Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

статтях нормативноправового акта За повнотою викладу норм права в статтях нормативноправових актів розрі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Диплом на заказ

§10. Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта

За повнотою викладу норм права в статтях нормативно-правових актів розрізняють форми (способи):

•  повну (пряму),

•  відсильну,

•  бланкетну.

Повна

У статті містяться всі необхідні елементи норми права без посилань до інших статей. Наприклад, у ст. 99 Житлового кодексу України зазначено: у разі припинення дії договору наймання житлового приміщення (одночасно припиняється дія договору піднаймання), піднаймач і члени його сім'ї (а також тимчасові мешканці) зобов'язані негайно звільнити приміщення, що займають. У разі відмови вони підлягають виселенню в судовому порядку, а з будинків, що погрожують обвалом, — в адміністративному порядку.

Відсильна

У статті містяться не всі елементи норми права, але є посилання до інших статей цього акта, якщо є недостатні відомості. Наприклад, ст. 138 «Оголошення розшуку обвинуваченого» Кримінально-процесуального кодексу України говорить: Якщо місце перебування особи, щодо якого винесена постанова про притягнення його у справі як звинувачуваного, не встановлено, слідчий оголошує розшук. За наявності підстав, передбачених у ст. 155 цього Кодексу, слідчий може вибрати у відношенні до розшукуваного обвинуваченого запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

 Бланкетна

У статті міститься посилання не на якесь конкретне нормативне розпорядження даного закону, а на інший нормативний акт. Такого роду стаття є «бланком», що заповнюється іншим законом, джерелом права. Наприклад, у ст. 2 Закону України «Про заставу» зазначається: відносини застави, не передбачені цим законом, регулюються іншими актами законодавства України. Якими актами? Про це в ст. 2 конкретно не сказано, і у загальний «бланкетний» спосіб передбачена можливість регулювання заставних відносин іншими актами законодавства України.

Виходячи з форм викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів їх класифікують як повні, відсильні, бланкетні.

Форми (способи) викладу норм права в статтях нормативно-правових актів за рівнем узагальнення:

казуїстична — зміст норми розкривається індивідуалізованими поняттями, через певні факти, випадки, ознаки та ін.;

—  абстрактна — зміст норми розкривається через загальні, абстрактні, не індивідуалізовані поняття.


Диплом на заказ


1. Дипломная работа- Современное состояние проблемы наркозависимости
2. Контрольная работа. Магнетизм
3. Методические рекомендации планы семинарских и практических занятий по специальности 031001 Правоохранитель
4. з курсу ldquo;Історія української культуриrdquo; РУСЬ
5. на тему- Стратегия и тактика кадрового менеджмента Содержание Введение Характеристи
6. 50гг VI в ~ реформа управления первый земский собор рост отраслевых и территориальных приказов отмена кор
7. wht does the term the rmed Forces of the Us men The rmed Forces of the United Sttes mens the rmy Nvy ir Force Mrine Corps nd Cost Gurd including their Regulr nd Reserve components
8. а Психология ~ наука или искусство понимания структура научной психологии отличие психологии от други
9. Камерные оркестры мира Камерный оркестр I Virtuosi Itlini Италия Солист Альберто МАРТИНИ АЛЬБИНОНИ
10. то использовать средства на счетах а почему бы и не купить недвижимость и она же обгоняя банковский процен.html
11. Организация статистики в РФ
12. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход
13. 01283-2С001ПЗ Розроб
14. геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы; расчистка территории строительств
15. Тема 10.2. Особенности права частной собственности и других вещных прав субъектов предпринимательской деятель
16. эта структура образуется в результате Построения аппарата управления только из взаимоподчиненных органов
17. PRDE ROSEУНП 790892948розничная и оптовая продажа от 13.
18. Методы оценки эффективности реальных инвестиций
19. І.І. Інструкція з охорони праці 34 під час роботи з електричною праскою І
20. Общественное движение 30-50-х гг ХIХ века