Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема визначення предмета курсу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

 1.  Сучасне світове господарство як об'єкт пізнання.
 2.  Основні теорії міжнародних економічних відносин
 3.  Система визначення предмета курсу "Міжнародна економіка
 4.  Системні ознаки ( концепт) міжнародної економіки : єдиний соціальний тип міжнародної економіки, міжнародна економічна інтеграція.
 5.  Міжнародний зміст (субстрат) системи міжнародної економіки: міжнародна торгівля, міжнародний рух факторів виробництва, світова валютна система, міжнародний бізнес.

6,Основні субекти міжнародної економіки.

 1.  Місце у роль міжнародної торгівлі.
 2.  Специфічні ознаки міжнародної торгівлі,
 3.  Спеціалізація і порівняльна перевага.
 4.  Модель Г'екшера- Оліна Парадокс Леонтьєва. Н.Міжнародна інтеграція.
  1.  Нові товарні форми.
  2.  Види зовнішньоекономічних операцій.
  3.  Торгівля, напрямки та через торговельних посередників.
  4.  Трансфертні ціни.

16.Особливості торгівлі між розвинутими та новими індустріальними країнами.

 1.  Контракт у міжнародній торгівлі.
  1.  Страхування в міжнародній торгівельній практиці.
   1.  Конкуренція і ціноутворення в міжнародній торгівлі.
   2.  Вільна торгівля і протекціонізм
   3.  Причини протекціоністського втручання
   4.  Україна в системі світоторгівельних зв'язків 23.Інструменти торгівельної політики.
    1.  Економічні інструменти, що регулюють міжнародну торгову політику
    2.  Економічна причина міжнародної міграції робочої сили.
    3.  Формування сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності в Україні
    4.  Етапи інтеграції в світі.
    5.  Наслідки міжнародного переміщення трудових ресурсів
    6.  Регулювання міжнародних міграційних процесів МОП.
    7.  Україна в світових міграційних процесах.
    8.  Міжнародні потоки капіталу.
    9.  Сутність міжнародного кредиту.
    10.  Міжнародні фінансові центри.

34.Основні форми міжнародного кредиту.

 1.  Міжнародний кредит і світова криза заборгованості.
  1.  Проблеми зовнішньої заборгованості України.

Сутність прямих закордонних інвестицій.

38. Доцільність прямих закордонних інвестицій.

39.0сновні фактори ПЗІ ( прямих закордонних інвестицій).

 1.  Форми прямих закордонних інвестицій. Технологічний трансферт.
  1.  Позитивний вплив закордонних інвестицій. Технологічний трансферт.
   1.  Негативний вплив ПЗІ на приймаючі країни.
    1.  Наслідки прямих закордонних інвестицій для країн що інвестують.
     1.  Перспективи і проблеми ПЗІ в економіку України.
      1.  Світова валютна система
      2.  Світова валютна система,
      3.  Вапютний ринок
      4.  Форми та основні напрямки міграції.
      5.  Євроринок валют. Ринок Євродоларі
      6.  Основні етапи розвитку міжнародної міграції.
      7.  Міжнародний рух чинників виробництва,
      8.  Види міжнародного бізнесу.
      9.  Транснаціональна корпорація.
      10.  Міжнародний виробничий менеджмент,
      11.  Критерії ТНК
      12.  Основні види валютних курсів
      13.  Валютний курс. Валютна політика
      14.  Міжнародні розрахунки і їх основні форми.
      15.  Платіжний банане і його структура
      16.  Економічний зміст платіжного балансу. к
      17.  Фактори, які впливають на платіжний баланс.
      18.  Варіанти валютної політики.
      19.  Система фіксованих валютних курсів.
      20.  Паризька та Генуезька валютні системи.
      21.  Бреттон-Вудськка валютна система.
      22.  Ямайська валютна система,
      23.  Європейська валютна система
      24.  Міжнародний валютний фонд.
      25.  Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі
      26.  Європейське співтовариство : цілі створення та основні етапи розвитку
      27.  Маастрихтський договір : шлях до Європейського Союзу. Європейська асоціація вільної торгівлі.
      28.  Спільний бюджет ЕС.
      29.  Умови і перспективи загальноєвропейської економічної інтеграції
      30.  Асоціація країн Підвенно - Східної Азії.
      31.  Спільна с/ господарська, грошова та податкова політика ЕС.
      32.  Структура ЕС.
      33.  Керівні інститути ЕС.
      34.  СНД, ГУАМ, ЧЕС та роль в них України.
      35.  Північноамериканська зона вільної торгівлі.
      36.  Європейський економічний простір. Етапи формування

81.Специфічні проблеми міжнародного маркетингу та поняття міжнародного менеджменту

82 Проблема зовнішньої заборгованості України і шляхи її розв’язання.

83 Сучасна світова фінансова криза, її причини і наслідки для різних країн.

 1.  Сутність і фактори розпитку міжнародної економічної інтеграції.
 2.  Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.
 3.  Шляхи формування і фактори ефективності міжнародних інтеграційних угрупувань.
 4.  Європейський Союз, його склад, напрямки і перспективи розвитку.
 5.  Цілі і особливості Чорноморського економічного співробітництва. 89.Особливості інтеграції центральноєвропейських країн.

90.Особливості і проблеми інтеграції в межах СНД.

91.Етапи і особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці.

 1.  Економічна інтеграція країн Латинської Америки.
 2.  Азія у світових інтеграційних процесах.
 3.  0собливості інтеграції країн Африки.

95.Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світо господарську систему.

96.Інтеграційні і дезінтеграційні процеси в сучасному світі. 96.Передумови та прояви глобалізації.

 1.  Сучасні концепції і теорії глобалістики.
  1.  Економічний глобзлізм і його сучасні виміри.
  2.  Регулятивні механізми глобальної економіки.
  3.   Глобальна перспектива розвитку України.

Диплом на заказ


1. тема шкільного експерименту з фізики
2. Политическая история Румынии в 1989-2010 гг
3. Шлемник байкальский
4. этических позиций данной личности в сексуальных отношениях не выходит за рамки индивидуального представле
5. щего субъекта Объектом финансового планирования является финансовая деятельность хозяйствующих субъектов
6. Жизнь во Вселенной1
7. Общая часть 11
8. Реферат- Акустика музыкальных инструментов и человеческого голосового аппарата
9. Модульнаяработа 1 mx15 Unit 2 ex
10. Сущность и значение бухгалтерского учета в Российской Федерации
11. . Ад Даджаль 2.
12. Понятие и классификация юридических лиц
13. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2
14. І Брежнєв Він відновив посаду генерального секретаря ЦК КПРС та скасував прийняту Хрущовим заборону на сумі
15. Бюджетный дефицит и государственный долг Проблемы финансирования бюджетного дефицита
16.  загальної гігієни та Обласний лабораторний епідеміології ХМАПО Центр Держсанепідслужби
17. Тема- Загальний огляд дослідження території України Виконала
18. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы.html
19. 15 до 5 6070 Сахарный песок от 0 до 30 70 К
20. Автоматизация вельц печи для переработки цинковых кеков