівень грунтових вод, тополя вступила в синильну фазу. Утворився грунтовий самосів з бузини, рубінії, клена, що призвело до втрати цінних видів рослин. Завдяки сильній загущеності дерева сильно уражені трутовиками, на Ялині канадській, Модрині поселились лишайники, трав’яний покрив парку сформований на підвищеннхглухою кропиво., білою кропивою, веронікою, дібровою, перієм, різнии видами осок. В парку зростає один вид з червоної книги України – Колючка червенковоподібна

Види грибів і лишайників


1. ; ctinomycose франц хроническая болезнь вызываемая различными видами актиномицетов
2. Отцы и дети. Образ Базарова в романе.
3. Вариант ’ дерева Высотам Диаметр на Протяжен.html
4. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТАЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
5. Semntic Chnges
6. Реалізація суперскалярної обробки в thlon 642 SpeedFn 427, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів
7. А ~р бір д~рыс жауап~а 1 ~пай барлы~ы 6 ~пай Тарихи терминдерге аны~тама бері~іздер Интелегенция
8. при старом порядке.html
9. Местные налоги Их роль в формировании местных бюджетов
10. х годов ~ 24 Михаил Афанасьевич Булгаков МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА У нас в клубе на ст
11. Инфракрасное облучение Бальнеотерапия
12. 50 N ~ 0.30.5 P ~ 0.020
13. Экономика и управление на предприятии Набережные Челны 2012 Экономика пр
14. Моделирование в педагогике- попытка осмысления
15. Фразеологизмдерді ~атыстыра отырып с~йлем ~~ра~ыз- д~ниеге келді к~мелетке толды ~ара ж~мыс Бай~о~ырд
16. 33 Утверждаю Инв
17.  Рисуем скелет или План курсовой работы Велосипед изобретать не надо нужно пользоваться тем что уже изоб
18. К моменту когда я собирался поступить в колледж у меня уже была солидная подготовка по общеобразовательным
19. Тема- Классификация дорожных знаков
20. Структура психологического консультировани