Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Ознайомлення з метою завданнями практики

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Біологічний факультет

Кафедра ботаніки

Звіт

з навчальної комплексної польової практики (ботаніка)

студентів І курсу

Склад бригади

1. бригадир:Прізвище

2.

3.

4.

5.

Науковий керівник практики:

Коцун Лариса Олександрівна

Кузьмішина Ірина Іванівна

Луцьк 2013

День 1

Тема: Ознайомлення з метою  завданнями практики. Методикою збору гербарію та його формуванням; ознайомлення з правилами техніки безпеки при проходженні польової практики; розподіл обов’язків серед членів бригади

Мета навчальної практики з ботаніки

Комплексна навчальна практика з ботаніки триває 12 днів. Її метою є ознайомлення з видовим різноманіттям водоростей, грибів, лишайників; особливостями морфологічної будови вегетативних та генеративних органів рослин

Завдання практики

1. Ознайомитися з видовим різноманіттям водоростей річок Сапалаївка, Стир, озера Світязь.

2.Ознайомитися з видовим різноманіттям грибів парку культури та відпочинку Лесі Українки, Шацького національного природного парку

3.Ознайомитися з видовим різноманіттям лишайників у парку культури і відпочинку Лесі Українки та Шацького національного природного парку.

Зібрати колекцію грибів та лишайників.

Навчитися монтувати морфологічний гербарій кожного студента.

Знати українську і латинську назву зібраних видів грибів, водоростей і лишайників.

Навчитися аналізувати будову вегетативних та генеративних органів рослин.

Навчитись визначати гриби, лишайники та водорості за визначниками, встановлювати їх систематичне положення.

Засвоїти правила охорони та збереження біорізноманіття.

Види діяльності під час проходження

навчально-польової практики

1.Екскурсії в природу де в польових умовах студент  навчиться збирати ботанічний матеріал з метою подальшого його опрацювання  лабораторії кафедри ботаніки.

2. Камеральна обробка зібраних матеріалів визначення, гербаризація йог та здійснення біоморфологічних описів.

3. виконання індивідуальних завдань

Форма контролю

Основна форма контролю – залік.

1. Для його отримання студенту необхідно виконати усі завдання.

2. написати звіт на бригаду про проходження польової практики і відповідним чином його оформити.

3. Знати українські та латинські назви досліджених видів.

Правила збирання ботанічного матеріалу у природі

1. Суворо дотримуватись екскурсійних маршрутів.

2. Збирати ботанічний матеріал лише за вказівкою викладача, не збирати і не викопувати рідкісні види рослин.


День 2

Тема: Вивчення видового різноманіття грибів та лишайників

Завдання: Ознайомитися з видовим різноманіттям грибів та лишайників. Зібрати виявлені ботанічні об’єкти. Зробити опис території дослідження.

Опис об’єкту дослідження

Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки побудований у 50-х рр. минулого століття в заплаві річки Стир на площі біля 100 га. Для пониження рівня грунтових вод були прокладені штучні меліоративні канали та система колекторів яка дозволяла скидати надлишок води у річці Стир. Для зменшення кількості вологи були висаджені швидкорослі види рослин, зокрема Тополя чорна, Осика, Верба біла, Верба ламка. Пізніше                       рівня грунтових вод були підсадженні високо декоративні види деревних рослин – це Ялина звичайна, Клен сріблястий, Клен-явір, Клен  гостролистий, Липа широколиста, Береза плакуча, красиво квітучі кущі Форзиції, Тавояги ВАнгутта, Тавояги верболистої, Берючини чубушника. У 80-х рр. минулого століття парк культури і відпочинку був одним із найкращих в Україні, проте замулення меліоративної системи та недовговічність Тополі чорної ураження помелою призвели до того. Що піднявся рівень грунтових вод, тополя вступила в синильну фазу. Утворився грунтовий самосів з бузини, рубінії, клена, що призвело до втрати цінних видів рослин. Завдяки сильній загущеності дерева сильно уражені трутовиками, на Ялині канадській, Модрині поселились лишайники, трав’яний покрив парку сформований на підвищеннхглухою кропиво., білою кропивою, веронікою, дібровою, перієм, різнии видами осок. В парку зростає один вид з червоної книги України – Колючка червенковоподібна

Види грибів і лишайників
1. Нормы права
2. темам біологічним технічним соціальним військовим тощо
3. Лекционный курс Караганда2012 Лекция 1 Задачи курса клиниче.
4. Mind the text ldquo;The Berdrdquo; by G
5. Тема 12 МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ 12
6. Расчет теплообменного аппарата
7. ЗАДАНИЕ 13 ЗАДАНИЕ 25 ЗАДАНИЕ 36 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ7 Задание 1 А Б [ъ к^во жъ на п~р~им~эт~и тъ ъм~э
8. социализму XXI века
9. мрачной тюрьме волшебного мира содержался всем известный узник по имени Сириус Блэк
10. Василий Иванович Суриков - певец земли сибирской
11. Задание 1. В каком слове совпадает количество звуков и букв Подчеркни его
12. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой из недавно проснувшихся долин
13. Различают торговую экономическую и коммуникативную психологическую эффективность рекламы
14. Тема уроку- Ідея віротерпимості
15. Не меньшее значение имеет также правильно сбалансированное и подобранное питание в профилактике различных
16. Договор поручение.html
17. ЛЕКЦИЯ 5 Рисунок 4
18. провокаторами могут оказаться также бактерии простейшие и грибы Сорокина Смирнихина 2004
19. Внутренняя и внешняя политика алавитов в Сирийской Республики во второй половине ХХ начале ХХI вв
20. темах двигателей внутреннего сгорания называются моторными маслами