Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Всіхромосомніхворобикласифікуються за типом мутаційїхвикликають

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


  1.  Охарактеризуватимутації, пов’язанізізміною складу хромосом, їхньоюперебудовою.

Всіхромосомніхворобикласифікуються за типом мутаційїхвикликають. За цим принципом всіхромосомніхворобиможнарозділити на двівеликігрупи: хвороби, викликанізміною числа хромосом при збереженніїхструктури (геномнімутації), і хвороби, зумовленізмінамиструктури хромосом (хромосомнімутації) Чисельніпорушення: складаються в змініплоїдності хромосомного набору і у відхиленні числа хромосом віддиплоїдного по кожнійїхпарі в бікзменшення (такепорушенняназиваєтьсямоносомія) абовбікзбільшення (трисомія і іншіформиполисомой). Добре вивченітріплоїдні і тетраплоїднихорганізми; частота їх
виникненьнизька. Зміникількостііндивідуальних хромосом викликаютьпорушенняїхрозподілу по дочірнімклітинампід час першого і другого мейотичногоподілу в гаметогенезіабо в перших дробленнязаплідненоїяйцеклітини. Причинами такого порушенняможуть бути:
1. Порушеннярозбіжностіпід час анафази ре-дупліціруемойхромосоми, в результатічогоподвоєна хромосома потрапляєлише в одну дочірнюклітину.
2. Порушеннякон'югаціїгомологічних хромосом, щотакожможепорушитиправильністьрозбіжностігомологів по дочірнімклітинам.
3. Відставання хромосом ванафазі при їхрозбіжності в дочірнійклітині, щоможепризвести до втрати

2..Обгрунтувативзаємозв’язокбудови та функціїдвомембраннихорганел в клітині….

. Двомембранні

мітлхондрії

маютьсферичну, ниткоподібну, овальну та іншіформи .Відцитоплазмивідокремленіподвійноюмем браною, крізь яку проникаєбагатосполук . Внутрішній шар мембраниутворюєчисленні склад ки — кристи, на яких роз міщеніферментидихальноголанцюга

1 . Енергетичнафункція — етапиенергетичного об міну та синтез аТФ .

2 . синтез власнихбілків, РНК і ДНК

Пластиди

(тільки у рослин) Хлоропласти

маютьзеленийколір, овальну форму . мембрана подвійна, внутрішній шар мембраниутворюєскладчасті вчини все редину строми — ламели та тилакоїди . Ламели маютьвиглядплос ких видовжених складок, тилакоїди — плоских дископодібнихмішечків . Тилакоїдизібрані у скуп чення — грани . молеку ли хлорофілувмонтовані в мембранитилакоїдів

1 . Використаннясвітловоїенергії та створення ор ганічнихречовиніз не органічних (фотосинтез)

2 . Відіграютьпевну роль (маючи свою ДНК) у передачіспадковихознак




1. развитое индустриальное государство в центральной Европе
2. на тему Аборт как социальноантропологическое явление Выполнила студентка 3 курса Ф
3. Установление монгольского ига на Руси
4. Реферат на тему- Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби Що
5. Использование списков в HTML документе
6. АСПАП ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
7. Тоталитарный политический режим
8. потому что ты делаешь это всегда неправильно; никогда не можешь ясно объяснить что ты хочешь; никогда не дов
9. Лекция 1112 РНК ~ родоначальник биологической эволюции
10. ЖЕМЧУЖИНЫ ПОВОЛЖЬЯ Ярославль Казань Болгар Свияжск Чебоксары Ярославль Автобусные туры из Яро
11. Использование диагностических методов контроля обеспечивает более полное соответствие между состоянием о
12. великих и удельных княжеств возникло объединённое государство во главе с русской народностью включивше
13. тематизировать политическую преступность
14. ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені Ярослава Мудрого КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІ.
15. Nord ~ West. Это новый интересный проект музыкантов архангельского гитариста Александра Спиранова мурман
16. Дослідження запиленості повітря у виробничих приміщеннях
17. Преимущества агропромышленного интегрирования
18. Требования к организации информационного обеспечения АХД
19. B виде коммерческих и некоммерческих организаций
20. Лабораторная работа 2 Определение деформаций при косом изгибе уголка Цель работы ~ экспериментал