Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

учіння та научіння

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Практичне заняття №6

ПСИХОЛОГІЯ УЧІННЯ. РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ

Перелік теоретичних питань для розгляду

  1.  Поняття «учіння» та «научіння». Види та форми научіння
  2.  Теорія поетапного формування розумових дій П. Гальперіна. Теорія учбової діяльності В. Давидова та Д. Ельконіна. Основні принципи навчання Л. Занкова. Теорія системогенеза учбової діяльності В. Шадрікова
  3.  Сутність розвиваючого навчання

Перелік завдань

  1.  Зазначте, за якими критеріями виділяють організоване та стихійне учіння?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  1.  Поясніть, як Ви розумієте репродуктивне та творче учіння?

ТВОРЧЕ  УЧІННЯ

РЕПРОДУКТИВНЕ УЧІННЯ

  1.  Підготуйте термінологічний словник до теми.

Научіння

Вікарне научіння

Когнітивне научіння

Латентне научіння

Перцептивне научіння

Концептуальне научіння

Научіння шляхом інсайту

  1.  Заповніть пусті місця в таблиці.

Назва теорії

Автор теорії

Основні положення

Примітки

Теорія поетапного формування розумових дій

П.Я. Гальперін

Дитина має не просто завчити необхідні формулю-вання, їй необхідно навчитися правиль-но виконувати необхідні дії за алгоритмом. Власне, заучування" прийде саме, навіть непомітно для дитини.

Теорія учбової діяльності

В.В. Давидов

Д.Б. Ельконін

Особливістю цієї концепції є різноманітність дискусійних форм роботи, під час яких діти відкривають для себе основний зміст навчальних предметів. Знання не даються учням у вигляді готових правил, аксіом, схем. В основі навчальних курсів покладено систему наукових понять.

Л.В. Занков

Теорія будується на основі врахування внутрішніх законо-мірностей розвитку дитини і уваги до її внутрішнього світу, індивідуальності, які проявляються як результат складної взаємодії внутрі-шніх та зовнішніх факторів.

Теорія системогенеза учбової діяльності

В.Д. Шадріков

  1.  Прокоментуйте основні характеристики розвиваючого навчання.

Розвиваюче навчання – це активно-діяльнісний спосіб навчання, який змінює пояснювально-ілюстративний спосіб.

Розвиваюче навчання враховує та використовує закономірності розвитку, пристосовується до рівня і особливостей індивідуума.

Педагогічні впливи випереджують, стимулюють, направляють та прискорюють розвиток особистості.

Розвиваюче навчання відбувається в зоні ближнього розвитку дитини.

  1.  Розробіть фрагмент практичного заняття (8-10 хв.) на будь-яку тему з курсу «Вікова психологія», в якому було б використано елементи розвиваючого навчання. Підготуйтесь до проведення фрагменту у Вашій групі.


Диплом на заказ


1. В Царстве травымуравы
2. Interntionl Trde- Export nd Import There re cler benefits to being open to interntionl trde- trde llows people to produce wht they produce best nd to consume the gret vriety of goods nd services.html
3. бесполезность искусств
4. КУРСОВАЯ РАБОТА на тему Роль Интернет рекламы в индустрии туризма Автор- студент 3 курса 311 гр
5. ГИБКАЯ СИЛА Дипломированный специалист Российской академии физкультуры
6. Здания надземные постройки имеющие помещения для различной трудовой деятельности отдыха учебы и т
7. Введение4 1 Организация анализа финансового состояния6 2 Анализ имущества предприятия7 3 Анализ источн.
8. Значение праздника Воздвижения Креста Господня
9. Кадровое планирование в организации- цели задачи и виды 2
10. Тема- Использование данных управленческого учета для анализа и принятия управленческих решенийБюджет пред
11. Специфика жанра интервью в печатных и электронных СМИ.html
12. Цинк
13. Понятие социального процесса- признаки
14. Ю В Манн У истоков русского романа
15. это совокупность различных видов деятельности связанных с распространением сообщений создающих и поддерж
16. Тема 6 ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
17. ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ день время Н
18. Контрольная работа по дисциплине Детали машин на 7 семестр Выполнить- Кинематический расчет п.html
19. Пасха в Библии Воскресший Христос наша Пасха и спасение
20. реферату- Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського облікуРозділ- Бухгалтерський облік оподаткува