Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Визначення чисельності окремих категорій працівників

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Практична робота №1

Тема: Визначення чисельності окремих категорій працівників.

Мета: Одержати практичні навички у визначенні чисельності основних робітників, допоміжних та управлінського персоналу підприємства.

Завдання 1.

Розрахувати чисельність основних робітників, допоміжних та управлінського персоналу підприємства згідно свого варіанту використовуючи таблицю 1.

Таблиця1.                                                    Вихідні дані.

Варіант

Повна трудомісткість виробничої програми (нормо/год.)

Число календарних днів (дні)

Вихідні і святкові дні за рік (дні)

Тривалість робочої зміни (години)

Передсвяткові дні (години)

Коефіцієнт не виходів

Коефіцієнт виконання виробітку

1

50 000

365

110

8

9

0,9

1,15

2

60 000

365

110

8

9

0,9

1,16

3

70 000

365

110

8

9

0,9

1,17

4

80 000

365

110

8

9

0,9

1,18

5

90 000

365

110

8

9

0,9

1,19

6

100 000

365

110

8

9

0,9

1,20

7

110 000

365

110

8

9

0,9

1,21

8

120 000

365

110

8

9

0,9

1,22

9

130 000

365

110

8

9

0,9

1,23

10

140 000

365

110

8

9

0,9

1,24

11

150 000

365

110

8

9

0,9

1,15

12

160 000

365

110

8

9

0,9

1,16

13

170 000

365

110

8

9

0,9

1,17

14

180 000

365

110

8

9

0,9

1,18

15

190 000

365

110

8

9

0,9

1,19

16

200 000

365

110

8

9

0,9

1,20

17

210 000

365

110

8

9

0,9

1,21

18

220 000

365

110

8

9

0,9

1,22

19

230 000

365

110

8

9

0,9

1,23

20

240 000

365

110

8

9

0,9

1,24

21

250 000

365

110

8

9

0,9

1,15

22

260 000

365

110

8

9

0,9

1,16

23

270 000

365

110

8

9

0,9

1,17

24

280 000

365

110

8

9

0,9

1,18

25

290 000

365

110

8

9

0,9

1,19

26

300 000

365

110

8

9

0,9

1,20

27

310 000

365

110

8

9

0,9

1,21

28

320 000

365

110

8

9

0,9

1,22

29

330 000

365

110

8

9

0,9

1,23

30

340 000

365

110

8

9

0,9

1,24

Методика виконання завдання.

1. Планова чисельність основних робітників визначається за формулою

                                                                              (1)

де, - чисельність основних робітників;

     - повна трудомісткість виробничої програми;

    - розрахунковий ефективний (дійсний) фонд часу одного робітника на рік;

   - очікуваний середній коефіцієнт виконання норм робітниками у розрахунковому році;

Розрахунковий фонд часу одного робітника на рік визначається за формулою :

                                                (2)

де, - число календарних днів

    - число вихідних і святкових днів

    - число передсвяткових годин

   - коефіцієнт не виходів

2) Чисельність допоміжних робітників визначається за формулою :

                                                               (3)

де, - чисельність допоміжних робітників

3) Чисельність управлінського персоналу визначається за формулою :

                                                        (4)

де, - чисельність управлінського персоналу

Висновки.
1. Vr 12 PRINT TB20; Grupp 12iu1
2. Привет Это моя первая программа на C
3.  Основні напрямки роботи заступника помічника керівника навчання з виховної роботи Командноштабні на
4. Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Ро.1
5. а; класс Е пожары связанные с горение электроустановок
6. Основные религиозные направления
7. Волки Их повадки и образ жизни
8. PRESSМОСКВА ldquo;РУССКИЙ ПУТЬrdquo;1993ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИПод общей редакцией А
9. задание макс
10. Тема 1. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 3
11. Биохимия человека
12. Тема- Предмет вивчення дисципліни
13. ТЕМА МІКРООРГАНІЗМІВ РУБЦЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЇЇ РЕГУЛЯЦІЇ 03
14. нужде как учительнице жизни
15. і. У сучасній економічній літературі товарна біржа розглядається поперше як економічна категорія що в
16. Одним из первых подходов к объяснению процесса социализации личности явился принцип подражания исследован
17. реферату- Українське військо періоду козаччиниРозділ- Військова справа ДПЮ Українське військо періоду коз
18. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
19. Психофизиологические особенности человека
20. ТЕМА 6 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА Ресурсы это совокупность всех материальных благ и услуг используемы.