Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекциялар кешені мен ~сыныл~ан ~дебиеттерді пайдалана отырып олардан д~птерге ~ыс~аша реферат т~рінде кон

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ   БИЗНЕС  АКАДЕМИЯСЫ

«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА»  КАФЕДРАСЫ

«МАКРОЭКОНОМИКА»

ПӘНІНЕН  СТУДЕНТТЕРДІҢ СӨЖ   

ЖҮРГІЗУГЕ  АРНАЛҒАН

НҰСҚАУЛАР  МЕН   ТАПСЫРМАЛАРЫ

 

Барлық тақырыптарға берілетін тапсырманың мақсаты мен талабы:

Лекциялар кешені мен  ұсынылған әдебиеттерді пайдалана отырып, олардан дәптерге қысқаша реферат түрінде конспект жасап  келесі сұрақтарға  жауаптарды дайындап келу керек. Сұрау барысында студентер арасында пікірлесу ұйымдастырылады.

1– 2-3  тақырыпқа.

 1.  Эссе немесе реферат даярлау:
 2.   «Макроэкономика және оның методологиясы».
 3.  Нарық түрлері.
 4.  ҚР –ның ұлттық шот жүйесін талдау.
 5.  ҚР-ғы  макроэкономикалық тұрақсыздық.
 6.  ҚР-дағы жұмыссыздық пен инфляция.
 7.  Пайдаланатын әдебиеттер:    
 8.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 9.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 10.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 11.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 12.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

 1.  тақырыпқа.   
  1.  Эссе немесе реферат даярлау:
   1.  ҚР тұтыну деңгейі
    1.  ҚР жинақ ақша салымдарының жағдайы.
    2.  ҚР-дағы инвестиция жағдайына талдау.
    3.  ҚР еңбек нарығының жағдайы.
    4.  ҚР еңбек ақының деңгейлері мен тағайындалуы
  2.        Пайдаланатын әдебиеттер:    
 2.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 3.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 4.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 5.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 6.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

6- 7 тақырыпқа.  

 1.  Эссе немесе реферат даярлау:
 2.  Ақша нарығы . Монетарлық саясаттың құралдары.   
 3.  Ақшаға сұраныстың классикалық және кейнстік теориясы.
 4.  Баумоль-Тобин үлгісі.
 5.  Ақша ұсынысынң үлгісі. Ақша мультипликаторы.
 6.  IS-LM үлгісіндегі IS қисығын шығару  және IS  қисығының көлбеуі және ығысуыларына фискалдық саясаттың әсерін талдау.
 7.  IS-LM үлгісіндегі LM қисығын шығару  және LM қисығының көлбеуі және ығысуыларына монетарлық саясаттың әсерін талдау.
 8.  Пайдаланатын әдебиеттер:    
 9.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 10.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 11.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 12.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 13.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

8-9-10  тақырыпқа

 1.  Эссе немесе реферат даярлау:
 2.  ҚР салық-бюджет жағдайына шолу (соңғы 4 жыл мәліметімен).
 3.  ҚР мемлекеттің кірісіне талдау (соңғы 4 жыл мәліметімен).
 4.  ҚР мемлекеттің   шығыстарына талдау (соңғы 4 жыл мәліметімен).
 5.  Мемлекет бюджетіндегі алғашқы тапшылық және мемлекеттік борыштың пайда болу салдары.
 6.  Ішкі және сыртқы мемелкеттік қарыздардың түрлері.
 7.  Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру көздері.
 8.  Мемлекеттің қарызын басқару жағдайы.    
 9.  Экономикалық өсу: мақсаттары, түрлері, факторлары, қарқындары.
 10.  Жинақтаудың  «Алтын ережесі».
 11.  Экономикалық өсудің Кейнстік үлгісі мен Р.  Солоудың неоклассикалық үлгісі.
 12.  Экономикалық өсуді ынталандырудың казіргі кезеңдегі негізгі бағыттары.    
 13.  Пайдаланатын әдебиеттер:    
 14.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 15.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 16.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 17.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 18.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

11   тақырыпқа

1. Эссе немесе реферат даярлау:

 1.  ҚР Төлем балансы және оның құрылымы. Төлем балансы шоттарының өзара байланысы.
 2.  Шағын ашық экономика үлгісі.
 3.  Валюталық жүйе және ҚР валюталық бағам.
 4.  Ашық экономикадағы  IS-LM үлгісіне макроэкономикалық саясатар әсері.
 5.  Шағын ашық экономикадағы Манделл – Флеминг үлгісіне макроэкономикалық саясатар әсері.
 6.  ҚР-ң айырбас бағамы.

2. Пайдаланатын әдебиеттер:    

 1.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 2.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 3.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 4.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 5.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

12   тақырыпқа

1. Эссе немесе реферат даярлау:

 1.  ҚР ашық экономикадағы тағайындалған айырбас бағамы жағдайы.
 2.  Капиталдың жетілген мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты.
 3.  Капиталдың толық мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты.
 4.  ҚР айырбас бағамының қазіргі  жағдайы   
 5.  Табыс және айырбас бағамына фискалдық экспансия мен ақша саясатының әсерлері.

2.Пайдаланатын әдебиеттер:    

 1.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 2.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 3.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 4.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 5.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)

13  тақырыпқа

1. Эссе немесе реферат даярлау:

 1.  Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтары.
 2.  Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясы.
 3.  ҚР Халықаралық сауда қатынастары.
 4.  Әлемдік сауданың даму тенденциясы және құрылымының ҚР экономикасына әсері.  
 5.  ҚР Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік емес шектеулері.
 6.  Тарифтік саясаттың мәні мен экономикалық салдарларының ҚР экономикасына әсері.

2. Пайдаланатын әдебиеттер:    

 1.  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : учебник / Н. Г. Мэнкью. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с 
 2.  Абишев А.А., Хубиев К.А. Макроэкономика. Оқулық. –Алматы, Экономика,2007
 3.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /Под ред. А.В.Сидоровича. - 2-е перераб.и доп.- М.: Дело и Сервис, 2005.- 416 с.
 4.  Мұхамедиев Б.Ш., Дуламбаева  Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.  Макроэкономика дәрістерінің курсы. Оқу құралы. Алматы Қазақ университеті,  2007
 5.  Вечканов Г.С. Макроэкономика : учебник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 544 с. - (Учебник для вузов)
1. докладом выступила гл
2. Реферат- Особенности религиозной жизни османов
3. тема- центральна догма апарат Гольджі
4. В задней стене окно наполовину закрытое мешковиной
5. Анатомия центральной нервной системы Строение оболочек головного и спинного мозга и пространств м
6.  Предметом філософії є- людина і його місце у світі; природа і її закони; суспільноісторичн
7. Лабораторная работа 3 Тема- Операционная система Windows
8. 1 Какое оборудование называется высоковольтным Какие основные исполнения высоковольтного оборудования с
9. Сложение колебаний
10. а это холинолитики ганглиолитики миотропные спазмолитики ношпа папаверин но самым сильным обезболиваю
11. Альянс плюс предлагает Вам размещение рекламы на Светодиодном Экране Нового Поколения расположенного в ц
12. 1845 Ивановка ныне Купянский район Харьковской обл
13. на тему Удобство работы с интерфейсом сайта и его информативность
14. это соглашение по которому одна сторона собственник жилого помещения государственного жилищного фонда и
15. преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности Постановление Верховного Суд
16. Санкт Петербургский Молочный Завод Пискаревский
17. Какие странные Дощечки И непонятные Крючки Мышь меня на чашку чаяПригласила в новый дом
18. Философия России
19. 150 ОАО БМК Прокатный стан 150 производства фирмы СКЕТ ГДР был введен в эксплуатацию в 1979 г но в связи с бо
20. Организация системы контроллинга на предприятии