Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ревізія АТП які здійснюють вантажні перевезення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20
 1.  Класифікація контролю за другою ознакою.
 2.  Ревізія АТП, які здійснюють вантажні перевезення.
 3.  Перевірка розрахунку з податку на прибуток підприємств.
 4.  Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю.
 5.  Ревізія розрахунків з постачальниками і покупцями.
 6.  Ревізія розрахунків з акцизного податку.
 7.  Завдання, функції і зміст економічного контролю в ринкових відносинах.
 8.  Ревізія правильного нарахування і використання амортизації.
 9.  Перевірка розрахунку з ПДВ.
 10.  Організація і порядок здійснення контролю.
 11.  Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами.
 12.  Перевірка правильності, своєчасності, повноти розрахунків з бюджетом по платежам ПДФО.
 13.  Ревізія операцій про рух о.з.
 14.  Планування контрольно-ревізійної роботи.
 15.  Ревізія кредиторської заборгованості.
 16.  Ревізія використання трудових ресурсів.
 17.  Загальнонаукові методичні прийоми дослідження.
 18.  Ревізія дотримання чисельності.
 19.  Ревізія розрахунку з ФСП.
 20.  Ревізія розрахунку з Єдиного Податку.
 21.  Ревізія кредитних розрахунків.
 22.  Переміщення о.з., амортизація о.з.
 23.  Перевірка порядку ведення касової книги, касового звіту.
 24.  оформлення результатів ревізії.
 25.  Ревізія розрахунків по соціальному страхуванню.
 26.  Ревізія збереження ТМЦ.
 27.   Права, обов’язки працівників КРУ.
 28.  Перевірка плану виконання перевезень і послуг.
 29.  Ревізія розрахунків з підзвітними особами.
 30.  Види ревізій та їх характеристика.
 31.  Ревізія грошових коштів на рахунках в банку.
 32.  Ревізія розрахунків з бюджетом.
 33.  Контроль за виконанням рішень ревізії.
 34.  Ревізія касових операцій.
 35.  Класифікація контролю за організаційними ознаками.
 36.  Задачі ревізії за виробничо-господарською діяльністю АТП.
 37.  перевірка порядку проведення раптової інвентаризації каси.
 38.  Інформаційне забезпечення контролю.
 39.  Прийоми фактичного контролю.
 40.  Перевірка фінансової звітності.
 41.  Узагальнення та оформлення результатів ревізії.
 42.  Ревізія стану б/о і достовірності звітності.
 43.  Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.
 44.  Власні методичні прийоми контролю.
 45.  Перевірка дотримання ліміту каси.
 46.  Організаційні форми контролю.
 47.  Розподіл ревізії за змістом і призначенням.
 48.  Права, обов’язки посадових осіб діяльність яких перевіряється.
 49.  Ревізія складського господарства.
 50.  Ревізія розрахунків по пенсійному фонду.
 51.  Розподіл ревізії за організаційними ознаками.
 52.  Ревізія розрахунків по нестачах і крадіжках.
 53.  Відповідальність керівників за стан контрольно-ревізійної роботи.
 54.  Ревізія витрат на відрядження.
 55.  Ревізія операцій на поточному рахунку.
 56.  Класифікація контролю за третьою ознакою.
 57.  Ревізія АТП, які здійснюють пасажирські перевезення.
 58.  Перевірка розрахунків векселями і акредитивами.
 59.  Організація, порядок здійснення контролю.
 60.  Предмет і метод економічного контролю 4 стадії розвитку економічного контролю.
 61.  Правильність і своєчасність проведення розрахунків з робітниками та службовцями.
 62.  Ревізія правильності визначення податкового кредиту з ПДВ.
 63.  Економічного контролю у системі наук.
 64.  Ревізія правильності утримання із зарплати.
 65.  Ревізія розрахунків з ЄСВ.
 66.  Акт ревізії, основний і проміжний, додатки.
 67.  Ревізія білетного господарства.
 68.  Загальнонаукові методичні дослідження.
 69.  Методичні прийоми фінансово-господарського контролю.
 70.  Ревізія використання фонду зарплати.
 71.  Розподіл ревізії залежно від ланковості.
 72.  Розподіл ревізії залежно від відомчої підпорядкованості.
 73.  Ревізія розрахунків з податків на землю.


1. . Забота друг о друге.
2. горит костер вокруг него стульчики
3.  ВВЕДЕНИЕ Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы
4. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ ~ Д
5. 1920 гг. осуществлялась политика военного коммунизма Кто из ниже перечисленных является командиром красн
6. Волге чтобы попросить подвезти его к Киевскому вокзалу.html
7. Правовой обычай
8. Защита права собственности и иных вещных прав Под защитой права собственности и других вещных прав понима
9. Шпаргалки по экономической теории
10. Аренда
11. Курсовая работа- Коррекция эмоциональных нарушений у младших подростков с помощью арттерапии
12. Формы и системы оплаты труда это механизм установления размера заработка в зависимости от количественно
13. Своем издательстве нужно Подготовить текст
14. Медиа- зайцы на снегу в газете ZNU
15. Тема 7. МСФО для финансовых инструментов 1
16. Дипломная работа- Развитие технологической культуры учащихс
17. Согласование результатов оценки получаемых от разных подходов к оценке машин оборудования и транспортных
18. Введение
19. вариант характеристики предложения является правильным знаки препинания не расставлены Одно лишь остава
20. Схема напряжения на диодах