Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема Головна ідея Головні герої Особливості.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Давня українська література

«Повість минулих літ»

Епос

Літопис

Події від створення світу до часів Нестора Літописця

(1113 р.)

Захоплення героїчним минулим Київської Русі й глибокий сум з приводу княжих міжусобиць і лиха, заподіяного ординцями

Княжа доба.

Друга назва – «Початковий літопис»

«Слово про похід Ігорів»

Ліро-епос

Героїчна поема

Зображення невдалого походу новгород-сіверського князя Ігоря на половців 1185 р.

Заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів.

Князі Ігор, Святослав і Всеволод;  Ярославна (дружина Ігоря); половці Овлур, Гзак і Кончак.

Княжа доба.

Григорій Сковорода

«De libertate»

Лірика

(патріотична)

Ліричний вірш

Воля – найбільше багатство, уславлення Б.Хмельницького.

Вірш. розмір – дактиль.

Римування – суміжне.

«Всякому місту – звичай і права»

Лірика

(громадянська, філософська)

Ліричний вірш, що став народною піснею

Викриття суспільних вад; щасливий той, хто має чисте сумління.

Вірш. розмір – дактиль.

Римування – суміжне.

Збірка «Сад божественних пісень»

«Бджола і Шершень»

Ліро-епос

Байка

Праця має стати для людини природною потребою і «найсолодшою поживою» (ідея сродної праці).

Бджола, Шершень

Прозова форма.

Мораль(сила) більша від оповідної частини.

Збірка «Байки харківські»

Іван Котляревський

«Енеїда»

Ліро-епос

Бурлескно-травестійна поема

Глузливе зображення панівного класу України XVIII ст.. з його паразитизмом, жорстокістю, хабарництвом, пияцтвом, соціальною й моральною нікчемністю.

Утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, мови, волелюбного духу; засудження жорстокості панів, морального звиродніння, хабарництва чиновників.

Еней, його батько Анхіз і мати Венера; троянці Низ та Евріал; верховний бог Зевс, бог-покровитель торгівлі Меркурій, бог вітрів Еол, бог моря Нептун; богиня шлюбу Юнона; цариця Дідона, пророчиця Сивілла, цариця Цирцея; цар Латин, його дружина Амата й дочка Лавінія; цар рутульців Турн.

Вірш. розмір – ямб.

Перший твір, написаний живою народною розмовною мовою.

Початок нової укр. літератури

6 частин

Перелицьована «Енеїда» Вергілія.

«Наталка Полтавка»

Драма

Соціально-побутова драма (малорос. опера)

Зображення життя й побуту українських селян на початку XIX ст.; вірність у коханні людей з народу.

Оспівування духовної величі людини з народу.

Стара вдова Горпина Терпилиха, Наталка; родич Терпилихи Микола, коханий Наталки Петро; возний Тетерваковський, виборний Макогоненко.

Початок нової укр драматургії.

2 дії.

22 пісні (занумеровано 19)

Дівчина з народу зображена як ідеал.

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Тарас Шевченко

«До Основ’яненка»

Лірика

(громадянська)

Послання

Захоплення героїчним минулим України; роль уроків історії для вирішення проблем сучасності; віра в безсмертя рідного народу.

Поштовх до написання – нарис Г.Квітки-Основ’яненка «Головатий»

«Катерина»

Ліро-епос

Соціально-побутова поема

Зображення трагічної долі жінки-покритки й дитини-безбатченка в кріпосному суспільстві.

Катерина, її батько й мати, син Івась, москаль Іван.

Присвята В.Жуковському.

«Гайдамаки»

Ліро-епос

Історико-героїчна поема

Боротьба українського народу проти польсько-шляхетського панування в Україні, змалювання широкої картини народного повстання 1768 р. під назвою Коліївщина на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою.

Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле; заклик до єднання слов’янських народів; усвідомлення того, що здобуття незалежності – ідеал історичного розвитку нації; осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами.

Наймит Ярема+Оксана

Жид Лейба

Гонта й Залізняк на чолі повстання

Перший укр.історичний роман у віршах.

2 вступи, 10 розділів, епілог.

1768р-Коліївщина.

«Кавказ»

Ліро-епос

Сатирична поема з елементами лірики та героїки

Зображення загарбницької політики російського самодержавства, реакційної ролі церкви й прогнилої дворянської моралі.

Заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога – російського царату (співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу).

І.Франко: «це огниста інвектива проти темного царства».

Присвята другові Якову де Бальмену.

Символіка орла і античного образу Прометея.

Монолог колонізатора, звернений до горця.

«Сон» («У всякого своя доля»)

Ліро-епос

Сатирична поема (політична сатира)

Зображення справжньої суті російського імперського режиму.

Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії.

Висміювання вірно підданства й аморальності земляків-перевертнів.

За способом відображення дійсності – комедія (підзаголовок Т.Шевченка).

Форма сну.

Вступ і три частини:Україна, Сибір і Петербург.

Сцена «генерального мордобитія».

«Сміливий маніфест слова проти темного царства»(І.Франко)

«І мертвим, і живим»

Ліро-епос

(патріотична,

громадянська)

Послання

Критика української еліти, яка зневажає український народ, і заклик до соціального примирення заради відродження нації.

«Заповіт»

Лірика

(громадянська)

Ліричний вірш

Заклик до повалення експлуататорського ладу й розбудови нового вільного суспільства.

Вірш.розмір – хорей.

«Мені однаково»

Лірика

(громадянська, медитативна)

Ліричний вірш

(медитація)

Патріотичні почуття відповідальності за батьківщину.

Вірш.розмір – ямб.

Цикл «У казематі».

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Г.Квітка-Основ’яненко

«Маруся»

Епос

Повість (сентиментально-реалістична, соціально-побутова)

Зображення життя українського селянства, праця, побут і звичаї народу.

Оспівування високих морально-етичних якостей простої людини.

Наум Дрот і дружина Настя, їхня дочка Маруся; коханий Марусі Василь, подруга Марусі Олена.

Перша україномовна повість нової української літератури.

Пантелеймон Куліш

«Чорна рада»

Епос

Роман-хроніка, істор.-пригодн. роман

Зображення історичних подій у Ніжині 1663р. – доби Руїни.

Утвердження думки про необхідність національної злагоди українців, про те, що провідною силою для розумної організації укр. суспільства є його національна еліта (культурна, освічена, здатна до мудрого державотворення)

Переяславський полковник Яким Сомко; правобер. гетьман Павло Тетеря; ніжинський полковник Васюта Золотаренко; кошовий гетьман Зап. Січі Іван Брюховецький; московський  князь Гагін; козак Кирило Тур; полковник і панотець Шрам(Чепурний), його син Петро Шраменко; господар хутора Михайло Черевань, його дружина Меланія і дочка Леся; Божий Чоловік.

Перший історичний роман в українській літературі.

Марко Вовчок

«Максим Гримач»

Епос

Подинно-побутове оповідання

Зображення життя вільних селян у закріпаченій Україні середини 19 ст.

Обстоювання не спотвореного майновими розрахунками родинного щастя.

Заможний козак Максим Гримач, старша дочка Катря, молодша Тетяна; Семен – кріпак, коханий Катрі.

Фольклорний вплив.

Пейзажі підсилюють психологізм.

Іван Нечуй-Левицький

«Кайдашева сім’я

Епос

Соціально-побутова повість

Зображення життя українського села в пореформену добу

(др.пол. 19 ст.)

з усіма його складнощами й суперечностями на прикладі однієї родини.

Засудження індивідуалізму егоїстичних натур і норм народної моралі, що є головними причинами духовної роз’єднаності в родині.

Маруся й Омелько Кайдаші;

Карпо+Мотря;

Лаврін+Мелашка;

Баба Палажка

Панас Мирний

«Хіба ревуть воли, як ясла повні»

Епос

Соціально-психолог. роман

Зображення майже столітньої історії села Піски і, зокрема, долі правдошукача-бунтаря, «пропащої сили» Чіпки Варениченка.

Заперечення боротьби з несправедливістю через злочин, пролиття крові.

«роман з народного життя»

4 частини і 30 глав («будинок з багатьма прибудовами і надбудовами» О.Білецький)

Зміщення часових площин.

Співавторство з братом Іваном Біликом.

Нарис «Подоріжжя з Полтави до Гадячого»

Прототип Чіпки – Василь Гнидка.

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Іван Карпенко-Карий

«Мартин Боруля»

Драма

Трагікомедія

Дворянство як міф про краще життя.

Викриття бюрократизму й судової системи, заснованої на хабарництві; засудження підміни особистісних цінностей становою належністю.

Заможний хлібороб Мартин Боруля, дружина Палажка, син Степан, дочка Марися; шляхтич Геврасій Гуляницький, його син Микола; реєстратор з Ратуші Націєвський; повірений Трандалєв; наймити Борулі Омелько й Трохим.

Автобіограф.

Тематична спорідненість із комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»

Театр корифеїв

Іван Франко

«Гімн»

Лірика

(громадянська)

Гімн (ліричний вірш)

Боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра в їхню перемогу.

Збірка «З вершин і низин»

Вірш.розмір – хорей.

Римування – суміжне.

«Чого являєшся мені у сні?»

Лірика

(інтимна)

Ліричний вірш

Нерозділене кохання.

Збірка «Зів’яле листя» (лірична драма)

Вірш.розмір – ямб.

Римування – суміжне.

«Мойсей»

Ліро-епос

Філософ. поема

Зображення «смерті Мойсея як пророка, не признаного своїм народом» (І.Франко)

Заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися рабської психології й будувати нове життя.

Ліричний герой, Мойсей, князь конюхів Єгошуа; Єгова(Бог); єврейський народ; супротивники Мойсея – Датан і Авірон; демон пустелі Азазель.

Пролог і 20 пісень.

Анапест (пролог написано ямбом)

Михайло Коцюбинський

«Тіні забутих предків»

Епос

Повість

Зображення життя гуцулів у Карпатах на межі 19 й 20 ст. в гармонії з природою, традиціями й звичаями, з язичницькими й християнськими віруваннями.

Оспівування високого й красивого почуття кохання.

Іван Палійчук, його кохана Марічка Гутенюк, дружина Палагна,

сусід Юра (мольфар),

матір і батько Івана,

щезник, нявка, чугайстир.

Іван та Марічка – українські Ромео і Джульєтта.

Збирання матеріалу для повісті в с.Криворівня.

Екранізація твору С.Параджановим.

«Intermezzo»

Епос

(з елементами драми)

Новела

Митець і суспільство.

Важливість ролі митця в суспільстві; людина щаслива й повноцінна лише в гармонії з природою.

Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе.

Багато зорових і слуховий образів.

Присвята кононівським полям.

Урочиста пісня сонцю (сонцепоклонник)

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Ольга Кобилянська

«Земля»

Епос

Повість

Зображення трагічної події, що сталася в гуцульській родині хлібороба наприкінці ХІХ ст.

Поміркувати над причинами братовбивства, тобто першогріха, зла у світі.

Заможний газда Івоніка Федорчук, його дружина Марійка, старший син Михайло, молодший – Сава, заможний газда Василь Чоп’як, його дружина Докія, дочка Парасинка, чоловік Парасинки Тодорика, панська наймичка Анна, циганка Рахіра та її батько Григорій.

Людина під владою землі.

Тема Каїна й Авеля.

Присвята батькові.

Психологічна повість.

Леся Українка

«Лісова пісня»

Драма

Драма-феєрія

(пролемно-філософ. драм. поема)

Зображення світу людини й світу природи в їх гармонійних і суперечливих взаєминах.

Оспівування краси людських взаємин, пориву до щастя, незбагненої сили великого кохання.

Лукаш, його мати, дядько Лев; Килина, діти Килини; хлопчик; Мавка, Лісовик, перелесник, Водяник, Русалка Польова, Злидні, «Той, що греблі рве», «Той, що в скалі сидить»; Доля.

Пролог і три дії (рання весна, пізнє літо, пізня осінь)

«Contra spem spero!»

Лірика

(особиста, філософська)

Ліричний вірш

Заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості, оптимізм людини за будь-яких життєвий ситуацій.

Вірш. розмір – анапест.

Римування- перехресне.

Без надії сподіваюсь.

Збірка «На крилах пісень»

Василь Стефаник

«Камінний хрест»

Епос

Псих. новела

(студія, тобто художнє дослідження душевних переживань героя)

Еміграція за океан галицького селянства на межі ХІХ й ХХ ст. (прощання хлібороба Івана Дідуха із сусідами у зв’язку з виїздом до Канади)

Нерозривність єдності селянина з рідною землею.

Іван Дідух, його дружина Катерина, їхні діти, кум Михайло, селяни.

Сім розділів.

Володимир Винниченко

«Момент»

Епос

Новела

Історія короткої любові між революціонером і панною в ризикованій для життя ситуації.

Оспівування почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя.

Революціонер, панночка Муся, контрабандист Семен Пустун.

Підзаголовок «Із оповідань тюремної Шахерезади»

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Провідний мотив

Особливості

Микола Вороний

«Блакитна панна»

Лірика

(пейзажна)

Ліричний вірш

Возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом.

Хорей.

Театр корифеїв.

Олександр Олесь

«Чари ночі»

Лірика

(інтимна)

Романс

Захоплення красою життя й красою кохання.

Ямб.

Збірка «З журбою радість обнялась»

«О слово рідне! Орле скутий!»

Лірика

(патріотична)

Ліричний вірш

Любов до рідної мови і заклик до її збереження.

Ямб.

Збірка «Будь мечем моїм»

Павло Тичина

«Ви знаєте, як липа шелестить»

Лірика

(інтимна)

Ліричний вірш

Світле й радісне почуття кохання весняної ночі.

Ямб.

Збірка «Сонячні кларнети»

«Арфами, арфами…»

Лірика

(пейзажна)

Ліричний вірш

Гімн весні як символу любові, життя й натхнення.

Збірка «Сонячні кларнети»

«О, панно Інно…»

Лірика

(інтимна любовна)

Ліричний вірш

Нестерпна туга за втраченим коханням, поєднана світлим спогадом про нього.

Ямб.

Максим Рильський

«Молюсь і вірю…»

Лірика

(філософська)

Ліричний вірш

Молодечий оптимізм, відчуття польоту.

Ямб.

Володимир Сосюра

«Любіть Україну!»

Лірика

(патріотична)

Ліричний вірш

Щира любов до рідної України.

Амфібрахій.

1951 р. в газеті 2правда» за цей вірш поета звинувачено як буржуазного націоналіста.

Б.-І. Антонич

«Різдво»

Лірика

(філософська)

Ліричний вірш

Таїнство різдвяного вечора (переплетення християнських і язичницьких мотивів)

Хорей

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Микола Хвильовий

«Я (Романтика)»

Епос

Новела

Протистояння добра і зла в душі героя («чекіста і людини»), його роздвоєність.

Фатальна невідповідність між ідеалами революції та засобами їх досягнення; розвінчання й засудження революційного фанатизму.

«Я» - главковерх «чорного трибуналу», доктор Тагабат, дегенерат, Андрюша;

Мати «Я».

Розповідь від першої особи.

Присвята цвітові яблуні.

Поєднання картин-марень і картин моторошної реальності.

Ліричний заспів і три частини.

Юрій Яновський

«Подвійне коло»

Епос

Новела

Зображення родини Половців у кривавих подіях громадянської війни 1919 р.

Засудження братовбивства й недотримання закону народної моралі «тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» - протиставлення загальнолюдських вартостей (родинне коло) класовим (класове коло)

Брати Половці:

денікінець Андрій,

петлюрівець Оверко,

махновці Панас і Сашко,

червоний командир Іван;

їхній батько Мусій Половець; червоний комісар Герт.

Роман у новелах «Вершники»

«Шаланда в морі»

Епос

Новела

Зображення надзвичайної ситуації рибалок у штормовому крижаному морі.

Возвеличення родини, подружньої відданості, гуманних основ життя, народної моралі, етичних ідеалів.

Мусій Половець, його дружина Половчиха, рибалка Чубенко.

Валер’ян Підмогильний

«Місто»

Епос

Урбаністичний роман

Підкорення людиною міста.

Розкриття характеру людини, яка підкорює місто.

Степан Радченко, Надійка, «мусінька» Тамара Василівна (її чоловік Гнідий і син Максим), Зоська, Рита, Левко, Михайло Світозаров, Вигорський.

Дві частини, два епіграфи.

Остап Вишня

«Моя автобіографія»

Епос

Гумореска

Розповідь про батьків, навчання й формування світогляду письменника.

Висвітлення в гумористичній формі факторів, які впливають на формування митця.

Іронія.

Три частини.

«Сом»

Епос

Усмішка

Гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл і міг з’їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера.

Виховання любові до природи.

Збірка «Мисливські усмішки»

Чотири частини.

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Микола Куліш

«Мина Мазайло»

Драма

Сатирична комедія

(філолог.)

Зображення українізації й міщанства у 20-і роки ХХ ст.

Засудження міщанства, національної упередженості й зверхності.

Мина Мазайло, його діти Рина й Мокій, дружина Килина, дядько Тарас, тьотя Мотя, Уля.

Чотири дії.

Олександр Довженко

«Україна в огні»

Епос

Кіноповість

Зображення жахливого початку війни з фашистськими загарбниками й відступу радянських військ.

Утвердження ідеї невмирущості української нації, високої моралі українців у кривавий час воєнного лихоліття.

Родина Запорожців: Лаврін і Тетяна, їхні сини Роман, Іван, Савка, Григорій, Трохим і дочка Олеся; Христя Хутірна, Василь Кравчина; зрадник Заброда, німецький полковник Еріх фон Крауз і його син Людвіг.

50 епізодів.

Твір, заборонений Й.Сталіним для друку й кіно.

«Зачарована Десна»

Епос

Кіноповість

(автобіогр. кінооповідання)

Зображення дитинства й джерел формування митця.

Оспівування краю дитинства, його людей, природи.

Два ліричні герої – Сашко (у новелах) і Олександр Довженко (в авторських відступах); Одарка Єрмолаївна (мати), Петро Семенович (батько), баба Марусина, дід Семен.

Дві сюжетні лінії.

Ліна Костенко

«Маруся Чурай»

Ліро-епос

Історичний роман у віршах

Зображення нещасливого кохання Марусі та Грицька в поєднанні з широкою картиною життя України XVII ст.

Незнищенність українського народу (особистості з багатим духовним світом), глибока віра в його (її) духовну силу і могутність.

Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван Іскра, полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Черкес, Галя Вишняківна, війт Семен Горбань, Бобренчиха.

Дев’ять розділів.

Дві сюжетні лінії – особиста й історична.

Олесь Гончар

«За мить щастя»

Епос

Новела

Зображення кохання з першого погляду й страшної розплати за мить щастя.

Оспівування краси й сили почуття кохання.

Артилерист Сашко Діденко, мадярка Лорі (Лариса), її чоловік, комбат Шадура.

Умовна ситуація.

Григір Тютюнник

«Три зозулі з поклоном»

Епос

Новела

Складність людських стосунків, виражена через історію нещасливого кохання.

Возвеличення любові як високої християнської цінності, яка вивищує людину над буденністю, очищає її душу.

Оповідач, його батьки – Михайло й Соня; Марфа Яркова, поштар – дядько Левко.

«Любові всевишній присвячується»

Автобіографічна основа.

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Тема

Головна ідея

Головні герої

Особливості

Іван Багряний

«Тигролови»

Епос

Пригодн. роман

Зображення трагічної долі людини-особистості в радянському тоталітарному режимі.

Перемога добра над злом; за будь-яких обставин кожен передусім має бути Людиною.

Григорій Многогрішний (молодий інженер-авіатор); родина Сірків: Наталка, Гриць, Денис Сірко й Сірчиха; майор НКВС Медвин.

Автобіограф.

Первісна назва «Звіролови»

Автор

Назва твору

Літ. рід

Жанр

Провідний мотив

Особливості

Андрій Малишко

«Пісня про рушник»

Лірика

(особиста)

Пісня

Материнська любов і відданість своїм дітям.

Анапест.

Перехресне римування.

Народна пісня літературного походження.

Василь Симоненко

«Лебеді материнства»

Лірика

(громадянська)

Ліричний вірш

(колискова)

Любов до матері й Батьківщини.

Хорей.

Суміжне римування.

Василь Стус

«Як добре те, що смерті не боюсь я…»

Лірика

(патріотична, філософська)

Ліричний вірш

Незламність, здатність залишатися людиною за будь-яких обставин.

Ямб.

«О земле втрачена, явися!...»

Лірика

(патріотична)

Ліричний вірш

Мрія про повернення на рідну землю.

Ямб.

Невольницька лірика.

Іван Драч

«Балада про соняшник»

Ліро-епос

(філософська)

Балада

(модерна)

Талант бачити красу в повсякденні.

Верлібр.

Євген Маланюк

«Стилет чи стилос?...»

Лірика

(філософська, громадянська)

Ліричний вірш

Роль слова, митця в житті суспільства.

Ямб.

Еміграційна література.
1. Утверждаю Президент World rmlifting ssocition Филимонов А
2. Уже первобытный человек многократно наблюдал постоянство некоторых связей между признаками в
3. Кассовое регулирование расходной части бюджета МВД России.html
4. О выборах Президента Российской Федерации
5. Тема-ldquo;Computer progrmmingrdquo; Выполнил студент 2 курса Очного отделения Факультета ldquo;Компьютерны
6. на тему Формирование рынка труда в РФ- задачи особенности инфраструктура
7. Тема 2 Норми міжнародного права і їхні джерела
8. варианте Предложение появляются практически каждый час так что ушки на макушки и вперед4
9. Трудовой кодекс Российской Федерации
10. стр; основная часть; заключение 12 стр
11. спрос желание и готовность покупателя приобрести экономические блага
12. Оценка существенности аудиторского риска
13. Вариант 2312 1 Защита гражданских прав осуществляется в следующих формах- республиканская; B коллегиальн
14. Тема курсовой работы- ldquo;Расчет и статистический анализ основных показателей промышленного предприятия -на
15. тема резцов 33 клыков 11 могут отсутствовать коренных 77 или 66; резцы с ровной жевательной поверхностью на
16. вариант 1. С целью родостимуляции применяют а Эссенциале б Эуфиллин в Энзопрост г Этимизол 2
17. Актуальные вопросы применения устройств пожарной автоматики на объектах железнодорожного транспорта
18. Доклад- Цианоз
19. ТЕМА- ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В РОДАХ И ГРУППЫ РИСКА ПО ОСЛОЖНЕННОМУ ТЕЧЕНИЮ РОДОВ.
20. СПАНЛЕЙС приобретает уникальные свойства нетканых материалов среди которых в первую очередь следует выде