Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Доходність проекту характеризується наведеним нижче законом розподілу- Ймов

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Задача 1

    1.   Доходність проекту характеризується наведеним нижче законом розподілу:

Ймовірність одержання доходу (Р)

Рівень очікуваного доходу (Х), тис. грн.

0,3

200

0,5

800

0,2

1000

Розрахувати середньоквадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації даного проекту. Що характеризують ці показники?

Задача 2

Інвестор має інформацію щодо можливого обсягу продажу нового продукту.

Можлива реакція ринку

Обсяг продажу  (млн.грн.)

Імовірність

Низький рівень сприйняття товару

10

0,1

Помірний рівень сприйняття товару

30

0,3

Високий рівень сприйняття товару

45

0,4

Дуже високий рівень сприйняття товару

60

0,2

Визначте очікуване значення продажу нового продукту та стандартне відхилення.

Задача 3

Порівняйте два інвестиційні проекти на підставі показників середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації, якщо імовірність отримання доходів від реалізації продукції залежить від кон’юнктури ринку.

Кон’юнктура ринку

Проект А

Проект  Б

Доход, тис. грн.

Імовірність

Доход, тис. грн.

Імовірність

Висока

12,5

0,1

10,2

0,25

Середня

8,8

0,5

9,0

0,5

Низька

6,5

0,4

8,0

0,25

     Проаналізуйте, як зміниться рішення щодо вибору того чи іншого проекту з погляду найменшої ризикованості, якщо з’явиться можливість реалізації альтернативного варіанта проекту Д з очікуваним доходом 10 тис. грн.. і середньоквадратичним відхиленням 0,35.   

Задача 4

Вартість простих акцій фірми становить 5000 тис. грн., привілейовані – 2000 тис. грн. Позичковий капітал (облігації) – 4000 тис. грн. Вартість власного капіталу – 9% (прості акції), привілейовані акції – 8%, облігації – 7%. Ставка податку на прибуток 15%. Визначте середньозважену вартість капіталу фірми з урахуванням податкових пільг.

Задача 5

Планується проект по виготовленню вузлів. Характерним для виробничого процесу є виготовлення вузла за допомогою трьох верстатів. Завдяки певним технологічним змінам кожен з них має різні експлуатаційні витрати, проте для виробництва 125 одиниць продукції за годину потрібна робота всіх трьох верстатів. Вихідні дані наведено в табл.1

Таблиця 1

Витрати проекту при виготовленні вузла

Верстат

Витрати виробництва за годину, грн.

Максимальна продуктивність за годину, шт.

Кількість продукції, що виробляється,
за г
одину

1

700

50

50

2

800

50

50

3

1000

50

25

Проаналізувати цінність проекту.

Задача 6

Інвестор поклав гроші на депозит в сумі 10 тис. грн. під 10% річних строком на 3 роки. Визначити, яку суму отримає інвестор через 3 роки методом простого і складного процента.

Задача 7

20 березня фірма отримала кредит в розмірі в 10млн. грн. під 15% річних. Яку суму необхідно повернути в банк 9 жовтня? Провести розрахунки за трьома способами.

Задача 8

Підприємство отримало кредит в розмірі 100 тис. грн. з умовою повернення 150 тис. грн. під 17% річних. Позика видана 1 березня. Коли необхідно повернути гроші, якщо використовується точний процент і точне число днів позики.

Задача 9

Визначити майбутню вартість 2000 грн. через 4 роки, якщо складний відсоток нараховується у розмірі 12% річних:

     а) щорічно;        б) кожні півроку;       в) щоквартально.

Задача 10

Якою буде ефективна ставка, якщо номінальна –12% при щоквартальних нарахуваннях.

Задача 11

Банк надав кредит на 30 місяців в розмірі 100 тис. грн.. під 30% річних на умові щорічного нарахування відсотків. Яку суму слід повернути в банк після закінчення терміну угоди?

Задача 12

Розрахувати накопичену суму для різних варіантів нарахування процентів за 1 рік, якщо початкова сума Р=1000 грн., і = 10%. Результати звести в таблицю.

Задача 13

Відомі наступні дані про грошові потоки:

Потік

Рік

1

2

3

4

5

А

100

200

200

300

300

Д

200

200

200

200

200

     Необхідно розрахувати для кожного потоку майбутню і теперішню вартість при  процентній ставці 12%, в тому випадку коли потік надходить в кінці року.

Задача 14

За даними бізнес-плану необхідно визначити дисконтований грошовий потік підприємства. Інвестовані кошти на придбання нового устаткування складають - 6000 тис. грн., амортизація здійснюється рівними частками протягом усього терміну служби устаткування. Строк його експлуатації - 4 роки. Для придбання устаткування планується взяти довгостроковий кредит, рівний вартості устаткування, під 15% річних терміном на чотири роки. За проектом передбачається :

  •  обсяг реалізації  у перший рік реалізації проекту -     9000 тис.   грн.   і  буде шорічно збільшуватися на 50%;
  •  матеріальні витрати, витрати на оплату праці (з відрахуваннями), та інші операційні витрати у перший рік реалізації проекту складуть 6000 тис. грн. і будуть щорічно збільшуватися на 40%;
  •  повернення основної суми кредиту здійснюється рівномірно, починаючи з першого року;
  •  нарахування    відсотків здійснюється за складними відсотками на залишок основної суми кредиту;
  •  ставка дисконтування – 10 %.

Податок на прибуток  -  25%. Визначити доцільність проекту збільшення продуктивності підприємства. При розрахунку чистого дисконтованого доходу враховувати грошовий потік.

Задача 15

Підприємство реалізує інвестиційний проект, який вимагає капітальних вкладень 330 тис. грн. Освоєння інвестицій здійснюється протягом трьох років за схемою:

1 рік – 25%.

2 рік – 30%.

3 рік – 45%.

Термін функціонування проекту 5 років з дня освоєння інвестицій, а термін створених потужностей – 8 років. Амортизація нараховується рівномірно. Ліквідаційна вартість обладнання складає 10% від первісної вартості. Ціна одиниці продукції – 120 грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 50 грн. Постійні витрати складають 50000 грн. в рік без амортизації. Проектний обсяг випуску продукції:

1 рік – 2000 шт.

2 рік – 3000 шт.

3 рік – 4000 шт.

4 рік – 5000 шт.

5 рік – 5600 шт.

Потреба в оборотних засобах – 10% від виручки. Податок на прибуток – 25%.

Розрахувати дисконтований грошовий потік.

Задача 16

Розглядається проект створення невеликого підприємства для виробництва товару Х. Для реалізації проекту необхідно придбати обладнання на суму 1800 тис. грн.. Термін його експлуатації три роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн.. Продукція вироблятиметься в обсязі: першій рік – 190 тис. од.; другий рік – 360 тис. од.; третій рік – 500 тис. од.. Ціна реалізації продукції - 5 грн.(у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. Ставка податку на прибуток 30%. Обчисліть грошовий потік за проектом.    

Задача 17

Передбачувані доходи до вирахування процентів за позику та податки для випадків зі старим  та новим обладнанням наведені в таблиці.

Рік

З діючим (старим) обладнанням, грн..

З новим обладнанням, грн.

1

100 000

150 000

2

140 000

250 000

3

280 000

350 000

4

400 000

450 000

5

510 000

550 000

     Діюче обладнання було закуплене три роки  тому за 400 000 грн. Розглядається можливість придбати нове обладнання за 600 000 грн. Термін зносу в обох випадках п’ять років, податкова ставка 40%.

     Визначте додатковий грошовий потік від заміни старого обладнання, якщо амортизаційні відрахування визначаються за методом рівномірного нарахування.

Задача 18

Обчисліть додаткові грошові потоки для проекту, що передбачає заміну старого заводу новим. на підставі таких даних: до проекту одержувані доходи підприємства становили 3 млн. грн.., витрати на сплату комунальних послуг – 800 тис. грн., на технічне обслуговування й поточний ремонт – 500 тис. грн., амортизація – 150 тис. грн., заробітна плата – 600 тис. грн. страхування – 400 тис. грн., решта витрат – 100 тис. грн.. Після заміни доходи компанії збільшаться до 4,2 млн. грн., комунальні витрати зменшаться до 600 тис. грн., затрати на технічне обслуговування й технічний ремонт – до 400 тис. грн., заробітна плата зменшиться до 450 тис. грн., страхування збільшиться до 500 тис. грн., амортизація зменшиться до 370 тис. грн., решта витрат не зміниться.

     Податок на доходи – 40%. Вартість нового заводу – 2960 тис. грн.. Старі активи продаються за балансовою вартістю 1200 тис. грн. Термін зносу нових фондів дорівнює вісім років, метод нарахування амортизації рівномірний.

Задача 19

Керівництво підприємства аналізує два проекти щодо можливості їх реалізації. Провести аналіз беззбитковості проектів. За даними аналізу порівняти розглядувані проекти. Визначити індекси безпеки проектів за обсягом реалізації, ціною, постійними та змінними витратами. Зробити висновки. Проектні показники подані в таблиці.

Показники

Проект А

Проект В

Виручка від реалізації, грн..

2700000,00

5400000,00

Змінні витрати, грн.

2250000,00

4860000,00

Постійні витрати, грн.

237900,00

273900,00

Ціна одиниці продукції, грн.

30,00

30,00

Обсяг реалізації

90000,00

180000,00

Задача 20

Фірма виробляє один вид продукції, ціна реалізації якого 100 грн. Змінні витрати на одиницю продукції 70 грн. Загальні постійні витрати – 24000 тис. грн..       Визначити:     точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.

Задача 21

Компанія планує виробити і продати 12000 одиниць товару, змінні витрати на виготовлення й продаж одиниці якого складають 7 грн. Постійні витрати дорівнюють 63 тис. грн., а запланований прибуток 33 тис. грн.. За якою ціною слід продавати товар?

Задача 22

Відомо, що ціна одиниці виробу передбачена в проекті  20 грн.; величина постійних витрат за рік 60000грн.; змінні витрати на одиницю виробу 15 грн., а річний обсяг продаж – 22 000 одиниць. Визначити, чи буде збитковим проект, якщо ціна одиниці виробу зменшиться на 10%.     

Задача 23

Постійні витрати компанії складають 100 000 грн., точка беззбитковості – 800 000 грн.. Який прибуток отримає компанія, якщо продаж складає 1 200 000 грн..

Задача 24

Обсяг реалізації продукції за проектом становитиме 12500 одиниць. Виручка від реалізації продукції 250 000грн..  Основні матеріали і зарплата основного виробничого персоналу 75 000 грн. Загально виробничі витрати: змінні – 10 000 грн., постійні – 17 500 грн.. Витрати на збут і загальні витрати: змінні – 2 500 грн., постійні – 15 000грн. Визначити точку беззбитковості у грошовому та натуральному показниках.     

Задача 25

Обсяг реалізації продукції за проектом становитиме 12500 одиниць. Виручка від реалізації продукції 250 000грн..  Основні матеріали і зарплата основного виробничого персоналу 75 000 грн. Загально виробничі витрати: змінні – 10 000 грн., постійні – 17 500 грн.. Витрати на збут і загальні витрати: змінні – 2 500 грн., постійні – 15 000грн. Визначити прибуток, який отримає підприємство за таких умов.     

Задача 26

Розрахуйте чисту теперішню вартість (NPV) по кожному проекту та визначте їх фінансову привабливість, якщо відомо наступне:

  1.  Річні чисті доходи по проекту А становитимуть в перший рік - 200 млн.
    грн., другий рік - 300 млн. грн., третій рік - 300 млн. грн., а інвестиційні витрати - 500 млн. грн. По проекту Б чисті доходи становитимуть в перший рік - 200 млн.грн., другий рік - 400 млн. грн., третій рік - 400 млн. грн., а Інвестиційні витрати - 600 млн. грн.
  2.  Відсоткова ставка для дисконтування визначена в 10% річних.

Задача 27

Визначте фінансову привабливість проекту, якщо відомо наступне:

1. Розмір інвестицій складає 5 млн. грн.

2. Термін експлуатації проекту – 3 роки.

3. Дохід по роках становить (тис.грн.) – 2000, 2000, 2500.

4. Ставка дисконтування без врахування інфляції – 9,5 %

5. Середньорічний темп інфляції – 5 %.

Задача 28

Розрахуйте   індекс   доходності   (РІ)   по   кожному   проекту   та визначте їх фінансову привабливість, якщо відомо наступне:

1. Чисті доходи по проекту А становитимуть в перший рік - 100 млн. грн.., другий рік - 200 млн. грн., третій рік - 200 млн. грн., а інвестиційні витрати –400 млн. грн.. По проекту Б чисті доходи становитимуть в перший рік - 200 млн. грн., другий рік - 200 млн.  грн., третій рік - 300 млн. грн.,  а інвестиційні витрати - 400 млн. грн.

2. Відсоткова ставка для дисконтування визначена в 20% річних.

Задача 29

Розрахуйте строк окупності (РР) кожного проекту та їх привабливість, якщо відомо наступне:

1. Інвестиційні витрати по проекту А становитимуть 300 млн. грн., а чисті доходи в перший рік - 200 млн. грн., другий рік - 200 млн. грн., третій рік - 210 млн. грн.

По проекту В інвестиційні витрати - 290 млн. грн., а чисті доходи в перший рік - 80 млн. грн., другий рік - 100 млн. грн., третій рік - 70 млн. грн., четвертий рік - 300 млн. грн..

2.     Ціна інвестованого капіталу становить 20%.

Задача 30

Визначте найбільш привабливий проект і обгрунтуйте доцільність  двох альтернативних проектів, якщо ціна капіталу 10 %.

ПРОЕКТ А: – 100 50 70 80

ПРОЕКТ Б: – 100 30 40 60

Задача 31

Розглядається проект освоєння виробництва спортивних велосипедів. Заплановані потоки грошових коштів, які виникають внаслідок реалізації проекту, розподілені за роками проекту таким чином:

Рік

Затрати, тис. грн.

Вигоди, тис. грн.

1

– 800

2

– 400

100

3

– 200

300

4

– 100

600

5

– 100

1200

Реалізація проекту здійснюється за рахунок кредитних коштів при ставці банківського процента 10% річних. Чи зміниться ваше інвестиційне рішення, якщо банк підвищить ставку до 18%?

Задача 32

Визначити   внутрішню   норму   доходності   (IRR)   та   визначте   фінансову привабливість проекту, якщо відомо наступне:

1. Інвестиційні витрати здійснюються на протязі одного року і становлять 600 млн. грн.

2. Чисті доходи по проекту становитимуть в перший рік - 400 млн. грн., другий рік - 700 млн. грн.

3. Ціна інвестиційного капіталу становить 30%.

Задача 33

Розглядаються два альтернативних проекти:

Проект

Інвестиції,

тис. грн.

Грошові надходження по роках, тис. грн.

1

2

3

А

100

90

45

9

В

100

10

50

100

     Знайти т. Фішера. Зробити вибір при дисконтній ставці 8% і при 15%.

Задача 34

Розглядається проект тривалістю три роки. Величина початкових інвестицій 10 тис. грн.. Вигоди по рокам очікуються відповідно 5000, 4000 і 3000. Чи доцільно приймати проект, якщо ставка дисконтування  10%.

Задача 35

Проект, що вимагає інвестицій в розмірі 10000 грн. забезпечує доходи протягом 5 років в сумі 2600 грн., щорічно. Чи слід приймати проект, якщо ставка дисконтування 9%.  

Задача 36

Проект характеризується такими даними:

Рік

Витрати, тис. грн.

Вигоди, тис. грн.

1

1000

-

2

900

400

3

700

1600

4

500

2300


Визначити:

1) доцільність впровадження проекту за показником ЧТВ, якщо ставка дисконтування становить 15%;

2) внутрішню норму рентабельності  та побудувати профіль чистої теперішньої вартості проекту.    

Задача 37

Початкові інвестиції у проект 110000грн. Очікуються наступні надходження грн.:

Рік

Грошовий потік, грн.

1

30000

2

40000

3

20000

4

40000

5

50000


     Ставка дисконту складає 12%. Визначте: а) індекс прибутковості проекту; б) звичайний та дисконтований термін окупності проекту.

Задача 38

Розглядаються два інвестиційних проекти з п’ятирічним строком життя. Проект А можна віднести до категорії „модифікація існуючої виробничої лінії”, проект В – до категорії „виробництво, не пов’язане з існуючим”. Грошові потоки за проектами обраховані так:

Рік

Проект А, грн..

Проект Б, грн..

0

-250 000

-400 000

1

30 000

135 000

2

40 000

135 000

3

50 000

135 000

4

90 000

135 000

5

130 000

135 000

     Проекти фінансуються за рахунок власного капіталу,  рентабельність якого становить 15%. Необхідно визначити чисту теперішню вартість та внутрішню норму рентабельності по двох проектах. Проаналізувати, який з двох проектів привабливіший за визначеними критеріями.

Задача 39

Фірма-розробник вугільних родовищ аналізує два взаємовиключних інвестиційних проекти – купівлю родовища А або В . Вугільне родовище А потребує початкових інвестицій 1 млн.  грн., очікувані значення грошових потоків від його розробки – 200 тис. грн. щорічно з 5-го по 15-й  рік і 400 тис. грн. щорічно з 16-го по 25-й рік. Початкові інвестиції в родовище В – 1,2 млн. грн., очікувані грошові потоки – 150 тис. грн.. протягом 25 років. Вартість капіталу 10%.

     Визначте: а) інвестиційний проект має бути реалізований? б) якщо ризикованість проекту  висока і до  вартості капіталу 10% додається премія за ризик 5%, то чи змінюється інвестиційне рішення?          

Задача 40

Розглядаються два  проекти з такими грошовими потоками (тис. грн.):

Показник

Роки

0

1

2

3

4

5

Проект  А

Витрати

-50

-50

-50

0

0

0

Вигоди

-

550

550

500

500

500

Проект Б

Витрати

-100

-200

0

0

0

0

Вигоди

-

710

510

510

510

510

Ставка дисконту 20%.

     Розрахувати чисту теперішню вартість  та коефіцієнт вигоди-витрати для проектів. Визначити доцільність реалізації кожного проекту.

Задача 41

Приведені наступні дані по альтернативних проектах:

Проект

Інвестиції,   тис. грн.

Грошові потоки по роках, тис. грн.

1

2

А

25

15

70

Б

1500

500

1900

Визначити чисту теперішню вартість і внутрішню норму рентабельності проектів, якщо вартість капіталу 10%.

Задача 42

Відомі наступні дані по проектам:

Проект

Інвестиції,

грн..

Грошові надходження по роках, грн..

1

2

3

4

5

А

50 000

15 625

15 625

15 625

15 625

15 625

В

80 000

-

-

-

-

140 000

    

 Побудувати профіль чистої теперішньої вартості по проектам. Зробити вибір, якщо вартість капіталу становитиме: а) 5%; б) 10%.

Задача 43

Проект має початкові інвестиції в розмірі 10800 тис. грн.. Очікуваний чистий грошовий потік складатиме 3 тис. грн.. за рік. Термін реалізації проекту 5 років, а норма віддачі – 10%. Визначте доцільність даного проекту за критерієм чистої теперішньої вартості та обчисліть внутрішню норму рентабельності.

Задача 44

Акції виду А і В залежно від стану економіки можуть мати різні норми прибутку. Експерти вказують на п’ять можливих станів економіки та дають оцінки ймовірності цих станів:

Стани економічного середовища

Ймовірність

Норма прибутку ( % )

Р

RA

RB

Значне піднесення

0,1

6,9

3,1

Незначне піднесення

0,3

12,6

5,9

Стагнація

0,2

3,3

1,7

Незначна рецесія

0,2

6,5

2,4

Значна рецесія

0,2

2,1

3,8

Інвестор має можливість придбати лише один з цих видів акцій. Потрібно оцінити міру ризику кожного виду і придбати той, що забезпечує меншу величину ризику.

Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування ( той, що забезпечує меншу величину ризику).

а) дисперсія, середньоквадратичне відхилення;

б) коефіцієнт варіації.

Відповіді обґрунтуйте

Задача 45

Акції виду А і В залежно від стану економіки можуть мати різні норми прибутку. Експерти вказують на п’ять можливих станів економіки та дають оцінки ймовірності цих станів:

Стани економічного середовища

Ймовірність

Норма прибутку ( % )

Р

RA

RB

Значне піднесення

0,1

6,9

3,1

Незначне піднесення

0,3

12,6

5,9

Стагнація

0,2

3,3

1,7

Незначна рецесія

0,2

6,5

2,4

Значна рецесія

0,2

2,1

3,8

Інвестор має можливість придбати лише один з цих видів акцій. Потрібно оцінити міру ризику кожного виду і придбати той, що забезпечує меншу величину ризику.

Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування ( той, що забезпечує меншу величину ризику).

а) семіваріація;

б) коефіцієнт ризику.

Відповіді обґрунтуйте

Задача 46

Розглядаються два альтернативних проекта А і В, строк реалізації яких 3 роки. Обидва проекти характеризуються рівними обсягами інвестицій та “ціною” капіталу, що дорівнює 10%. 

Показник

Проект А

Проект В

Інвестиції, млн. ум. гр. од.

20,0

20,0

Оцінка надходження грошових засобів, млн. ум. гр. од.:

1 рік

2 рік

3 рік

1 рік

2 рік

3 рік

Песимістична

6,9

7,5

8

6,5

6,7

7

Найбільш ймовірнісна

7,8

8,5

9,1

9,9

10

10,3

Оптимістична

9

9,5

10,3

11,3

11,5

12

Для кожного варіанту розрахуйте чистий приведений дохід (NPV) в кожній з розглядуваних ситуацій. На основі даних розрахунку, обчисліть розмах варіації NPV та зробіть висновок про ризикованість розглядуваних проектів. На основі тих же даних обчисліть середньоквадратичне відхилення NPV від його середнього рівня, зробіть висновки про ступінь ризику проектів.

Задача 46

Фірма виробляє один вид продукції, ціна реалізації якого 100 грн. Змінні витрати на одиницю продукції 70 грн. Загальні постійні витрати – 24000 тис. грн..       Визначити обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі   6000 тис. грн.;

Задача 47

Фірма виробляє один вид продукції, ціна реалізації якого 100 грн. Змінні витрати на одиницю продукції 70 грн. Загальні постійні витрати – 24000 тис. грн..       Визначити розмір прибутку, який отримає фірма при обсязі реалізації   130000 тис. грн.;

Задача 48

Фірма виробляє один вид продукції, ціна реалізації якого 100 грн. Змінні витрати на одиницю продукції 70 грн. Загальні постійні витрати – 24000 тис. грн..       Побудувати графік беззбитковості.

Задача 50

Відомо, що ціна одиниці виробу передбачена в проекті  20 грн.; величина постійних витрат за рік 60000грн.; змінні витрати на одиницю виробу 15 грн., а річний обсяг продаж – 22 000 одиниць. Визначити, чи буде збитковим проект, якщо загальні постійні витрати збільшаться на 8.

Задача 51

Відомо, що ціна одиниці виробу передбачена в проекті  20 грн.; величина постійних витрат за рік 60000грн.; змінні витрати на одиницю виробу 15 грн., а річний обсяг продаж – 22 000 одиниць. Визначити, чи буде збитковим проект, якщо змінні витрати на одиницю продукції збільшаться на 15%.

Задача 52

Розглядаються два альтернативних проекта А і В, строк реалізації яких 3 роки. Обидва проекти характеризуються рівними обсягами інвестицій у розмірі 20 млн.грн. та “ціною” капіталу, що дорівнює 15%.

Показник

Проект А

Проект В

Оцінка надходження грошових засобів, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

1 рік

2 рік

3 рік

Песимістична

7,1

7,5

8

6,5

6,7

7

Найбільш ймовірнісна

8,3

8,5

9,1

9,9

10

10,3

Оптимістична

9

9,5

10,3

11,3

11,5

12

Розрахуйте чистий приведений дохід (NPV). Обчисліть середньоквадратичне відхилення NPV від його середнього рівня, зробіть висновки про ступінь ризику проектів.

Задача 53

Акції виду А і В залежно від стану економіки можуть мати різні норми прибутку. Експерти вказують на п’ять можливих станів економіки та дають оцінки ймовірності цих станів:

Стани економічного середовища

Ймовірність

Норма прибутку ( % )

Р

RA

RB

Значне піднесення

0,2

7,9

5,1

Незначне піднесення

0,3

10,6

4,9

Стагнація

0,1

5,3

2,7

Незначна рецесія

0,2

4,5

1,4

Значна рецесія

0,2

3,1

2,8

Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування ( той, що забезпечує меншу величину ризику) на основі показників  семіваріації і коефіцієнта ризику.

Задача 54

Вартість власного капіталу – 10% (прості акції), привілейовані акції – 7%, облігації – 5 %. Ставка податку на прибуток 25%. Визначте середньозважену вартість капіталу фірми з урахуванням податкових пільг.

Задача 55

Визначити майбутню вартість 5000 грн. через 3 роки, якщо складний відсоток нараховується у розмірі 15% річних:

     а) щорічно;        б) кожні півроку;       в) щоквартально.

Задача 56

Якою буде ефективна ставка, якщо номінальна –14% при щоквартальних нарахуваннях.

Задача 57

Банк надав кредит на 32 місяці в розмірі 70 тис. грн.. під 22% річних на умові щорічного нарахування відсотків. Яку суму слід повернути в банк після закінчення терміну угоди?

Задача 58

Початкова сума інвестицій Р=2000 грн., і = 10%. Розрахувати накопичену суму для різних варіантів нарахування процентів за 1 рік. Результати звести в таблицю.

Задача 59

Підприємство отримало кредит в розмірі 200 тис. грн. з умовою повернення 250 тис. грн. під 12% річних. Позика видана 1 лютого. Коли необхідно повернути гроші, якщо використовується точний процент і точне число днів позики.

Задача 60

Початкові інвестиції у проект 90000грн. Очікуються наступні надходження грн.: 1-й рік – 10000 грн., 2-й рік – 20000 грн., 3-й рік – 30000 грн., 4–й рік – 40000 грн., 5-й рік – 50000 грн.

     Ставка дисконту складає 10%. Визначте: а) чисту теперішню вартість проекту; б) індекс прибутковості.

.
1. ГОСУДАРСТВО
2. Сага о школе Ведущий 1 Здравствуйте уважаемые гости ребята родители Сегодня мы с вами собрались на
3. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений
4. Регрессионные зависимости1
5. Философия погречески значит любовь к мудрости
6. Статья- Язык русского зарубежья- итоги и перспективы исследования
7. ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕНДИНГА Глобальные бренды имеют ряд существенных отличий от брендов националь
8. Cont. Present m III ф
9. Конкурентная разведка Ключевые понятия информация анализ синтез
10. Ответственность по гражданскому праву
11. ВАРИАНТ ЗАДАЧА 1 Имеются следующие данные по области за 2010 год тыс
12. Український книжковий проект 2005~2008рр
13. Тема урока- Исторический факт и его художественная интерпретация в Слове о полку И
14. Но у тебя есть друзья
15. булочек 12 луковицы перец соль
16. Формирование личности в процессе преподавания социологии
17. .1. приведен анализ классических организационных форм управления предприятием
18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ II курс дневного отделения зимняя сессия 2011-12 учебного года 1
19. РИНХ ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ШАХ
20. Вариант 3 1 Административноправовые отношения это регулируемые нормами административного права общест