Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичних інтегрованих занять з розвитку мовлення дітей.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з навчальної роботи

____________В.В.Копилова

«__»______________20___ р.

П и т а н н я

до семестрового іспиту з

навчальної дисципліни

Методика розвитку мовлення

і навчання елементів грамоти

для студентів 31групи

Викладач: Земська О.Л.

Розглянуто на засіданні

комісії окремих методик

Протокол №___ від _____________

2014

Теоретичні питання.

 1.  Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять. Особливості комплексних, тематичних інтегрованих занять з розвитку мовлення дітей.
 2.  Вимоги до організації і проведення занять з розвитку мовлення. Структура заняття з розвитку мовлення. Форми організації дітей на заняттях.
 3.  Методи і прийоми розвитку мовлення дітей.
 4.  Поняття зв’язної мови, види, форми та функції.
 5.  Бесіда як основний метод розвитку діалогічної мови. Види, зміст, методи.
 6.  Методика проведення бесіді, структура, прийоми розвитку діалогічної мови, вимоги до запитань.
 7.  Зміст і завдання навчання дітей монологічної мови.
 8.  Види розповідей, їх класифікація, послідовність введення різних видів розповідей.  
 9.  Добір іграшок до описових розповідей. Структура занять, прийоми навчання розповідання за іграшками в різних вікових групах.
 10.  Значення картин у навчанні розповіді, особливості сприймання картин, вимоги до них.
 11.  Структура заняття розповідання за дидактичними картинами.
 12.  Методика навчання розповідання за дидактичною картиною.
 13.  Суть та значення переказу художніх творів, способи переказу.
 14.  Структура заняття до переказу художніх творів. Добір літературних творів до переказів, вимоги до них.
 15.   Методичні прийоми навчання дітей переказу в різних вікових групах.
 16.  Навчання розповідям з досвіду. Тематика, методичні прийоми.
 17.  Методика навчанню дітей складанню листів.
 18.  Творча розповідь, особливості, значення, види, вимоги до дитячих розповідей.
 19.  Традиційні і нетрадиційні методи навчання творчої розповіді.
 20.   Поняття словникової роботи в дитячому садку. Закономірності засвоєння слова.
 21.  Зміст словникової роботи в різних вікових групах згідно програми.
 22.  Завдання словникової роботи, шляхи та принципи засвоєння дітьми нових слів.
 23.  Спостереження, екскурсії та екскурсії-огляди, їх роль в ознайомленні з навколишнім, методика проведення.
 24.  Розглядання предметів та бесіди про них. Ознайомлення дітей з якостями, властивостями предметів, матеріалів.
 25.  Особливості організації та методики проведення занять по ознайомленню з предметами. Структура занять.
 26.  Види занять по ознайомленню дітей з навколишнім світом та словниковою роботою, їх структура.
 27.  Зміст роботи та заняття по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху. Структура, методика проведення, добір наочного, ілюстративного матеріалу.
 28.  Дидактичні ігри та вправи для ознайомлення з навколишнім, їх види, зміст та методика проведення.
 29.   Вимоги до занять з розвитку мови, форми організації.
 30.   Заняття по ознайомленню дітей з якостями і властивостями предметів. Структура, особливості проведення.
 31.   Описові розповіді за іграшками і предметами. Вимоги до зразка.
 32.   Вимоги програми до навчання дітей  зв’язному розповіданню.
 33.   Тематика бесід про навколишній світ. Підготовка дітей і вихователя до бесід.
 34.   Пояснити методику ТРВЗ в навчанні дітей творчим розповідям.

Практичні питання

 1.  Підібрати програмні завдання і проімітувати заняття по складанню дітьми листа до Діда Мороза (старша група).
 2.  Підібрати мету і скласти фрагмент заняття по навчанню розповіданню за дидактичною картиною в середній групі («Поділись іграшкою»).
 3.  Проімітувати навчання дітей сюжетної розповіді за набором іграшок (середня група).
 4.  Підібрати програмні завдання і скласти питання до тексту переказу в старшій групі (оповідання К.Д.Ушинського «Умій почекати»)
 5.  Проімітувати початок заняття по навчанню складання описових розповідей за двома предметними картинками в старшій групі.
 6.  Скласти зразок розповіді вихователя за опорними словами. Ввести її в заняття.
 7.  Підібрати мету і проімітувати бесіду по ознайомленню з правилами дорожнього руху в старшій групі.
 8.  Надати модифікації сюжетів знайомих казок з метою розвитку творчого розповідання.
 9.  Підібрати мету і скласти план заняття по навчанню розповідання з власного досвіду на тему «Як я врятував кошенятко».
 10.  Підібрати мету і скласти питання до бесіди на тему «Як хліб до столу приходить».
 11.  Підібрати мету і скласти план заняття по навчанню дітей опису іграшок в середній групі.
 12.  Підібрати мету і скласти план заняття по переказу художнього твору в старшій групі з використанням схем-моделей. (Українська народна казка «Колосок»).
 13.  Визначити словникову роботу і надати структуру заняття на тему «Види транспорту» (старша група)
 14.  Підібрати мету і проімітувати фрагмент заняття з розглядання картини «Прогулянка у лісі» в старшій групі з метою навчання складання творчих розповідей.
 15.  Підібрати мету і проімітувати фрагмент заняття по ознайомленню з властивостями предметів (тканина, папір, деревина) в середній групі.
 16.  Проімітувати соціо-ігрові методи розглядання дидактичної картини.
 17.  Проімітувати використання схем предметів і іграшок у навчанні описовим розповідям.
 18.  Запропонувати план-конспект заняття по опису і порівнянню двох іграшок (предметів) в середній групі.
 19.  Проімітувати варіанти гри «Магазин іграшок» з метою навчання дітей описовим розповідям.
 20.  Пояснити логічну схему Л.Г.Шадріної в навчання дітей творчої розповіді.
 21.  Надати приклади описових загадок, пояснити їх використання в навчанні зв’язного мовлення.
 22.  Пояснити методи ТРВЗ  колаж із казок в навчання дітей творчої розповіді.
 23.  Скласти зразок опису  іграшки, пояснити вимоги до зразка.
 24.  Проімітувати дидактичні ігри з навчання дітей зв’язної мови. Місце гри в занятті.
 25.  Проімітувати засоби переказу художніх творів.
 26.  Підібрати мету заняття і пояснити навчання розповіді за серією картин (старша група)
 27.  Підібрати мету і скласти план – конспект заняття на тему: «Професії батьків» (старша група). Визначити словник.
 28.  Надати план заняття на тему: «Посуд» (середня група), пояснити методику введення узагальнюючих слів.
 29.  Підібрати програмовий зміст і скласти питання до оповідання до переказу В.Стеценко «Гіркий апельсин».
 30.   Скласти описові загадки про предмети або іграшки. Пояснити методику навчання дітей.
 31.   Підібрати програмовий зміст і скласти питання до оповідання В.Сухомлинського «Ледача подушка».
 32.  Пояснити використання схем моделей в навчанні творчому розповіданню. Скласти і про імітувати лист від Чебурашки.
 33.   Підібрати мету і скласти план-конспект заняття  на тему «Іграшки» (сер.гр.). Методика введення узагальнюючих слів.
 34.  Підібрати мету і скласти  питання до бесіди на тему «Моя сім'я» (стр.гр.).
1. Сургутнефтегазбанк
2. а Оглавление Введение1 Как правильно утопить буровую
3. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
4. лактозою 1 Пацієнт- вік- Тл
5. Театральная декорация в XVIIXVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели
6. Язык прораммирования С++
7. Израильская культура имеет древнюю историю и представляет собой сплав множества субкультур различных общи
8. а и руководителя полетов
9. на небольшой части сборного поля 2 после уборки основной культуры 3 на огрехах после появления всход
10. Трансформация древнегреческих жанров
11. А Факультеткурс группа Ф
12. На тему- Управление организацией и нормированием труда
13. Юридические дисциплины Международное публичное право 1 Главный отличительный признак характеризовавш
14. Напоминание о выборе лучшего ответа ~ на почту присылать сообщение о том чтобы чел выбрал ответ через 3 дня
15.  Комбинированные уроки Одинаковое соотношение образовательных воспитательных и оздоров
16.  раскрыть и описать общелингвистические основы перевода т
17. Задание- 1Отразить на дату государственной регистрации задолженность по денежным взносам учредителей; 2
18. Лекция 16 Гносеология
19. сирот более высоким чем у их сверстников из полных семей Задача Психолог провел эксперимент в ко
20. руб Банк Капитал Чистые активы