Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМАТИКИ ТЕСТОВА ЧАСТИНА 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ДПА  З  МАТЕМАТИКИ

ТЕСТОВА  ЧАСТИНА

1. Знайти значення виразу

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

2. . Знайти область визначення функці

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

3. Обчислити границі функції

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

4. Спростити вираз

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

5. Розв’язати рівняння

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

6. Знайти похідну функції в точці

 1.     
 2.      
 3.      
 4.     
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

7. Обчислити визначений інтеграл

 1.  
 2.   
 3.    
 4.   
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

8. Вектори:

 1.  Знайти координати та модуль вектора , якщо А(-3; 2); В(1; 4)
 2.  Знайти координати вектора , якщо
 3.  Знайти скалярний добуток векторів
 4.  При якому значенні m  та n вектори та будуть колінеарними?
 5.  При якому значенні х вектори  та будуть перпендикулярними?
 6.  Знайти косинус кута між векторами .

ЗАВДАННЯ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДЕТАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ (2 бали)

1. Знайти область визначення функції

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

2. . Обчислити границі функції

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

3. Дослідити функцію на неперервність та побудувати графік 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Розв’язати рівняння

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  

11.

 1.  
 2.  6 sin2 x + sin 2x =4
 3.  4 sin2 x – 11 cos x – 1 =0  
 4.  2 cos2 x +  sin 2x = 0  
 5.  5 sin2  x + 4 cos x =4   

5. Дослідити функцію на екстремум:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

6. Знайти площу фігури, обмеженої лініями

 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  

7. Для трикутника АВС визначити вид, скласти рівняння висоти АН, медіани СМ та знайти точку їх перетину. Зробити малюнок.

 1.  А(0;4),  В(0;-2),  С(5;2)
 2.  А(2;3),  В(3;6),  С(8;1)
 3.  А(-1;3),  В(4;0),  С(5;3)
 4.  А(-2;0),  В(0;2),  С(4;-3)

8. Розв’язати систему рівнянь за формулами Крамера або методом Гауса

1.

2.

3.

4.

9.   Розв’язати задачі.

 1.  Основою прямої призми є ромб. Діагоналі призми 10 см  і см, висота 6 см. Знайти площу бічної поверхні та об’єм призми.
 2.  В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою 16 см і бічною стороною 17 см. Діагональ бічної грані, що містить основу трикутника, утворює з площиною основи кут 300. Знайдіть об’єм  призми.
 3.  Знайдіть площу повної поверхні та об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його сторони основ 2 см і 3 см, а діагональ паралелепіпеда см.
 4.  Площа основи прямої трикутної призми дорівнює 4 см2, а площі бічних граней 9см2, 10 см2,  17 см2.   Знайдіть об’єм  призми та сторону рівновеликого куба.
 5.  Основа прямого паралелепіпеда – ромб з гострим кутом 600  і більшою діагоналлю см. Менша діагональ паралелепіпеда утворює з площиною основи кут 450. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.
 6.  У правильній шестикутній призмі велика діагональ дорівнює см та нахилена до основи під кутом 600 . Знайдіть площу повної поверхні призми.
 7.  В основі прямої призми лежить трикутник із сторонами 13 см, 14 см, 15 см.   Бічна грань, що містить середню за довжиною сторону основи, рівновелика основі призми. Знайдіть об’єм та площу повної поверхні призми.
 8.  Сторона  основи правильної чотирикутної піраміди 8 см, а бічне ребро 9 см. Знайдіть: об’єм піраміди; радіус кулі, рівновеликої піраміді.
 9.  Сторона  основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12 см. Бічні грані нахилені до площини основи під кутом .  Знайдіть: 1) площу бічної поверхні піраміди; 2) ребро куба,площа повної поверхні якого рівна площі повної поверхні піраміди.
 10.  Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см і утворює з площиною основи  кут .  Знайдіть об’єм  піраміди та сторону основи.
 11.  Основою піраміди є трикутник зі сторонами 13 см,  14 см, 15 см. Бічні грані, що містять сторони 13 см та 15 см перпендикулярні до основи.  Знайдіть площу бічної поверхні піраміди, якщо її висота 9 см.
 12.  Основа піраміди – прямокутний трикутник з катетами 12 см та 16 см. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює см. Знайдіть об’єм піраміди.
 13.  Основою піраміди є трикутник із сторонами 13 дм,  20 дм та 21 дм. Обчисліть її об’єм, якщо бічні грані нахилені до площини основи під кутом 300.
 14.  Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 10 см, а висота 8 см.  Знайдіть площу повної поверхні та  об’єм  піраміди.
 15.  Знайдіть об’єм правильної трикутної піраміди, якщо сторона її основи 6 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 300.
 16.  Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 4 см, а радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює . Знайдіть площу бічної поверхні піраміди.
 17.  Визначити висоту та площу повної поверхні правильної трикутної зрізаної піраміди, бічне ребро якої 10 см , а сторони основ 18 см і  6 см. 
 18.  Сторони основ зрізаної правильної трикутної піраміди 2 см і 6 см. Бічна грань утворює з більшою основою  кут .  Знайдіть висоту піраміди та її об’єм.
 19.  Сторони основ правильної зрізаної чотирикутної піраміди 4 дм та 8 дм, діагональ піраміди 11 дм.   Знайдіть об’єм піраміди.
 20.  Сторони основ  правильної зрізаної трикутної піраміди 6 см і 12 см. Бічна грань утворює з більшою основою  кут .  Знайдіть площу бічної та повної поверхні цієї зрізаної піраміди.
 21.  Площа основи циліндра  см2, площа осьового перерізу см2. знайдіть кут нахилу діагоналі осьового перерізу до площі основи та об’єм циліндра.
 22.  У циліндрі на відстані 8 см  від його осі і паралельно до неї проведено переріз, діагональ якого 13 см. Обчисліть  об’єм  та площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота 5 см..
 23.  Висота циліндра 6 см, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут 300. Знайдіть об’єм та площу бічної поверхні циліндра.
 24.  Твірна конуса утворює з його основою кут 300. Знайдіть об’єм конуса, якщо площа перерізу, що проходить через твірні, кут між якими 1200, дорівнює см2.
 25.  Через вершину конуса проведено площину під кутом 450 до площини основи. Ця площина перетинає основу по хорді, відстань до якої від вершини  6 см.    Знайдіть об’єм конуса, якщо довжина радіуса 5см..
 26.  Осьовий переріз конуса – прямокутний трикутник з гіпотенузою 8 см. Знайдіть площу повної поверхні та об’єм конуса.
 27.  Осьовий переріз конуса – прямокутний трикутник, площа якого 16 см2. Знайдіть площу бічної поверхні та об’єм конуса.
 28.  Площа осьового перерізу  конуса 48 см2, а його твірна утворює з площиною основи кут  450. Знайдіть площу повної поверхні та об’єм конуса.
 29.  Твірна зрізаного конуса утворює з площиною основи кут 600, радіуси основ R і r . Знайдіть площу бічної поверхні зрізаного конуса та його об’єм.
 30.  Твірна зрізаного конуса 5 см , а радіуси основ 3 см та 6 см. Знайдіть площу осьового перерізу, об’єм конуса та площу повної поверхні.

6


Диплом на заказ


1. Rot в основном хроническая болезнь овец реже коз проявляющаяся воспалением кожи межкопытной щели гнилост
2. Лабораторна робота 6 ПРОЕКТУВАННЯ ШТАМПОВАНОЇ ЗАГОТОВКИ 6
3. Задачи ~ приобретение знаний и навыков в организации инвестиций выборе и обосновании источников финансир
4. 76 - Договор хранения
5. Роль масс-медиа в современном информационном противоборстве
6. на тему- Формирование трудового коллектива
7. ретбас Б16болжау Б9ЮНЕСКО ~19салыст Ж16 бихеви З3~діс З7парадигма І15саясат ~23норматив С11б
8. Современные подходы к оценке качества сестринской помощи
9. Учебная деятельность
10. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ
11. Кровоизлияние в мозг Гемотоксилинэозин
12. 18 ЛЕТ. РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ На этапе спортивного совершенствования физическая подготовка имеет более выраже
13. Пражский лингвистический кружо
14. Тема- Техногенные опасности
15. Основи гідравліки
16. Исследование нивелира
17. Курсовая работа- Методи збору журналістської інформації
18. на начало года на конец года изменение в на начало г
19. 479 і визначається в основному характеристикою зорової роботи табл
20. Опасность самолечения