Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

соціальна наука і навчальна дисципліна ХХI століття

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Диплом на заказ
 1.  Політологія - соціальна наука і навчальна дисципліна ХХI століття. Структура політологічних знань.
 2.  Основні парадигми політичного і воєнно-політичного мислення.
 3.  Функції воєнної політології. Практичне значення у формуванні політичної культури військового керівника
 4.  Політичні ідеї та воєнно-політичні погляди представників класичної античної науки.
 5.  Політичні концепції, вчення про війну і мир у період Відродження і Нового часу.
 6.  Політологічні теорії та воєнно-політичні доктрини національної безпеки XIX  -  XX  століть.
 7.  Політична влада – вища політична реальність. Влада та безвладдя.
 8.  Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності.
 9.  Типи та види політики.
 10.  Проблема визначення воєнної політики та її атрибутів.
 11.  Функціональна роль воєнної політики в структурі державної політики.
 12.  Основні ідейно-політичні течії сучасності.
 13.  Політичні доктрини мілітарного спрямування: мілітаризм, шовінізм, пацифізм, фашизм.
 14.  Поняття, структура політичної системи.
 15.  Типи сучасних політичних систем.
 16.  Політична система України та проблеми її реформування
 17.  Держава - базовий інститут політичної системи суспільства.
 18.  Форми організації державної влади, способи її здійснення та форми державного устрою.
 19.  Місце армії в структурі функцій держави. Політична роль армії в сучасному світі.
 20.  Типологія політичних партій. Типи партійних систем.
 21.  Воєнно-політичні аспекти програм партій сучасної України.
 22.  Поняття демократії, її види, можливості, межі застосування.
 23.  Громадянське суспільство і правова держава. Військова сила і право.
 24.  Лідерство у військовій сфері. Взаємовідношення понять політичний лідер та військовий керівник.
 25.  Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу.
 26.  Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм.
 27.  Політична культура військового керівника - системна громадянська якість.
 28.  Шляхи і способи формування політичної культури громадянина демократичної держави, захисника Вітчизни.
 29.  Геополітика як галузь сучасного політологічного знання та доктрина дій на міжнародній арені.
 30.  Основні школи і напрямки геополітики.
 31.  Воєнно-політичні аспекти геополітичних доктрин сучасності.
 32.  Воєнно-блокова стратегія в новому світовому порядку.
 33.  Воєнна доктрина України: історичний аналіз створення.
 34.  Воєнна доктрина України 2004 р.- нова редакція 2012 р.
 35.  Порівняльний аналіз воєнних доктрин сучасних держав.


Диплом на заказ


1. Реферат- Общение детей в сюжетно-ролевой игре
2.  Рассмотреть строку таблицы 2
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФЛЕКСАГОНА ОТКРЫТКИ
4. ТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ЗУЄВ Олександр Леонідович УДК 531
5. Точка зрения на автотранспортную экологию
6. The London Stock Exchnge is s highly respected finncil institution s the New York Stock Exchnge
7. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук2
8. Закономерности географического распространения организмов и их комплексов
9. Тема 7- УКТЗЕД- особливості системи класифікації й кодування товарів структура
10. Основные формы бытия и их взаимосвязь
11. Международный институт бизнесобразования Кафедра журналистики и филологии Основы творческой де
12. M~me le Prince LBERT serit mort de typho~de
13. на тему- ldquo;Інфекційні захворювання які передаються через харчові продуктиrdquo; Інфекційні захво
14. Уфимский государственный нефтяной технический университет УТВЕРЖДАЮ Проре
15. Виды избирательных систем
16. ми часового рабочего дня
17. аметодов калькулирования себестоимости; бспособов ведения налогового учета; вспособов учета затрат н
18. Бессонница Часть 1 Мы понимаем искусство как область деятельности оправдывающей существование чел
19. тематизированы все важные нормативные документы высших органов законодательной и исполнительной власти
20. Могилевский государственный университет им