Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Порядок виписування рецептів та замовлень вимог на л-з і вироби медичного призначення регламентує-

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


1.Порядок виписування рецептів та замовлень - вимог на л/з і вироби медичного призначення регламентує:

a. Наказ № 360 МОЗ України   

2.Амбулаторна рецептура складається з:

d. Лікарських засобів, відпущених за рецептами   

 3.Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів регламентує:

d. Постанова кму № 1303 від 17.08.1998р   

 4.Протягом якого часу зберігаються в аптеках рецепти на лікарські засоби, що

підлягають предметно-кількісному обліку

  a. 1-го року, не враховуючи поточного   

 5.Вказати лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку:

b. Буторфанол   

 6.Аптека має отримати на аптечному складі згідно замовлення розчин морфіну

гідрохлориду 1% 1,0 №10 для ін’єкцій . З якого відділу аптечного складу буде

проводитися відпуск:

e. Відділу отрут   

7.Вказати, який лікарський засіб належить до прекурсорів:

            b. Псевдоефедрин   

8.Облік спирту етилового ведеться в журналі?

c. В журналі предметно-кількісного обліку контрольованих груп ЛЗ   

9.Кількість і вартість ліків, які відпущені безкоштовно та на пільгових умовах визначається?

           c. За зведеним реєстром рецептів на пільговий відпуск медикаментів   

10.Група населення, при амбулаторному лікуванні яких ЛЗ за рецептами відпускаються з оплатою 50% вартості?

a. Інваліди І і ІІ груп, інваліди дитинства І і ІІ груп, діти від трьох до шести років, реабілітовані, почесні донори   

11.Бланк рецепту ф. Ф-3 передбачений для виписування?

b. наркотичних лікарських засобів   

12.Медичні п’явки повинні зберігатися:

          e. При кімнатній температурі і відсутності прямого сонячного світла   

13.Чи можуть виписувати рецепти на ЛЗ зубні лікарі, фельдшери, акушери?

e. Можуть для надання екстреної медичної допомоги всі ЛЗ, за винятком наркотичних, вказавши своє медичне звання   

14.Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на лікарські засоби:

a. Для наркозу   

15.Таксування рецептів це?

            b. Встановлення вартості лікарського засобу   

16.З наведеного переліку лікарських засобів вкажіть ті, що підлягають предметно-

кількісному обліку:

e. Дімедрол, піпольфен, зопіклон   

17.При встановленні ціни індивідуальної лікарської форми не враховується:

a. Вартість допоміжних матеріалів   

18.Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку,

регламентує наказ:

b. № 490 МОЗ України від 31.08.2007р   

19.При отриманні в аптеці наркотичних і отруйних речовин складається?

            e. Акт приймання наркотичних та отруйних ЛЗ   

20.Для якої категорії хворих даний лікарський засіб буде виписано на рецептурному

бланку ф-1 в двох примірниках:

Візьми: ефедрину гідрохлорида 0,4

Еуфілліну 3,0

Калію йодиду 15,0

Води очищеної до 200 мл

Змішай. Видай. Познач. По 1 чайній ложці

2-3 рази на день після їжі

          c. Хворі на бронхіальну астму   

21.Самолікування – це:

         c. Використання покупцем лікарських засобів, що знаходяться в вільному безрецептурному продажу, для профілактики і лікування самопочуття і симптомів, що розпізнані ним самим   

22.Допустима кількість кодеїну для відпуску за одним рецептом становить:

          c. 0,2   

23.Виписані доручення в аптеках реєструються:

          e. В журналі обліку виданих доручень   

24.Які з прекурсорів списку 2 дозволено відпускати з аптек:

a. Калію перманганат   

25.Таблетки «рифампіцин» хворому на туберкульоз відпускається:

b. Безкоштовно   

26.Перелік лз дозволених до відпуску без рецептів, регламентує:

b. Наказ МОЗ України № 897 від 27.12.2006р   

27.Показник рецептури в цілому по аптеці складається з?

e. Кількості стаціонарних і амбулаторних рецептів   

28.Вкажіть за яку вартість буде відпущено суспензію суметроліму дитині- інваліду в віці 16 років?

           a. Безоплатно   

29.Вкажіть обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю якості для лікарського

засобу:

Візьми: розчину глюкози 5% - 400 мл

Простерилізуй!

Видай. Познач. По 5 мл розчину для

розведення 0,5мл актовегіну для в/ в

новонародженому

  c. Письмовий. Фізичний, повний хімічний, органолептичний, контроль при відпуску  30.Вказати, який лікарський засіб належить до психотропних:

            c. Реланіум   

31.Яким законодавчим актом регламентується організація зберігання наркотичних і психотропних ЛЗ в умовах аптеки:

           d. Наказом МОЗ України № 356   

32.Фізичний контроль полягає у перевірці:

a. Загальної маси або об’єму лік. Форми, кількості та маси окремих доз   

33.Який вигляд мають етикетки на штанглазах з сильнодіючими лікарськими засобами?

 b. Найменування речовин написано червоними буквами по білому фоні   

34.Якій категорії хворих передбачено безоплатний відпуск таблеток «глібенкламід» 0,005 №20:

e. Цукровий діабет   

35.Відпуск за пільговими та безкоштовними рецептами облікується в:

d. Рецептурному журналі (у разі екстемпоральних ліків), журналі пільгового та безкоштовного відпуску   

36.Гірчичники зберігають:

b. В пачках, упакованих в пергаментний папір або поліетиленову плівку, які поміщають в щільно закупорену тару   

 37.Відповідно до положень наказу МОЗ України № 360 є слідуючи форми рецептурних бланків?

d. Ф-3; Ф-1   

 38.З запропонованого переліку отруйних лікарських засобів вкажіть той, що не

підлягає предметно-кількісному обліку:

b. Пілокарпіну гідрохлорид   

  

39.Критеріями віднесення медикаментів до безрецептурних ліків є:

e. Фармакотерапевтичні, споживацькі, економічні, інформаційні   

40.Одноразова кількість етилморфіну гідрохлориду, в очних краплях та мазях (для

хронічних хворих) при наявності вказівки лікаря на рецепті: “за спеціальним

призначенням” не повинна перевищувати:

a. 1,0   

41.З метою вчасної реалізації лікарських засобів в місцях зберігання їх розташовують з врахуванням:

c. Терміну придатності   

42.Аптека готує екстемпоральні ліки. Вкажіть, ким визначаються роздрібні ціни і тарифи на виготовлені лікарські засоби?

a. Аптекою самостійно   

43.В аптеку надійшов рецепт, у якому завищена вища разова доза кодеїну фосфату,

без відповідного оформлення. Як повинен вчинити фармацевтичний фахівець:

b. Не відпускати лікарський засіб   

44.Залишаються і зберігаються в аптеці рецепти на лікарські засоби?

d. Предметно-кількісного обліку та відпущені безкоштовно чи на пільгових умовах  45.Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на такі лікарські

засоби:

c. Дроперидол   

46.Паспорти письмового контролю на лікарські форми індивідуального виготовлення згідно наказу МОЗ України № 626 від 15.12. 2004р.

Зберігаються:

d. 2 місяці   

47.Яку кількість ЛЗ дозволено виписувати на рецептурному бланку форми Ф-3?

c. Одне найменування   

48.З запропонованого переліку отруйних речовин вкажіть ту, що виписується на

рецептурному бланку форми №3:

e. Трамадол   

49.Рецепти на рецептурних бланках Ф-3 дійсні протягом?

e. 5 днів   

50.Хронічно хворим дозволяється виписувати на курс лікування до 1-го місяця

рецепт з:

c. Лікарськими засобами, до складу яких входить фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами   

51.Який вигляд етикеток мають штанглази з отруйними речовинами?

b. Найменування речовин написано білими буквами по чорному фоні   

52.Всі документи з надходження і відпуску наркотичних, психотропних ЛЗ, прекурсорів та спецбланків Ф-3 в аптечних, лікувально-профілактичних установах та лабораторіях аналізу якості повинні зберігатись?

d. Протягом 10 років після внесення останнього запису   

53.Фактичну наявність лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку, звіряють з книжковим залишком:

e. Щомісяця   

54.До прекурсорів належить:

d. калію перманганат   

55.«Макропен», який виписаний дитині, віком 5 років, відпускається:

e. З 50% оплатою його вартості   

56.Стаціонарна рецептура це?

e. Лік. засоби відпущені за вимогами ЛПЗ   

57.Наркотичні ЛЗ обліковуються?

a. В журналі предметно-кількісного обліку ЛЗ   

58.Етиловий спирт за повну вартість відпускають:

d. За рецептурним бланком форми №1   

59.В виробничих аптеках допускається поєднання таких приміщень:

e. Асистентської і фасувальної кімнат   

60.Рецепти на наркотичні (психотропні л/з) в чистому вигляді виписуються на бланку?

            b. Ф-3   

61.Термін зберігання у аптеці рецепту на трамадол у таблетках?

a. 5 років   

62.Кількість і вартість ліків, які відпущені безкоштовно та на пільгових умовах визначається:

e. За зведеним реєстром рецептів на пільговий відпуск медикаментів   

63.Наркотичні і психотропні лікарські засоби повинні зберігатись в аптеках?

a. У захищених, вогнетривких сейфах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни   

64.Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на такі лікарські засоби:

a. Фентаніл   

65.Вимоги-накладні на лікарські засоби, що необхідні для проведення лікувальних

процедур в лікувально-профілактичних закладах відноситься до:

d. Стаціонарної рецептури   

66.Рецепти на лікарські засоби, відпущені на пільгових умовах, зберігають в аптеці:

c. 3 роки, не враховуючи поточного   

67.Основною етикеткою при оформленні до відпуску лікарського засобу за

прописом:

Візьми: розчину атропіну сульфату 1% - 5мл

Видай. Познач. По 1 краплі 2 рази на день в

обидва ока.

b. “сигнатура”   

68.На які лікарські засоби рецепт залишається в аптеці:

c. На ЛЗ, що перебувають на предметно-кількісному обліку, відпущених на пільгових умовах і безкоштовно   

69.При таксуванні рецептів округлення до копійок здійснюється:

c. Після визначення загальної вартості лікарської форми   

70.У виробничу аптеку надійшов рецепт за прописом:

Візьми: кодеїну фосфату 0,05

Натрію гідрокарбонату

Глюкози порівну 0,25

Змішай, щоб утворився порошок.

Познач. По 1 порошку двічі на день

Яку максимальну кількість порошків можна виготовити і відпустити, дотримуючись

встановленої норми відпуску

d. 4 порошки   

71.Лікарські засоби, витрачені на надання першої медичної допомоги списуються

на підставі:

b. Довідки у 2-х примірниках   

72.Рецепти на л/з виписані на бланку Ф-3 зберігаються в аптеці?

c. 5 років (не рахуючи поточного)   

 73.Трамадол виписується на бланку?

b. Ф-3   

 74.Вкажіть за яку вартість буде відпущений ефералган в таблетках для ветерана ВВВ?

.   a. Безоплатно   

 75.Вкажіть за яку вартість буде відпущений сироп амброксолу по рецепту лікаря дитині 5 років?

            d. З оплатою 50% їх вартості   

 76.Які лікарські засоби відпускаються безкоштовно хворим на цукровий діабет?

e. Протидіабетичні   

77.Вхідний контроль якості ЛЗ в аптеці здійснює?

a. Уповноважена особа   

  

78.Пільговий відпуск (50% оплати) лз передбачений для:

e. Дітей від 3-х до 6-х років   

79.Сигнальний колір етикетки лікарських форм для внутрішнього вживання?

c. зелений   

80.Запаси наркотичних лікарських засобів в асистентській кімнаті згідно наказу

МОЗ України № 356 не повинні перевищувати:

a. 1-денної потреби   

 81.Порядок зберігання товарно-матеріальних цінностей в аптечних установах регламентує наказ МОЗ України?

b. № 44   

 82.Вказати форму рецептурного бланку на якому буде виписаний рецептурний пропис:

Візьми: кодеїну фосфату 0,03

барбіталу натрію 0,7

антипірину 0,75

Сиропу цукрового 20 мл

Води очищеної до 100мл

Змішай. Видай. Познач. По 1 чайній ложці

4-5 разів на день (дитині 2-х років)

c. Ф-1 2 примірники   

 83.Отруйні речовини за повну вартість в суміші з іншими лікарськими засобами

виписуються на:

           c. Рецептурному бланку ф – 1   

 84.З запропонованого переліку сильнодіючих лікарських засобів вкажіть той, що

підлягає предметно-кількісному обліку:

            b. Прометазин   

 85.При таксуванні рецепта вартість кожного інгредієнта проставляють?

            e. Зліва навпроти його найменування   

86.В виробничу аптеку надійшов рецепт

Візьми: кодеїну 0,015

цукру 0,25

змішай щоб утворився порошок

познач . По 1 порошку тричі на день

Яку максимальну кількість можна відпустити,

Дотримуючись встановленої норми відпуску

d. 13 порошків   

87.Спирт етиловий за повну вартість амбулаторним пацієнтам відпускається?

d. За рецептурним бланком форми Ф-1   

88.Облік внутрішньоаптечної заготовки в аптеці здійснюється:

a. В журналі обліку лабораторних та фасувальних робіт   

89.Кількість фармацевтів в відділі безрецептурного відпуску ліків в аптеці залежить від:

c. Від товарообігу по ручній продажі   

90.В виробничу аптеку надійшов рецепт

Візьми: фенобарбіталу0,02

теофіліну 0,1

змішай щоб утворився порошок

познач. По 1 порошку 2-5 разів на день протягом декількох тижнів з

перервами

Яку максимальну кількість порошків можна виготовити і відпустити,

Дотримуючись встановленої норми відпуску

d. 50 порошків   

 


Диплом на заказ


1. Лабораторная работа 3 Тема- Использование операций реляционной алгебры для формирования запросов на вы
2. Сецессион Брюссель
3.  рассматривает познавательную роль понятий стремится произвести реконструкцию традиционной философи
4. Торговое дело Вопросы к экзамену по дисциплине Торговое дело 1
5. Реферат- Стихийные бедствия и действия при их возникновении
6. коммуникация, тесты
7. ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Алекс Экслер Записки нев
8. Учет и финансы Кафедра Банковское дело У т в е р ж д а ю председатель УМС проректо
9. Теоретические основы обеспечения безопасности в Магаданской области как одном из субъектов Российской Федерации
10.  Понятие источников трудового права России их основные особенности 4 Глава 2
11. Тема 5 Кредит это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому в
12. тематически заниматься музыкой; его учителями были X.
13. захисної або протекціоністської теорії медіаосвіти.
14. Громадянське суспільство і держава
15. Реферат- Завдання та джерела нотаріального процесуального права
16. Расчёты с покупателями и заказчиками
17. Реферат- Мировой океан и водные ресурсы России
18. Происхождение славян
19. тема категорий и понятий кот
20. Виды и жанры литературы средневековья