Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Створення запитів мовою SQL в системи керування базами даних MS ccess

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Зм..

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

          

     АІТ Дон НТУ 03.02

        

Практична робота № 2

Тема: Створення запитів мовою SQL в системи керування базами даних MS Access.

Мета: придбати навички створення запитів мовою SQL засобами системи керування базами даних MS Access.

Хід роботи

Завдання 1. В програмі MS Access створила базу даних під назвою Фірма.

В базі даних створила наступні таблиці:

Таблиця «Пол» складається з наступних полів: Код, Пол. Та заповнила таблицю даними.

Таблиця «Сотрудники» скадається з наступних полів: Код сотрудника, ФИО, Пол, Должность, Дата рождения, Адрес.

Поле Пол заповнила через таблицю підстановки (Майстер підстановки). Таблицю «Сотрудники» заповнила даними.

Таблиця «Бухгалтерия» складається з наступних полів: Код сотрудника, Оклад, Премия, Штраф. Таблицю Бухгалтерия заповнила даними.

Встановила міжтабличні зв'язки за наступною структурою:

Завдання 2. Створила запити з наступними параметрами:

Запит 1 підрахувала суму за полем Оклад. Запит в режимі конструктора був наступним:

Запит 2 створила таким чином, що в ньому були наступні поля: ФИО, Должность, Оклад, Премия, Штраф, К выдаче (яке розраховується за формулою: К выдйче=Оклад + Премия - Штраф).  Запит створила за допомогою мови SQL, для цього відкрила режим конструктора нового запиту і відкрила контекстне меню на останьому. Обрала пункт Режим SQL. В ньому внесла наступний текст програми:

Запит 3 створила в режимі  SQL з наступними полями: ФИО, Адрес. По полю Адрес задала умови відбору г.Артемовск.

Запит 4 створила також в режимі SQL з полями ФИО та Штраф. Залишила співробітників зі штрафом, який дорівнює нулю.

Контрольні питання

1. Що таке запити в системі керування базами даних MS Access?

Запит - це інтерактивний засіб для вибору даних з однієї або декількох таблиць. При формуванні запиту Вам необхідно вказати критерії вибірки записів у вихідній таблиці. При цьому замість того, щоб друкувати пропозиції спеціальною мовою, Ви повинні просто заповнити бланк запиту, що розташовується у вікні конструктора запитів. Метод формування запиту шляхом заповнення бланка простий для вивчення і розуміння. Він сприяє ефективному використанню можливостей MS Access користувачами, що мають навіть мінімальну навичку роботи з додатком або не мають його зовсім.

Для створення найпростіших запитів Ви можете використовувати мастер запитів, що у Вас послідовно запитує найменування таблиць, використовуваних у запиті, перелік полів таблиць і деякі додаткові параметри. Для створення більш складних запитів Вам може знадобитися конструктор запитів, що є простим і наочним засобом створення досить складних запит.

2. Які способи створення запитів існують в СКБД MS Access?

Як і для форм і звітів, в Access можливі два основні способи створення запитів: за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Майстер, також відомий як майстер простих запитів, автоматично виконуючи ряд процедур, дозволяє провести базове налаштування структури запиту.

Режим конструктора забезпечує користувачеві повну свободу дій при створенні запиту. Спочатку потрібно перетягнути необхідне поле в бланк запиту, а потім ввести умову відбору необхідних даних.

Можна також створити запит за допомогою майстра і потім остаточно налаштувати його в режимі конструктора.

Робота майстра простих запитів починається з вибору полів бази даних, з яких потрібно отримати дані. Поля можна вибирати як з таблиць, так і з існуючих запитів.

Майстер також дозволяє групувати і підсумовувати дані. Після створення запиту майстер може його виконати або переключитися в режим конструктора. У режимі конструктора можна задати критерії відбору та удосконалити запит.

3. Що складає основу мови SQL в MS Access?

SQL працює з наступними об’єктами:

Стовпці. Стовпець є мультимножина значень, яка може мінятися в часі. Значення стовпця – мінімальний елемент даних, які можуть бути вибрані з таблиці, і мінімальний елемент даних, який може бути змінений. 

Таблиці. Таблиця є мультимножина рядків. Рядок є непорожня послідовність значень. Всі рядки однієї таблиці володіють однаковою потужністю і містять значення кожного стовпця цієї таблиці. I-е значення кожного рядка таблиці є значенням i-ого стовпця цієї таблиці. Рядок є мінімальним елементом даних, які можна занести в таблицю та видалити з таблиці.

Базова таблиця є іменована таблиця. Опис базової таблиці включає її ім’я. 

Породжена таблиця – це таблиця, породжена прямо або побічно з однієї або декількох інших таблиць шляхом обчислення. Значеннями породженої таблиці є значення визначальних таблиць при її породженні. 

Згрупована таблиця – безліч груп, що породжуються в ході обчислення <розділу group by>. Група – це мультимножина рядків, в яких всі значення стовпця (стовпців) групувані. Згруповану таблицю можна розглядати як набір таблиць. Множинні функції можуть застосовуватися до індивідуальних кортежів усередині згрупованої таблиці. 

Таблиця, що представляється, є іменована таблиця. Опис таблиці, що представляється, включає її ім’я. 

Згруповане уявлення – це таблиця, що представляється, породжена із згрупованої таблиці. 

Оператори. <Оператор SQL> визначає операцію над базою даних або операцію над курсором. 

Транзакції. Транзакція – послідовність операцій, що включає операції над базою даних, атомарна по відношенню до відновлення. Транзакція починається, коли викликається процедура і ніяка транзакція в даний момент не активна. Транзакція закінчується при виконанні <оператор фіксації> або відміні <оператор вітката>. Якщо транзакція завершується виконанням, всі зміни, внесені в базу даних цією транзакцією, робляться доступними для всіх асихронно виконуваних транзакцій. Якщо транзакція завершується виконанням <оператора отката>, всі зміни, внесені в базу даних цією транзакцією, анулюються. Зафіксовані зміни не можуть бути анулювані. Зміни, внесені в базу даних транзакцією, можуть сприйматися цією транзакцією, але до тих пір, поки транзакція не завершиться виконанням, вони не можуть сприйматися іншими транзакціями.
1. 032003 г Приказ Минздрава РФ 127 от 28
2. Красивых женщин
3. 0202003 Общие требования безопасности Требования безопасности перед началом работы Требования безопас
4. Арк докум
5. Разработка приложения для Windows, представляющего собой выполнение операции над матрицами
6. Сексуальное учение Белой тигрицы Секреты даосских наставниц Эта книга повествует о древнем китайск
7. При некотором внимании нет возможности смешать содержание с внутреннею формою
8. нибудь вернуться Но не сегодня а когда ~ нибудь
9. Собаководство и медицинский уход за собакой
10. Состав интегрированной программной среды
11. лекция Время лекционного занятия 2 часа Специальность 030501
12. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
13. Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000-2011 для ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
14. Новая почта для Украины
15. ВВЕДЕНИЕ Ни один из инструментов современного финансового рынка кроме конечно самих денег во всех многоч
16. 1. Векторный способ описания движения Положение движущейся материальной точки определяется уравнением-
17. вид человеческой деятельности что позволяет изготавливать искусственные украшения тела человека
18. это первый прием пищи до 12.
19. Борис Годунов
20. Об электропроводности металлов