Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


РЕФЕРАТ

Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях, який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби за незалежність, ОУН/УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі. Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.

Спираючись на первинні документи ОУН/УПА та грунтовні історичні дослідження з цього питання автор спробує висвітлити такі проблеми:

  1.  Історія створення ОУН/УПА та історичні умови виникнення феномену визвольної боротьби на Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.
  2.  Структура, будова та чисельність ОУН/УПА в різні періоди їх існування.
  3.  Діяльність ОУН/УПА та її значення для подальшої історії України.
  4.  Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання узагальненого у дипломній роботі матеріалу у виховній діяльності, насамперед в середній школі.

Обєкт дослідження – національно-визвольна боротьба українського народу у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та політичне підгрунтя історичних оцінок.

Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і публіцистичній діяльності.

Метод дослідження – описовий, порівняльний.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що історичний матеріал розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології.

Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в середній школі та позашкільних закладах.

Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ, ВИХОВНИЙ, ІСТОРІОГРАФІЯ.
1. записка до курсового проекту виконується на аркушах лінованого письмового паперу форматом 297x210 мм чорнилом
2. деЖанейро- Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро встреча с гидом
3. Тема- Роль территориальных финансов в финансовой системе РФ Вариант 36 Выполнила- ст
4. Социальное управление
5. тема агрохімічних заходів продуктивність праці собівартість і рентабельність виробництва продукції рис
6. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
7. Реферат- Дистрибутивный анализ
8. Афганистан. Игра мускулов или предотвращение угрозы
9. Гражданско-правовое положение некоммерческих организаций
10. Специальное технологическое оборудование для студентов специальности 260601 Машины и аппараты пищевых прои
11. Модуль положительного числа представляется в прямом двоичнодесятичном коде 8421
12. А ФИ Колво баллов макс
13. 12ТМ03 ПЗ Агротехнические требования к посеву Урожайность озимой пшеницы в значительной степени за
14. Роль коммерческих банков
15. политической сфере только граждане могли быть полноправными членами военного ополчения и занимать госуда
16. Бюджетирование (2)
17. Социология Москва ИНФРАМ 2004 Добренькое В
18. Основы селекции
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 р
20. I. 1237 г. ~ на восточные северовосточные и центральные районы Руси