Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- rdquo;Архівація та резервне копіювання даних

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


П р а к т и ч н а  р о б о т а  №6

Тема: Архівація та резервне копіювання даних. Робота з архівами. Саморозпаковувальні архіви.”

Мета: навчитись виконувати резервне копіювання, cтиснення NTFS

та архівацію даних програмами-архіваторами WinZip  та WinRar, створювати саморозпаковувальні архіви, переглядати архіви, додавати нові архівні файли, вилучати файли з архіву, розпаковувати архіви та видобувати з архіву потрібні файли.                                                                      

Хід роботи

Запишіть у зошит для практичних занять тему і мету роботи. Складіть звіт виконання практичної роботи.

Архіватори - це програми, що призначені для стиснення інформації.

Під стисненням розуміють таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам’яті, ніж вихідний. Процес стиснення називають також архівуванням, а результат – створений архів.

Основне призначення програм – архіваторів - створення вихідної інформації на резервних носіях: оптичних, жорстких або гнучких дисках.

Призначення програм-архіваторів - економія місця на диску за рахунок стиснення файлів до архівного файлу. Програми-архіватори використовуються у випадках: наявності на дисках обсягів  інформації, яка буде  необхідною для  використання  в  майбутньому;  перенесення між комп’ютерами інформації за допомогою дискет; створення резервних копій в стислому вигляді. В результаті роботи програм-архіваторів створюються архівні файли (архіви).

Типовими функціями програм-архіваторів є:

 •  занесення файлів до архіву,
  •  переписування файлів із архіву,
  •  вилучення файлів з архіву,
  •  перегляд вмісту архіву,
  •  перевірка архіву,
  •  поновлення вмісту архіву тощо.

Щоб отримати повний доступ до  архівної інформації, необхідно її розархівувати або, як кажуть, розпакувати. Для цього використовуються програми-розархіватори: для кожного архіватора - відповідний розархіватор. Часто архівування і розархівування виконує одна й та програма. Такими програмами є найбільш поширені програми- архіватори Winzip  та Winrar. Крім цих засобів існує ще програма резервного копіювання Backup. Резервне копіювання є дуже важливим системним заходом, який застосовується для збереження важливої інформації. Архів при цьому, зазвичай, створюється на зовнішньому накопичувачі і зберігається в надійному місці. Windows ХР має вбудовані два типи архівації: стиснення NTFS і ZIP-папки.

Завдання 1. Виконайте резервне копіювання папки з ім’ям ОС, вкладеної у вашу папку на сервері, і всіх її файлів.

                           

Методичні рекомендації

Створіть папку з ім’ям ОС у вашій папці на сервері. Перемістіть у цю папку всі існуючі у вашій папці на сервері файли.

Щоб виконати резервне копіювання, потрібно:

ПускПрограммыСтандартныеСлужебныеАрхивация данных.

Цей режим доступний також з контекстного меню будь-якого диску (СвойстваСервис Выполнить архивацию).

Після виконання цих дій відкриється (якщо ніхто не змінював установки за замовчуванням) вікно Майстра архівації або поновлення:

Натисніть в цьому вікні кнопку Далее.

Встановіть перемикач у відповідне положення. Зверніть увагу, що цей Майстер може також і поновлювати файли і параметри роботи  з архіву.  Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні  Майстра встановіть перемикач у потрібне положення. Зараз розглянемо випадок, коли користувача не влаштовує перелік режимів архівації, який міститься у діалогому вікні Майстра, і користувач хоче сам задати об’єкти для архівації.

Встановіть альтернативний перемикач у задане на рисунку положення і натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра виберіть необхідні об’єкти для архівації шляхом встановлення прапорця спочатку у лівій панелі вікна, а потім встановіть прапорці біля потрібних об’ктів у правій панелі. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра виберіть із списку місце збереження  архіву (у даному випадку це буде логічний диск локального комп’ютера) і задайте у текстовому полі ім’я архіву МiйАрхiв. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра натисніть кнопку Дополнительно для вибору режиму архівації. За замовчуванням встановлений режим Обычный. Якщо ж він не влаштовує користувача, то система надає розглянуті нижче умови виконання архівації.

У наступному вікні Майстра  оберіть режим архівації. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра  оберіть параметри архівації. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра  оберіть додаткові параметри архівації. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра  оберіть час виконання архівації. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра  у разі необхідності задайте розклад виконання архівації. Натисніть кнопку Далее.

У наступному вікні Майстра задайте розклад для виконання архівації.

Зверніть увагу на вкладку Параметри

Встановіть у разі потреби певні параметри і натисніть кнопку ОК. Після цього ви повернетесь знову у вікно Майстра, якому потрібно дати ім’я завданню на архівацію і натиснути кнопку Далее.

Після цього може виникнути необхідність вказання ваших прав доступу у діалоговому вікні Указание учетной записи.

Потрібно ввести свій пароль. Якщо ви маєте достатні повноваження, то система зареєструє це завдання і виконає архівацію за розкладом у автоматичному режимі. Потому з’явиться вікно Майстра, в якому буде відображено режим і параметри сформованого завдання.

Потрібно натиснути кнопку Готово.

Після виконання архції буде виведено діалогове вікно-повідомлення Ход архівації:

Якщо клацнути в цьому вікні а кнопці Отчет, то можна вивчити докладний звіт.

На носії, на якрму створювався архів буде міститсь такий об’єкт (назва, ім’я

архіву, зрозуміло, може бути іншим):

Завдання 2. Виконайте стиснення NTFS вашої папки ОС, розміщеної на локальному комп’ютері.

Методичні рекомендації

Цей різновид стискання доступний з контекстного меню файла чи папки (Свойства Общие):

Потрібно натиснути кнопку Другие і в діалоговому вікні встановити прапорець, як показано на рисунку.

Це стиснення має такі  властивості.

 •  У відсутність дисків NTFS ця можливість недоступна. Щоб визначити, чи відформатований диск у файловій системі NTFS, відкрийте папку Мой компьютер, клацніть диск правою кнопкою Миші і виберіть команду Свойства. Файлова система буде показана на вкладці Общие.
 •  Засобами NTFS можна стискати як окремі файли і папки, так і диски NTFS цілком.
 •  Можна стиснути папку, не стискаючи її вмісту.
 •  З файлами, стислими засобами NTFS, можна працювати, не розпаковуючи їх.
 •  Імена файлів і папок, стиснутих засобами NTFS, можна виділяти для зручності на екрані іншим кольором.
 •  При роботі з файлами, стиснутими засобами NTFS, може спостерігатися деяке зниження швидкодії. При відкритті стиснутого файлу Windows автоматично розпаковує його, а при закритті знову стискає.
 •  Файли і папки, стиснуті засобами NTFS, залишаються в стислому вигляді тільки на той час, поки вони зберігаються на диску NTFS.

!!!!Файл, стиснутий засобами NTFS, не можна шифрувати.

 •  Зауваження. У Windows  XP Home Edition не підтримується шифрування файлів NTFS.

Завдання 3.  Виконайте архівацію вашої папки ОС засобом zip-папки. Створений архів збережіть у папці на сервері. Використайте програму Проводник для доступу до папки на сервері.

Методичні рекомендації

 •  Стислі ZIP-папки залишаються стислими як на дисках NTFS, так і на дисках FAT.
 •  Деякі програми можна запускати безпосередньо із стислих папок цього типу, не розпаковуючи  їх. Крім того, файли можна відкривати безпосередньо із стислих папок.
 •  Стислі файли і папки типу .zip можна переміщувати на будь-який диск і в будь-яку папку на комп’ютері, в Інтернеті або в мережі; вони сумісні з іншими програмами стиснення файлів.
 •  Папки, стислі даним методом, позначаються значком застібки.
 •  Файли, що містяться в стиснутій папці типу .zip, можна захистити паролем. Для цього потрібно виділити потрібний файл у стиснутій папці і відкрити меню Файл, далі клацнути на команді Добавить пароль.

 •  Стиснення папок даним методом не впливає на швидкодію комп’ютера.

1. Відкрийте контекстне меню папки ОС, перейдіть на команду ОтправитьСжатая ZIP-папка. Буде створено ZIP-архів.

2. Встановіть пароль на архівний файл (наприклад, нехай він буде таким, як для реєстрації у мережі). Пароль запишіть у звіт.

3. Відкрийте файл, на який ви встановили пароль.

3.З’ясуйте розмір незаархівованої папки і розмір архіву цієї папки. З’ясуйте розмір кожного архівного файлу. Результати дослідження запишіть у звіт.

4. Відкрийте один з архівних файлів.

4.Відкрийте незаархівовану папку ОС, зашифруйте один із файлів архіву.

5. Відкрийте зашифрований файл.

 1.  Завдання 5.  Виконайте архівацію вашої папки ОС засобами  програми WinRar. Вивчіть Структуру вікна та призначення кнопок стандартної панелі інструментів. Вивчіть здатність до стиснення різних файлів.  Створений архів збережіть у папці на сервері.

Методичні рекомендації

Відкрийте свою папку на сервері і знайдіть папку ОС.

 1.  Відкрийте контекстне меню своєї папки і виберіть команду Добавить в “ОС.rar”.

За такої технології архів буде створений у вашій папці. Зверніть увагу на піктограму архіву.

 1.  Перегляньте вміст архіву, відкривши його.
  1.  Вивчіть призначення кнопок стандартної панелі інструментів програми WinRar.
  2.  Вивчіть склад команд меню смуги меню програми WinRar.
  3.  Вивчіть здатність до стиснення всіх об’єктів своєї папки ОС. Запишіть у звіт.
  4.  Перегляньте декілька файлів архіву, виділивши їх і натиснувши кнопку Просмотр, або ж відкривши їх як звичайно.

 1.  Виділіть декілька об’єктів і вилучіть їх з архіву, натиснувши кнопку Удалить на панелі інструментів.
  1.  Додайте до цього архіву вилучені об’єкти.
  2.  Завдання 6. Виконайте архівацію вашої папки ОС засобами  програми Winzip. Вивчіть Структуру вікна та призначення кнопок стандартної панелі інструментів. Вивчіть здатність до стиснення різних файлів.  Створений архів збережіть у папці на сервері.

Методичні рекомендації

 1.  Відкрийте свою папку і знайдіть папку ОС.
 2.  Відкрийте контекстне меню своєї папки і виберіть команду Добавить в “ОС.ZIP”.
 3.  За такої технології архів буде створений у вашій папці. Зверніть увагу на піктограму архіву.
 4.  Перегляньте вміст архіву, відкривши його.
 5.  Вивчіть призначення кнопок стандартної панелі інструментів програми WinZip.
 6.  Вивчіть склад команд меню смуги меню програми WinZip.
 7.  Вивчіть здатність до стиснення всіх об’єктів своєї папки ОС. Запишіть у звіт.
 8.  Перегляньте декілька файлів архіву, виділивши їх і натиснувши кнопку Просмотр, або ж відкривши їх як звичайно.

 1.  Вивчіть Вікно програми Winzip,  призначення стандартної панелі інструментів.  
 2.  Вивчіть склад команд меню смуги меню.
 3.  Вивчіть здатність до стиснення всіх об’єктів своєї папки.

Зауваження: якщо накопичувач для гнучкого диску локального комп’ютера не відключений, то для створення копії архиву на гнучкому диску достатньо  відкрити контекстне меню створеного архіву і клацнути на  команді Отправить, далі у каскадному меню потрібно вибрати Диск А: (перед цим встановити гнучкий диск в накопичувач). Так само можна створити копію архіву на флеш-диску: відкрити контекстне меню створеного архіву і клацнути на  команді Отправить, далі у каскадному меню потрібно вибрати Съемный диск: (перед цим встановити флеш-пам’ять в накопичувач)

Завдання 7. Створіть саморозпаковувальний архівів вашої папки ОС.

Методичні рекомендації

 1.  Відкрийте контекстне меню своєї папки ОС і виберіть команду Добавить в архив. В діалоговому вікні Имя и параметры архива встановіть прапорець у віконці індикаторного перемикача Создать SFX-архив, у списку Метод сжатия вибрати Обычный,  формат архіву може бути як RAR так і ZIP. 
 2.  Вивчіть наявні у списку Метод сжатия способи стиснення. Запишіть у звіт їх назви.
 3.  Вивчіть можливі параметри архівації у діалоговому вікні Имя и параметры архива.
  Зауваження: це вікно використовують для створення стандартного архіву
  форматів як RAR так і ZIP, але при обранні методу стиснення відмінного від Обычный, а також для вказання розміщення створюваного архіву, наприклад, на іншому носії.
 4.  Натисніть кнопку ОК. Буде створено виконуваний файл з розширенням .exe.
 5.  За такої технології буде створений саморозпаковувальний архів вашої папки ОС, виконуваний файл з розширенням .exe, у тій папці, в якій знаходиться папка ОС. Саморозпаковувальний архів являє собою виконувану програму і не потребує наявності архіватора у комп’ютері для розпакування архіву.

Саме в такому випадку для перенесення файлів і створюють саморозпаковувальні архіви. Але вміст архіву переглядати без розпакування вже немає можливості.

 1.  Зверніть увагу на піктограму створеного архіву. З’ясуйте розмір саморозпаковувального архіву.

Завдання 6.  Запишіть у звіті висновки і захистіть виконану роботу.

Перелік питань до захисту практичної роботи

 1.  Що таке архівація даних?
 2.  З якою метою виконують архівацію?
 3.  Які алгоритми архівації даних існують?
 4.  Які програми архівації даних найбільш поширені?
 5.  Як створити ZIP-папку для файлу?
 6.  Яка програма використовується у Windows для створення резервної копії?
 7.  Як створити завдання для резервного копіювання?
 8.  Який архів називають саморозпаковувальним і чому?
 9.  Як створити саморозпаковувальний архів?
 10.  Як додати до Rar-архіву чи Zip-архіву новий файл чи папку, чи декілька з них?
 11.  Як дізнатись про ступінь стиснення файлу чи папки?
 12.  Як вилучити з архіву файли чи папки?
 13.  Як переглянути файли архіву?
 14.  Чи можна редагувати архівні файли?
 15.  Які методи стиснення існують у програмах WinRar та WinZip і чим вони відрізняються?
1. Тема месяца ' здоровье и мы
2. ОТКРЫТИЕ ГИДРОМАССАЖНОГО КАБИНЕТА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА- 20112012 гг
3. Гражданско-правовой договор найма жилого помещения
4. 6 Лабораторная работа 11
5. Проблеми сучасного термінознавства
6. Олигофренопедагогика
7. ПЕНЗЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ КУРСОВАЯ РАБОТА ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ЗАСТЕНЧИВЫХ ДЕ
8. Бобруйский государственный медицинский колледж Н
9. Курсовая работа- Швицкая порода крупного рогатого скота.html
10. геоморфология в буквальном переводе с греческого включает три понятия- гео земля; морфе форма; логос нау
11. Влияние профессиональной деятельности на когнитивные способности личности с позиций психологии социального познания
12. Деятельность корпативных организаций России в XX веке
13. практикум для студентов специальности 260202 всех форм обучения www.
14. ржаного хлеба на закваске Для начала необходимо приготовить опару Приготовление опары
15. Статья- Проблемы применения новых образовательных технологий в обучении истории
16. экономически активное население 2 Понят
17. Много есть чудес на свете человек их всех чудесней поет хор в трагедии Софокла Антигона поставленно
18. Анализ рынка недвижимости г Иркутска
19. Строительная экология
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса2000 Дисер